”Europas framtid”: EU-kommissionen uppmanar EU-medborgare att delta i samråd

2018-05-14

På Europadagen den 9 maj avfyrade EU-kommissionen ett samråd online i syfte att tillfråga EU:s medborgare vilken riktning de vill att unionen ska ta i framtiden gällande olika politiska frågor. Samrådet är en del av en omfattande debatt om Europas framtid som EU-kommissionen lanserade i sin vitbok den 1 mars 2017.

En vitbok, är ett policydokument där EU-kommissionen sammanfattar idéer och ambitioner samt föreslår konkreta åtgärder i form av nya lagar för allmänheten och de lagstiftande EU-institutionerna, EU-parlamentet och Europeiska unionens råd även kallat ministerrådet.

I konversationen om Europas framtid är det medborgarna som står i centrum. Detta då EU-kommissionen, med hjälp av sociala- och ekonomiska kommittén, sammankallat en panel bestående av 96 EU-medborgare till Bryssel den 5-6 maj i syfte att utarbeta en online-enkätundersökning som resulterat i samrådet. Från och med nu är det därmed möjligt att lämna in sin åsikt online om EU-kommissionens vitbok. Samrådet kommer att ligga ute till och med den 9 maj 2019. Därefter kommer EU-kommissionen att presentera en delrapport till medlemsstaterna om vitboken vid Europeiska rådets möte i december 2018. Samrådet online Europas framtid existerar parallellt som pågående medborgardialoger organiseras av EU-ländernas regeringar.

Gör din röst hört genom att läsa EU-kommissionens vitbok och tyck till genom att lämna en kommentar eller svara på samrådets enkät!

Läs mer på EU-kommissionens hemsida.

Läs EU-kommissionens vitbok (tillgänglig på svenska) om Europas framtid och lämna en kommentar här eller svara på hela samrådet här.

/Julia Hanson

Nyheter på området

 • Pris till OSIRIS-partner i RegioStars Awards 2018

  2018-10-10

  Under tisdagen den 9 september avgjordes tävlingen RegioStars Awards 2018. Den portugisiska regionen Fundão, tillika OSIRIS Interreg’s projektpartner, tog hem första pris i kategorin “Åtgärder för en industriell övergång”. En viktig milstolpe för Fundão, men också ett kvitto för Osiris Interreg och Region Västerbotten som är lead partner i projektet, på att samverkan och gemensamt skapande är viktiga verktyg för den regionala utvecklingen.

 • Europaparlamentet godkänner nya regler för audiovisuella medier

  2018-10-08

  De nya reglerna för audiovisuella medier är tänkta att garantera ett förbättrat skydd mot skadligt innehåll för barn och minderåriga som surfar på internet och garantera att kataloger på onlineplattformar består av minst 30 % europeiska produktioner. Det nya lagförslaget innehåller tuffare bestämmelser för marknadsföring, produktplacering i barnprogram och det innehåll som finns tillgängligt via video-on-demand-tjänster. Innan lagen träder i kraft krävs att medlemsländernas regeringar i rådet godkänner den.

 • Sveriges nya EU-politiker i EU-nämnden efter riksdagsvalet

  2018-10-08

  Regeringens och svenska ministrars politiska hållning i EU-politik bestäms av riksdagens EU-nämnd. Efter Sveriges riksdagsval 2018 har ungefär hälften av de politiska ledamöterna byts ut i EU-nämnden. I fredags, den 5 oktober, träffades de för första gången efter riksdagsvalet för att diskutera sakfrågor inför veckans ministerrådsmöte i Luxemburg.

 • Tyck till i EU-samråd om utökat samarbete mellan offentliga arbetsförmedlingar

  2018-10-05

  Europeiska kommissionen har startat ett samråd och efterfrågar allmänhetens synpunkter för att utvärdera det Europeiska nätverket för offentliga arbetsförmedlingar (PES) som skapades 2014. Samrådet lyfter frågan ifall man ska ersätta det befintliga informella samarbetet med ett utökat samarbete mellan de offentliga arbetsförmedlingarna. Tanken är att EU:s medlemsländers samt Norges och Islands offentliga arbetsförmedlingar ska kunna dela sina erfarenheter vilket kan generera nya idéer och lösningar för att möta utmaningar på EU:s arbetsmarknad. Samrådet är en webbenkät där privatpersoner, myndigheter och organisationer har möjlighet att ge synpunkter om nätverket.

 • Rapport visar att EU-kommissionens budget har färre fel än någonsin

  2018-10-05

  Europeiska revisionsrätten som har i uppgift att kontrollera EU:s pengar har i en rapport om Europakommissionens budget slagit fast att EU-kommissionen har fått alltmer bättre ordning på hur EU-pengar kommer till användning. Detta då andelen fel för 2017 enbart var 2,4 procent, vilket är den lägsta andelen fel någonsin. Exempel på fel kan vara allt från missade kvitton till allvarligare bedrägerier.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS