Förslag om minskade kortavgifter i EU

2018-04-09

EU-kommissionen föreslår nu att nya regler ska införas för att begränsa kortavgifterna inom EU vid betalning med kort i en valuta i ett annat land med annan valuta, framförallt vid betalning i euro. Det ska också bli tydligare information för den som betalar vad den faktiska kostnaden är i kortavgift för sådana transaktioner.

EU-kommissionen vill reducera transfereringskostnader som tillkommer vid kortköp utomlands och vid överföringar av pengar till utlandet

EU-kommissionen anser att europeiska konsumenter har rätt till information om avgifter vid kortköp och kontouttag utomlands. I dagsläget är sådan information obefintlig vid tillfället när köpet genomförs. På grund av problemet med så kallat dynamisk valutaomräkning där en konsument utomlands är ovetandes om hur mycket det egentligen kostar att handla, när de betalar i sitt lands valuta, har EU-kommissionen lagt fram ett nytt förslag.

– Det är viktigt för miljoner européer som reser inom EU. Ofta när man tar ut pengar eller betalar med kort i EU-länder med annan valuta så är det nästan omöjligt att veta hur mycket det kostar. Ofta vet vi först efter flera dagar när vi ser kontoutdraget, sade Valdis Dombrovskis, kommissionären med ansvar för EU:s kapitalmarknad, på en presskonferens den 4 april.

EU-kommissionen ger därför Europeiska bankmyndigheten, EBA, i uppdrag att ta fram nya tekniska förslag med anledning att i framtiden kunna förse konsumenter med mer information. Medan EBA tar fram förslaget vill EU-kommissionen sätta ett tak för valutaomräkningsavgifter eftersom konsumenter många gånger föredrar att betala i sitt lands valuta vid köp utomlands vilket innebär att de ofta är omedvetna om att de betalar mer än vad de borde.

EU-kommissionen föreslår också sänkta avgifter vid överföringar av euro från icke-euroländer

EU-kommissionen anser att alla gränsöverskridande betalningar i euro ska prissättas på samma sätt med som vid en inhemsk transaktion i lokal valuta. Detta innebär att dagens avgifter som kan uppgå till flera hundra kronor sänks till ett par kronor.

Det EU-land som idag tar ut högst avgifter är Bulgarien. En överföring på tio euro, motsvarande 100 kr, kan kosta upp till 24 euro, motsvarande 240 kronor, att genomföra. Om EU-kommissionens förslag antas av Europaparlamentet och medlemsländerna beräknas konsumenter och företag att spara en miljard euro per år. Förslaget skulle göra det möjligt för konsumenter och företag, även i länder utanför euroområdet, att fullt ut utnyttja fördelarna med den inre marknaden när de skickar pengar, drar ut pengar eller betalar utomlands då de skulle slippa de extra kostnaderna för transfereringar.

Läs mer om EU-kommissionens möte om billigare transfereringskostnader mellan EU-länder här.

Källa: EU-kommissionen och Europaportalen.se

/Julia Hanson

Nyheter på området

 • Pris till OSIRIS-partner i RegioStars Awards 2018

  2018-10-10

  Under tisdagen den 9 september avgjordes tävlingen RegioStars Awards 2018. Den portugisiska regionen Fundão, tillika OSIRIS Interreg’s projektpartner, tog hem första pris i kategorin “Åtgärder för en industriell övergång”. En viktig milstolpe för Fundão, men också ett kvitto för Osiris Interreg och Region Västerbotten som är lead partner i projektet, på att samverkan och gemensamt skapande är viktiga verktyg för den regionala utvecklingen.

 • Europaparlamentet godkänner nya regler för audiovisuella medier

  2018-10-08

  De nya reglerna för audiovisuella medier är tänkta att garantera ett förbättrat skydd mot skadligt innehåll för barn och minderåriga som surfar på internet och garantera att kataloger på onlineplattformar består av minst 30 % europeiska produktioner. Det nya lagförslaget innehåller tuffare bestämmelser för marknadsföring, produktplacering i barnprogram och det innehåll som finns tillgängligt via video-on-demand-tjänster. Innan lagen träder i kraft krävs att medlemsländernas regeringar i rådet godkänner den.

 • Sveriges nya EU-politiker i EU-nämnden efter riksdagsvalet

  2018-10-08

  Regeringens och svenska ministrars politiska hållning i EU-politik bestäms av riksdagens EU-nämnd. Efter Sveriges riksdagsval 2018 har ungefär hälften av de politiska ledamöterna byts ut i EU-nämnden. I fredags, den 5 oktober, träffades de för första gången efter riksdagsvalet för att diskutera sakfrågor inför veckans ministerrådsmöte i Luxemburg.

 • Tyck till i EU-samråd om utökat samarbete mellan offentliga arbetsförmedlingar

  2018-10-05

  Europeiska kommissionen har startat ett samråd och efterfrågar allmänhetens synpunkter för att utvärdera det Europeiska nätverket för offentliga arbetsförmedlingar (PES) som skapades 2014. Samrådet lyfter frågan ifall man ska ersätta det befintliga informella samarbetet med ett utökat samarbete mellan de offentliga arbetsförmedlingarna. Tanken är att EU:s medlemsländers samt Norges och Islands offentliga arbetsförmedlingar ska kunna dela sina erfarenheter vilket kan generera nya idéer och lösningar för att möta utmaningar på EU:s arbetsmarknad. Samrådet är en webbenkät där privatpersoner, myndigheter och organisationer har möjlighet att ge synpunkter om nätverket.

 • Rapport visar att EU-kommissionens budget har färre fel än någonsin

  2018-10-05

  Europeiska revisionsrätten som har i uppgift att kontrollera EU:s pengar har i en rapport om Europakommissionens budget slagit fast att EU-kommissionen har fått alltmer bättre ordning på hur EU-pengar kommer till användning. Detta då andelen fel för 2017 enbart var 2,4 procent, vilket är den lägsta andelen fel någonsin. Exempel på fel kan vara allt från missade kvitton till allvarligare bedrägerier.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS