Arktiska rådets möte i Kiruna

2013-05-15

Den 15 maj undertecknade medlemsstaternas i Arktiska rådets medlemsstater Kirunadeklarationen i Kirunas stadshus. Deklarationen innefattar bland annat välkomnandet av 6 nya stater som permanenta observatörer.

Länderna som blir nya permanenta observatörer är Indien, Italien, Japan, Kina, Singapore och Sydkorea. Det innebär att det nu finns 12 observatörsstater totalt.

EU kom ett steg närmre observatörsstatus då ansökan fick ett jakande i deklarationen. Arktiska rådet vill dock avvakta innan ett slutgiltigt besked lämnas, vilket kan ske nästa ministermöte. Tillsvidare får EU observera rådets möten, tills då rådet beslutar annat. Kanada säger också att förbudet av import av sälprodukter till EU är något som slår hårt mot ursprungsbefolkningen i landet, Kanada vill se ett hävt förbud mot import.

I Kiruna undertecknade även medlemsländerna den arktiska visionen som är en vision framtagen tillsammans med de olika ursprungsbefolkningarna för hur framtiden för Arktis ska se ut.

Tillsammans enades också länderna om en gemensam kamp mot oljeutsläpp och formen på förbyggande åtgärder. Samtliga länder undertecknade det bindande avtalet om att hjälpa varandra vid ett eventuellt oljeutsläpp i det arktiska området.

Mötet i Kiruna sammanfattade Sveriges två års ordförandeskap och även den första rundan av det roterande ordförandeskapet. Alla åtta länder har nu varit ordförande och Kanada börjar en ny runda när de nu tar över ordförandeskapet.

Läs deklarationen

/ Eric Lundvall

Nyheter på området

 • Arctic Shorts: kortfilmskväll

  2018-12-05

  Under kortfilmsfilmkvällen Arctic Shorts i Bryssel, den 27 november visades nio kortfilmer från arktiska regioner som är partners i International Polar Foundation.

 • Ny ansökningsomgång till EU-parlamentets Karlspris som riktar sig till ungdomar

  2018-10-31

  Nu startar en ny ansökningsomgång till Karlspriset, där ungdomar tävlar om att ingå i EU- projekt. EU-parlamentets syfte med Karlspriset är att främja den europeiska identiteten och samhörigheten bland EU:s unga medborgare. Projekt tidigare år har fokuserat på ungdomsutbyten, evenemang för EU:s befolkning samt internetbaserade projekt. Varje år nomineras 28 projekt, ett från varje EU-medlemsland, där representanter från varje projekt får en unik inbjudan till stiftelsen för det nationella Karlspriset i Aachen. Sista ansökningsdag är den 28 januari 2019.

 • Verktyget SELFIE ska öka digitalt lärande i skolor runt om i Europa

  2018-10-31

  EU-kommissionen presenterade den 25 oktober ett nytt verktyg som ska hjälpa skolor i både EU samt Ryssland, Georgien och Serbien att utvärdera hur man använder digital teknik i undervisningen. Verktyget SELFIE, som står för ”Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies”, kan användas på frivillig grund av 76,7 miljoner elever, studenter och lärare i 250 000 skolor inom EU.

 • 30 miljoner euro avsätts för att investera i och utveckla Europeiska Universitet

  2018-10-30

  EU-kommissionen publicerade den 24 oktober sina utlysningar för 2019 inom utbildningsprogrammet Erasmus+. Av den totala Erasmusårsbudgeten för 2019, på 3 miljarder euro, avsätts 30 miljoner euro för att investera i Europeiska Universitet och utveckla europeiska utbildningsområden innan 2025. Detta efter initiativ från det informella EU-toppmötet i Göteborg i november 2017.

 • Finalkonferens av ”Scirocco”

  2018-10-29

  Den 24 oktober hölls konferensen ”Scirocco – scaling integrated care in context”, ett utvärderingsverktyg för regioner att bedöma arbetet med ett integrerat vårdsystem.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS