Färdplan inför EU-kommissionens nya bioekonomistrategi

2018-03-12

EU-kommissionen DG RTD (Generaldirektoratet för forskning och innovation) har lanserat färdplanen inför framtagande av en ny bioekonomistrategi. Det är möjligt att lämna in synpunkter på färdplanen under perioden 20 februari-20 mars.

 

EU-kommissionens färdplaner syftar till att informera medborgare och aktörer angående EU-kommissionens arbete för att de sedan ska kunna bidra med feedback och delta i de program och samråd EU-kommissionen presenterar. Främst ska färdplanerna bidra med åsikter kring hur EU-kommissionen förstår ämnesområdena, samt hur formuleringar kan förbättras och varför dessa bör förbättras/ändras.

 

EU:s Bioekonomiska strategi som antogs den 13 februari 2012 har till syfte att beröra produktion av biologiska resurser och dess förädling till användbara produkter samt bio-energi. Strategin syftar till att sammanfoga redan existerande policys på området för att bidra med spetskompetens på området som en är en viktig del av EU:s ekonomi men också ett område som kan förändras kompetensmässigt väldigt snabbt.

 

Exempel på områden som strategin siktat på att bidra med lösningar på är bland annat: livsmedel till växande befolkning, omdömeslös användning av naturresurser, negativ miljöpåverkan och global uppvärmning.

 

Feedbackperioden för strategins nya färdplan är öppen för allmänheten fram till den 20:e mars. 

 

Kallelsen till färdplanen för uppdateringen av bioekonomistrategi finner ni här: 

 

Utkastet för färdplanens formulering finner ni här: 

 

Vid frågor kontakta Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs på North Sweden European Office: mona.mansour@northsweden.eu


/Andreas Andersson Kurdve

 

Nyheter

 • Luleå tekniska universitet besöker Bryssel med rymdprojekt i siktet

  2018-06-20

  Mellan den 12 och 13 juni, besökte en grupp forskare och befattningshavare från Luleå Tekniska Universitet (LTU) Europeiska kommissionen och ett antal andra EU-institutioner. Syftet med resan var dels att presentera norra Sverige och LTU:s genombrott inom rymdforskning samt att utforska hur de kan fortsätta utvecklas med hjälp av Brysselbaserade mekanismer och organisationer.

 • EU:s rymdprogram ska stärka EU:s konkurrenskraft på rymdområdet

  2018-06-20

  I budgetprogrammet efter år 2020 förväntas 16 miljarder Euro att allokeras till EU:s rymdprogram för att det skall upprätthållas och underhållas samt utvecklas för att stärka EU:s konkurrenskraft på området. Programmet, som uppges få en ökning på 4 miljarder från pågående budgetperiod, innefattar investeringar och drift för EU:s satellitprogram Galileo och Egnos, EU:s jordobservationsprogram Copernicus samt förbättring genom EU:s program för rymdsäkerhet: SSA.

 • Artificiell Intelligens (AI) på agendan

  2018-05-16

  Såväl EU-kommissionen, den svenska regeringen och Nordiska ministerrådet har presenterat strategier som pekar ut några av de centrala förutsättningar inom området artificiell intelligens (AI).

 • Vad den nya långtidsbudgeten innebär för Horizon Europe – Research and Innovation (R&I)

  2018-05-08

  Med utgångspunkt i de tidigare forsknings- och innovationsprogrammen, föreslår EU-kommissionen ett anslag på 114,8 miljarder euro till forskning och innovation i den nya långtidsbudgeten post 2020. Majoriteten av dessa medel, närmare 97,9 miljarder euro, kommer att gå till Horizon Europe – vilket blir den nya benämningen på forsknings- och innovationsprogrammet i den nya långtidsbudgeten och är en uppräkning på 60% mot dagens Horizon 2020.

 • EU-kommissionen uppmuntrar allmänheten att tycka till om drönare genom samråd

  2018-04-19

  EU-kommissionen öppnar nu upp för civilsamhällets åsikter om drönare som en uppföljning av ett tidigare samråd om civila drönare (obemannade luftfartyg) för några år sedan. Alla privatpersoner och organisationer är således välkomna att delta i EU-kommissionens samråd och syftet är att få in synpunkter och förslag som bidrar till förståelsen om de möjligheter och risker som finns med drönare samt vad EU ska ta i beaktning vid fastställandet av ett nytt regelverk. Samrådsperioden sträcker sig mellan den 13 april till 9 juli 2018. Svaren kommer att ge bidrag till kommande regler för drönare och drönarverksamhet.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS