Sökes - Ledande innovationspartners för aktivt och hälsosamt åldrande

2016-02-02

 

Det Europeiska innovationspartnerskapet (EIP) för aktivt och hälsosamt åldrande är ett av innovationspartnerskap som EU-kommissionen startat med åtgärder för att ta itu med viktiga samhällsproblem. Dessa kräver mer samordnade innovationsinsatser, både inom den offentliga och privata sektorn för att Europa ska kunna förbättra livskvaliteten och stärka EU:s ledande ställning i världen. 

Referensplatsernas syfte är att skapa ett ”ekosystemen”, dvs ett nätverk med aktörer som levererar kreativa och fungerande lösningar som bidrar till förbättrad hälsa för äldre människor. Dessa lösningar kan skalas upp och replikeras inom hela EU. De så kallade ekosystemen består av olika aktörer, däribland regionala och lokala myndigheter, städer, integrerade sjukhus, vårdorganisationer, branschorganisationer, små och stora företag, forsknings-och innovationsorganisationer, som tillsammans genomför en betydande innovationsbaserad strategi.

Vilka fördelar finns det med att bli referensplats?
För många av referensplatserna har erkännandet av deras ledarskap har varit en katalysator i sin region och föra intressenter samman. Detta resulterar även i en utveckling inom innovativa lösningar och därigenom säkerställs ett helhetsperspektiv. Nätverkandet är en grundläggande del av det Europeiska innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosamt åldrande. Vilket i sin tur skapar starka band mellan de inblandade och samarbetsmöjligheter för att utbyta god praxis över gränserna.

Ansökan 

Vid ansökan om att bli en referensplats bör innovativa komponenter av vårdmodellen, som ska fungera som illustrationer av god praxis till andra regioner visas upp. Ansökan ska ske senast den 15 April 2016.

Här kan du läsa mer om referensplatsen och hur man ansöker. 

/ Aida Mehrazin 

Nyheter på området

 • DiscoverEU drar igång och ger EU:s 18-åringar chansen att utforska Europa i sommar!

  2018-06-12

  DiscoverEU, som vi tidigare har skrivit om här på hemsidan, har nu påbörjats! För att söka resekort och resa gratis inom EU i högst 30 dagar via initiativet DiscoverEU så krävs det att du är medborgare i någon av EU:s 28 medlemsländer samt att du är 18 år gammal eller född någon gång mellan 02/07/1999 och 01/07/2000. Ansökan är öppen till 26:e juni.

 • Barentssamarbetet firade 25 år

  2018-06-06

  Seminariet ”Barents Co-operation 25 years” tog plats i Bryssel 5 juni, ett arrangemang mellan Sverige, Norge, North Sweden och UD. Samarbetets 25 år belystes med sikte framåt.

 • ”Re-energising Europe”: en konferens om EU:s framtid

  2018-06-04

  Den 31 maj anordnades EU-konferensen ”Re-energising Europe” av New Pact for Europé (NPE), med medverkan av EU-toppolitiker som exempelvis EU-kommissionens president Jean-Claude Juncker, och diskussion om rapporten ”Re-energising Europe”. Rapporten är ett resultat av initiativet The New Pact for Europa (NPE) som lanserades 2013 och syftade till att återuppbygga tilliten mellan nationella och transnationella institutioner genom att föra dialoger över hela EU och därtill analysera unionens ”hälsotillstånd” och formulera rekommendationer för EU-samarbetet för framtiden. Rapporten belyser att EU:s kvarvarande 27 medlemsländer är i behov av att arbeta fram en ”win-win-deal”. Fokus under konferensen låg på att tillföra ett viktigt bidrag till den debatten för förändringar som stärker medborgarnas och ländernas tillit till EU.

 • Hur väl digitaliseras EU-länderna?

  2018-05-23

  Den 18 maj publicerade EU-kommissionen resultat från deras verktyg ”Digital Economy and Society Index (DESI) som mäter medlemsländernas generella relation och framsteg mot den digitala marknaden och vad det innefattar. Resultatet visar att EU går mot att bli mer digitaliserat, men att det fortfarande krävs stora insatser för att EU ska nå nivåer som de globala ledarna (bland annat USA och Asien) på området. Särskilt problemet med att medlemsländer har olika nivåer av digitalisering är oroande och bör bemötas för att minska klyftor.

 • North Sweden och nya EU-direktivet om allmänt dataskydd, GDPR

  2018-05-22

  Regler för skydd av personuppgifter i och utanför EU med EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR, ersätter den svenska personuppgiftslagen, PuL, den 25 maj 2018. Detta innebär att hanteringen av förvaringen av personuppgifter inom EU förändras. Därefter får exempelvis kontaktuppgifter till en person inte registreras utan personens medgivande. Läs om hur North Sweden följer direktivet.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS