Sökes - Ledande innovationspartners för aktivt och hälsosamt åldrande

2016-02-02

 

Det Europeiska innovationspartnerskapet (EIP) för aktivt och hälsosamt åldrande är ett av innovationspartnerskap som EU-kommissionen startat med åtgärder för att ta itu med viktiga samhällsproblem. Dessa kräver mer samordnade innovationsinsatser, både inom den offentliga och privata sektorn för att Europa ska kunna förbättra livskvaliteten och stärka EU:s ledande ställning i världen. 

Referensplatsernas syfte är att skapa ett ”ekosystemen”, dvs ett nätverk med aktörer som levererar kreativa och fungerande lösningar som bidrar till förbättrad hälsa för äldre människor. Dessa lösningar kan skalas upp och replikeras inom hela EU. De så kallade ekosystemen består av olika aktörer, däribland regionala och lokala myndigheter, städer, integrerade sjukhus, vårdorganisationer, branschorganisationer, små och stora företag, forsknings-och innovationsorganisationer, som tillsammans genomför en betydande innovationsbaserad strategi.

Vilka fördelar finns det med att bli referensplats?
För många av referensplatserna har erkännandet av deras ledarskap har varit en katalysator i sin region och föra intressenter samman. Detta resulterar även i en utveckling inom innovativa lösningar och därigenom säkerställs ett helhetsperspektiv. Nätverkandet är en grundläggande del av det Europeiska innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosamt åldrande. Vilket i sin tur skapar starka band mellan de inblandade och samarbetsmöjligheter för att utbyta god praxis över gränserna.

Ansökan 

Vid ansökan om att bli en referensplats bör innovativa komponenter av vårdmodellen, som ska fungera som illustrationer av god praxis till andra regioner visas upp. Ansökan ska ske senast den 15 April 2016.

Här kan du läsa mer om referensplatsen och hur man ansöker. 

/ Aida Mehrazin 

Nyheter på området

 • Inblandande parter uttalar sina ståndpunkter om Brexit

  2018-03-14

  Till följd av att Storbritannien har valt att gå ur EU, det så kallade Brexit, försöker parterna enas om förutsättningar för en övergångsperiod som ska gälla i cirka två år efter Storbritannien formella utträde ur EU den 29 mars 2019. EU-sidan måste enas om mandat för förhandlingar gällande den framtida relationen med Storbritannien samtidigt som Storbritannien har anspråk på hur kommande förhandlingar med EU efter urträdet ska se ut.

 • EU-ländernas regeringschefer diskuterade EU:s framtida budget under toppmötet den 23 februari i Bryssel

  2018-02-28

  EU:s stats- och regeringschefer samlades i Bryssel på fredagen den 23 februari för att främst diskutera processerna kring den kommande långtidsbudgeten, nästa års Europarlamentsval samt funktionen av en så kallad toppkandidat för EU och som sträcker sig mellan 2021-2027.

 • Vinnova reflekterar om EU:s nästa forskningsprogram FP9

  2018-02-27

  Hur kan kommande ramprogram efter 2020 bli ännu mer drivet av samhällsutmaningar, och vad behöver göras för att nå dit? I EU pågår redan arbetet med nästa programperiod efter 2020 för forskning och innovation, med arbetsnamnet FP9 som kommer att ersätta EU:s forskning och innovationsprogram Horizon 2020. Dan Andrée, senior rådgivare på Vinnova, har skrivit en artikel om sina tankar kring viktiga trender och förändringar inom EU:s framtida forskningspolitik.

 • Praktikantrapport om EU:s sociala pelare

  2018-02-26

  Under sin praktiktid på North Sweden i Bryssel under hösten 2017 skrev Lovisa Jonsson en rapport om EU:s sociala pelare vilket är en vision om att förena tre grundprinciper som EU-kommissionen anser finns inom området sociala frågor som är viktiga för EU:s sammanhållningspolitik såväl som för den inre marknaden. Den europeiska pelaren för sociala rättigheter blev verklighet den 17 november 2017 då den fastställdes under EU-toppmötet i Göteborg där politiker såsom Stefan Löfven och Jean- Claude Juncker medverkade.

 • EU:s framtid: Junckers arbetsgrupp för att ”göra mindre men göra det mer effektivt”

  2018-02-13

  Den 18 januari utsåg EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, sex ledamöter till en särskild sammansatt arbetsgrupp om subsidiaritet, proportionalitet och "göra mindre mer effektivt".

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS