EU satsar på hållbar miljö- och näringslivsutveckling i norra Sverige

2014-12-16

Den 12 december antog EU-kommissionen ett nytt samarbetsprogram för att tackla gränsöverskridande problem i norra Sverige, Finland och Norge. Den totala satsningen är på 42 miljoner euro inom Interreg Nord programmet för 2014-2020. Bland annat kommer satsningen att ge betydande bidrag till genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen. Dessutom kommer samernas kultur, språk och näringsliv att främjas menar EU-kommissionen. Corina Crețu, EU-kommissionär med ansvar för regionalpolitik, anser att med hjälp av EU-finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden kommer det ekonomiska nätverket i norra Europa att förstärkas mellan grannländerna.

– Jag är mycket glad över att programmet antagits, eftersom det visar på hur många sätt regionalfonderna kan användas. Här kommer de att förstärka det ekonomiska nätverket mellan grannländer, bevara den känsliga balansen i regionens ekosystem och skydda samernas – Europas enda urbefolkning – kultur och livsstil, säger Corina Crețu, EU-kommissionär med ansvar för regionalpolitik.

EU-pengarna kommer att stärka nätverken inom företagande och forskning, även samarbetet över gränserna för små och medelstora företag (SME) kommer att öka med tio procent. En målsättning är också att underlätta för befolkningen att arbetspendla över gränserna för att främja näringslivsutvecklingen i de nordligaste delarna av länderna. EU:s regionalstöd ska bidra till att skydda den biologiska mångfald och det unika kulturarv som präglar känsliga arktiska och subarktiska områden. Satsningar görs även på resurseffektiva och miljövänliga lösningar som är anpassade till de särskilda behov som glesbygden i norr.

INTERREG IV A Nord
INTERREG IV A Nord är ett EU-program som stöttar gränsöverskridande samarbete under programperioden 2014-2020. Målsättningen är att stärka ekonomisk och social utveckling genom stöd till samarbete över nationsgränser. Programmet omfattar norra Sverige, norra Finland och norra Norge samt Sápmi. Länsstyrelsen i Norrbottens län är förvaltningsmyndighet och programsekretariat för EU-programmet INTERREG IV A Nord.

Läs mer om EU:s satsning i Norrland

Läs mer om INTERREG Nord

/Erica Rönnqvist

Nyheter på området

 • Inblandande parter uttalar sina ståndpunkter om Brexit

  2018-03-14

  Till följd av att Storbritannien har valt att gå ur EU, det så kallade Brexit, försöker parterna enas om förutsättningar för en övergångsperiod som ska gälla i cirka två år efter Storbritannien formella utträde ur EU den 29 mars 2019. EU-sidan måste enas om mandat för förhandlingar gällande den framtida relationen med Storbritannien samtidigt som Storbritannien har anspråk på hur kommande förhandlingar med EU efter urträdet ska se ut.

 • EU-ländernas regeringschefer diskuterade EU:s framtida budget under toppmötet den 23 februari i Bryssel

  2018-02-28

  EU:s stats- och regeringschefer samlades i Bryssel på fredagen den 23 februari för att främst diskutera processerna kring den kommande långtidsbudgeten, nästa års Europarlamentsval samt funktionen av en så kallad toppkandidat för EU och som sträcker sig mellan 2021-2027.

 • Vinnova reflekterar om EU:s nästa forskningsprogram FP9

  2018-02-27

  Hur kan kommande ramprogram efter 2020 bli ännu mer drivet av samhällsutmaningar, och vad behöver göras för att nå dit? I EU pågår redan arbetet med nästa programperiod efter 2020 för forskning och innovation, med arbetsnamnet FP9 som kommer att ersätta EU:s forskning och innovationsprogram Horizon 2020. Dan Andrée, senior rådgivare på Vinnova, har skrivit en artikel om sina tankar kring viktiga trender och förändringar inom EU:s framtida forskningspolitik.

 • Praktikantrapport om EU:s sociala pelare

  2018-02-26

  Under sin praktiktid på North Sweden i Bryssel under hösten 2017 skrev Lovisa Jonsson en rapport om EU:s sociala pelare vilket är en vision om att förena tre grundprinciper som EU-kommissionen anser finns inom området sociala frågor som är viktiga för EU:s sammanhållningspolitik såväl som för den inre marknaden. Den europeiska pelaren för sociala rättigheter blev verklighet den 17 november 2017 då den fastställdes under EU-toppmötet i Göteborg där politiker såsom Stefan Löfven och Jean- Claude Juncker medverkade.

 • EU:s framtid: Junckers arbetsgrupp för att ”göra mindre men göra det mer effektivt”

  2018-02-13

  Den 18 januari utsåg EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, sex ledamöter till en särskild sammansatt arbetsgrupp om subsidiaritet, proportionalitet och "göra mindre mer effektivt".

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS