Förslag om minskade kortavgifter i EU

2018-04-09

EU-kommissionen föreslår nu att nya regler ska införas för att begränsa kortavgifterna inom EU vid betalning med kort i en valuta i ett annat land med annan valuta, framförallt vid betalning i euro. Det ska också bli tydligare information för den som betalar vad den faktiska kostnaden är i kortavgift för sådana transaktioner.

EU-kommissionen vill reducera transfereringskostnader som tillkommer vid kortköp utomlands och vid överföringar av pengar till utlandet

EU-kommissionen anser att europeiska konsumenter har rätt till information om avgifter vid kortköp och kontouttag utomlands. I dagsläget är sådan information obefintlig vid tillfället när köpet genomförs. På grund av problemet med så kallat dynamisk valutaomräkning där en konsument utomlands är ovetandes om hur mycket det egentligen kostar att handla, när de betalar i sitt lands valuta, har EU-kommissionen lagt fram ett nytt förslag.

– Det är viktigt för miljoner européer som reser inom EU. Ofta när man tar ut pengar eller betalar med kort i EU-länder med annan valuta så är det nästan omöjligt att veta hur mycket det kostar. Ofta vet vi först efter flera dagar när vi ser kontoutdraget, sade Valdis Dombrovskis, kommissionären med ansvar för EU:s kapitalmarknad, på en presskonferens den 4 april.

EU-kommissionen ger därför Europeiska bankmyndigheten, EBA, i uppdrag att ta fram nya tekniska förslag med anledning att i framtiden kunna förse konsumenter med mer information. Medan EBA tar fram förslaget vill EU-kommissionen sätta ett tak för valutaomräkningsavgifter eftersom konsumenter många gånger föredrar att betala i sitt lands valuta vid köp utomlands vilket innebär att de ofta är omedvetna om att de betalar mer än vad de borde.

EU-kommissionen föreslår också sänkta avgifter vid överföringar av euro från icke-euroländer

EU-kommissionen anser att alla gränsöverskridande betalningar i euro ska prissättas på samma sätt med som vid en inhemsk transaktion i lokal valuta. Detta innebär att dagens avgifter som kan uppgå till flera hundra kronor sänks till ett par kronor.

Det EU-land som idag tar ut högst avgifter är Bulgarien. En överföring på tio euro, motsvarande 100 kr, kan kosta upp till 24 euro, motsvarande 240 kronor, att genomföra. Om EU-kommissionens förslag antas av Europaparlamentet och medlemsländerna beräknas konsumenter och företag att spara en miljard euro per år. Förslaget skulle göra det möjligt för konsumenter och företag, även i länder utanför euroområdet, att fullt ut utnyttja fördelarna med den inre marknaden när de skickar pengar, drar ut pengar eller betalar utomlands då de skulle slippa de extra kostnaderna för transfereringar.

Läs mer om EU-kommissionens möte om billigare transfereringskostnader mellan EU-länder här.

Källa: EU-kommissionen och Europaportalen.se

/Julia Hanson

Nyheter på området

 • Rumänien håller ordförandeskapet i Europeiska rådet första halvan av 2019

  2019-01-14

  Ordförandeskapet för Europeiska rådet roterar var sjätte månad mellan EU:s medlemsstater. Det land som innehar ordförandeskapet ansvarar för möten där Europeiska rådet med EU-ländernas regeringschefer sammanförs sätter agendan för programmet samt ser till att arbetet präglas av kontinuitet. Från januari till juni 2019 innehar Rumänien ordförandeskapet för Europeiska rådet efter Österrike.

 • Nya och förbättrade regler för Schengens informationssystem

  2019-01-11

  EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker framhöll i sitt ”State of the Union-tal” 2016 vikten av att övervinna brister i datahantering och förbättra interoperabiliteten hos befintliga informationssystem. Två år tog det innan orden omvandlades till resultat. Under året 2018 sista dagar antogs nya regler som syftar till att stärka Schengens informationssystem (SIS).

 • Högt stöd för EU bland svenskar

  2018-12-19

  Statistiska centralbyråns stora opinionsundersökning visar ett stort stöd för EU bland svenska folket – 58,6 % av svenskarna är i huvudsak för det svenska EU-medlemskapet. Samtidigt är motståndet mot euron fortsatt stort då knappt 19 % skulle vilja byta valuta. Enligt Eurobarometern är svenskarna de som är mest positiva till ett ökat EU-samarbete vad gäller migrationsfrågan och utvecklandet av förnybar energi som prioriterande åtgärd på grund av klimatförändringar.

 • Brexit huvudpunkten vid Europeiska rådets toppmöte 13-14 december

  2018-12-18

  Medlemsländernas stats- och regeringschefer träffades 13–14 december i Bryssel för toppmöte med frågor om bland annat Brexit, migration och klimat. Slutsatser från torsdagens möte om Brexit visar att Europeiska rådet står fast vi det avtal som förhandlats fram och att en omförhandling av Brexit-avtalet inte är aktuell. Under fredagens möte diskuterades bland annat EU:s fleråriga budgetram för 2021–2027, migration och klimat.

 • Arctic Shorts: kortfilmskväll

  2018-12-05

  Under kortfilmsfilmkvällen Arctic Shorts i Bryssel, den 27 november visades nio kortfilmer från arktiska regioner som är partners i International Polar Foundation.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS