Grant Office besökte North Sweden

2012-11-07

Grant Office vid Umeå Universitets besökte den 29-30 oktober Bryssel och North Sweden. Under vistelsen hann man med att besöka EU-kommissionen, Europaparlamentet och European University Association (EUA).

121107 Gruppbild GO webb

Grant Office jobbar i första hand med att öka andelen EU-medel till forskningen vid Umeå universitet och det gör man bland annat genom att sprida information till forskare, bistå vid deras ansökningar och förmedla kontakter med industri och samhälle.

Syftet med besöket var bl a att öka kunskapen om EU och vilka olika möjligheter som finns för samarbete mellan europeiska universiteten som har bäring på forskning.

Innan hemfärd så avslutande sjumannagruppen brysselbesöket hos North Sweden European Office, som berättade om sin verksamhet och om EU frågor som har bäring i Norrbotten och Västerbotten. Ramona Culjak från Mid Sweden European Office i Bryssel var inbjuden till mötet och informerade om hur hon jobbar med forsknings- och innovationfrågor.

 /Martha Bahta

 

Nyheter

 • LTU får miljonorder tack vare EU-projekt inom innovation

  2018-09-12

  Tack vare LTU Business AB:s projektarbete med European institute of Innovation and Technology (EIT), som är ett av EU:s stora innovationsnätverk, har LTU tagit emot en beställning värd 8,6 miljoner kronor om att ta fram go-to marketstrategier för nya innovationer till industrikoncerner inom EU:s projekt EIT Raw Materials. LTU blev utvalda tack vare deras framgångsrika arbete med att utveckla en internationell specialkompetens inom innovation.

 • EU:s rymdprogram ska stärka EU:s konkurrenskraft på rymdområdet

  2018-06-20

  I budgetprogrammet efter år 2020 förväntas 16 miljarder Euro att allokeras till EU:s rymdprogram för att det skall upprätthållas och underhållas samt utvecklas för att stärka EU:s konkurrenskraft på området. Programmet, som uppges få en ökning på 4 miljarder från pågående budgetperiod, innefattar investeringar och drift för EU:s satellitprogram Galileo och Egnos, EU:s jordobservationsprogram Copernicus samt förbättring genom EU:s program för rymdsäkerhet: SSA.

 • LTU i Bryssel: tema rymd

  2018-06-20

  Den 12-13 juni besökte LTU Bryssel i syfte att dels presentera norra Sverige och LTU:s genombrott inom rymdforskning, dels för att finna nya samverkansmöjligheter.

 • Artificiell Intelligens (AI) på agendan

  2018-05-16

  Såväl EU-kommissionen, den svenska regeringen och Nordiska ministerrådet har presenterat strategier som pekar ut några av de centrala förutsättningar inom området artificiell intelligens (AI).

 • Vad den nya långtidsbudgeten innebär för Horizon Europe – Research and Innovation (R&I)

  2018-05-08

  Med utgångspunkt i de tidigare forsknings- och innovationsprogrammen, föreslår EU-kommissionen ett anslag på 114,8 miljarder euro till forskning och innovation i den nya långtidsbudgeten post 2020. Majoriteten av dessa medel, närmare 97,9 miljarder euro, kommer att gå till Horizon Europe – vilket blir den nya benämningen på forsknings- och innovationsprogrammet i den nya långtidsbudgeten och är en uppräkning på 60% mot dagens Horizon 2020.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS