Erasmus+ projektansökningar öppnade: innovation inom utbildning och sport

2019-02-07

Ett av EU:s tillvägagångssätt för att stimulera en gränsöverskridande projektutveckling är via Erasmus+ programmet. North Sweden publicerade den 29 januari en artikel angående detta programsamarbete som handlade om deltagarrekord och programmets framtida satsningar. Nu har programmet öppnat sin ansökan för projektfinansiering gällande perioden 2019.

Erasmus+ programmet utlyser för perioden 2019 möjligheter att ansöka om finansieringshjälp till projekt via de två ”Forward-Looking Cooperation Projects (FLCPs)”, vilken arbetar för att driva politik och övningar inom utbildning och pedagogik baserat på innovativa idéer, samt ”SPORT action of the Erasmus+ Programme”, vilket avser olika sport och idrottsprojektidéer. Syftet med de båda projektstöden är att främja gränsöverskridande samarbeten.  

Brett spann av projektidéer efterfrågas

Projekt som sker inom ramen för gränsöverskridande samarbeten i strävan för att upptäcka innovativa lösningar på utmaningar inom utbildning är aktuella för att ansöka om FLCP. Urvalsprioriteringarna sträcker sig från att hjälpa vuxna med grundläggande kompetenser till avancerad forskning som främjar innovativa strategier. Centralt för FLCP är att stödja bottom-up innovationsprojekt.

För Erasmus+ SPORT sker urvalet inom ett brett spann av områden som är idrott och sportrelaterade, såväl projekt som bidrar till att skapa en god organisationsförvaltning för sportklubbar till att främja inkludering eller att arbeta för att stoppa doping och diskriminering och många fler projektidéer kan ansöka om detta.

Vilka kan söka finansieringsstödet?

Offentliga och privata organisationer som är aktiva inom områdena utbildning, yrkesutbildning och ungdom eller andra socioekonomiska sektorer får söka, alternativt organisationer som bedriver sektorsöverskridande verksamhet (t.ex. informationscentrum för erkännande av meriter, handelskammare, branschorganisationer, organisationer inom det civila samhället samt kulturorganisationer, nätverk för intressenter, icke-statliga organisationer, utbildningsministerier, utbildningsleverantörer etc.).

Deadline för ansökningar

Deadline för att skicka in en ansökan för Forward-Looking Cooperation Projects är den 19 mars 2019.

Deadline för att ansöka om Erasmus+ SPORT är den 4 april 2019.

För instruktioner och mer specifika krav kring projektidéernas utformning, läs här.

För att läsa om Erasmus+ programguide för 2019, läs här

För att läsa North Swedens artikel om Erasmus+ deltaganderekord och framtidssatsningar, se här.

/Hannes Wigerfelt

Nyheter på området

  • Förkovra dig om EU-valet innan det är dags den 26 maj

    2019-04-24

    Söndag den 26 maj 2019 är det i Sverige dags att rösta för det parti och den politiska kandidat som ska representera dina intressen i Europaparlamentet (EP), en av EU:s två lagstiftande institutioner. Till Europaparlamentet väljs 751 folkvalda ledamöter inräknat Storbritannien. När Storbritannien lämnar är antalet satt till att bli 705. Antalet kandidater från varje medlemsland baseras på befolkningsmängd och antalet partiplatser baseras på partiets stöd nationellt sett. Sverige har 20 mandat som föreslås bli 21 efter Brexit. Under nuvarande mandatperiod delar 9 partier på dessa platser och fördelningen mellan partierna beror på hur det politiska stödet ser ut efter valet. Vi på North Sweden vill uppmuntra till deltagande i EU-valet och ger därför tips på var man kan inhämta nyttig information på ett effektivt sätt.

  • Ministerrådet signerar deklarationer om ökat kvinnligt deltagande i IT-branscher samt för ökad digitalisering inom jordbruk och kulturarv

    2019-04-17

    Digital Day arrangeras årligen av EU och gick av stapeln den 8 april i år. Digital Day är ett mötesplatsforum som samlar EU-institutioner och beslutsfattare från medlemsländer med partners från näringsliv, akademi och civilsamhället för att påskynda digital utveckling och att främja europeiskt samarbete kring detta. Under årets upplaga av Digital Day lades fokus på tre områden; att öka främjandet av kvinnors deltagande i informations- och kommunikationsteknik, att bygga en smart och hållbar digital framtid för europeiskt jordbruk samt att digitalisera europeiskt kulturarv. Inom ramen för dessa fokusområden undertecknade EU:s medlemsstater tre deklarationer för fortsatt samverkan.

  • EU-parlamentet vill trefaldigt öka satsningar för Erasmus+ i kommande EU-budget 2021–2027

    2019-04-10

    EU:s budget för utbytesprogrammet Erasmus+ är under förhandling mellan EU-parlamentet och Ministerrådet. Ett förslag om en trefaldigt ökad budget röstades fram av EU-parlamentet den 28 mars i relation till EU-kommissionens första förslag. Därtill vill EU-parlamentet se en bättre inkludering av personer från olika yrkeskategorier samt olika socioekonomiska bakgrunder. EU-parlamentets ståndpunkter står nu klara varvid förhandlingar med Europeiska unionens råd väntar efter EU-valet innan följderna blir kännbara.

  • Pågående beslutsprocess som pekar mot att vi är nära slutet på tidsomställning mellan sommar- och vintertid

    2019-04-08

    Europaparlamentet röstade den 26 mars igenom att EU:s medlemsländer bör sluta med tidsomställning mellan sommar och vintertid, med start år 2021. Efter en konsultation med EU-medborgare, ledd av EU-kommissionen, framkom det att en stor majoritet var positiva till förslaget.

  • Europeiska Regionkommittén lanserar politisk enkät för regionala och lokala politiker för att öka integration av nyanlända

    2019-03-26

    Europeiska Regionkommittén prioriterar integration av migranter högt och vill se en ökad budget till asyl- och migrationsfonden inför kommande budgetperiod så att åtgärder för integration i EU intensifieras. Regionkommittén har därför lanserat en enkät för integrationsfrågor i syfte att förbättra integrationslagstiftning, öka finansiering för integrering samt tillhandahålla erfarenhetsutbyte mellan EU:s medlemsländer. Genom detta initiativ kan regionala och lokala politiker runt om i EU utveckla och främja förslag till EU-politik för integrering av migranter.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS