Erasmus+ projektansökningar öppnade: innovation inom utbildning och sport

2019-02-07

Ett av EU:s tillvägagångssätt för att stimulera en gränsöverskridande projektutveckling är via Erasmus+ programmet. North Sweden publicerade den 29 januari en artikel angående detta programsamarbete som handlade om deltagarrekord och programmets framtida satsningar. Nu har programmet öppnat sin ansökan för projektfinansiering gällande perioden 2019.

Erasmus+ programmet utlyser för perioden 2019 möjligheter att ansöka om finansieringshjälp till projekt via de två ”Forward-Looking Cooperation Projects (FLCPs)”, vilken arbetar för att driva politik och övningar inom utbildning och pedagogik baserat på innovativa idéer, samt ”SPORT action of the Erasmus+ Programme”, vilket avser olika sport och idrottsprojektidéer. Syftet med de båda projektstöden är att främja gränsöverskridande samarbeten.  

Brett spann av projektidéer efterfrågas

Projekt som sker inom ramen för gränsöverskridande samarbeten i strävan för att upptäcka innovativa lösningar på utmaningar inom utbildning är aktuella för att ansöka om FLCP. Urvalsprioriteringarna sträcker sig från att hjälpa vuxna med grundläggande kompetenser till avancerad forskning som främjar innovativa strategier. Centralt för FLCP är att stödja bottom-up innovationsprojekt.

För Erasmus+ SPORT sker urvalet inom ett brett spann av områden som är idrott och sportrelaterade, såväl projekt som bidrar till att skapa en god organisationsförvaltning för sportklubbar till att främja inkludering eller att arbeta för att stoppa doping och diskriminering och många fler projektidéer kan ansöka om detta.

Vilka kan söka finansieringsstödet?

Offentliga och privata organisationer som är aktiva inom områdena utbildning, yrkesutbildning och ungdom eller andra socioekonomiska sektorer får söka, alternativt organisationer som bedriver sektorsöverskridande verksamhet (t.ex. informationscentrum för erkännande av meriter, handelskammare, branschorganisationer, organisationer inom det civila samhället samt kulturorganisationer, nätverk för intressenter, icke-statliga organisationer, utbildningsministerier, utbildningsleverantörer etc.).

Deadline för ansökningar

Deadline för att skicka in en ansökan för Forward-Looking Cooperation Projects är den 19 mars 2019.

Deadline för att ansöka om Erasmus+ SPORT är den 4 april 2019.

För instruktioner och mer specifika krav kring projektidéernas utformning, läs här.

För att läsa om Erasmus+ programguide för 2019, läs här

För att läsa North Swedens artikel om Erasmus+ deltaganderekord och framtidssatsningar, se här.

/Hannes Wigerfelt

Nyheter på området

 • Ansök till Interreg volunteer youth-programmet

  2019-02-19

  ”Interreg volunteer youth" är ett EU-program som erbjuder unga EU-medborgare i åldrarna 18–30 möjligheten att delta i gränsöverskridande, transnationella eller interregionala program- och volontärprojekt. Programmet och ansökningar till de olika projekten pågår löpande.

 • Erasmus+ projektansökningar öppnade: innovation inom utbildning och sport

  2019-02-07

  Ett av EU:s tillvägagångssätt för att stimulera en gränsöverskridande projektutveckling är via Erasmus+ programmet. North Sweden publicerade den 29 januari en artikel angående detta programsamarbete som handlade om deltagarrekord och programmets framtida satsningar. Nu har programmet öppnat sin ansökan för projektfinansiering gällande perioden 2019.

 • Rapport visar på deltaganderekord i Erasmus+programmet 2017

  2019-01-29

  Den 24 januari presenterade EU-kommissionen en rapport med resultat för hur många individer som deltagit i Erasmus+ programmet under 2017. Ökad inkludering för alla, utvecklandet av digitala plattformar för språkligt lärande och en strävan efter en gemensam europeisk identitet, är centralt i EU-rapporten. Det europeiska investeringsinstrumentet Erasmus+, som syftar till att bistå europeiska ungdomar främst ekonomiskt och språkligt för att bryta barriärer mellan nationsgränser och främja livslångt lärande, slog rekord 2017 tack vare flest deltagande individer sedan programmets start 1987. En Erasmus+ budgetökning står härnäst på tur, eftersträvar EU-kommissionen, som inför programperioden 2021–2027 föreslagit en ökning av fondmedel.

 • Europaparlamentets agenda för första halvan av 2019

  2019-01-28

  Brexit, EU-val, EU:s långtidsbudget 2021-2027, propagandahot och fake news. Det kommer bli ett händelserikt första halvår för Europaparlamentet 2019. Här kommer en sammanfattning om huvudprioriteringarna som Europaparlamentet nyligen presenterat.

 • Brexit – en början utan slut i sikte

  2019-01-25

  Två och ett halvt år efter den brittiska folkomröstningen om medlemskapet i Europeiska Unionen och efter en rad förhandlingar som mynnade ut i ett utträdesavtal är Brexit, två månader bort från att det är ett faktum, fortfarande ett fenomen som skapar stor debatt men innehåller få svar. Här kommer en överblick av praktikanten Michaela Wikdahl på North Sweden för tiden från David Camerons vallöfte till Theresa Mays svårigheter i det brittiska underhuset.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS