EU satsar på hållbar miljö- och näringslivsutveckling i norra Sverige

2014-12-16

Den 12 december antog EU-kommissionen ett nytt samarbetsprogram för att tackla gränsöverskridande problem i norra Sverige, Finland och Norge. Den totala satsningen är på 42 miljoner euro inom Interreg Nord programmet för 2014-2020. Bland annat kommer satsningen att ge betydande bidrag till genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen. Dessutom kommer samernas kultur, språk och näringsliv att främjas menar EU-kommissionen. Corina Crețu, EU-kommissionär med ansvar för regionalpolitik, anser att med hjälp av EU-finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden kommer det ekonomiska nätverket i norra Europa att förstärkas mellan grannländerna.

– Jag är mycket glad över att programmet antagits, eftersom det visar på hur många sätt regionalfonderna kan användas. Här kommer de att förstärka det ekonomiska nätverket mellan grannländer, bevara den känsliga balansen i regionens ekosystem och skydda samernas – Europas enda urbefolkning – kultur och livsstil, säger Corina Crețu, EU-kommissionär med ansvar för regionalpolitik.

EU-pengarna kommer att stärka nätverken inom företagande och forskning, även samarbetet över gränserna för små och medelstora företag (SME) kommer att öka med tio procent. En målsättning är också att underlätta för befolkningen att arbetspendla över gränserna för att främja näringslivsutvecklingen i de nordligaste delarna av länderna. EU:s regionalstöd ska bidra till att skydda den biologiska mångfald och det unika kulturarv som präglar känsliga arktiska och subarktiska områden. Satsningar görs även på resurseffektiva och miljövänliga lösningar som är anpassade till de särskilda behov som glesbygden i norr.

INTERREG IV A Nord
INTERREG IV A Nord är ett EU-program som stöttar gränsöverskridande samarbete under programperioden 2014-2020. Målsättningen är att stärka ekonomisk och social utveckling genom stöd till samarbete över nationsgränser. Programmet omfattar norra Sverige, norra Finland och norra Norge samt Sápmi. Länsstyrelsen i Norrbottens län är förvaltningsmyndighet och programsekretariat för EU-programmet INTERREG IV A Nord.

Läs mer om EU:s satsning i Norrland

Läs mer om INTERREG Nord

/Erica Rönnqvist

Nyheter på området

 • EU-kommissionen utökar stödet till jordbrukare efter sommarens torka

  2018-09-18

  Sommarens torka har lett till brist på djurfoder för EU:s jordbrukare och ökade inköpskostnaden för djurfoder vilket påverkat deras inkomster negativt. Därför väljer EU-kommissionen nu att satsa ytterligare medel för drabbade jordbrukare. Syftet är att öka tillgången på foder samt komplettera de tidigare insatser som EU tidigare har bidragit med tidigare i år.

 • Stor EU insats hjälpte till att bekämpa Sveriges skogsbränder

  2018-09-12

  Under sommarens stora skogsbränder bistod EU:s civilmekanism under tre veckor i juli samt augusti för att bekämpa skogsbränderna i Sverige. Bekämpningsinsatsen i Sverige är den största det senaste decenniet för hela det europeiska civilskyddet, totalt var det sju EU-länder som hjälptes åt och det gick åt 815 flygtimmar och 8822 vattenbombningar.

 • Ny ansökningsomgång för projekt inom Europiska solidaritetskåren

  2018-09-12

  Nu öppnar en ny ansökningsomgång för projekt inom den europeiska solidaritetskåren som lanserades i december 2016. Europeiska solidaritetskåren ger ungdomar möjlighet att engagera sig genom att delta i solidaritetsverksamhet, utbyta kunskaper och att på så vis även utvecklas i arbetslivet. EU satsar totalt 44 miljoner euro på de projekt som utses och minst 100 000 ungdomar har möjlighet att delta i solidaritetskårens projekt fram till 2020.

 • Europeiskt gemensamt försvar: EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan är godkänd

  2018-07-04

  Den 28 juni godkändes EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan (CDP) som syftar till att belysa EU:s försvarsprioriteringar, öka samstämmigheten samt kapaciteten i det europeiska försvarsprojektet och därmed åstadkomma snabbare resultat. Planen är tänkt ska fungera som en vägledande referens kring alla försvarsinitiativ tagna av EU:s medlemsländer och bidra till en mer effektiv beslutsprocess.

 • Möjligt att införa arbetsinvandring i syfte att reducera irreguljär migration?

  2018-07-04

  Under ett seminarium den 18 juni på det tyska Hansekontoret i Bryssel diskuterades den framtida utformningen av EU:s arbetsinvandringspolitik. Efterfrågan av individer med en yrkesutbildning ökar i Tyskland och i andra EU-länder, exempelvis inom områden som vården. I den årliga rapporten ”steering what can be steered: what can immigration and integration laws do?” ger Expert Council of German Foundations on Integration and Migration (SVR) rekommendationer för hur EU skulle kunna förenkla migration för yrkesutbildade arbetare inom ramverket för tysk migrationslagstiftning.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS