Ägare

North Sweden styrs och ägs av en bred uppslutning av regionala aktörer i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland.

Region Norrbotten

Region Norrbotten arbetar för invånare i Norrbottens län och styrs av länets politiska val. Region Norrbotten bedriver hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kultur för att skapa förutsättningar för en god livsmiljö och har cirka 7500 anställda. 2017 tog Norrbottens läns landsting över det regionala utvecklingsansvaret från Länsstyrelsen och bildade Region Norrbotten. Läs mer om Region Norrbotten. 

Region Västerbotten

Region Västerbotten är en politiskt styrd organisation som verkar för medborgare som bor i hela Västerbottens län. De huvudsakliga ansvarsområdena är hälso- och sjukvård och regional utveckling i länet. Uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Region Västerbotten erbjuder därtill universitetssjukvård för norra Sverige med nationell och internationell spetsforskning. Regionen bildades den 1 januari 2019 när Västerbottens läns landsting, regionförbundet Region Västerbotten och företagsstöd från Länsstyrelsen slogs samman till en gemensam organisation. Läs mer om Region Västerbotten. 

Region Jämtland Härjedalen

Region Västernorrland

Länsstyrelsen i Norrbotten 

Länsstyrelsen är en statlig myndighet i länet som arbetar med frågor som skapar samhällsnytta och bidrar till länets utveckling. Myndigheten är en servicemyndighet med ansvar för tillsyn, samordning och utveckling inom exempelvis miljö, näringsliv, integration och samhällsplanering. Länsstyrelsen arbetar med samlad kunskap som spänner över hela samhället och verkar för människors och samhällets intressen. Länsstyrelsen i Norrbotten har cirka 280 medarbetare. Läs mer om Länsstyrelsen i Norrbotten.

Norrbottens Kommuner

Norrbottens kommuner är en intresseorganisation som ägs av Norrbottens 14 kommuner i syfte att ge Norrbottens kommuner en samlad röst, både på hemmaarenan men även ute i världen. Norrbottens kommuner verkar för ett utökat kommunalt samarbete och ett hållbart samhällsbygge genom samverkan. Norrbottens Kommuner ska genom ett processinriktat arbetssätt och ett utvecklat beredningsförfarande företräda, påverka, driva och stödja kommunerna i deras samarbete för en positiv och hållbar regional utveckling såväl i ett nationellt- som internationellt perspektiv. Läs mer om Norrbottens kommuner. 

Kommunförbundet Västernorrland

Företagarna Norr- och Västerbotten

Företagarna företräder nationellt över 70 000 företagare och har 250 föreningar. De erbjuder nätverk, kunskap och praktisk hjälp samt driver utvecklingen för ett bättre företagarklimat, Målet är att företagare ska får rätt förutsättningar för att kunna utveckla sin verksamhet och nå sina mål. Regionbolagen leds av en regional bolagsstyrelse och det löpande arbetet ansvarar regionchefen över med huvuduppgiften är att ge service till de lokala föreningarna. Dessutom ansvarar bolagen för Företagarnas regionala opinionsbildning. Läs mer om Företagarna. 

Norrbottens Handelskammare

Norrbottens Handelskammare är en medlemsägd näringslivsorganisation med uppdraget att företräda medlemmars intresse för att främja ökad tillväxt för näringslivet i regionen. Norrbottens handelskammare driver ett påverkansarbete för att främja sina medlemmars intresse inom fokusområdena: infrastruktur, internationell handel och kompetens. Organisationen är fristående men i organisationens nätverk ingår 11 Handelskamrar i Sverige och 12 000 Handelskamrar i världen. Läs mer om Norrbottens Handelskammare.

Västerbottens Handelskammare 

Västerbottens Handelskammare verkar för att vara en samlad kraft för internationell tillväxt genom goda villkor, samt att bidra till en bättre och uthållig tillväxt för företag i Västerbotten. Visionen är att handelskammaren ska vara en självklar företrädare för företag i Västerbotten och en naturlig samverkans partner för medlemmar och övriga aktörer. Läs mer om Västerbottens Handelskammare. 

Handelskammaren Mitt

Luleå Tekniska Universitet

Luleå tekniska universitet är Skandinaviens nordligaste tekniska universitet med forskning och utbildning i världsklass. Forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år och är 1600 anställda och 15 000 studenter. Läs mer om Luleå Tekniska universitet. 

Umeå Universitet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en mångfald av utbildningar. Universitetets campus främjar gränsöverskridande möten mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar Umeå Universitet till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning. Läs mer om Umeå universitet.

Mittuniversitetet