FoI

Horisont 2020/Horizon 2020
Det Europeiska ramprogrammet för Forskning och Innovation, Horisont 2020, har inletts.

Horisont 2020 pågår under perioden 2014-2020, med en total budget på nära 80 miljarder euro och är därmed världens störta samlade program för forskning och innovation. Den största satsningen görs inom samhälleliga utmaningar och på små och medelstora företag (SMF). Projekt som beviljas under senare delen av programmet kommer att pågå fram till 2025.

Alla områden inom Horisont 2020 har stor relevans för Norra Sverige och samhälleliga utmaningar ställer ökade krav på partnerskap med t.ex. kommuner och landsting, samt på nya initiativ för att stärka deltagandet från små och medelstora företag, och då ofta innovativa mikroföretag. North Sweden European Office arbetar med att synliggöra Norra Sveriges styrkor och behov inom forskning och innovation på EU-nivå.

För mer information kontakta Anthony Scully, Senior Adviser in European Affairs, som arbetar hos oss med Horisont 2020.

Mer information här

Nyheter

 • Ansök till EU:s Innovationshuvudstad 2017

  2017-03-28

  Är din stad innovationsdriven och satsar på att övervinna sociala utmaningar? Då ska du söka dig till EU:s innovationshuvudstad, iCapital 2017!

 • Tyck till om smart specialisering

  2017-01-18

  EU-kommissionen har öppnat ett samråd om smart specialisering inom tillväxt och jobb i Europa där allmänheten kan lämna synpunkter. Syftet är att samla in åsikter inför planeringen till kommande program- och fondperiod.

 • Ny utlysning – Innovationer för Europas framtidsutmaningar i tätbefolkade områden

  2017-01-18

  Skicka in ert bidrag nu för att ha en chans om att bli ett av EU:s mest innovativa projekt inom områdena cirkulär ekonomi, hållbar rörlighet i tätbefolkade områden eller integration av migranter och flyktingar. Städer kan ansöka direkt och få EU-stöd för innovativa projekt. EU-kommissionen lanserar här en andra utlysning för projekt inom ”Urban Innovative Actions initiative (UIA)”. Utlysningen har en budget på 50 miljoner euro från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) och syftet är att stödja projekt som kommer med lösningar på olika utmaningar som tätbefolkade områden i Europa idag möter.

 • Lansering av Umeå som Smart City

  2016-11-16

  Under 15-16 november arrangerades PLATSEN i Umeå och samlande toppnamn inom hållbarhet för att diskutera den framtida hållbara planeringen av samhället. I samband med konferensen lanserades Smart City-projektet RUGGEDISED där Umeå, Rotterdam och Glasgow tillsammans fått 180 miljoner kronor från EU för att jobba med hållbarhet.

 • Seminarium i digitala lösningar

  2016-11-16

  16 november medarrangerade North Sweden genom iBSG ett seminarium om Östersjöområdet som föregångare inom digitalisering och regioners nytänkande mot digital inre marknad.

 • Tre plattformar inom smart specialisering

  2016-11-15

  Inom EU finns tre tematiska plattformar inom smart specialisering. De tre plattformarnas teman berör energi, livsmedel och modern industri. Plattformarna ska främja interregionalt samarbete och utveckla investeringsprojekt i EU.

 • Tyck till om Horisont 2020

  2016-11-01

  Halvvägs genom Horisont 2020 har EU-kommissionen nu lanserat en utvärdering för att få veta vad du tycker om programmet. Horisont 2020 är EU:s ramprogram inom forskning och innovation som fortlöper mellan 2014 – 2020, med en total budget på 77 miljarder euro. EU-kommissionen öppnar nu upp för samråd där alla medborgare och organisationer är välkomna att tycka till om programmet.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS