Europeisk samarbetsdag – Gemensamma gränser för oss närmare

2013-09-18

För första gången kommer Europeiska samarbetsdagen att anordnas och firas på en gemensam dag runtom i Europa, lördagen 21 september. Syftet med samarbetsdagen är att verka som ett EU i miniatyr, det vill säga föra samman och bygga förtroende mellan medborgare i länder Europa och EU.

Europeiskt territoriellt samarbete är ett allt viktigare inslag i EU:s regionalpolitik och har varit så de senaste 20 åren. Regioner och kommuner från olika EU-länder har samarbetat för att lära av varandra genom gemensamma program, projekt och nätverk. Människor som bor utanför EU:s gränser gynnas också av en gemensam politik som går ut på att lösa gränsregionernas problem genom bättre nätverk och gemensamma insatser. Sedan början av 1990-talet har omkring 30 000 gränsöverskridande projekt fått EU-medel. Dessa projekt har blivit till stor nytta för européerna genom skapandet av nya jobb, miljöskydd, bättre hälso- och sjukvård, bättre transporter och bättre energi för att bara nämna några saker.

Förra året uppmärksammade norra Sverige samarbetsveckan med tre stycken projekt del-finansierade av Botnia-Atlanticprogrammet däribland besök till Ekopark Käringberget för att titta på samiska lämningar.

Läs mer om Europeiska samarbetsdagen 2013.

Till North Swedens nyhet 2012.

/Filip Ingelström

Nyheter på området

 • Utlysning Svenska institutet: finansiering av samverkansprojekt i Östersjöregionen

  2018-09-25

  Med stödformen tredjelandssamverkan riktar sig Svenska Institutet till svenska organisationer som har för avsikt att inkludera aktörer från länder i EU:s Östliga partnerskap och Ryssland i pågående EU-projekt eller flaggskepp inom EU:s strategiför Östersjöregionen.Svenska institutet vill främja nätverkande och stärka relationen mellan länderna i Östersjöregionen. Denna utlysningen är öppen till den 18 oktober.

 • EU-parlamentet vill förenkla pensionssparande över landsgränser inom EU

  2018-09-24

  Den 3 september röstade Europaparlamentets utskott för ekonomiska och monetära frågor ja till att införa nya regler om en privat pensionsprodukt som kan användas inom hela EU. Ambitionen är att den ska ha samma standardfunktioner och jämförbara priser i alla EU-länder i syfte att underlätta pensionssparandet för människor som arbetar i olika EU-länder.

 • EU-kommissionen utökar stödet till jordbrukare efter sommarens torka

  2018-09-18

  Sommarens torka har lett till brist på djurfoder för EU:s jordbrukare och ökade inköpskostnaden för djurfoder vilket påverkat deras inkomster negativt. Därför väljer EU-kommissionen nu att satsa ytterligare medel för drabbade jordbrukare. Syftet är att öka tillgången på foder samt komplettera de tidigare insatser som EU tidigare har bidragit med tidigare i år.

 • Stor EU insats hjälpte till att bekämpa Sveriges skogsbränder

  2018-09-12

  Under sommarens stora skogsbränder bistod EU:s civilmekanism under tre veckor i juli samt augusti för att bekämpa skogsbränderna i Sverige. Bekämpningsinsatsen i Sverige är den största det senaste decenniet för hela det europeiska civilskyddet, totalt var det sju EU-länder som hjälptes åt och det gick åt 815 flygtimmar och 8822 vattenbombningar.

 • Ny ansökningsomgång för projekt inom Europiska solidaritetskåren

  2018-09-12

  Nu öppnar en ny ansökningsomgång för projekt inom den europeiska solidaritetskåren som lanserades i december 2016. Europeiska solidaritetskåren ger ungdomar möjlighet att engagera sig genom att delta i solidaritetsverksamhet, utbyta kunskaper och att på så vis även utvecklas i arbetslivet. EU satsar totalt 44 miljoner euro på de projekt som utses och minst 100 000 ungdomar har möjlighet att delta i solidaritetskårens projekt fram till 2020.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS