Länkar om EU

Här samlas länkar till bra källor för vidare information om hur EU fungerar och om regionens aktivitet. Här finns även information om nätverk som är aktiva i EU inom regionens intresseområden. Kontakta gärna North Sweden för information om regionens kan aktivera sig ytterligare i EU.

EU:s institutioner

EU:s institutioner i Sverige

Europeiska nätverk

  • AER - Assembly of European Regions
  • CPMR - Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe
  • ERRIN - The European Regions Research and Innovation Network
  • EUROMINES - European Association of Mining Industries
  • EUROMONTANA - European Association for Co-Operation between Mountain Territories
  • NSPA - Northern Sparsely Populated Areas

EU i regionen

Allmän EU-information