Medel kvar att söka i Botnia-Atlantica programmet

2013-04-08

Önskar ni söka medel till mindre projekt eller större projekt inom miljö, kommunikation, näringsliv eller kompetens? Det finns fortfarande medel kvar att söka från Botnia-Atlantica programmet. Förutom dessa medel kommer också återföringar från avslutade projekt som ger fler nya projekt möjlighet att söka finansiering.

Programmets mål är att stärka samverkan för tillväxt och hållbar utveckling i Botnia-Atlanticaområdet. Genom att ta tillvara på och utveckla kompetens som finns i regionen skapa tillväxt och genom att förbättra kommunikationer och samarbete skapa tillgänglighet. Efter programmets slut ska det vara lättare att resa mellan länderna i programmet och det ska finnas färre gränshinder för kontakter, affärer och transporter.

För projektansökningar med en EU-andel lägre än 30 000 Euro fattas löpande beslut. Sista ansökningsdag för projekt med större andel är den 20 juni 2013. Programmet kan finansiera projekt med upp till 49 % och totalt finns 1 850 000 euro kvar att söka.

Den 17 april anordnas en utbildning för stödmottagare och intressenter inom programmet, i Skellefteå.

Projekt som startas måste slutföras innan juli 2014.

130408 botnia atlantica

Läs mer om programmet

Läs mer om utbildningen för stödmottagare 17 april i Skellefteå

/ Eric Lundvall

Nyheter på området

 • EU-kommissionen utökar stödet till jordbrukare efter sommarens torka

  2018-09-18

  Sommarens torka har lett till brist på djurfoder för EU:s jordbrukare och ökade inköpskostnaden för djurfoder vilket påverkat deras inkomster negativt. Därför väljer EU-kommissionen nu att satsa ytterligare medel för drabbade jordbrukare. Syftet är att öka tillgången på foder samt komplettera de tidigare insatser som EU tidigare har bidragit med tidigare i år.

 • Stor EU insats hjälpte till att bekämpa Sveriges skogsbränder

  2018-09-12

  Under sommarens stora skogsbränder bistod EU:s civilmekanism under tre veckor i juli samt augusti för att bekämpa skogsbränderna i Sverige. Bekämpningsinsatsen i Sverige är den största det senaste decenniet för hela det europeiska civilskyddet, totalt var det sju EU-länder som hjälptes åt och det gick åt 815 flygtimmar och 8822 vattenbombningar.

 • Ny ansökningsomgång för projekt inom Europiska solidaritetskåren

  2018-09-12

  Nu öppnar en ny ansökningsomgång för projekt inom den europeiska solidaritetskåren som lanserades i december 2016. Europeiska solidaritetskåren ger ungdomar möjlighet att engagera sig genom att delta i solidaritetsverksamhet, utbyta kunskaper och att på så vis även utvecklas i arbetslivet. EU satsar totalt 44 miljoner euro på de projekt som utses och minst 100 000 ungdomar har möjlighet att delta i solidaritetskårens projekt fram till 2020.

 • Europeiskt gemensamt försvar: EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan är godkänd

  2018-07-04

  Den 28 juni godkändes EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan (CDP) som syftar till att belysa EU:s försvarsprioriteringar, öka samstämmigheten samt kapaciteten i det europeiska försvarsprojektet och därmed åstadkomma snabbare resultat. Planen är tänkt ska fungera som en vägledande referens kring alla försvarsinitiativ tagna av EU:s medlemsländer och bidra till en mer effektiv beslutsprocess.

 • Möjligt att införa arbetsinvandring i syfte att reducera irreguljär migration?

  2018-07-04

  Under ett seminarium den 18 juni på det tyska Hansekontoret i Bryssel diskuterades den framtida utformningen av EU:s arbetsinvandringspolitik. Efterfrågan av individer med en yrkesutbildning ökar i Tyskland och i andra EU-länder, exempelvis inom områden som vården. I den årliga rapporten ”steering what can be steered: what can immigration and integration laws do?” ger Expert Council of German Foundations on Integration and Migration (SVR) rekommendationer för hur EU skulle kunna förenkla migration för yrkesutbildade arbetare inom ramverket för tysk migrationslagstiftning.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS