EU-kommissionen bjuder in till samråd om nya körkortsregler

EU-kommissionen förbereder ett nytt lagpaket som skall modernisera trafiksäkerheten med nya körkortsregler, utifrån en nollvision för vägrelaterade dödsfall för 2050. I lagpaketet innefattas bland annat nya regler för A-traktorer, digitala körkort, samt att ungdomar ska kunna köra bilar och lastbilar vid 17 års ålder tillsammans med en erfaren förare. Du kan just nu lämna dina synpunkter på förslaget. Sista svarsdag 8 maj.

Under 2022 förlorades 20 000 liv på EU:s vägar vilket har drivit EU-kommissionen att försöka stärka trafiksäkerheten i unionen. Mot bakgrund av detta har EU-kommissionen föreslagit ett övergripande lagpaket för nya digitala körkort, ny standard för kördiskvalifikationer, en nolltolerans för rattfylleri och nya regler för A-traktorer. EU-kommissionens mål med det nya lagpaketet är att uppnå en nollvision – inga dödsfall på EU:s vägar 2050.

Lagpaketet innefattar förslag om reglering kring A-traktorer, där i dagsläget 15-åriga svenskar med AM körkort för mopeder får köra A-traktorer. Nu föreslår EU-kommissionen att 16-åringar ska behöva ta ett körkort som motsvarar B1-körkort för att få nyttja A-traktor. Förslaget om A-traktorer har fått kritik från flera håll i Sverige, inte minst på landsbygden där de A-traktorerna är särskilt viktiga för ungdomar på grund av långa avstånd.

EU-kommissionen förslår även att ungdomar ska kunna börja köra bilar och lastbilar från 17 års ålder tillsammans med en erfaren förare för att få körerfarenhet. Förarutbildningarna ska även bli mer anpassad efter stadsmiljöer där det finns en stor del oskyddade trafikanter däribland fotgängare, cyklister och användare av elskotrar och elcyklar.

Lagpaketet innehåller även ett förslag om digitalt EU-körkort, som ska vara tillgängligt via mobiltelefon eller annan digital utrustning. I direktivet fastställs det att det digitala körkortet ska vara kompatibelt i hela EU.

I nästa steg i processen skickas förslagen vidare till EU:s ministerråd och EU-parlamentet för behandling. Samtidigt samlar EU-kommissionen in synpunkter på förslaget. Samrådet ämnar samla in synpunkter från allmänheten och från nyckelintressenter, för att genomföra en konsekvensanalys om de olika problem, politiska åtgärder och alternativ som kan tänkas övervägas inom ramen för initiativen.

Svara senast 8 maj.

Lämna dina synpunkter här

Läs mer om förslaget här

14 Mar 2023 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information