Samverkanspartners & nätverk

Nätverk

Genom att delta i olika nätverk och arrangemang på europeisk nivå arbetar North Sweden ständigt för att sätta Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland på den europeiska kartan samt stärka det regionala samarbetet. Ett viktigt verktyg för North Sweden är ett gott samarbete med andra regionkontor i Bryssel för informationsutbyte och för att utveckla gränsöverskridande samarbete på hemmaplan i regionen. Det finns flera hundra regionkontor i Bryssel som representerar olika geografier och intressen.

North Sweden är framförallt aktivt i följande nätverk tillsammans med ägarna och regionala aktörer:

Europeiska nätverk

  • AER - Assembly of European Regions
  • CPMR - Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe
  • ERRIN - The European Regions Research and Innovation Network
  • International Polar Foundation