Förslag om minskade kortavgifter i EU

2018-04-09

EU-kommissionen föreslår nu att nya regler ska införas för att begränsa kortavgifterna inom EU vid betalning med kort i en valuta i ett annat land med annan valuta, framförallt vid betalning i euro. Det ska också bli tydligare information för den som betalar vad den faktiska kostnaden är i kortavgift för sådana transaktioner.

EU-kommissionen vill reducera transfereringskostnader som tillkommer vid kortköp utomlands och vid överföringar av pengar till utlandet

EU-kommissionen anser att europeiska konsumenter har rätt till information om avgifter vid kortköp och kontouttag utomlands. I dagsläget är sådan information obefintlig vid tillfället när köpet genomförs. På grund av problemet med så kallat dynamisk valutaomräkning där en konsument utomlands är ovetandes om hur mycket det egentligen kostar att handla, när de betalar i sitt lands valuta, har EU-kommissionen lagt fram ett nytt förslag.

– Det är viktigt för miljoner européer som reser inom EU. Ofta när man tar ut pengar eller betalar med kort i EU-länder med annan valuta så är det nästan omöjligt att veta hur mycket det kostar. Ofta vet vi först efter flera dagar när vi ser kontoutdraget, sade Valdis Dombrovskis, kommissionären med ansvar för EU:s kapitalmarknad, på en presskonferens den 4 april.

EU-kommissionen ger därför Europeiska bankmyndigheten, EBA, i uppdrag att ta fram nya tekniska förslag med anledning att i framtiden kunna förse konsumenter med mer information. Medan EBA tar fram förslaget vill EU-kommissionen sätta ett tak för valutaomräkningsavgifter eftersom konsumenter många gånger föredrar att betala i sitt lands valuta vid köp utomlands vilket innebär att de ofta är omedvetna om att de betalar mer än vad de borde.

EU-kommissionen föreslår också sänkta avgifter vid överföringar av euro från icke-euroländer

EU-kommissionen anser att alla gränsöverskridande betalningar i euro ska prissättas på samma sätt med som vid en inhemsk transaktion i lokal valuta. Detta innebär att dagens avgifter som kan uppgå till flera hundra kronor sänks till ett par kronor.

Det EU-land som idag tar ut högst avgifter är Bulgarien. En överföring på tio euro, motsvarande 100 kr, kan kosta upp till 24 euro, motsvarande 240 kronor, att genomföra. Om EU-kommissionens förslag antas av Europaparlamentet och medlemsländerna beräknas konsumenter och företag att spara en miljard euro per år. Förslaget skulle göra det möjligt för konsumenter och företag, även i länder utanför euroområdet, att fullt ut utnyttja fördelarna med den inre marknaden när de skickar pengar, drar ut pengar eller betalar utomlands då de skulle slippa de extra kostnaderna för transfereringar.

Läs mer om EU-kommissionens möte om billigare transfereringskostnader mellan EU-länder här.

Källa: EU-kommissionen och Europaportalen.se

/Julia Hanson

Nyheter på området

 • Fira Europadagen den 9:e maj!

  2018-04-19

  Den 9:e maj varje år firas Europadagen till minne av Schumanplanen som presenterades år 1950 och drog igång det Europasamarbete vi ser idag. ”Europaåret för kulturarv” är årets tema för dagen och en mängd EU-delegationer runt om i världen deltar i firandet med olika evenemang i anknytning till dagen.

 • NSPA på EU-kommissionen

  2018-04-11

  Den 28:e mars besökte North Sweden och NSPA, EU-kommissionens huvudsäte för att diskutera framtidens regionalpolitik med ett antal höga aktörer i EU.

 • Förslag om minskade kortavgifter i EU

  2018-04-09

  EU-kommissionen föreslår nu att nya regler ska införas för att begränsa kortavgifterna inom EU vid betalning med kort i en valuta i ett annat land med annan valuta, framförallt vid betalning i euro. Det ska också bli tydligare information för den som betalar vad den faktiska kostnaden är i kortavgift för sådana transaktioner.

 • GDPR - Den allmänna dataskyddsförordningen, träder snart i kraft.

  2018-04-09

  EU:s allmänna dataskyddsförordning - GDPR, är den största allmänna dataskyddsförordningar att träda i kraft på 20 år. Den nya lagen innebär att hantering av privat data ska förbättras och att det digitala skyddet för EU-medborgarna ska stärkas. Detta innebär förändringar när förordningen träder i kraft 25:e maj 2018 och kan komma att påverka företag och privatpersoner.

 • Barentssamarbetet firar 25 år på Svenska Representationen i Bryssel

  2018-03-27

  Det svenska ordförandeskapet i Barentsrådet tillsammans med North Sweden European Office och det norska regionala ordförandeskapet i Barentssamarbetet bjuder in till ett seminarium på temat ”För gemensamma mål i det europeiska Arktis” under förmiddagen 5 juni. Ledande företrädare från EU och Barents inklusive norra Sverige visar upp framgångsrik samverkan och vunna erfarenheter för framtiden med en ”Talking Barents” panelsamtal och efterföljande mottagning.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS