Grant Office besökte North Sweden

2012-11-07

Grant Office vid Umeå Universitets besökte den 29-30 oktober Bryssel och North Sweden. Under vistelsen hann man med att besöka EU-kommissionen, Europaparlamentet och European University Association (EUA).

121107 Gruppbild GO webb

Grant Office jobbar i första hand med att öka andelen EU-medel till forskningen vid Umeå universitet och det gör man bland annat genom att sprida information till forskare, bistå vid deras ansökningar och förmedla kontakter med industri och samhälle.

Syftet med besöket var bl a att öka kunskapen om EU och vilka olika möjligheter som finns för samarbete mellan europeiska universiteten som har bäring på forskning.

Innan hemfärd så avslutande sjumannagruppen brysselbesöket hos North Sweden European Office, som berättade om sin verksamhet och om EU frågor som har bäring i Norrbotten och Västerbotten. Ramona Culjak från Mid Sweden European Office i Bryssel var inbjuden till mötet och informerade om hur hon jobbar med forsknings- och innovationfrågor.

 /Martha Bahta

 

Nyheter

 • Smart specialisering: Vad gör framtidens platser speciellt attraktiva?

  2018-02-14

  Den 31 januari arrangerades en nationell konferens om smart specialisering (S3) i Luleå av Region Norrbotten och Tillväxtverket. Fokus under dagen var hur samverkan kan attrahera resurser till specifika platser. Talare från Sverige och EU diskuterade hur de arbetar med attraktivitet där flera fokuserade på hur norra Sverige hanterar frågan.

 • EU:s roll i digitaliseringen av vårdsektorn

  2018-02-06

  I över ett decennium har digital vård positionerats som ett ämne högt upp på EU:s politiska agenda. Med anledning av EU-kommissionens ståndpunkt angående digital vård kopplat till den gemensamma digitala marknaden som ska publiceras senare i vår har European Policy Centre (EPC) utkommit med en publikation som sonderar terrängen och belyser fördelar samt problem kring detta relativt färska policyområde.

 • Samråd om EU-fonder inom FoI och investeringar

  2018-01-17

  EU-kommissionen har öppnat ett samråd om EU-fonder på området för investeringar, forskning och innovation, små och medelstora företag och den inre marknaden och ber berörda parter att komma med sina åsikter om EU-kommissionens förslag innan den 8 mars 2018.

 • Senaste kring Horisont 2020

  2017-12-13

  I oktober publicerade EU-kommissionen arbetsprogrammet för EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020 med samtliga utlysningar för 2018–2019. Det finns fortfarande 30 miljarder kronor kvar att fördela inom Horisont 2020 och North Sweden arbetar redan med framtida påverkningsarbetet inför nästa programperiod.

 • Nytt arbetsprogram för Horisont 2020 presenterade

  2017-11-01

  Den 27 oktober presenterade EU-kommissionen arbetsprogrammet för Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation. Programmet inkluderar finansieringsmöjligheterna för två år framåt till projekt inom forskning och innovation.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS