Färdplan inför EU-kommissionens nya bioekonomistrategi

2018-03-12

EU-kommissionen DG RTD (Generaldirektoratet för forskning och innovation) har lanserat färdplanen inför framtagande av en ny bioekonomistrategi. Det är möjligt att lämna in synpunkter på färdplanen under perioden 20 februari-20 mars.

 

EU-kommissionens färdplaner syftar till att informera medborgare och aktörer angående EU-kommissionens arbete för att de sedan ska kunna bidra med feedback och delta i de program och samråd EU-kommissionen presenterar. Främst ska färdplanerna bidra med åsikter kring hur EU-kommissionen förstår ämnesområdena, samt hur formuleringar kan förbättras och varför dessa bör förbättras/ändras.

 

EU:s Bioekonomiska strategi som antogs den 13 februari 2012 har till syfte att beröra produktion av biologiska resurser och dess förädling till användbara produkter samt bio-energi. Strategin syftar till att sammanfoga redan existerande policys på området för att bidra med spetskompetens på området som en är en viktig del av EU:s ekonomi men också ett område som kan förändras kompetensmässigt väldigt snabbt.

 

Exempel på områden som strategin siktat på att bidra med lösningar på är bland annat: livsmedel till växande befolkning, omdömeslös användning av naturresurser, negativ miljöpåverkan och global uppvärmning.

 

Feedbackperioden för strategins nya färdplan är öppen för allmänheten fram till den 20:e mars. 

 

Kallelsen till färdplanen för uppdateringen av bioekonomistrategi finner ni här: 

 

Utkastet för färdplanens formulering finner ni här: 

 

Vid frågor kontakta Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs på North Sweden European Office: mona.mansour@northsweden.eu


/Andreas Andersson Kurdve

 

Nyheter

 • Ansökan öppen till iCapital 2018

  2018-03-13

  EU-kommissionen delar årligen ut pris till årets ”Europeiska Innovationshuvudstad”. Staden som blir utvald får utöver titeln även en prissumma på 1 miljon euro. De städer som placeras på platserna 2-5 på listan tilldelas också en mindre prissumma på 100 000 euro vardera. Sista ansökningsdagen är 21 juni 2018 och vinnarna presenteras i november 2018.

 • Färdplan inför EU-kommissionens nya bioekonomistrategi

  2018-03-12

  EU-kommissionen DG RTD (Generaldirektoratet för forskning och innovation) har lanserat färdplanen inför framtagande av en ny bioekonomistrategi. Det är möjligt att lämna in synpunkter på färdplanen under perioden 20 februari-20 mars.

 • 50 miljoner extra till IT-säkerhet under 2018

  2018-02-28

  Med ambitionen att skapa ett brett kompetensnätverk inom IT-säkerhet samt i framtiden starta ett europeiskt forskningscenter inom området investerar EU-kommissionen ytterligare 50 miljoner euro på IT-säkerhet under 2018. Pengarna, som egentligen var allokerade att finansiera projekt inom IT-området år 2020, omprioriteras nu och flyttas till 2018. Syftet är att stärka EU:s möjligheter att utveckla och säkra den digitala inre marknaden.

 • Smart specialisering: Vad gör framtidens platser speciellt attraktiva?

  2018-02-14

  Den 31 januari arrangerades en nationell konferens om smart specialisering (S3) i Luleå av Region Norrbotten och Tillväxtverket. Fokus under dagen var hur samverkan kan attrahera resurser till specifika platser. Talare från Sverige och EU diskuterade hur de arbetar med attraktivitet där flera fokuserade på hur norra Sverige hanterar frågan.

 • EU:s roll i digitaliseringen av vårdsektorn

  2018-02-06

  I över ett decennium har digital vård positionerats som ett ämne högt upp på EU:s politiska agenda. Med anledning av EU-kommissionens ståndpunkt angående digital vård kopplat till den gemensamma digitala marknaden som ska publiceras senare i vår har European Policy Centre (EPC) utkommit med en publikation som sonderar terrängen och belyser fördelar samt problem kring detta relativt färska policyområde.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS