Hur väl digitaliseras EU-länderna?

2018-05-23

Den 18 maj publicerade EU-kommissionen resultat från deras verktyg ”Digital Economy and Society Index (DESI) som mäter medlemsländernas generella relation och framsteg mot den digitala marknaden och vad det innefattar. Resultatet visar att EU går mot att bli mer digitaliserat, men att det fortfarande krävs stora insatser för att EU ska nå nivåer som de globala ledarna (bland annat USA och Asien) på området. Särskilt problemet med att medlemsländer har olika nivåer av digitalisering är oroande och bör bemötas för att minska klyftor. Som ett led av resultatet pressar EU-kommissionen på att en fulländad inre digital marknad är väsentligt i kombinationen med större investeringar i den digital ekonomi och det digitala samhället.

En inre digital marknad för EU” (The Digital Single Market)?

Den sittande EU-kommissionen har haft ambitionen att utveckla den gemensamma inre marknaden för att inkludera digital handel och allt vad det innebär. Många restriktioner finns fortfarande mellan medlemsstaterna i form av geoblocking och copyright-frågor, vilket EU-kommissionen vill kunna radera samtidigt som de vill främja personlig integritet på den digitala marknaden.

En öppen digital marknad skulle enligt EU-kommissionen kunna hjälpa företag belägna i EU att nå nya kunder, samt tillgängliggör marknaden för nystartade och mindre företag. EU-kommissionen räknar på att genom att färdigställa den inre digitala marknaden kan det bidra med cirka 415 miljarder euro om året till EU:s totala ekonomi. Det gynnar även privatpersoner (förutsatt att de har grundläggande digitala färdigheter för att utnyttja resurserna som ges). En öppnare digital marknad tillgodoser EU-invånare med mer information, fler kontakter inom jobbmarknaden, samt även kulturellt mervärde.

Index över den digitala ekonomin och samhället (Digital Economy and Society Index)

EU-kommissionens mätredskap sammanställer och jämför digitaliseringen i de olika EU-länder (samt några andra europeiska länder). Vi ser från resultatet att digitaliseringen de senaste åren har ökat men att stora klyftor fortfarande existerar på EU:s inre marknad vilket kan bidra till problem när digitaliseringen fortsatt utvecklas snabbt. En risk som finns vid eftersläpande digitalisering är att de länder och regioner som upplever sämre digitalisering inte kan ta del av de marknadsmöjligheter som finns i den globala ekonomin.

Mätredskapet mäter områden där det är lätt för medlemsstaterna att aktivt ta del av informationen samt även engagera sig i lösningar för att åtgärda problemen. Enligt resultatet ligger Sverige bra till, problemen ligger främst i södra och östra delarna av EU och är ofta sammankopplat med fattigdom och bristande strukturinvesteringar.

Föreslagna förändringar är bland annat utbyggnad av snabbare internetanslutning för hela Europa, samt att höja den digitala kunskapen inom EU. Resultatet visar nämligen att hela 43% av EU:s befolkning inte innehar ”basic digital skills”, vilket är något som krävs för att digitaliseringen ska kunna utnyttjas och komma till användning.

Läs mer, och ta del av resultatet här: 

/Andreas Andersson Kurdve

Nyheter på området

 • Ny ansökningsomgång till EU-parlamentets Karlspris som riktar sig till ungdomar

  2018-10-31

  Nu startar en ny ansökningsomgång till Karlspriset, där ungdomar tävlar om att ingå i EU- projekt. EU-parlamentets syfte med Karlspriset är att främja den europeiska identiteten och samhörigheten bland EU:s unga medborgare. Projekt tidigare år har fokuserat på ungdomsutbyten, evenemang för EU:s befolkning samt internetbaserade projekt. Varje år nomineras 28 projekt, ett från varje EU-medlemsland, där representanter från varje projekt får en unik inbjudan till stiftelsen för det nationella Karlspriset i Aachen. Sista ansökningsdag är den 28 januari 2019.

 • Verktyget SELFIE ska öka digitalt lärande i skolor runt om i Europa

  2018-10-31

  EU-kommissionen presenterade den 25 oktober ett nytt verktyg som ska hjälpa skolor i både EU samt Ryssland, Georgien och Serbien att utvärdera hur man använder digital teknik i undervisningen. Verktyget SELFIE, som står för ”Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies”, kan användas på frivillig grund av 76,7 miljoner elever, studenter och lärare i 250 000 skolor inom EU.

 • 30 miljoner euro avsätts för att investera i och utveckla Europeiska Universitet

  2018-10-30

  EU-kommissionen publicerade den 24 oktober sina utlysningar för 2019 inom utbildningsprogrammet Erasmus+. Av den totala Erasmusårsbudgeten för 2019, på 3 miljarder euro, avsätts 30 miljoner euro för att investera i Europeiska Universitet och utveckla europeiska utbildningsområden innan 2025. Detta efter initiativ från det informella EU-toppmötet i Göteborg i november 2017.

 • Finalkonferens av ”Scirocco”

  2018-10-29

  Den 24 oktober hölls konferensen ”Scirocco – scaling integrated care in context”, ett utvärderingsverktyg för regioner att bedöma arbetet med ett integrerat vårdsystem.

 • Sacharovpriset för tankefrihet 2018

  2018-10-29

  Sacharovpriset är Europaparlamentets pris för att hedra dem som kämpar för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Det årliga priset som instiftades 1988 och är uppkallat efter den ryske fysikern och politiskt oliktänkande Andrej Dmitrijevitj Sacharov ges till personer som har gjort betydande insatser i kampen för mänskliga rättigheter över hela världen.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS