”Europas framtid”: EU-kommissionen uppmanar EU-medborgare att delta i samråd

2018-05-14

På Europadagen den 9 maj avfyrade EU-kommissionen ett samråd online i syfte att tillfråga EU:s medborgare vilken riktning de vill att unionen ska ta i framtiden gällande olika politiska frågor. Samrådet är en del av en omfattande debatt om Europas framtid som EU-kommissionen lanserade i sin vitbok den 1 mars 2017.

En vitbok, är ett policydokument där EU-kommissionen sammanfattar idéer och ambitioner samt föreslår konkreta åtgärder i form av nya lagar för allmänheten och de lagstiftande EU-institutionerna, EU-parlamentet och Europeiska unionens råd även kallat ministerrådet.

I konversationen om Europas framtid är det medborgarna som står i centrum. Detta då EU-kommissionen, med hjälp av sociala- och ekonomiska kommittén, sammankallat en panel bestående av 96 EU-medborgare till Bryssel den 5-6 maj i syfte att utarbeta en online-enkätundersökning som resulterat i samrådet. Från och med nu är det därmed möjligt att lämna in sin åsikt online om EU-kommissionens vitbok. Samrådet kommer att ligga ute till och med den 9 maj 2019. Därefter kommer EU-kommissionen att presentera en delrapport till medlemsstaterna om vitboken vid Europeiska rådets möte i december 2018. Samrådet online Europas framtid existerar parallellt som pågående medborgardialoger organiseras av EU-ländernas regeringar.

Gör din röst hört genom att läsa EU-kommissionens vitbok och tyck till genom att lämna en kommentar eller svara på samrådets enkät!

Läs mer på EU-kommissionens hemsida.

Läs EU-kommissionens vitbok (tillgänglig på svenska) om Europas framtid och lämna en kommentar här eller svara på hela samrådet här.

/Julia Hanson

Nyheter på området

 • Europeiskt gemensamt försvar: EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan är godkänd

  2018-07-04

  Den 28 juni godkändes EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan (CDP) som syftar till att belysa EU:s försvarsprioriteringar, öka samstämmigheten samt kapaciteten i det europeiska försvarsprojektet och därmed åstadkomma snabbare resultat. Planen är tänkt ska fungera som en vägledande referens kring alla försvarsinitiativ tagna av EU:s medlemsländer och bidra till en mer effektiv beslutsprocess.

 • Möjligt att införa arbetsinvandring i syfte att reducera irreguljär migration?

  2018-07-04

  Under ett seminarium den 18 juni på det tyska Hansekontoret i Bryssel diskuterades den framtida utformningen av EU:s arbetsinvandringspolitik. Efterfrågan av individer med en yrkesutbildning ökar i Tyskland och i andra EU-länder, exempelvis inom områden som vården. I den årliga rapporten ”steering what can be steered: what can immigration and integration laws do?” ger Expert Council of German Foundations on Integration and Migration (SVR) rekommendationer för hur EU skulle kunna förenkla migration för yrkesutbildade arbetare inom ramverket för tysk migrationslagstiftning.

 • Österrike övertar ordförandeposten i EU efter Bulgarien

  2018-07-02

  I och med att ordförandeskapet för Europeiska rådet, även kallat Ministerrådet, roterar varje halvår turas EU:s medlemsländer om att agera ordförande. I lördags överlämnades det formellt till Österrike som tar över stafettpinnen efter Bulgarien. Bulgariens premiärminister Boiko Borisov och Europeiska rådets ordförande Donald Tusk var på plats vid ceremonin för överlämning av denna viktiga roll inom Europeiska rådet.

 • Fokus migration när EU-medlemsländernas regeringschefer samlades i Bryssel för toppmöte

  2018-06-29

  Under torsdagen och fredagen 28-29 juli träffades EU-ländernas regeringschefer för topp-möte i Bryssel. Fokus under mötet låg främst på att hitta en lösning på EU-ländernas skeva flyktingomfördelning. Frågor som hur EU ska förhålla sig till Donald Trump och USA:s restriktiva handelspolitik med ståltullarna, säkerhet och försvar, långtidsbudgeten samt digitalisering fick mindre utrymme på grund av att Italien inledningsvis lade in veto och blockerade förslagen av andra frågor i syfte att kräva en gemensam lösning på flyktingfördelningen.

 • DiscoverEU drar igång och ger EU:s 18-åringar chansen att utforska Europa i sommar!

  2018-06-12

  DiscoverEU, som vi tidigare har skrivit om här på hemsidan, har nu påbörjats! För att söka resekort och resa gratis inom EU i högst 30 dagar via initiativet DiscoverEU så krävs det att du är medborgare i någon av EU:s 28 medlemsländer samt att du är 18 år gammal eller född någon gång mellan 02/07/1999 och 01/07/2000. Ansökan är öppen till 26:e juni.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS