North Sweden och Luleå Tekniska Universitet arrangerade event om rymdens roll i EU:s försvars- och säkerhetspolitik

Måndagen den 22 maj arrangerade North Sweden tillsammans med Luleå tekniska universitet ett seminarium om rymdens roll i EU:s försvars- och säkerhetspolitik. Eventet samlade brysselbaserade representanter från EU:s institutioner, regeringar och företag som har tagit roller för att förverkliga ambitioner om att anpassa unionens rymdinfrastruktur för det förändrade säkerhetsläget. Mötet skedde mot bakgrund av EU:s nya rymdstrategi för säkerhet och försvar, som föreslår en rad insatser för att bland annat säkra EU:s uppskjutningskapacitet, där norra Sverige har unik kapacitet med den enda rymdbasen med uppskjutningskapacitet av små satelliter på europeiska fastlandet genom Esrange i Kiruna.

I bild: Karin Holmqvist, Swedish Space Cooperation (SSC), Laura Appolini - Launch System Architect för Maiaspace, Matthew Archer -  Missions and Capabilities Director for Launch vid UK Space Agency, Niklas Johansson - Senior rådgivare inom innovation och forskning på North Sweden.

Måndagens seminarium arrangerades gemensamt av North Sweden European Office och Luleå Tekniska Universitet, som har en omfattande anknytning till det svenska EU-ordförandeskapet med flera rymdfrågor på sin agenda. Swedish Space Cooperation (SSC) deltog genom Karin Holmqvist både i paneldiskussionerna och genom deltat moderatorskap med Niklas Johansson, senior rådgivare på North Sweden. Under eventets tre sessioner diskuterades EU:s oberoende tillgång till rymden utifrån de politiska ambitionerna för uppskjutningskapaciteten, följt av ett panelsamtal om status för industrins uppbyggnad av rymdbaser samt en avslutande paneldiskussion om forskningens bidrag och användningsområden. 

EU:s rymdambitioner och norra Sveriges roll diskuteras av EU-kommissionen och rymdattachén

EU-kommissionen deltog under eventet och representerades av Isabella Poldrugo, biträdande enhetschef vid EU-kommissionens generaldirektorat för försvarsindustri och rymd (DG DEFIS). Poldrugo presenterade bland annat EU-kommissionens ambitioner för rymden. Christian Hansen, rymdattaché vid Sveriges ständiga representation i Bryssel, medverkade vid eventet och presenterade utvecklingen av Sverige som rymdnation över tid och gav som ordförandeland en uppdatering om rådets hantering av både rymdstrategin och förslaget om ”Rättvis och hållbar tillgång till rymden”, föreslår hantering av den ökade trafiken som sker i jordens omloppsbana. 

Under sessionen med titeln ”Är europeisk industri redo att skjuta upp?” diskuterade de inbjudna industriföreträdare sina politiska ambitioner var på de redogjorde för sina projekt för uppskjutning. Swedish Space Cooperation (SSC) företräddes av Karin Holmqvist, Head of Innovation Programme Strategy, som redogjorde för den fortsatta utvecklingen av rymdbasen Esrange Spaceport i Kiruna som invigdes av EU-kommissionens ordförande Urula von der Layen, stadsminister Ulf Kristersson och Kung Carl XVI Gustaf i januari 2023. Franska MaiaSpace, som utvecklar en återanvändningsbar raket med europeiska värdekedjor som ska bidra till EU:s autonoma tillgång till rymden, företräddes under eventet av Laura Appolloni, Launch System Architect. Slutligen deltog i panelen även Matthew Archer, Missions and Capabilities Director for Launch vid UK Space Agency, som presenterade planerna om att upprätta fyra rymdbaser i Storbritannien och delade sina tankar kring Storbritanniens roll i Europas rymdekosystem efter Brexit.

Isabella Poldrugo, biträdande enhetschef vid EU-kommissionens generaldirektorat för försvarsindustri och rymd (DG DEFIS), och Christian Hansen, rymdattaché vid Sveriges ständiga representation till EU i Bryssel.

Framtidens rymdforskning och utbildning diskuteras av experter vid avslutande paneldiskussion

Den tredje och avslutande sessionen innehöll en paneldiskussion med René Laufer, Professor i rymdsystem vid LTU, som presenterade universitetets forskning som både bidrar till att utveckla europeisk rymdindustri men som även förutspås kunna expandera forskningsverksamheten med utökad tillgång till rymdindustrin. Laufer deltog också i diskussionerna i rollen som företrädare för den europeiska universitetsalliansen Universeh, som samlar några av Europas främsta rymduniversitet med ambitionen att bygga upp enhetliga utbildningsprogram där studenter kan röra sig fritt i Europa. Christian Hansen deltog även i denna paneldiskussion och delade med sig av sina erfarenheter av det svenska och europeiska forskningsfinansieringssystemet i diskussionerna om utmaningar och möjligheter i de program som finns tillgängliga idag. 

René Laufer, Professor i rymdsystem vid LTU

En ny rymdstrategi för säkerhet och försvar i EU

Rymden har traditionellt betraktats som en angelägenhet främst för civila ändamål inom EU, så som för forskning och kommunikation. Men med det förändrade säkerhetsläget har rymden blivit en alltmer viktigare domän för säkerhet och försvar. Mot bakgrund av detta presenterade EU-kommissionen den 10 mars 2023 en ny försvarsstrategi dedikerad till de säkerhetspolitiska frågorna och för skydd av EU:s intressen i rymden. Strategin lyfter både frågor såsom om hur rymden används som försvarsförmåga genom kommunikation och övervakning, men även hur befintlig infrastruktur och satelliter är känslig för yttre påverkan och måste skyddas.

Strategin lyfter även behovet av att säkra europeisk tillgång till rymden genom markinfrastruktur så som uppskjutningskapacitet och tillgång till raketer genom att trygga europeiska värdekedjor. Strategin lyfter också vikten av att säkra tillgången till rymden genom europeiska rymdbaser som en prioritet, vilket utgjorde utgångspunkten för detta event.

Läs mer om EU:s nya rymdstrategi för säkerhet och försvar här.

Läs mer om Universeh här

/Niklas Johansson

24 Maj 2023 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information