Arktiska rådets möte i Kiruna

2013-05-15

Den 15 maj undertecknade medlemsstaternas i Arktiska rådets medlemsstater Kirunadeklarationen i Kirunas stadshus. Deklarationen innefattar bland annat välkomnandet av 6 nya stater som permanenta observatörer.

Länderna som blir nya permanenta observatörer är Indien, Italien, Japan, Kina, Singapore och Sydkorea. Det innebär att det nu finns 12 observatörsstater totalt.

EU kom ett steg närmre observatörsstatus då ansökan fick ett jakande i deklarationen. Arktiska rådet vill dock avvakta innan ett slutgiltigt besked lämnas, vilket kan ske nästa ministermöte. Tillsvidare får EU observera rådets möten, tills då rådet beslutar annat. Kanada säger också att förbudet av import av sälprodukter till EU är något som slår hårt mot ursprungsbefolkningen i landet, Kanada vill se ett hävt förbud mot import.

I Kiruna undertecknade även medlemsländerna den arktiska visionen som är en vision framtagen tillsammans med de olika ursprungsbefolkningarna för hur framtiden för Arktis ska se ut.

Tillsammans enades också länderna om en gemensam kamp mot oljeutsläpp och formen på förbyggande åtgärder. Samtliga länder undertecknade det bindande avtalet om att hjälpa varandra vid ett eventuellt oljeutsläpp i det arktiska området.

Mötet i Kiruna sammanfattade Sveriges två års ordförandeskap och även den första rundan av det roterande ordförandeskapet. Alla åtta länder har nu varit ordförande och Kanada börjar en ny runda när de nu tar över ordförandeskapet.

Läs deklarationen

/ Eric Lundvall

Nyheter på området

 • WiFi4EU: Ansök om EU-finansiering för gratis WiFi för medborgare!

  2018-03-21

  Den 20 mars lanserade EU-kommissionen WiFi4EU-webbportalen. Från och med nu är kommuner över hela Europa välkomna att registrera sina detaljer före den första ansökningsomgången som börjar i mitten på maj månad i syfte att få chans att dra nytta av EU-finansiering för att bygga gratis, offentliga, trådlösa internet-hotspots. WiFi4EU-programmet erbjuder kuponger värda 15000 euro till kommuner så att de kan sätta upp WiFi-hotspots på offentliga platser och bibliotek, museum, publika parker och torg.

 • Inblandande parter uttalar sina ståndpunkter om Brexit

  2018-03-14

  Till följd av att Storbritannien har valt att gå ur EU, det så kallade Brexit, försöker parterna enas om förutsättningar för en övergångsperiod som ska gälla i cirka två år efter Storbritannien formella utträde ur EU den 29 mars 2019. EU-sidan måste enas om mandat för förhandlingar gällande den framtida relationen med Storbritannien samtidigt som Storbritannien har anspråk på hur kommande förhandlingar med EU efter urträdet ska se ut.

 • EU-ländernas regeringschefer diskuterade EU:s framtida budget under toppmötet den 23 februari i Bryssel

  2018-02-28

  EU:s stats- och regeringschefer samlades i Bryssel på fredagen den 23 februari för att främst diskutera processerna kring den kommande långtidsbudgeten, nästa års Europarlamentsval samt funktionen av en så kallad toppkandidat för EU och som sträcker sig mellan 2021-2027.

 • Vinnova reflekterar om EU:s nästa forskningsprogram FP9

  2018-02-27

  Hur kan kommande ramprogram efter 2020 bli ännu mer drivet av samhällsutmaningar, och vad behöver göras för att nå dit? I EU pågår redan arbetet med nästa programperiod efter 2020 för forskning och innovation, med arbetsnamnet FP9 som kommer att ersätta EU:s forskning och innovationsprogram Horizon 2020. Dan Andrée, senior rådgivare på Vinnova, har skrivit en artikel om sina tankar kring viktiga trender och förändringar inom EU:s framtida forskningspolitik.

 • Praktikantrapport om EU:s sociala pelare

  2018-02-26

  Under sin praktiktid på North Sweden i Bryssel under hösten 2017 skrev Lovisa Jonsson en rapport om EU:s sociala pelare vilket är en vision om att förena tre grundprinciper som EU-kommissionen anser finns inom området sociala frågor som är viktiga för EU:s sammanhållningspolitik såväl som för den inre marknaden. Den europeiska pelaren för sociala rättigheter blev verklighet den 17 november 2017 då den fastställdes under EU-toppmötet i Göteborg där politiker såsom Stefan Löfven och Jean- Claude Juncker medverkade.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS