Barents regionala ungdomsråd besökte Bryssel

2013-09-06

6-7 september besökte Barents Regional Youth Council (BRYC) Bryssel och under fredagen 6 september höll Mikael Janson en presentation om vårt arbete här på North Sweden.   

Gränsöverskridande samarbete är av största vikt för norra Sverige då vi gränsar både till Finland och Norge samt tillhör både Barentsregionen och130906 Mikael pres mindre Sápmi. Mikael belyste i sin presentation hur svårt det är för EU att få grepp om alla organisationer som finns i norr, speciellt som Europakartan ofta slutar i höjd med Gävle. Fördelen med att vara i Bryssel eller att komma hit är att det oftast enkelt att få till stånd möten med relevanta personer som jobbar inom EU:s institutioner och medverka i internationella nätverk. Det är dock ett konstant givande och tagande, det gäller att visa vad regionen kan bidra med till EU och vice versa. Att Barentsregionen har mycket att ge är nog något som BRYC kan ställa sig bakom.

Barents Regional Youth Council (BRYC) är en internationell organisation vars syfte är att föra samman ungdomar i Barentsregionen.  Själva rådet startade 2002 och består av 14 ungdomar varav 10 kom till Bryssel. Bland de 10 fanns dock representanter från regionens alla fyra länder - Ryssland, Finland, Sverige och Norge. Rådsmedlemmarna är mellan 18 och 30 år gamla och deras syfte är att skapa stabila nätverk och realisera projekt. Regionerna som ingår i Barentsregionen har många gemensamma utmaningar i ungdomsfrågorna och ungdomarna i gruppen är bland annat aktiva och vill påverka frågorna som rör dem, bl.a. inom Barentssamarbetet. BRYC menar att leva i Barentsregionen är en unik möjlighet för ungdomar att uttrycka sig själva.  Förutom North Sweden så besökte även BRYC  the Youth in Action Programme, Rysslands ständiga representation samt våra grannkontor North Norway European Office och East and North Finland EU office.

130906 BRYC besök

Glada deltagare från Barents Regional Youth Council. Bland deltagarna från våra regioner fanns Alexander Flack från Västerbotten och Johan Berglund från Norrbotten. 

För mer om Barentssamarbetet klicka här

Mer om Barents Regional Youth Council

/Jennie Larsson 

Nyheter på området

 • Inblandande parter uttalar sina ståndpunkter om Brexit

  2018-03-14

  Till följd av att Storbritannien har valt att gå ur EU, det så kallade Brexit, försöker parterna enas om förutsättningar för en övergångsperiod som ska gälla i cirka två år efter Storbritannien formella utträde ur EU den 29 mars 2019. EU-sidan måste enas om mandat för förhandlingar gällande den framtida relationen med Storbritannien samtidigt som Storbritannien har anspråk på hur kommande förhandlingar med EU efter urträdet ska se ut.

 • EU-ländernas regeringschefer diskuterade EU:s framtida budget under toppmötet den 23 februari i Bryssel

  2018-02-28

  EU:s stats- och regeringschefer samlades i Bryssel på fredagen den 23 februari för att främst diskutera processerna kring den kommande långtidsbudgeten, nästa års Europarlamentsval samt funktionen av en så kallad toppkandidat för EU och som sträcker sig mellan 2021-2027.

 • Vinnova reflekterar om EU:s nästa forskningsprogram FP9

  2018-02-27

  Hur kan kommande ramprogram efter 2020 bli ännu mer drivet av samhällsutmaningar, och vad behöver göras för att nå dit? I EU pågår redan arbetet med nästa programperiod efter 2020 för forskning och innovation, med arbetsnamnet FP9 som kommer att ersätta EU:s forskning och innovationsprogram Horizon 2020. Dan Andrée, senior rådgivare på Vinnova, har skrivit en artikel om sina tankar kring viktiga trender och förändringar inom EU:s framtida forskningspolitik.

 • Praktikantrapport om EU:s sociala pelare

  2018-02-26

  Under sin praktiktid på North Sweden i Bryssel under hösten 2017 skrev Lovisa Jonsson en rapport om EU:s sociala pelare vilket är en vision om att förena tre grundprinciper som EU-kommissionen anser finns inom området sociala frågor som är viktiga för EU:s sammanhållningspolitik såväl som för den inre marknaden. Den europeiska pelaren för sociala rättigheter blev verklighet den 17 november 2017 då den fastställdes under EU-toppmötet i Göteborg där politiker såsom Stefan Löfven och Jean- Claude Juncker medverkade.

 • EU:s framtid: Junckers arbetsgrupp för att ”göra mindre men göra det mer effektivt”

  2018-02-13

  Den 18 januari utsåg EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, sex ledamöter till en särskild sammansatt arbetsgrupp om subsidiaritet, proportionalitet och "göra mindre mer effektivt".

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS