EU satsar på hållbar miljö- och näringslivsutveckling i norra Sverige

2014-12-16

Den 12 december antog EU-kommissionen ett nytt samarbetsprogram för att tackla gränsöverskridande problem i norra Sverige, Finland och Norge. Den totala satsningen är på 42 miljoner euro inom Interreg Nord programmet för 2014-2020. Bland annat kommer satsningen att ge betydande bidrag till genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen. Dessutom kommer samernas kultur, språk och näringsliv att främjas menar EU-kommissionen. Corina Crețu, EU-kommissionär med ansvar för regionalpolitik, anser att med hjälp av EU-finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden kommer det ekonomiska nätverket i norra Europa att förstärkas mellan grannländerna.

– Jag är mycket glad över att programmet antagits, eftersom det visar på hur många sätt regionalfonderna kan användas. Här kommer de att förstärka det ekonomiska nätverket mellan grannländer, bevara den känsliga balansen i regionens ekosystem och skydda samernas – Europas enda urbefolkning – kultur och livsstil, säger Corina Crețu, EU-kommissionär med ansvar för regionalpolitik.

EU-pengarna kommer att stärka nätverken inom företagande och forskning, även samarbetet över gränserna för små och medelstora företag (SME) kommer att öka med tio procent. En målsättning är också att underlätta för befolkningen att arbetspendla över gränserna för att främja näringslivsutvecklingen i de nordligaste delarna av länderna. EU:s regionalstöd ska bidra till att skydda den biologiska mångfald och det unika kulturarv som präglar känsliga arktiska och subarktiska områden. Satsningar görs även på resurseffektiva och miljövänliga lösningar som är anpassade till de särskilda behov som glesbygden i norr.

INTERREG IV A Nord
INTERREG IV A Nord är ett EU-program som stöttar gränsöverskridande samarbete under programperioden 2014-2020. Målsättningen är att stärka ekonomisk och social utveckling genom stöd till samarbete över nationsgränser. Programmet omfattar norra Sverige, norra Finland och norra Norge samt Sápmi. Länsstyrelsen i Norrbottens län är förvaltningsmyndighet och programsekretariat för EU-programmet INTERREG IV A Nord.

Läs mer om EU:s satsning i Norrland

Läs mer om INTERREG Nord

/Erica Rönnqvist

Nyheter på området

 • Brexit huvudpunkten vid Europeiska rådets toppmöte 13-14 december

  2018-12-18

  Medlemsländernas stats- och regeringschefer träffades 13–14 december i Bryssel för toppmöte med frågor om bland annat Brexit, migration och klimat. Slutsatser från torsdagens möte om Brexit visar att Europeiska rådet står fast vi det avtal som förhandlats fram och att en omförhandling av Brexit-avtalet inte är aktuell. Under fredagens möte diskuterades bland annat EU:s fleråriga budgetram för 2021–2027, migration och klimat.

 • Arctic Shorts: kortfilmskväll

  2018-12-05

  Under kortfilmsfilmkvällen Arctic Shorts i Bryssel, den 27 november visades nio kortfilmer från arktiska regioner som är partners i International Polar Foundation.

 • Ny ansökningsomgång till EU-parlamentets Karlspris som riktar sig till ungdomar

  2018-10-31

  Nu startar en ny ansökningsomgång till Karlspriset, där ungdomar tävlar om att ingå i EU- projekt. EU-parlamentets syfte med Karlspriset är att främja den europeiska identiteten och samhörigheten bland EU:s unga medborgare. Projekt tidigare år har fokuserat på ungdomsutbyten, evenemang för EU:s befolkning samt internetbaserade projekt. Varje år nomineras 28 projekt, ett från varje EU-medlemsland, där representanter från varje projekt får en unik inbjudan till stiftelsen för det nationella Karlspriset i Aachen. Sista ansökningsdag är den 28 januari 2019.

 • Verktyget SELFIE ska öka digitalt lärande i skolor runt om i Europa

  2018-10-31

  EU-kommissionen presenterade den 25 oktober ett nytt verktyg som ska hjälpa skolor i både EU samt Ryssland, Georgien och Serbien att utvärdera hur man använder digital teknik i undervisningen. Verktyget SELFIE, som står för ”Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies”, kan användas på frivillig grund av 76,7 miljoner elever, studenter och lärare i 250 000 skolor inom EU.

 • 30 miljoner euro avsätts för att investera i och utveckla Europeiska Universitet

  2018-10-30

  EU-kommissionen publicerade den 24 oktober sina utlysningar för 2019 inom utbildningsprogrammet Erasmus+. Av den totala Erasmusårsbudgeten för 2019, på 3 miljarder euro, avsätts 30 miljoner euro för att investera i Europeiska Universitet och utveckla europeiska utbildningsområden innan 2025. Detta efter initiativ från det informella EU-toppmötet i Göteborg i november 2017.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS