Östersjöstäders synpunkter på Östersjöprogrammet

2014-04-09

Union of the Baltic Cities, UBC, en samverkan mellan städer runt Östersjön , välkomnar EU:s strategi för Östersjöprogrammet och dess genomförandeplan. Programmet kommer möjliggöra effektivisering och fokusering av regionala prioriteringar och samarbete mellan olika aktörer. UBC är positiva till att flernivåstyre är inkluderat i både programmet som genomförandeplanen. Detta för att mobilisera såväl stora som små aktörer på flera olika nivåer.

UBC ser att förbättringar kan göras kring kommunikationen av programmet, att den lokala- och regionala nivån bör stärkas, att EU:s strategi för Östersjöregionen ska integreras tydligare och den tekniska assistansen behöver öka. Samarbetet bör vara gränsöverskridande och inkludera Vitryssland, Norge och Ryssland partnerskap. Umeå har uttalat behovet av att jämställdhet ska vara mer tydlig och framträdande i strategin, vilket UBC stödjer. UBC är positiva till att fortsätta samarbeta kring Östersjöprogrammet under kommande programperiod, inte bara som en aktiv projektdeltagare utan även på programnivå som rådgivande organ.

UBC är ett nätverk av städer inom Östersjöområdet som består av städer i Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Lettland, Litauen, Norge, Polen, Ryssland och Sverige. Städer från Norrbotten och Västerbottens län som är medlemmar i UBC är Luleå, Robertsfors och Umeå.

Läs mer UBC:s uttalande

/Jessica Wikström

Nyheter på området

 • EU-kommissionen utökar stödet till jordbrukare efter sommarens torka

  2018-09-18

  Sommarens torka har lett till brist på djurfoder för EU:s jordbrukare och ökade inköpskostnaden för djurfoder vilket påverkat deras inkomster negativt. Därför väljer EU-kommissionen nu att satsa ytterligare medel för drabbade jordbrukare. Syftet är att öka tillgången på foder samt komplettera de tidigare insatser som EU tidigare har bidragit med tidigare i år.

 • Stor EU insats hjälpte till att bekämpa Sveriges skogsbränder

  2018-09-12

  Under sommarens stora skogsbränder bistod EU:s civilmekanism under tre veckor i juli samt augusti för att bekämpa skogsbränderna i Sverige. Bekämpningsinsatsen i Sverige är den största det senaste decenniet för hela det europeiska civilskyddet, totalt var det sju EU-länder som hjälptes åt och det gick åt 815 flygtimmar och 8822 vattenbombningar.

 • Ny ansökningsomgång för projekt inom Europiska solidaritetskåren

  2018-09-12

  Nu öppnar en ny ansökningsomgång för projekt inom den europeiska solidaritetskåren som lanserades i december 2016. Europeiska solidaritetskåren ger ungdomar möjlighet att engagera sig genom att delta i solidaritetsverksamhet, utbyta kunskaper och att på så vis även utvecklas i arbetslivet. EU satsar totalt 44 miljoner euro på de projekt som utses och minst 100 000 ungdomar har möjlighet att delta i solidaritetskårens projekt fram till 2020.

 • Europeiskt gemensamt försvar: EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan är godkänd

  2018-07-04

  Den 28 juni godkändes EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan (CDP) som syftar till att belysa EU:s försvarsprioriteringar, öka samstämmigheten samt kapaciteten i det europeiska försvarsprojektet och därmed åstadkomma snabbare resultat. Planen är tänkt ska fungera som en vägledande referens kring alla försvarsinitiativ tagna av EU:s medlemsländer och bidra till en mer effektiv beslutsprocess.

 • Möjligt att införa arbetsinvandring i syfte att reducera irreguljär migration?

  2018-07-04

  Under ett seminarium den 18 juni på det tyska Hansekontoret i Bryssel diskuterades den framtida utformningen av EU:s arbetsinvandringspolitik. Efterfrågan av individer med en yrkesutbildning ökar i Tyskland och i andra EU-länder, exempelvis inom områden som vården. I den årliga rapporten ”steering what can be steered: what can immigration and integration laws do?” ger Expert Council of German Foundations on Integration and Migration (SVR) rekommendationer för hur EU skulle kunna förenkla migration för yrkesutbildade arbetare inom ramverket för tysk migrationslagstiftning.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS