Sökes - Ledande innovationspartners för aktivt och hälsosamt åldrande

2016-02-02

 

Det Europeiska innovationspartnerskapet (EIP) för aktivt och hälsosamt åldrande är ett av innovationspartnerskap som EU-kommissionen startat med åtgärder för att ta itu med viktiga samhällsproblem. Dessa kräver mer samordnade innovationsinsatser, både inom den offentliga och privata sektorn för att Europa ska kunna förbättra livskvaliteten och stärka EU:s ledande ställning i världen. 

Referensplatsernas syfte är att skapa ett ”ekosystemen”, dvs ett nätverk med aktörer som levererar kreativa och fungerande lösningar som bidrar till förbättrad hälsa för äldre människor. Dessa lösningar kan skalas upp och replikeras inom hela EU. De så kallade ekosystemen består av olika aktörer, däribland regionala och lokala myndigheter, städer, integrerade sjukhus, vårdorganisationer, branschorganisationer, små och stora företag, forsknings-och innovationsorganisationer, som tillsammans genomför en betydande innovationsbaserad strategi.

Vilka fördelar finns det med att bli referensplats?
För många av referensplatserna har erkännandet av deras ledarskap har varit en katalysator i sin region och föra intressenter samman. Detta resulterar även i en utveckling inom innovativa lösningar och därigenom säkerställs ett helhetsperspektiv. Nätverkandet är en grundläggande del av det Europeiska innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosamt åldrande. Vilket i sin tur skapar starka band mellan de inblandade och samarbetsmöjligheter för att utbyta god praxis över gränserna.

Ansökan 

Vid ansökan om att bli en referensplats bör innovativa komponenter av vårdmodellen, som ska fungera som illustrationer av god praxis till andra regioner visas upp. Ansökan ska ske senast den 15 April 2016.

Här kan du läsa mer om referensplatsen och hur man ansöker. 

/ Aida Mehrazin 

Nyheter på området

 • EU-kommissionen utökar stödet till jordbrukare efter sommarens torka

  2018-09-18

  Sommarens torka har lett till brist på djurfoder för EU:s jordbrukare och ökade inköpskostnaden för djurfoder vilket påverkat deras inkomster negativt. Därför väljer EU-kommissionen nu att satsa ytterligare medel för drabbade jordbrukare. Syftet är att öka tillgången på foder samt komplettera de tidigare insatser som EU tidigare har bidragit med tidigare i år.

 • Stor EU insats hjälpte till att bekämpa Sveriges skogsbränder

  2018-09-12

  Under sommarens stora skogsbränder bistod EU:s civilmekanism under tre veckor i juli samt augusti för att bekämpa skogsbränderna i Sverige. Bekämpningsinsatsen i Sverige är den största det senaste decenniet för hela det europeiska civilskyddet, totalt var det sju EU-länder som hjälptes åt och det gick åt 815 flygtimmar och 8822 vattenbombningar.

 • Ny ansökningsomgång för projekt inom Europiska solidaritetskåren

  2018-09-12

  Nu öppnar en ny ansökningsomgång för projekt inom den europeiska solidaritetskåren som lanserades i december 2016. Europeiska solidaritetskåren ger ungdomar möjlighet att engagera sig genom att delta i solidaritetsverksamhet, utbyta kunskaper och att på så vis även utvecklas i arbetslivet. EU satsar totalt 44 miljoner euro på de projekt som utses och minst 100 000 ungdomar har möjlighet att delta i solidaritetskårens projekt fram till 2020.

 • Europeiskt gemensamt försvar: EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan är godkänd

  2018-07-04

  Den 28 juni godkändes EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan (CDP) som syftar till att belysa EU:s försvarsprioriteringar, öka samstämmigheten samt kapaciteten i det europeiska försvarsprojektet och därmed åstadkomma snabbare resultat. Planen är tänkt ska fungera som en vägledande referens kring alla försvarsinitiativ tagna av EU:s medlemsländer och bidra till en mer effektiv beslutsprocess.

 • Möjligt att införa arbetsinvandring i syfte att reducera irreguljär migration?

  2018-07-04

  Under ett seminarium den 18 juni på det tyska Hansekontoret i Bryssel diskuterades den framtida utformningen av EU:s arbetsinvandringspolitik. Efterfrågan av individer med en yrkesutbildning ökar i Tyskland och i andra EU-länder, exempelvis inom områden som vården. I den årliga rapporten ”steering what can be steered: what can immigration and integration laws do?” ger Expert Council of German Foundations on Integration and Migration (SVR) rekommendationer för hur EU skulle kunna förenkla migration för yrkesutbildade arbetare inom ramverket för tysk migrationslagstiftning.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS