Nya EU-regler möjliggör subventionering av förnybar teknologi

EU-kommissionen har antagit ett nytt meddelande gällande statsstöd, tillfälliga kris- och omställningsramen (TCTF), som tillåter medlemsländer att ge statligt stöd till grön teknik som svar på lagstiftningspaketet Inflation Reduction Act (IRA) i USA. TCTF är också i linje med EU:s gröna giv och stöds av den nyligen godkända ändringen av den allmänna gruppundantagsförordningen (GBER). Detta paket förlänger möjligheten för medlemsländerna att subventionera förnybar teknik och möjliggör investeringsstöd för bland annat batterier, solpaneler, vindturbiner och återvinning av kritiska råvaror.

EU-kommissionen publicerade den 23 mars ett meddelande om en tillfällig kris- och omställningsram, vilket tillåter medlemsstater att betala ut statsstöd till grön teknologi. Statsstödsplanen är en fortsättning på den så kallade tillfälliga krisramen som trädde i kraft 2022 för att stödja medlemsstaters ekonomi i kontexten av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. EU-kommissionen menar att tillsammans med ändringen av den allmänna gruppundantagsförordningen (”GBER”) som kommissionen nyligen godkände och statsstödsplanen är nyckeln för omvandlingen till klimatneutralitet i linje med industriplanen i EU:s gröna giv.

Statsstöd är i normala fall mycket restriktiva i EU för att förhindra så kallade subventionskapplöpningar som kan skapa obalans mellan rikare och fattigare medlemsländer. Detta luckras nu upp. EU-kommissionens nya statsstödspaket ska ses som ett svar på lagstiftningspaketet Inflation Reduction Act (IRA) i USA där stora statliga subventioner ska stödja förnybar teknologi. I TCTF beskriver EU-kommissionen i detalj hur medlemsstaterna ska kunna subventionera förnybar teknologi under de kommande åren.

Statsstödspaketet kommer i samband med ändringen av den allmänna gruppundantagsförordningen, GBER, vilken syftar till att göra det möjligt för EU:s medlemsstater att subventionera företag utan att behöva begära förhandstillstånd från EU-kommissionen. Förordningen undantar EU-länder från denna anmälningsskyldighet, så länge alla GBER-kriterierna är uppfyllda.

Högre statsstödsgränser till fattigare regioner

Medlemsländer får nu subventionera en procentandel av investeringskostnaderna för tillverkning av batterier, solpaneler, värmepumpar, elektrolyser och kolavskiljningsteknologi, samt för produktion och återvinningskapacitet för kritiska råvaror. TCTF möjliggör högre investeringsstöd i fattigare regioner i Europa, upp till 350 miljoner euro per företag, till skillnad från ekonomiskt starka regioner där investeringsstödet är begränsat till 150 miljoner euro per företag.

I undantagsfall kan procentandelen av statsstöd slopas där det finns en verklig risk för att investeringar avleds från Europa. Ett sådant exempel är om en elfordonstillverkare får ett generöst subventionserbjudande från USA så kan en medlemsstat ”matcha” erbjudandet även om det ligger över statsstödsgränserna.

Läs mer om EU:s gröna industriplan här

Läs mer om den tillfälliga kris och omställningsramen här

Läs mer om den allmänna gruppundantagsförordningen här

Läs mer om Europaforum Norra Sveriges position om GBER här

Läs mer om kris- och omställningsramen här

/Andreas Lindström

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information