Östersjöstäders synpunkter på Östersjöprogrammet

2014-04-09

Union of the Baltic Cities, UBC, en samverkan mellan städer runt Östersjön , välkomnar EU:s strategi för Östersjöprogrammet och dess genomförandeplan. Programmet kommer möjliggöra effektivisering och fokusering av regionala prioriteringar och samarbete mellan olika aktörer. UBC är positiva till att flernivåstyre är inkluderat i både programmet som genomförandeplanen. Detta för att mobilisera såväl stora som små aktörer på flera olika nivåer.

UBC ser att förbättringar kan göras kring kommunikationen av programmet, att den lokala- och regionala nivån bör stärkas, att EU:s strategi för Östersjöregionen ska integreras tydligare och den tekniska assistansen behöver öka. Samarbetet bör vara gränsöverskridande och inkludera Vitryssland, Norge och Ryssland partnerskap. Umeå har uttalat behovet av att jämställdhet ska vara mer tydlig och framträdande i strategin, vilket UBC stödjer. UBC är positiva till att fortsätta samarbeta kring Östersjöprogrammet under kommande programperiod, inte bara som en aktiv projektdeltagare utan även på programnivå som rådgivande organ.

UBC är ett nätverk av städer inom Östersjöområdet som består av städer i Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Lettland, Litauen, Norge, Polen, Ryssland och Sverige. Städer från Norrbotten och Västerbottens län som är medlemmar i UBC är Luleå, Robertsfors och Umeå.

Läs mer UBC:s uttalande

/Jessica Wikström

Nyheter på området

 • WiFi4EU: Ansök om EU-finansiering för gratis WiFi för medborgare!

  2018-03-21

  Den 20 mars lanserade EU-kommissionen WiFi4EU-webbportalen. Från och med nu är kommuner över hela Europa välkomna att registrera sina detaljer före den första ansökningsomgången som börjar i mitten på maj månad i syfte att få chans att dra nytta av EU-finansiering för att bygga gratis, offentliga, trådlösa internet-hotspots. WiFi4EU-programmet erbjuder kuponger värda 15000 euro till kommuner så att de kan sätta upp WiFi-hotspots på offentliga platser och bibliotek, museum, publika parker och torg.

 • Inblandande parter uttalar sina ståndpunkter om Brexit

  2018-03-14

  Till följd av att Storbritannien har valt att gå ur EU, det så kallade Brexit, försöker parterna enas om förutsättningar för en övergångsperiod som ska gälla i cirka två år efter Storbritannien formella utträde ur EU den 29 mars 2019. EU-sidan måste enas om mandat för förhandlingar gällande den framtida relationen med Storbritannien samtidigt som Storbritannien har anspråk på hur kommande förhandlingar med EU efter urträdet ska se ut.

 • EU-ländernas regeringschefer diskuterade EU:s framtida budget under toppmötet den 23 februari i Bryssel

  2018-02-28

  EU:s stats- och regeringschefer samlades i Bryssel på fredagen den 23 februari för att främst diskutera processerna kring den kommande långtidsbudgeten, nästa års Europarlamentsval samt funktionen av en så kallad toppkandidat för EU och som sträcker sig mellan 2021-2027.

 • Vinnova reflekterar om EU:s nästa forskningsprogram FP9

  2018-02-27

  Hur kan kommande ramprogram efter 2020 bli ännu mer drivet av samhällsutmaningar, och vad behöver göras för att nå dit? I EU pågår redan arbetet med nästa programperiod efter 2020 för forskning och innovation, med arbetsnamnet FP9 som kommer att ersätta EU:s forskning och innovationsprogram Horizon 2020. Dan Andrée, senior rådgivare på Vinnova, har skrivit en artikel om sina tankar kring viktiga trender och förändringar inom EU:s framtida forskningspolitik.

 • Praktikantrapport om EU:s sociala pelare

  2018-02-26

  Under sin praktiktid på North Sweden i Bryssel under hösten 2017 skrev Lovisa Jonsson en rapport om EU:s sociala pelare vilket är en vision om att förena tre grundprinciper som EU-kommissionen anser finns inom området sociala frågor som är viktiga för EU:s sammanhållningspolitik såväl som för den inre marknaden. Den europeiska pelaren för sociala rättigheter blev verklighet den 17 november 2017 då den fastställdes under EU-toppmötet i Göteborg där politiker såsom Stefan Löfven och Jean- Claude Juncker medverkade.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS