Hur väl digitaliseras EU-länderna?

2018-05-23

Den 18 maj publicerade EU-kommissionen resultat från deras verktyg ”Digital Economy and Society Index (DESI) som mäter medlemsländernas generella relation och framsteg mot den digitala marknaden och vad det innefattar. Resultatet visar att EU går mot att bli mer digitaliserat, men att det fortfarande krävs stora insatser för att EU ska nå nivåer som de globala ledarna (bland annat USA och Asien) på området. Särskilt problemet med att medlemsländer har olika nivåer av digitalisering är oroande och bör bemötas för att minska klyftor. Som ett led av resultatet pressar EU-kommissionen på att en fulländad inre digital marknad är väsentligt i kombinationen med större investeringar i den digital ekonomi och det digitala samhället.

En inre digital marknad för EU” (The Digital Single Market)?

Den sittande EU-kommissionen har haft ambitionen att utveckla den gemensamma inre marknaden för att inkludera digital handel och allt vad det innebär. Många restriktioner finns fortfarande mellan medlemsstaterna i form av geoblocking och copyright-frågor, vilket EU-kommissionen vill kunna radera samtidigt som de vill främja personlig integritet på den digitala marknaden.

En öppen digital marknad skulle enligt EU-kommissionen kunna hjälpa företag belägna i EU att nå nya kunder, samt tillgängliggör marknaden för nystartade och mindre företag. EU-kommissionen räknar på att genom att färdigställa den inre digitala marknaden kan det bidra med cirka 415 miljarder euro om året till EU:s totala ekonomi. Det gynnar även privatpersoner (förutsatt att de har grundläggande digitala färdigheter för att utnyttja resurserna som ges). En öppnare digital marknad tillgodoser EU-invånare med mer information, fler kontakter inom jobbmarknaden, samt även kulturellt mervärde.

Index över den digitala ekonomin och samhället (Digital Economy and Society Index)

EU-kommissionens mätredskap sammanställer och jämför digitaliseringen i de olika EU-länder (samt några andra europeiska länder). Vi ser från resultatet att digitaliseringen de senaste åren har ökat men att stora klyftor fortfarande existerar på EU:s inre marknad vilket kan bidra till problem när digitaliseringen fortsatt utvecklas snabbt. En risk som finns vid eftersläpande digitalisering är att de länder och regioner som upplever sämre digitalisering inte kan ta del av de marknadsmöjligheter som finns i den globala ekonomin.

Mätredskapet mäter områden där det är lätt för medlemsstaterna att aktivt ta del av informationen samt även engagera sig i lösningar för att åtgärda problemen. Enligt resultatet ligger Sverige bra till, problemen ligger främst i södra och östra delarna av EU och är ofta sammankopplat med fattigdom och bristande strukturinvesteringar.

Föreslagna förändringar är bland annat utbyggnad av snabbare internetanslutning för hela Europa, samt att höja den digitala kunskapen inom EU. Resultatet visar nämligen att hela 43% av EU:s befolkning inte innehar ”basic digital skills”, vilket är något som krävs för att digitaliseringen ska kunna utnyttjas och komma till användning.

Läs mer, och ta del av resultatet här: 

/Andreas Andersson Kurdve

Nyheter på området

 • Ansök till Interreg volunteer youth-programmet

  2019-02-19

  ”Interreg volunteer youth" är ett EU-program som erbjuder unga EU-medborgare i åldrarna 18–30 möjligheten att delta i gränsöverskridande, transnationella eller interregionala program- och volontärprojekt. Programmet och ansökningar till de olika projekten pågår löpande.

 • Erasmus+ projektansökningar öppnade: innovation inom utbildning och sport

  2019-02-07

  Ett av EU:s tillvägagångssätt för att stimulera en gränsöverskridande projektutveckling är via Erasmus+ programmet. North Sweden publicerade den 29 januari en artikel angående detta programsamarbete som handlade om deltagarrekord och programmets framtida satsningar. Nu har programmet öppnat sin ansökan för projektfinansiering gällande perioden 2019.

 • Rapport visar på deltaganderekord i Erasmus+programmet 2017

  2019-01-29

  Den 24 januari presenterade EU-kommissionen en rapport med resultat för hur många individer som deltagit i Erasmus+ programmet under 2017. Ökad inkludering för alla, utvecklandet av digitala plattformar för språkligt lärande och en strävan efter en gemensam europeisk identitet, är centralt i EU-rapporten. Det europeiska investeringsinstrumentet Erasmus+, som syftar till att bistå europeiska ungdomar främst ekonomiskt och språkligt för att bryta barriärer mellan nationsgränser och främja livslångt lärande, slog rekord 2017 tack vare flest deltagande individer sedan programmets start 1987. En Erasmus+ budgetökning står härnäst på tur, eftersträvar EU-kommissionen, som inför programperioden 2021–2027 föreslagit en ökning av fondmedel.

 • Europaparlamentets agenda för första halvan av 2019

  2019-01-28

  Brexit, EU-val, EU:s långtidsbudget 2021-2027, propagandahot och fake news. Det kommer bli ett händelserikt första halvår för Europaparlamentet 2019. Här kommer en sammanfattning om huvudprioriteringarna som Europaparlamentet nyligen presenterat.

 • Brexit – en början utan slut i sikte

  2019-01-25

  Två och ett halvt år efter den brittiska folkomröstningen om medlemskapet i Europeiska Unionen och efter en rad förhandlingar som mynnade ut i ett utträdesavtal är Brexit, två månader bort från att det är ett faktum, fortfarande ett fenomen som skapar stor debatt men innehåller få svar. Här kommer en överblick av praktikanten Michaela Wikdahl på North Sweden för tiden från David Camerons vallöfte till Theresa Mays svårigheter i det brittiska underhuset.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS