Samverkan i norr

Regionerna i norra Europa samverkar i olika konstellationer för att driva ett effektivt påverkansarbete.

Europaforum norra Sverige

Europaforum Norra Sverige (EFNS) är ett nätverk för politiker på lokal och regional nivå från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland. EFNS är en mötesplats och kunskapsarena där EU:s politik analyseras och diskuteras i de avseenden där den berör norra Sverige. EFNS bevakar Europafrågor för att påverka EU:s lagstiftning, EU:s strategier och handlingsprogram samt EU:s budget. Syftet med EFNS är att tillvarata norra Sveriges intressen både på den europeiska arenan och i förhållanden till den nationella nivån i frågor med ett tydligt europeiskt perspektiv.

Läs mer

Northern Sparsely Populated Areas

Regionerna i norra Sverige, Norge och Finland har många gemensamma utmaningar, som minskad befolkning, kargt klimat och långa avstånd. Denna del av Europa påverkas speciellt av globalisering, klimatförändringar och demografiska förändringar.

Northern Sparsely Populated Areas-nätverket (NSPA) är ett nära samarbete mellan de fyra nordligaste länen i Sverige, de sju nordligaste och östligaste regionerna i Finland samt två regioner i norra Norge. Dessa 13 regioner delar liknande förhållanden och utmaningar och arbetar tillsammans för att skapa kunskap om NSPA-nätverket hos EU:s institutioner och påverka EU-politiken.

Läs mer