Barents regionala ungdomsråd besökte Bryssel

2013-09-06

6-7 september besökte Barents Regional Youth Council (BRYC) Bryssel och under fredagen 6 september höll Mikael Janson en presentation om vårt arbete här på North Sweden.   

Gränsöverskridande samarbete är av största vikt för norra Sverige då vi gränsar både till Finland och Norge samt tillhör både Barentsregionen och130906 Mikael pres mindre Sápmi. Mikael belyste i sin presentation hur svårt det är för EU att få grepp om alla organisationer som finns i norr, speciellt som Europakartan ofta slutar i höjd med Gävle. Fördelen med att vara i Bryssel eller att komma hit är att det oftast enkelt att få till stånd möten med relevanta personer som jobbar inom EU:s institutioner och medverka i internationella nätverk. Det är dock ett konstant givande och tagande, det gäller att visa vad regionen kan bidra med till EU och vice versa. Att Barentsregionen har mycket att ge är nog något som BRYC kan ställa sig bakom.

Barents Regional Youth Council (BRYC) är en internationell organisation vars syfte är att föra samman ungdomar i Barentsregionen.  Själva rådet startade 2002 och består av 14 ungdomar varav 10 kom till Bryssel. Bland de 10 fanns dock representanter från regionens alla fyra länder - Ryssland, Finland, Sverige och Norge. Rådsmedlemmarna är mellan 18 och 30 år gamla och deras syfte är att skapa stabila nätverk och realisera projekt. Regionerna som ingår i Barentsregionen har många gemensamma utmaningar i ungdomsfrågorna och ungdomarna i gruppen är bland annat aktiva och vill påverka frågorna som rör dem, bl.a. inom Barentssamarbetet. BRYC menar att leva i Barentsregionen är en unik möjlighet för ungdomar att uttrycka sig själva.  Förutom North Sweden så besökte även BRYC  the Youth in Action Programme, Rysslands ständiga representation samt våra grannkontor North Norway European Office och East and North Finland EU office.

130906 BRYC besök

Glada deltagare från Barents Regional Youth Council. Bland deltagarna från våra regioner fanns Alexander Flack från Västerbotten och Johan Berglund från Norrbotten. 

För mer om Barentssamarbetet klicka här

Mer om Barents Regional Youth Council

/Jennie Larsson 

Nyheter på området

 • EU-kommissionen utökar stödet till jordbrukare efter sommarens torka

  2018-09-18

  Sommarens torka har lett till brist på djurfoder för EU:s jordbrukare och ökade inköpskostnaden för djurfoder vilket påverkat deras inkomster negativt. Därför väljer EU-kommissionen nu att satsa ytterligare medel för drabbade jordbrukare. Syftet är att öka tillgången på foder samt komplettera de tidigare insatser som EU tidigare har bidragit med tidigare i år.

 • Stor EU insats hjälpte till att bekämpa Sveriges skogsbränder

  2018-09-12

  Under sommarens stora skogsbränder bistod EU:s civilmekanism under tre veckor i juli samt augusti för att bekämpa skogsbränderna i Sverige. Bekämpningsinsatsen i Sverige är den största det senaste decenniet för hela det europeiska civilskyddet, totalt var det sju EU-länder som hjälptes åt och det gick åt 815 flygtimmar och 8822 vattenbombningar.

 • Ny ansökningsomgång för projekt inom Europiska solidaritetskåren

  2018-09-12

  Nu öppnar en ny ansökningsomgång för projekt inom den europeiska solidaritetskåren som lanserades i december 2016. Europeiska solidaritetskåren ger ungdomar möjlighet att engagera sig genom att delta i solidaritetsverksamhet, utbyta kunskaper och att på så vis även utvecklas i arbetslivet. EU satsar totalt 44 miljoner euro på de projekt som utses och minst 100 000 ungdomar har möjlighet att delta i solidaritetskårens projekt fram till 2020.

 • Europeiskt gemensamt försvar: EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan är godkänd

  2018-07-04

  Den 28 juni godkändes EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan (CDP) som syftar till att belysa EU:s försvarsprioriteringar, öka samstämmigheten samt kapaciteten i det europeiska försvarsprojektet och därmed åstadkomma snabbare resultat. Planen är tänkt ska fungera som en vägledande referens kring alla försvarsinitiativ tagna av EU:s medlemsländer och bidra till en mer effektiv beslutsprocess.

 • Möjligt att införa arbetsinvandring i syfte att reducera irreguljär migration?

  2018-07-04

  Under ett seminarium den 18 juni på det tyska Hansekontoret i Bryssel diskuterades den framtida utformningen av EU:s arbetsinvandringspolitik. Efterfrågan av individer med en yrkesutbildning ökar i Tyskland och i andra EU-länder, exempelvis inom områden som vården. I den årliga rapporten ”steering what can be steered: what can immigration and integration laws do?” ger Expert Council of German Foundations on Integration and Migration (SVR) rekommendationer för hur EU skulle kunna förenkla migration för yrkesutbildade arbetare inom ramverket för tysk migrationslagstiftning.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS