”Europas framtid”: EU-kommissionen uppmanar EU-medborgare att delta i samråd

2018-05-14

På Europadagen den 9 maj avfyrade EU-kommissionen ett samråd online i syfte att tillfråga EU:s medborgare vilken riktning de vill att unionen ska ta i framtiden gällande olika politiska frågor. Samrådet är en del av en omfattande debatt om Europas framtid som EU-kommissionen lanserade i sin vitbok den 1 mars 2017.

En vitbok, är ett policydokument där EU-kommissionen sammanfattar idéer och ambitioner samt föreslår konkreta åtgärder i form av nya lagar för allmänheten och de lagstiftande EU-institutionerna, EU-parlamentet och Europeiska unionens råd även kallat ministerrådet.

I konversationen om Europas framtid är det medborgarna som står i centrum. Detta då EU-kommissionen, med hjälp av sociala- och ekonomiska kommittén, sammankallat en panel bestående av 96 EU-medborgare till Bryssel den 5-6 maj i syfte att utarbeta en online-enkätundersökning som resulterat i samrådet. Från och med nu är det därmed möjligt att lämna in sin åsikt online om EU-kommissionens vitbok. Samrådet kommer att ligga ute till och med den 9 maj 2019. Därefter kommer EU-kommissionen att presentera en delrapport till medlemsstaterna om vitboken vid Europeiska rådets möte i december 2018. Samrådet online Europas framtid existerar parallellt som pågående medborgardialoger organiseras av EU-ländernas regeringar.

Gör din röst hört genom att läsa EU-kommissionens vitbok och tyck till genom att lämna en kommentar eller svara på samrådets enkät!

Läs mer på EU-kommissionens hemsida.

Läs EU-kommissionens vitbok (tillgänglig på svenska) om Europas framtid och lämna en kommentar här eller svara på hela samrådet här.

/Julia Hanson

Nyheter på området

 • Hur väl digitaliseras EU-länderna?

  2018-05-23

  Den 18 maj publicerade EU-kommissionen resultat från deras verktyg ”Digital Economy and Society Index (DESI) som mäter medlemsländernas generella relation och framsteg mot den digitala marknaden och vad det innefattar. Resultatet visar att EU går mot att bli mer digitaliserat, men att det fortfarande krävs stora insatser för att EU ska nå nivåer som de globala ledarna (bland annat USA och Asien) på området. Särskilt problemet med att medlemsländer har olika nivåer av digitalisering är oroande och bör bemötas för att minska klyftor.

 • North Sweden och nya EU-direktivet om allmänt dataskydd, GDPR

  2018-05-22

  Regler för skydd av personuppgifter i och utanför EU med EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR, ersätter den svenska personuppgiftslagen, PuL, den 25 maj 2018. Detta innebär att hanteringen av förvaringen av personuppgifter inom EU förändras. Därefter får exempelvis kontaktuppgifter till en person inte registreras utan personens medgivande. Läs om hur North Sweden följer direktivet.

 • ”Europas framtid”: EU-kommissionen uppmanar EU-medborgare att delta i samråd

  2018-05-14

  På Europadagen den 9 maj avfyrade EU-kommissionen ett samråd online i syfte att tillfråga EU:s medborgare vilken riktning de vill att unionen ska ta i framtiden. Samrådet är en del av en omfattande debatt om Europas framtid som EU-kommissionen lanserade i sin vitbok den 1 mars 2017.

 • EU inför gratis tågbiljetter för 18-åringar sommaren 2018

  2018-05-08

  För alla 18-åriga EU-medborgare kommer det i framtiden finnas möjlighet att upptäcka Europa under någon av sommarmånaderna genom att erhålla gratis tågbiljetter. Förslaget om att alla 18-åringar - oavsett ekonomisk bakgrund - ska ha möjlighet att resa, och därmed upptäcka Europas mångfald, kom första gången vid Europeiska ungdomseventet som arrangerades av Europaparlamentet. I och med EU-kommissionens förslag om den nya långtidsbudgeten, post 2021-2027, kan det bli verklighet och redan i ett första skede denna sommar kommer 15 000 18-åringar att ha möjlighet att genomföra en gratis tågluff genom 4 olika EU-länder.

 • Vi firar Europadagen idag den 9:e maj!

  2018-04-19

  Den 9:e maj varje år firas Europadagen till minne av Schumanplanen som presenterades år 1950 och drog igång det Europasamarbete vi ser idag. ”Europaåret för kulturarv” är årets tema för dagen och en mängd EU-delegationer runt om i världen deltar i firandet med olika evenemang i anknytning till dagen.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS