Arktiska rådets möte i Kiruna

2013-05-15

Den 15 maj undertecknade medlemsstaternas i Arktiska rådets medlemsstater Kirunadeklarationen i Kirunas stadshus. Deklarationen innefattar bland annat välkomnandet av 6 nya stater som permanenta observatörer.

Länderna som blir nya permanenta observatörer är Indien, Italien, Japan, Kina, Singapore och Sydkorea. Det innebär att det nu finns 12 observatörsstater totalt.

EU kom ett steg närmre observatörsstatus då ansökan fick ett jakande i deklarationen. Arktiska rådet vill dock avvakta innan ett slutgiltigt besked lämnas, vilket kan ske nästa ministermöte. Tillsvidare får EU observera rådets möten, tills då rådet beslutar annat. Kanada säger också att förbudet av import av sälprodukter till EU är något som slår hårt mot ursprungsbefolkningen i landet, Kanada vill se ett hävt förbud mot import.

I Kiruna undertecknade även medlemsländerna den arktiska visionen som är en vision framtagen tillsammans med de olika ursprungsbefolkningarna för hur framtiden för Arktis ska se ut.

Tillsammans enades också länderna om en gemensam kamp mot oljeutsläpp och formen på förbyggande åtgärder. Samtliga länder undertecknade det bindande avtalet om att hjälpa varandra vid ett eventuellt oljeutsläpp i det arktiska området.

Mötet i Kiruna sammanfattade Sveriges två års ordförandeskap och även den första rundan av det roterande ordförandeskapet. Alla åtta länder har nu varit ordförande och Kanada börjar en ny runda när de nu tar över ordförandeskapet.

Läs deklarationen

/ Eric Lundvall

Nyheter på området

 • EU-kommissionen utökar stödet till jordbrukare efter sommarens torka

  2018-09-18

  Sommarens torka har lett till brist på djurfoder för EU:s jordbrukare och ökade inköpskostnaden för djurfoder vilket påverkat deras inkomster negativt. Därför väljer EU-kommissionen nu att satsa ytterligare medel för drabbade jordbrukare. Syftet är att öka tillgången på foder samt komplettera de tidigare insatser som EU tidigare har bidragit med tidigare i år.

 • Stor EU insats hjälpte till att bekämpa Sveriges skogsbränder

  2018-09-12

  Under sommarens stora skogsbränder bistod EU:s civilmekanism under tre veckor i juli samt augusti för att bekämpa skogsbränderna i Sverige. Bekämpningsinsatsen i Sverige är den största det senaste decenniet för hela det europeiska civilskyddet, totalt var det sju EU-länder som hjälptes åt och det gick åt 815 flygtimmar och 8822 vattenbombningar.

 • Ny ansökningsomgång för projekt inom Europiska solidaritetskåren

  2018-09-12

  Nu öppnar en ny ansökningsomgång för projekt inom den europeiska solidaritetskåren som lanserades i december 2016. Europeiska solidaritetskåren ger ungdomar möjlighet att engagera sig genom att delta i solidaritetsverksamhet, utbyta kunskaper och att på så vis även utvecklas i arbetslivet. EU satsar totalt 44 miljoner euro på de projekt som utses och minst 100 000 ungdomar har möjlighet att delta i solidaritetskårens projekt fram till 2020.

 • Europeiskt gemensamt försvar: EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan är godkänd

  2018-07-04

  Den 28 juni godkändes EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan (CDP) som syftar till att belysa EU:s försvarsprioriteringar, öka samstämmigheten samt kapaciteten i det europeiska försvarsprojektet och därmed åstadkomma snabbare resultat. Planen är tänkt ska fungera som en vägledande referens kring alla försvarsinitiativ tagna av EU:s medlemsländer och bidra till en mer effektiv beslutsprocess.

 • Möjligt att införa arbetsinvandring i syfte att reducera irreguljär migration?

  2018-07-04

  Under ett seminarium den 18 juni på det tyska Hansekontoret i Bryssel diskuterades den framtida utformningen av EU:s arbetsinvandringspolitik. Efterfrågan av individer med en yrkesutbildning ökar i Tyskland och i andra EU-länder, exempelvis inom områden som vården. I den årliga rapporten ”steering what can be steered: what can immigration and integration laws do?” ger Expert Council of German Foundations on Integration and Migration (SVR) rekommendationer för hur EU skulle kunna förenkla migration för yrkesutbildade arbetare inom ramverket för tysk migrationslagstiftning.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS