Sökes - Ledande innovationspartners för aktivt och hälsosamt åldrande

2016-02-02

 

Det Europeiska innovationspartnerskapet (EIP) för aktivt och hälsosamt åldrande är ett av innovationspartnerskap som EU-kommissionen startat med åtgärder för att ta itu med viktiga samhällsproblem. Dessa kräver mer samordnade innovationsinsatser, både inom den offentliga och privata sektorn för att Europa ska kunna förbättra livskvaliteten och stärka EU:s ledande ställning i världen. 

Referensplatsernas syfte är att skapa ett ”ekosystemen”, dvs ett nätverk med aktörer som levererar kreativa och fungerande lösningar som bidrar till förbättrad hälsa för äldre människor. Dessa lösningar kan skalas upp och replikeras inom hela EU. De så kallade ekosystemen består av olika aktörer, däribland regionala och lokala myndigheter, städer, integrerade sjukhus, vårdorganisationer, branschorganisationer, små och stora företag, forsknings-och innovationsorganisationer, som tillsammans genomför en betydande innovationsbaserad strategi.

Vilka fördelar finns det med att bli referensplats?
För många av referensplatserna har erkännandet av deras ledarskap har varit en katalysator i sin region och föra intressenter samman. Detta resulterar även i en utveckling inom innovativa lösningar och därigenom säkerställs ett helhetsperspektiv. Nätverkandet är en grundläggande del av det Europeiska innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosamt åldrande. Vilket i sin tur skapar starka band mellan de inblandade och samarbetsmöjligheter för att utbyta god praxis över gränserna.

Ansökan 

Vid ansökan om att bli en referensplats bör innovativa komponenter av vårdmodellen, som ska fungera som illustrationer av god praxis till andra regioner visas upp. Ansökan ska ske senast den 15 April 2016.

Här kan du läsa mer om referensplatsen och hur man ansöker. 

/ Aida Mehrazin 

Nyheter på området

 • Högt stöd för EU bland svenskar

  2018-12-19

  Statistiska centralbyråns stora opinionsundersökning visar ett stort stöd för EU bland svenska folket – 58,6 % av svenskarna är i huvudsak för det svenska EU-medlemskapet. Samtidigt är motståndet mot euron fortsatt stort då knappt 19 % skulle vilja byta valuta. Enligt Eurobarometern är svenskarna de som är mest positiva till ett ökat EU-samarbete vad gäller migrationsfrågan och utvecklandet av förnybar energi som prioriterande åtgärd på grund av klimatförändringar.

 • Brexit huvudpunkten vid Europeiska rådets toppmöte 13-14 december

  2018-12-18

  Medlemsländernas stats- och regeringschefer träffades 13–14 december i Bryssel för toppmöte med frågor om bland annat Brexit, migration och klimat. Slutsatser från torsdagens möte om Brexit visar att Europeiska rådet står fast vi det avtal som förhandlats fram och att en omförhandling av Brexit-avtalet inte är aktuell. Under fredagens möte diskuterades bland annat EU:s fleråriga budgetram för 2021–2027, migration och klimat.

 • Arctic Shorts: kortfilmskväll

  2018-12-05

  Under kortfilmsfilmkvällen Arctic Shorts i Bryssel, den 27 november visades nio kortfilmer från arktiska regioner som är partners i International Polar Foundation.

 • Ny ansökningsomgång till EU-parlamentets Karlspris som riktar sig till ungdomar

  2018-10-31

  Nu startar en ny ansökningsomgång till Karlspriset, där ungdomar tävlar om att ingå i EU- projekt. EU-parlamentets syfte med Karlspriset är att främja den europeiska identiteten och samhörigheten bland EU:s unga medborgare. Projekt tidigare år har fokuserat på ungdomsutbyten, evenemang för EU:s befolkning samt internetbaserade projekt. Varje år nomineras 28 projekt, ett från varje EU-medlemsland, där representanter från varje projekt får en unik inbjudan till stiftelsen för det nationella Karlspriset i Aachen. Sista ansökningsdag är den 28 januari 2019.

 • Verktyget SELFIE ska öka digitalt lärande i skolor runt om i Europa

  2018-10-31

  EU-kommissionen presenterade den 25 oktober ett nytt verktyg som ska hjälpa skolor i både EU samt Ryssland, Georgien och Serbien att utvärdera hur man använder digital teknik i undervisningen. Verktyget SELFIE, som står för ”Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies”, kan användas på frivillig grund av 76,7 miljoner elever, studenter och lärare i 250 000 skolor inom EU.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS