FoI

EU:s satsningar på forskning och innovation

North Sweden European Office arbetar med att synliggöra Norra Sveriges styrkor och behov även inom forskning och innovation på EU-nivå.

Samtidigt som de sista utlysningarna inom Horizon 2020 (för 2018-2020) nyligen har publicerats så pågår ett intensivt arbete kring prioriteringar inom ramen för nästa ramprogramsperiod från 2021 (med arbetsnamnet FP 9, Horizon 2020 är FP 8). Horisont 2020 pågår under perioden 2014-2020, med en total budget på nära 80 miljarder euro och är därmed världens störta samlade program för forskning och innovation. Den största satsningen görs inom samhälleliga utmaningar och på små och medelstora företag (SMF). Projekt som beviljas under senare delen av programmet kommer att pågå fram till 2025.

I samverkan med våra regionala uppdragsgivare i Norrbotten och Västerbotten och via t.ex. Europaforum Norra Sverige (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland-Härjedalen) arbetade North Sweden med positioner inför H2020). Nu pågår samma process inför FP 9, med nya positioner och påverkansarbete både nationellt och i ”Bryssel”. Där öka samverkan inom och för Barents och den Arktiska regionen är en prioritering från vår region.

Alla områden inom Horisont 2020 har stor relevans för Norra Sverige och samhälleliga utmaningar ställer ökade krav på partnerskap.

Mer information här

Nyheter

 • Horizon Europe i framtiden

  2019-03-26

  Europaparlamentet och Ministerrådet har enats om utformningen av innovationsprogrammet Horizon Europe som ska gälla under nästa programperiod 2021-2027.

 • EU avsätter ytterligare två miljarder euro till vetenskapliga upptäckter 2019–2020 i syfte att sjösätta ett Europeiskt innovationsråd

  2019-03-25

  EU-kommissionen beslutade den 18 mars att två miljarder euro ska avsättas från EU-budgeten för de två kommande åren 2019–2020 i syfte att utveckla det Europeiska innovationsrådet (European Innovation Council, EIC) som har varit verksamt sedan 2017. Med det vill man stärka Europas konkurrenskraft, främja vetenskapliga upptäckter och snabbt få ut små företag på marknaden. EIC drivs nu som pilot men kommer att permanentas och få ett större utrymme under kommande programperiod.

 • Ny fond med start 2020 riktas enbart mot innovation som ska reducera koldioxidutsläpp

  2019-03-25

  Den 26 februari kommunicerade EU-kommissionen lanseringen om en ny innovationsfond med start 2020. Fonden motsvarar ett investeringsprogram med finansiering för 10 miljarder euro till tvärsektoriella innovationer inom ramen för koldioxidsnål teknik och syftet är att öka tekniksektorers globala konkurrenskraft. Initiativet som är en åtgärd i linjen med EU:s klimatstrategi 2050 om en ”ren planet för alla” kommer att sammanbringa resurser från olika instanser till en sammanlagd summa av 10 miljarder euro.

 • Regionpolitik i ny budget

  2019-03-12

  North Sweden har tillsammans med andra regionkontor tagit fram en rapport som beskriver regionala förändringar för innovationsarbetet inför kommande budgetperiod.

 • EU-parlamentet och ministerrådet överens om att införskaffa EU:s första Digitala Europaprogram

  2019-03-08

  EU-parlamentet och Ministerrådet kom den 14 februari fram till en preliminär politisk överenskommelse om det första Digitala Europaprogrammet, som kommer vara en del av EU:s programperiod för 2021–2027.

 • Masters of Digital 2019 – en konferens i digitaliseringens ära

  2019-02-26

  Masters of Digital är ett årligt evenemang som arrangeras av DIGITALEUROPE som hölls den 21 februari i Bryssel. Det var en fullspäckad dag där olika aktörer presenterade och diskuterade olika digitala lösningar. En rad intressanta frågor ställdes; Hur kan EU konkurrera med Kina och USA? Hur kan digitalisering bidra till en hållbar miljö? Vilka möjligheter finns det inom e-hälsa? Dessa plus många fler ämnen diskuterades under Masters of Digital.

 • Förslag: 9,2 miljarder euro till nytt digitalt program.

  2019-02-11

  I juni 2018 presenterade för första gången den europeiska kommissionen ett förslag om att det i nästa fleråriga budet som sträcker sig över 2021–2027, ¬ ska ska finnas finansiering till ett nytt digitalt program för att bygga upp och säkra en gemensam digital inre marknad för EU. Sedan mitten på 1990-talet har EU strävat efter att etablera en digital inre marknad. EU-kommissionen menar att de framsteg som gjorts inom teknologi, och framförallt framväxten av dagens internet, har gjort att en gemensam marknad för EU:s medlemsländer aldrig varit viktigare. Det är bakgrunden till förslaget för ”Digital Europe programme”: ett program med finansiering som ska bygga en gemensam digital inre marknad för EU. Avkastningen från fungerande digital inre marknad, utan restriktioner och med pålitlig säkerhet skulle enligt förslagstexten kunna öka EU:s bruttonationalprodukt med så mycket som 415 miljarder euro per år.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS