Barents regionala ungdomsråd besökte Bryssel

2013-09-06

6-7 september besökte Barents Regional Youth Council (BRYC) Bryssel och under fredagen 6 september höll Mikael Janson en presentation om vårt arbete här på North Sweden.   

Gränsöverskridande samarbete är av största vikt för norra Sverige då vi gränsar både till Finland och Norge samt tillhör både Barentsregionen och130906 Mikael pres mindre Sápmi. Mikael belyste i sin presentation hur svårt det är för EU att få grepp om alla organisationer som finns i norr, speciellt som Europakartan ofta slutar i höjd med Gävle. Fördelen med att vara i Bryssel eller att komma hit är att det oftast enkelt att få till stånd möten med relevanta personer som jobbar inom EU:s institutioner och medverka i internationella nätverk. Det är dock ett konstant givande och tagande, det gäller att visa vad regionen kan bidra med till EU och vice versa. Att Barentsregionen har mycket att ge är nog något som BRYC kan ställa sig bakom.

Barents Regional Youth Council (BRYC) är en internationell organisation vars syfte är att föra samman ungdomar i Barentsregionen.  Själva rådet startade 2002 och består av 14 ungdomar varav 10 kom till Bryssel. Bland de 10 fanns dock representanter från regionens alla fyra länder - Ryssland, Finland, Sverige och Norge. Rådsmedlemmarna är mellan 18 och 30 år gamla och deras syfte är att skapa stabila nätverk och realisera projekt. Regionerna som ingår i Barentsregionen har många gemensamma utmaningar i ungdomsfrågorna och ungdomarna i gruppen är bland annat aktiva och vill påverka frågorna som rör dem, bl.a. inom Barentssamarbetet. BRYC menar att leva i Barentsregionen är en unik möjlighet för ungdomar att uttrycka sig själva.  Förutom North Sweden så besökte även BRYC  the Youth in Action Programme, Rysslands ständiga representation samt våra grannkontor North Norway European Office och East and North Finland EU office.

130906 BRYC besök

Glada deltagare från Barents Regional Youth Council. Bland deltagarna från våra regioner fanns Alexander Flack från Västerbotten och Johan Berglund från Norrbotten. 

För mer om Barentssamarbetet klicka här

Mer om Barents Regional Youth Council

/Jennie Larsson 

Nyheter på området

 • DiscoverEU drar igång och ger EU:s 18-åringar chansen att utforska Europa i sommar!

  2018-06-12

  DiscoverEU, som vi tidigare har skrivit om här på hemsidan, har nu påbörjats! För att söka resekort och resa gratis inom EU i högst 30 dagar via initiativet DiscoverEU så krävs det att du är medborgare i någon av EU:s 28 medlemsländer samt att du är 18 år gammal eller född någon gång mellan 02/07/1999 och 01/07/2000. Ansökan är öppen till 26:e juni.

 • Barentssamarbetet firade 25 år

  2018-06-06

  Seminariet ”Barents Co-operation 25 years” tog plats i Bryssel 5 juni, ett arrangemang mellan Sverige, Norge, North Sweden och UD. Samarbetets 25 år belystes med sikte framåt.

 • ”Re-energising Europe”: en konferens om EU:s framtid

  2018-06-04

  Den 31 maj anordnades EU-konferensen ”Re-energising Europe” av New Pact for Europé (NPE), med medverkan av EU-toppolitiker som exempelvis EU-kommissionens president Jean-Claude Juncker, och diskussion om rapporten ”Re-energising Europe”. Rapporten är ett resultat av initiativet The New Pact for Europa (NPE) som lanserades 2013 och syftade till att återuppbygga tilliten mellan nationella och transnationella institutioner genom att föra dialoger över hela EU och därtill analysera unionens ”hälsotillstånd” och formulera rekommendationer för EU-samarbetet för framtiden. Rapporten belyser att EU:s kvarvarande 27 medlemsländer är i behov av att arbeta fram en ”win-win-deal”. Fokus under konferensen låg på att tillföra ett viktigt bidrag till den debatten för förändringar som stärker medborgarnas och ländernas tillit till EU.

 • Hur väl digitaliseras EU-länderna?

  2018-05-23

  Den 18 maj publicerade EU-kommissionen resultat från deras verktyg ”Digital Economy and Society Index (DESI) som mäter medlemsländernas generella relation och framsteg mot den digitala marknaden och vad det innefattar. Resultatet visar att EU går mot att bli mer digitaliserat, men att det fortfarande krävs stora insatser för att EU ska nå nivåer som de globala ledarna (bland annat USA och Asien) på området. Särskilt problemet med att medlemsländer har olika nivåer av digitalisering är oroande och bör bemötas för att minska klyftor.

 • North Sweden och nya EU-direktivet om allmänt dataskydd, GDPR

  2018-05-22

  Regler för skydd av personuppgifter i och utanför EU med EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR, ersätter den svenska personuppgiftslagen, PuL, den 25 maj 2018. Detta innebär att hanteringen av förvaringen av personuppgifter inom EU förändras. Därefter får exempelvis kontaktuppgifter till en person inte registreras utan personens medgivande. Läs om hur North Sweden följer direktivet.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS