Europeisk samarbetsdag – Gemensamma gränser för oss närmare

2013-09-18

För första gången kommer Europeiska samarbetsdagen att anordnas och firas på en gemensam dag runtom i Europa, lördagen 21 september. Syftet med samarbetsdagen är att verka som ett EU i miniatyr, det vill säga föra samman och bygga förtroende mellan medborgare i länder Europa och EU.

Europeiskt territoriellt samarbete är ett allt viktigare inslag i EU:s regionalpolitik och har varit så de senaste 20 åren. Regioner och kommuner från olika EU-länder har samarbetat för att lära av varandra genom gemensamma program, projekt och nätverk. Människor som bor utanför EU:s gränser gynnas också av en gemensam politik som går ut på att lösa gränsregionernas problem genom bättre nätverk och gemensamma insatser. Sedan början av 1990-talet har omkring 30 000 gränsöverskridande projekt fått EU-medel. Dessa projekt har blivit till stor nytta för européerna genom skapandet av nya jobb, miljöskydd, bättre hälso- och sjukvård, bättre transporter och bättre energi för att bara nämna några saker.

Förra året uppmärksammade norra Sverige samarbetsveckan med tre stycken projekt del-finansierade av Botnia-Atlanticprogrammet däribland besök till Ekopark Käringberget för att titta på samiska lämningar.

Läs mer om Europeiska samarbetsdagen 2013.

Till North Swedens nyhet 2012.

/Filip Ingelström

Nyheter på området

 • WiFi4EU: Ansök om EU-finansiering för gratis WiFi för medborgare!

  2018-03-21

  Den 20 mars lanserade EU-kommissionen WiFi4EU-webbportalen. Från och med nu är kommuner över hela Europa välkomna att registrera sina detaljer före den första ansökningsomgången som börjar i mitten på maj månad i syfte att få chans att dra nytta av EU-finansiering för att bygga gratis, offentliga, trådlösa internet-hotspots. WiFi4EU-programmet erbjuder kuponger värda 15000 euro till kommuner så att de kan sätta upp WiFi-hotspots på offentliga platser och bibliotek, museum, publika parker och torg.

 • Inblandande parter uttalar sina ståndpunkter om Brexit

  2018-03-14

  Till följd av att Storbritannien har valt att gå ur EU, det så kallade Brexit, försöker parterna enas om förutsättningar för en övergångsperiod som ska gälla i cirka två år efter Storbritannien formella utträde ur EU den 29 mars 2019. EU-sidan måste enas om mandat för förhandlingar gällande den framtida relationen med Storbritannien samtidigt som Storbritannien har anspråk på hur kommande förhandlingar med EU efter urträdet ska se ut.

 • EU-ländernas regeringschefer diskuterade EU:s framtida budget under toppmötet den 23 februari i Bryssel

  2018-02-28

  EU:s stats- och regeringschefer samlades i Bryssel på fredagen den 23 februari för att främst diskutera processerna kring den kommande långtidsbudgeten, nästa års Europarlamentsval samt funktionen av en så kallad toppkandidat för EU och som sträcker sig mellan 2021-2027.

 • Vinnova reflekterar om EU:s nästa forskningsprogram FP9

  2018-02-27

  Hur kan kommande ramprogram efter 2020 bli ännu mer drivet av samhällsutmaningar, och vad behöver göras för att nå dit? I EU pågår redan arbetet med nästa programperiod efter 2020 för forskning och innovation, med arbetsnamnet FP9 som kommer att ersätta EU:s forskning och innovationsprogram Horizon 2020. Dan Andrée, senior rådgivare på Vinnova, har skrivit en artikel om sina tankar kring viktiga trender och förändringar inom EU:s framtida forskningspolitik.

 • Praktikantrapport om EU:s sociala pelare

  2018-02-26

  Under sin praktiktid på North Sweden i Bryssel under hösten 2017 skrev Lovisa Jonsson en rapport om EU:s sociala pelare vilket är en vision om att förena tre grundprinciper som EU-kommissionen anser finns inom området sociala frågor som är viktiga för EU:s sammanhållningspolitik såväl som för den inre marknaden. Den europeiska pelaren för sociala rättigheter blev verklighet den 17 november 2017 då den fastställdes under EU-toppmötet i Göteborg där politiker såsom Stefan Löfven och Jean- Claude Juncker medverkade.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS