Arktiska rådets möte i Kiruna

2013-05-15

Den 15 maj undertecknade medlemsstaternas i Arktiska rådets medlemsstater Kirunadeklarationen i Kirunas stadshus. Deklarationen innefattar bland annat välkomnandet av 6 nya stater som permanenta observatörer.

Länderna som blir nya permanenta observatörer är Indien, Italien, Japan, Kina, Singapore och Sydkorea. Det innebär att det nu finns 12 observatörsstater totalt.

EU kom ett steg närmre observatörsstatus då ansökan fick ett jakande i deklarationen. Arktiska rådet vill dock avvakta innan ett slutgiltigt besked lämnas, vilket kan ske nästa ministermöte. Tillsvidare får EU observera rådets möten, tills då rådet beslutar annat. Kanada säger också att förbudet av import av sälprodukter till EU är något som slår hårt mot ursprungsbefolkningen i landet, Kanada vill se ett hävt förbud mot import.

I Kiruna undertecknade även medlemsländerna den arktiska visionen som är en vision framtagen tillsammans med de olika ursprungsbefolkningarna för hur framtiden för Arktis ska se ut.

Tillsammans enades också länderna om en gemensam kamp mot oljeutsläpp och formen på förbyggande åtgärder. Samtliga länder undertecknade det bindande avtalet om att hjälpa varandra vid ett eventuellt oljeutsläpp i det arktiska området.

Mötet i Kiruna sammanfattade Sveriges två års ordförandeskap och även den första rundan av det roterande ordförandeskapet. Alla åtta länder har nu varit ordförande och Kanada börjar en ny runda när de nu tar över ordförandeskapet.

Läs deklarationen

/ Eric Lundvall

Nyheter på området

 • DiscoverEU drar igång och ger EU:s 18-åringar chansen att utforska Europa i sommar!

  2018-06-12

  DiscoverEU, som vi tidigare har skrivit om här på hemsidan, har nu påbörjats! För att söka resekort och resa gratis inom EU i högst 30 dagar via initiativet DiscoverEU så krävs det att du är medborgare i någon av EU:s 28 medlemsländer samt att du är 18 år gammal eller född någon gång mellan 02/07/1999 och 01/07/2000. Ansökan är öppen till 26:e juni.

 • Barentssamarbetet firade 25 år

  2018-06-06

  Seminariet ”Barents Co-operation 25 years” tog plats i Bryssel 5 juni, ett arrangemang mellan Sverige, Norge, North Sweden och UD. Samarbetets 25 år belystes med sikte framåt.

 • ”Re-energising Europe”: en konferens om EU:s framtid

  2018-06-04

  Den 31 maj anordnades EU-konferensen ”Re-energising Europe” av New Pact for Europé (NPE), med medverkan av EU-toppolitiker som exempelvis EU-kommissionens president Jean-Claude Juncker, och diskussion om rapporten ”Re-energising Europe”. Rapporten är ett resultat av initiativet The New Pact for Europa (NPE) som lanserades 2013 och syftade till att återuppbygga tilliten mellan nationella och transnationella institutioner genom att föra dialoger över hela EU och därtill analysera unionens ”hälsotillstånd” och formulera rekommendationer för EU-samarbetet för framtiden. Rapporten belyser att EU:s kvarvarande 27 medlemsländer är i behov av att arbeta fram en ”win-win-deal”. Fokus under konferensen låg på att tillföra ett viktigt bidrag till den debatten för förändringar som stärker medborgarnas och ländernas tillit till EU.

 • Hur väl digitaliseras EU-länderna?

  2018-05-23

  Den 18 maj publicerade EU-kommissionen resultat från deras verktyg ”Digital Economy and Society Index (DESI) som mäter medlemsländernas generella relation och framsteg mot den digitala marknaden och vad det innefattar. Resultatet visar att EU går mot att bli mer digitaliserat, men att det fortfarande krävs stora insatser för att EU ska nå nivåer som de globala ledarna (bland annat USA och Asien) på området. Särskilt problemet med att medlemsländer har olika nivåer av digitalisering är oroande och bör bemötas för att minska klyftor.

 • North Sweden och nya EU-direktivet om allmänt dataskydd, GDPR

  2018-05-22

  Regler för skydd av personuppgifter i och utanför EU med EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR, ersätter den svenska personuppgiftslagen, PuL, den 25 maj 2018. Detta innebär att hanteringen av förvaringen av personuppgifter inom EU förändras. Därefter får exempelvis kontaktuppgifter till en person inte registreras utan personens medgivande. Läs om hur North Sweden följer direktivet.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS