Östersjöstäders synpunkter på Östersjöprogrammet

2014-04-09

Union of the Baltic Cities, UBC, en samverkan mellan städer runt Östersjön , välkomnar EU:s strategi för Östersjöprogrammet och dess genomförandeplan. Programmet kommer möjliggöra effektivisering och fokusering av regionala prioriteringar och samarbete mellan olika aktörer. UBC är positiva till att flernivåstyre är inkluderat i både programmet som genomförandeplanen. Detta för att mobilisera såväl stora som små aktörer på flera olika nivåer.

UBC ser att förbättringar kan göras kring kommunikationen av programmet, att den lokala- och regionala nivån bör stärkas, att EU:s strategi för Östersjöregionen ska integreras tydligare och den tekniska assistansen behöver öka. Samarbetet bör vara gränsöverskridande och inkludera Vitryssland, Norge och Ryssland partnerskap. Umeå har uttalat behovet av att jämställdhet ska vara mer tydlig och framträdande i strategin, vilket UBC stödjer. UBC är positiva till att fortsätta samarbeta kring Östersjöprogrammet under kommande programperiod, inte bara som en aktiv projektdeltagare utan även på programnivå som rådgivande organ.

UBC är ett nätverk av städer inom Östersjöområdet som består av städer i Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Lettland, Litauen, Norge, Polen, Ryssland och Sverige. Städer från Norrbotten och Västerbottens län som är medlemmar i UBC är Luleå, Robertsfors och Umeå.

Läs mer UBC:s uttalande

/Jessica Wikström

Nyheter på området

 • Arctic Shorts: kortfilmskväll

  2018-12-05

  Under kortfilmsfilmkvällen Arctic Shorts i Bryssel, den 27 november visades nio kortfilmer från arktiska regioner som är partners i International Polar Foundation.

 • Ny ansökningsomgång till EU-parlamentets Karlspris som riktar sig till ungdomar

  2018-10-31

  Nu startar en ny ansökningsomgång till Karlspriset, där ungdomar tävlar om att ingå i EU- projekt. EU-parlamentets syfte med Karlspriset är att främja den europeiska identiteten och samhörigheten bland EU:s unga medborgare. Projekt tidigare år har fokuserat på ungdomsutbyten, evenemang för EU:s befolkning samt internetbaserade projekt. Varje år nomineras 28 projekt, ett från varje EU-medlemsland, där representanter från varje projekt får en unik inbjudan till stiftelsen för det nationella Karlspriset i Aachen. Sista ansökningsdag är den 28 januari 2019.

 • Verktyget SELFIE ska öka digitalt lärande i skolor runt om i Europa

  2018-10-31

  EU-kommissionen presenterade den 25 oktober ett nytt verktyg som ska hjälpa skolor i både EU samt Ryssland, Georgien och Serbien att utvärdera hur man använder digital teknik i undervisningen. Verktyget SELFIE, som står för ”Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies”, kan användas på frivillig grund av 76,7 miljoner elever, studenter och lärare i 250 000 skolor inom EU.

 • 30 miljoner euro avsätts för att investera i och utveckla Europeiska Universitet

  2018-10-30

  EU-kommissionen publicerade den 24 oktober sina utlysningar för 2019 inom utbildningsprogrammet Erasmus+. Av den totala Erasmusårsbudgeten för 2019, på 3 miljarder euro, avsätts 30 miljoner euro för att investera i Europeiska Universitet och utveckla europeiska utbildningsområden innan 2025. Detta efter initiativ från det informella EU-toppmötet i Göteborg i november 2017.

 • Finalkonferens av ”Scirocco”

  2018-10-29

  Den 24 oktober hölls konferensen ”Scirocco – scaling integrated care in context”, ett utvärderingsverktyg för regioner att bedöma arbetet med ett integrerat vårdsystem.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS