Förslag om minskade kortavgifter i EU

2018-04-09

EU-kommissionen föreslår nu att nya regler ska införas för att begränsa kortavgifterna inom EU vid betalning med kort i en valuta i ett annat land med annan valuta, framförallt vid betalning i euro. Det ska också bli tydligare information för den som betalar vad den faktiska kostnaden är i kortavgift för sådana transaktioner.

EU-kommissionen vill reducera transfereringskostnader som tillkommer vid kortköp utomlands och vid överföringar av pengar till utlandet

EU-kommissionen anser att europeiska konsumenter har rätt till information om avgifter vid kortköp och kontouttag utomlands. I dagsläget är sådan information obefintlig vid tillfället när köpet genomförs. På grund av problemet med så kallat dynamisk valutaomräkning där en konsument utomlands är ovetandes om hur mycket det egentligen kostar att handla, när de betalar i sitt lands valuta, har EU-kommissionen lagt fram ett nytt förslag.

– Det är viktigt för miljoner européer som reser inom EU. Ofta när man tar ut pengar eller betalar med kort i EU-länder med annan valuta så är det nästan omöjligt att veta hur mycket det kostar. Ofta vet vi först efter flera dagar när vi ser kontoutdraget, sade Valdis Dombrovskis, kommissionären med ansvar för EU:s kapitalmarknad, på en presskonferens den 4 april.

EU-kommissionen ger därför Europeiska bankmyndigheten, EBA, i uppdrag att ta fram nya tekniska förslag med anledning att i framtiden kunna förse konsumenter med mer information. Medan EBA tar fram förslaget vill EU-kommissionen sätta ett tak för valutaomräkningsavgifter eftersom konsumenter många gånger föredrar att betala i sitt lands valuta vid köp utomlands vilket innebär att de ofta är omedvetna om att de betalar mer än vad de borde.

EU-kommissionen föreslår också sänkta avgifter vid överföringar av euro från icke-euroländer

EU-kommissionen anser att alla gränsöverskridande betalningar i euro ska prissättas på samma sätt med som vid en inhemsk transaktion i lokal valuta. Detta innebär att dagens avgifter som kan uppgå till flera hundra kronor sänks till ett par kronor.

Det EU-land som idag tar ut högst avgifter är Bulgarien. En överföring på tio euro, motsvarande 100 kr, kan kosta upp till 24 euro, motsvarande 240 kronor, att genomföra. Om EU-kommissionens förslag antas av Europaparlamentet och medlemsländerna beräknas konsumenter och företag att spara en miljard euro per år. Förslaget skulle göra det möjligt för konsumenter och företag, även i länder utanför euroområdet, att fullt ut utnyttja fördelarna med den inre marknaden när de skickar pengar, drar ut pengar eller betalar utomlands då de skulle slippa de extra kostnaderna för transfereringar.

Läs mer om EU-kommissionens möte om billigare transfereringskostnader mellan EU-länder här.

Källa: EU-kommissionen och Europaportalen.se

/Julia Hanson

Nyheter på området

 • Europeiskt gemensamt försvar: EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan är godkänd

  2018-07-04

  Den 28 juni godkändes EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan (CDP) som syftar till att belysa EU:s försvarsprioriteringar, öka samstämmigheten samt kapaciteten i det europeiska försvarsprojektet och därmed åstadkomma snabbare resultat. Planen är tänkt ska fungera som en vägledande referens kring alla försvarsinitiativ tagna av EU:s medlemsländer och bidra till en mer effektiv beslutsprocess.

 • Möjligt att införa arbetsinvandring i syfte att reducera irreguljär migration?

  2018-07-04

  Under ett seminarium den 18 juni på det tyska Hansekontoret i Bryssel diskuterades den framtida utformningen av EU:s arbetsinvandringspolitik. Efterfrågan av individer med en yrkesutbildning ökar i Tyskland och i andra EU-länder, exempelvis inom områden som vården. I den årliga rapporten ”steering what can be steered: what can immigration and integration laws do?” ger Expert Council of German Foundations on Integration and Migration (SVR) rekommendationer för hur EU skulle kunna förenkla migration för yrkesutbildade arbetare inom ramverket för tysk migrationslagstiftning.

 • Österrike övertar ordförandeposten i EU efter Bulgarien

  2018-07-02

  I och med att ordförandeskapet för Europeiska rådet, även kallat Ministerrådet, roterar varje halvår turas EU:s medlemsländer om att agera ordförande. I lördags överlämnades det formellt till Österrike som tar över stafettpinnen efter Bulgarien. Bulgariens premiärminister Boiko Borisov och Europeiska rådets ordförande Donald Tusk var på plats vid ceremonin för överlämning av denna viktiga roll inom Europeiska rådet.

 • Fokus migration när EU-medlemsländernas regeringschefer samlades i Bryssel för toppmöte

  2018-06-29

  Under torsdagen och fredagen 28-29 juli träffades EU-ländernas regeringschefer för topp-möte i Bryssel. Fokus under mötet låg främst på att hitta en lösning på EU-ländernas skeva flyktingomfördelning. Frågor som hur EU ska förhålla sig till Donald Trump och USA:s restriktiva handelspolitik med ståltullarna, säkerhet och försvar, långtidsbudgeten samt digitalisering fick mindre utrymme på grund av att Italien inledningsvis lade in veto och blockerade förslagen av andra frågor i syfte att kräva en gemensam lösning på flyktingfördelningen.

 • DiscoverEU drar igång och ger EU:s 18-åringar chansen att utforska Europa i sommar!

  2018-06-12

  DiscoverEU, som vi tidigare har skrivit om här på hemsidan, har nu påbörjats! För att söka resekort och resa gratis inom EU i högst 30 dagar via initiativet DiscoverEU så krävs det att du är medborgare i någon av EU:s 28 medlemsländer samt att du är 18 år gammal eller född någon gång mellan 02/07/1999 och 01/07/2000. Ansökan är öppen till 26:e juni.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS