public-domain-images-free-high-resolution-quality-photos-unsplash-0195.jpg

Policyområden

North Sweden arbetar med att bevaka och påverka EU:s policy på de områden som har betydelse för utvecklingen av Sveriges fyra nordligaste regioner; Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland som vi på North Sweden benämner regionen norra Sverige. Inriktningen och prioriteringarna baseras på våra ägares intressen med fokus på samspelet mellan EU och regionens långsiktiga utveckling.