”Europas framtid”: EU-kommissionen uppmanar EU-medborgare att delta i samråd

2018-05-14

På Europadagen den 9 maj avfyrade EU-kommissionen ett samråd online i syfte att tillfråga EU:s medborgare vilken riktning de vill att unionen ska ta i framtiden gällande olika politiska frågor. Samrådet är en del av en omfattande debatt om Europas framtid som EU-kommissionen lanserade i sin vitbok den 1 mars 2017.

En vitbok, är ett policydokument där EU-kommissionen sammanfattar idéer och ambitioner samt föreslår konkreta åtgärder i form av nya lagar för allmänheten och de lagstiftande EU-institutionerna, EU-parlamentet och Europeiska unionens råd även kallat ministerrådet.

I konversationen om Europas framtid är det medborgarna som står i centrum. Detta då EU-kommissionen, med hjälp av sociala- och ekonomiska kommittén, sammankallat en panel bestående av 96 EU-medborgare till Bryssel den 5-6 maj i syfte att utarbeta en online-enkätundersökning som resulterat i samrådet. Från och med nu är det därmed möjligt att lämna in sin åsikt online om EU-kommissionens vitbok. Samrådet kommer att ligga ute till och med den 9 maj 2019. Därefter kommer EU-kommissionen att presentera en delrapport till medlemsstaterna om vitboken vid Europeiska rådets möte i december 2018. Samrådet online Europas framtid existerar parallellt som pågående medborgardialoger organiseras av EU-ländernas regeringar.

Gör din röst hört genom att läsa EU-kommissionens vitbok och tyck till genom att lämna en kommentar eller svara på samrådets enkät!

Läs mer på EU-kommissionens hemsida.

Läs EU-kommissionens vitbok (tillgänglig på svenska) om Europas framtid och lämna en kommentar här eller svara på hela samrådet här.

/Julia Hanson

Nyheter på området

 • Rumänien håller ordförandeskapet i Europeiska rådet första halvan av 2019

  2019-01-14

  Ordförandeskapet för Europeiska rådet roterar var sjätte månad mellan EU:s medlemsstater. Det land som innehar ordförandeskapet ansvarar för möten där Europeiska rådet med EU-ländernas regeringschefer sammanförs sätter agendan för programmet samt ser till att arbetet präglas av kontinuitet. Från januari till juni 2019 innehar Rumänien ordförandeskapet för Europeiska rådet efter Österrike.

 • Nya och förbättrade regler för Schengens informationssystem

  2019-01-11

  EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker framhöll i sitt ”State of the Union-tal” 2016 vikten av att övervinna brister i datahantering och förbättra interoperabiliteten hos befintliga informationssystem. Två år tog det innan orden omvandlades till resultat. Under året 2018 sista dagar antogs nya regler som syftar till att stärka Schengens informationssystem (SIS).

 • Högt stöd för EU bland svenskar

  2018-12-19

  Statistiska centralbyråns stora opinionsundersökning visar ett stort stöd för EU bland svenska folket – 58,6 % av svenskarna är i huvudsak för det svenska EU-medlemskapet. Samtidigt är motståndet mot euron fortsatt stort då knappt 19 % skulle vilja byta valuta. Enligt Eurobarometern är svenskarna de som är mest positiva till ett ökat EU-samarbete vad gäller migrationsfrågan och utvecklandet av förnybar energi som prioriterande åtgärd på grund av klimatförändringar.

 • Brexit huvudpunkten vid Europeiska rådets toppmöte 13-14 december

  2018-12-18

  Medlemsländernas stats- och regeringschefer träffades 13–14 december i Bryssel för toppmöte med frågor om bland annat Brexit, migration och klimat. Slutsatser från torsdagens möte om Brexit visar att Europeiska rådet står fast vi det avtal som förhandlats fram och att en omförhandling av Brexit-avtalet inte är aktuell. Under fredagens möte diskuterades bland annat EU:s fleråriga budgetram för 2021–2027, migration och klimat.

 • Arctic Shorts: kortfilmskväll

  2018-12-05

  Under kortfilmsfilmkvällen Arctic Shorts i Bryssel, den 27 november visades nio kortfilmer från arktiska regioner som är partners i International Polar Foundation.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS