Färdplan inför EU-kommissionens nya bioekonomistrategi

2018-03-12

EU-kommissionen DG RTD (Generaldirektoratet för forskning och innovation) har lanserat färdplanen inför framtagande av en ny bioekonomistrategi. Det är möjligt att lämna in synpunkter på färdplanen under perioden 20 februari-20 mars.

 

EU-kommissionens färdplaner syftar till att informera medborgare och aktörer angående EU-kommissionens arbete för att de sedan ska kunna bidra med feedback och delta i de program och samråd EU-kommissionen presenterar. Främst ska färdplanerna bidra med åsikter kring hur EU-kommissionen förstår ämnesområdena, samt hur formuleringar kan förbättras och varför dessa bör förbättras/ändras.

 

EU:s Bioekonomiska strategi som antogs den 13 februari 2012 har till syfte att beröra produktion av biologiska resurser och dess förädling till användbara produkter samt bio-energi. Strategin syftar till att sammanfoga redan existerande policys på området för att bidra med spetskompetens på området som en är en viktig del av EU:s ekonomi men också ett område som kan förändras kompetensmässigt väldigt snabbt.

 

Exempel på områden som strategin siktat på att bidra med lösningar på är bland annat: livsmedel till växande befolkning, omdömeslös användning av naturresurser, negativ miljöpåverkan och global uppvärmning.

 

Feedbackperioden för strategins nya färdplan är öppen för allmänheten fram till den 20:e mars. 

 

Kallelsen till färdplanen för uppdateringen av bioekonomistrategi finner ni här: 

 

Utkastet för färdplanens formulering finner ni här: 

 

Vid frågor kontakta Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs på North Sweden European Office: mona.mansour@northsweden.eu


/Andreas Andersson Kurdve

 

Nyheter

 • Ny plattform för forskningsdata

  2018-12-05

  EU har lanserat en ny plattform, European Open Sience Cloud, där data från forskningsverksamhet ska kunna tillgängliggöras för andra forskare.

 • Snabbare utbyggnad av 5G

  2018-11-21

  Den 14 november röstade Europaparlamentet för ett förslag som ska skynda på utvecklingen av Europas 5G-nät. 5G är nästa generation telekommunikationssystem som kopplar trådbunden och trådlös kommunikation och ger extremt hög bandbredd till användare och anslutna objekt som mobiltelefoni och datorer men även hushållsapparater, sensorer och bilar.

 • Umeå finalist i iCapital

  2018-10-24

  Umeå har passerat nästa steg i utnämningen till European Capital of Innovation Awards och står nu som en av sex finalister till utmärkelsen och prissumman på 1 miljon Euro.

 • Region Västerbotten presenterade innovationsloop i Bryssel

  2018-10-24

  Region Västerbotten visade upp sitt koncept för öppen social innovation, innovationsloopen, vid ett seminarium vid European Week of Regions and Cities i Bryssel den 11 oktober. Under seminariet, som arrangerades i samarbete med det europeiska Interregprojektet Osiris, lyftes vikten av medborgardriven utveckling och internationella samarbeten i regional utveckling för att lösa samhällsutmaningar.

 • LTU får miljonorder tack vare EU-projekt inom innovation

  2018-09-12

  Tack vare LTU Business AB:s projektarbete med European institute of Innovation and Technology (EIT), som är ett av EU:s stora innovationsnätverk, har LTU tagit emot en beställning värd 8,6 miljoner kronor om att ta fram go-to marketstrategier för nya innovationer till industrikoncerner inom EU:s projekt EIT Raw Materials. LTU blev utvalda tack vare deras framgångsrika arbete med att utveckla en internationell specialkompetens inom innovation.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS