Barents regionala ungdomsråd besökte Bryssel

2013-09-06

6-7 september besökte Barents Regional Youth Council (BRYC) Bryssel och under fredagen 6 september höll Mikael Janson en presentation om vårt arbete här på North Sweden.   

Gränsöverskridande samarbete är av största vikt för norra Sverige då vi gränsar både till Finland och Norge samt tillhör både Barentsregionen och130906 Mikael pres mindre Sápmi. Mikael belyste i sin presentation hur svårt det är för EU att få grepp om alla organisationer som finns i norr, speciellt som Europakartan ofta slutar i höjd med Gävle. Fördelen med att vara i Bryssel eller att komma hit är att det oftast enkelt att få till stånd möten med relevanta personer som jobbar inom EU:s institutioner och medverka i internationella nätverk. Det är dock ett konstant givande och tagande, det gäller att visa vad regionen kan bidra med till EU och vice versa. Att Barentsregionen har mycket att ge är nog något som BRYC kan ställa sig bakom.

Barents Regional Youth Council (BRYC) är en internationell organisation vars syfte är att föra samman ungdomar i Barentsregionen.  Själva rådet startade 2002 och består av 14 ungdomar varav 10 kom till Bryssel. Bland de 10 fanns dock representanter från regionens alla fyra länder - Ryssland, Finland, Sverige och Norge. Rådsmedlemmarna är mellan 18 och 30 år gamla och deras syfte är att skapa stabila nätverk och realisera projekt. Regionerna som ingår i Barentsregionen har många gemensamma utmaningar i ungdomsfrågorna och ungdomarna i gruppen är bland annat aktiva och vill påverka frågorna som rör dem, bl.a. inom Barentssamarbetet. BRYC menar att leva i Barentsregionen är en unik möjlighet för ungdomar att uttrycka sig själva.  Förutom North Sweden så besökte även BRYC  the Youth in Action Programme, Rysslands ständiga representation samt våra grannkontor North Norway European Office och East and North Finland EU office.

130906 BRYC besök

Glada deltagare från Barents Regional Youth Council. Bland deltagarna från våra regioner fanns Alexander Flack från Västerbotten och Johan Berglund från Norrbotten. 

För mer om Barentssamarbetet klicka här

Mer om Barents Regional Youth Council

/Jennie Larsson 

Nyheter på området

 • Brexit huvudpunkten vid Europeiska rådets toppmöte 13-14 december

  2018-12-18

  Medlemsländernas stats- och regeringschefer träffades 13–14 december i Bryssel för toppmöte med frågor om bland annat Brexit, migration och klimat. Slutsatser från torsdagens möte om Brexit visar att Europeiska rådet står fast vi det avtal som förhandlats fram och att en omförhandling av Brexit-avtalet inte är aktuell. Under fredagens möte diskuterades bland annat EU:s fleråriga budgetram för 2021–2027, migration och klimat.

 • Arctic Shorts: kortfilmskväll

  2018-12-05

  Under kortfilmsfilmkvällen Arctic Shorts i Bryssel, den 27 november visades nio kortfilmer från arktiska regioner som är partners i International Polar Foundation.

 • Ny ansökningsomgång till EU-parlamentets Karlspris som riktar sig till ungdomar

  2018-10-31

  Nu startar en ny ansökningsomgång till Karlspriset, där ungdomar tävlar om att ingå i EU- projekt. EU-parlamentets syfte med Karlspriset är att främja den europeiska identiteten och samhörigheten bland EU:s unga medborgare. Projekt tidigare år har fokuserat på ungdomsutbyten, evenemang för EU:s befolkning samt internetbaserade projekt. Varje år nomineras 28 projekt, ett från varje EU-medlemsland, där representanter från varje projekt får en unik inbjudan till stiftelsen för det nationella Karlspriset i Aachen. Sista ansökningsdag är den 28 januari 2019.

 • Verktyget SELFIE ska öka digitalt lärande i skolor runt om i Europa

  2018-10-31

  EU-kommissionen presenterade den 25 oktober ett nytt verktyg som ska hjälpa skolor i både EU samt Ryssland, Georgien och Serbien att utvärdera hur man använder digital teknik i undervisningen. Verktyget SELFIE, som står för ”Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies”, kan användas på frivillig grund av 76,7 miljoner elever, studenter och lärare i 250 000 skolor inom EU.

 • 30 miljoner euro avsätts för att investera i och utveckla Europeiska Universitet

  2018-10-30

  EU-kommissionen publicerade den 24 oktober sina utlysningar för 2019 inom utbildningsprogrammet Erasmus+. Av den totala Erasmusårsbudgeten för 2019, på 3 miljarder euro, avsätts 30 miljoner euro för att investera i Europeiska Universitet och utveckla europeiska utbildningsområden innan 2025. Detta efter initiativ från det informella EU-toppmötet i Göteborg i november 2017.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS