EU satsar på hållbar miljö- och näringslivsutveckling i norra Sverige

2014-12-16

Den 12 december antog EU-kommissionen ett nytt samarbetsprogram för att tackla gränsöverskridande problem i norra Sverige, Finland och Norge. Den totala satsningen är på 42 miljoner euro inom Interreg Nord programmet för 2014-2020. Bland annat kommer satsningen att ge betydande bidrag till genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen. Dessutom kommer samernas kultur, språk och näringsliv att främjas menar EU-kommissionen. Corina Crețu, EU-kommissionär med ansvar för regionalpolitik, anser att med hjälp av EU-finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden kommer det ekonomiska nätverket i norra Europa att förstärkas mellan grannländerna.

– Jag är mycket glad över att programmet antagits, eftersom det visar på hur många sätt regionalfonderna kan användas. Här kommer de att förstärka det ekonomiska nätverket mellan grannländer, bevara den känsliga balansen i regionens ekosystem och skydda samernas – Europas enda urbefolkning – kultur och livsstil, säger Corina Crețu, EU-kommissionär med ansvar för regionalpolitik.

EU-pengarna kommer att stärka nätverken inom företagande och forskning, även samarbetet över gränserna för små och medelstora företag (SME) kommer att öka med tio procent. En målsättning är också att underlätta för befolkningen att arbetspendla över gränserna för att främja näringslivsutvecklingen i de nordligaste delarna av länderna. EU:s regionalstöd ska bidra till att skydda den biologiska mångfald och det unika kulturarv som präglar känsliga arktiska och subarktiska områden. Satsningar görs även på resurseffektiva och miljövänliga lösningar som är anpassade till de särskilda behov som glesbygden i norr.

INTERREG IV A Nord
INTERREG IV A Nord är ett EU-program som stöttar gränsöverskridande samarbete under programperioden 2014-2020. Målsättningen är att stärka ekonomisk och social utveckling genom stöd till samarbete över nationsgränser. Programmet omfattar norra Sverige, norra Finland och norra Norge samt Sápmi. Länsstyrelsen i Norrbottens län är förvaltningsmyndighet och programsekretariat för EU-programmet INTERREG IV A Nord.

Läs mer om EU:s satsning i Norrland

Läs mer om INTERREG Nord

/Erica Rönnqvist

Nyheter på området

 • DiscoverEU drar igång och ger EU:s 18-åringar chansen att utforska Europa i sommar!

  2018-06-12

  DiscoverEU, som vi tidigare har skrivit om här på hemsidan, har nu påbörjats! För att söka resekort och resa gratis inom EU i högst 30 dagar via initiativet DiscoverEU så krävs det att du är medborgare i någon av EU:s 28 medlemsländer samt att du är 18 år gammal eller född någon gång mellan 02/07/1999 och 01/07/2000. Ansökan är öppen till 26:e juni.

 • Barentssamarbetet firade 25 år

  2018-06-06

  Seminariet ”Barents Co-operation 25 years” tog plats i Bryssel 5 juni, ett arrangemang mellan Sverige, Norge, North Sweden och UD. Samarbetets 25 år belystes med sikte framåt.

 • ”Re-energising Europe”: en konferens om EU:s framtid

  2018-06-04

  Den 31 maj anordnades EU-konferensen ”Re-energising Europe” av New Pact for Europé (NPE), med medverkan av EU-toppolitiker som exempelvis EU-kommissionens president Jean-Claude Juncker, och diskussion om rapporten ”Re-energising Europe”. Rapporten är ett resultat av initiativet The New Pact for Europa (NPE) som lanserades 2013 och syftade till att återuppbygga tilliten mellan nationella och transnationella institutioner genom att föra dialoger över hela EU och därtill analysera unionens ”hälsotillstånd” och formulera rekommendationer för EU-samarbetet för framtiden. Rapporten belyser att EU:s kvarvarande 27 medlemsländer är i behov av att arbeta fram en ”win-win-deal”. Fokus under konferensen låg på att tillföra ett viktigt bidrag till den debatten för förändringar som stärker medborgarnas och ländernas tillit till EU.

 • Hur väl digitaliseras EU-länderna?

  2018-05-23

  Den 18 maj publicerade EU-kommissionen resultat från deras verktyg ”Digital Economy and Society Index (DESI) som mäter medlemsländernas generella relation och framsteg mot den digitala marknaden och vad det innefattar. Resultatet visar att EU går mot att bli mer digitaliserat, men att det fortfarande krävs stora insatser för att EU ska nå nivåer som de globala ledarna (bland annat USA och Asien) på området. Särskilt problemet med att medlemsländer har olika nivåer av digitalisering är oroande och bör bemötas för att minska klyftor.

 • North Sweden och nya EU-direktivet om allmänt dataskydd, GDPR

  2018-05-22

  Regler för skydd av personuppgifter i och utanför EU med EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR, ersätter den svenska personuppgiftslagen, PuL, den 25 maj 2018. Detta innebär att hanteringen av förvaringen av personuppgifter inom EU förändras. Därefter får exempelvis kontaktuppgifter till en person inte registreras utan personens medgivande. Läs om hur North Sweden följer direktivet.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS