Medel kvar att söka i Botnia-Atlantica programmet

2013-04-08

Önskar ni söka medel till mindre projekt eller större projekt inom miljö, kommunikation, näringsliv eller kompetens? Det finns fortfarande medel kvar att söka från Botnia-Atlantica programmet. Förutom dessa medel kommer också återföringar från avslutade projekt som ger fler nya projekt möjlighet att söka finansiering.

Programmets mål är att stärka samverkan för tillväxt och hållbar utveckling i Botnia-Atlanticaområdet. Genom att ta tillvara på och utveckla kompetens som finns i regionen skapa tillväxt och genom att förbättra kommunikationer och samarbete skapa tillgänglighet. Efter programmets slut ska det vara lättare att resa mellan länderna i programmet och det ska finnas färre gränshinder för kontakter, affärer och transporter.

För projektansökningar med en EU-andel lägre än 30 000 Euro fattas löpande beslut. Sista ansökningsdag för projekt med större andel är den 20 juni 2013. Programmet kan finansiera projekt med upp till 49 % och totalt finns 1 850 000 euro kvar att söka.

Den 17 april anordnas en utbildning för stödmottagare och intressenter inom programmet, i Skellefteå.

Projekt som startas måste slutföras innan juli 2014.

130408 botnia atlantica

Läs mer om programmet

Läs mer om utbildningen för stödmottagare 17 april i Skellefteå

/ Eric Lundvall

Nyheter på området

 • DiscoverEU drar igång och ger EU:s 18-åringar chansen att utforska Europa i sommar!

  2018-06-12

  DiscoverEU, som vi tidigare har skrivit om här på hemsidan, har nu påbörjats! För att söka resekort och resa gratis inom EU i högst 30 dagar via initiativet DiscoverEU så krävs det att du är medborgare i någon av EU:s 28 medlemsländer samt att du är 18 år gammal eller född någon gång mellan 02/07/1999 och 01/07/2000. Ansökan är öppen till 26:e juni.

 • Barentssamarbetet firade 25 år

  2018-06-06

  Seminariet ”Barents Co-operation 25 years” tog plats i Bryssel 5 juni, ett arrangemang mellan Sverige, Norge, North Sweden och UD. Samarbetets 25 år belystes med sikte framåt.

 • ”Re-energising Europe”: en konferens om EU:s framtid

  2018-06-04

  Den 31 maj anordnades EU-konferensen ”Re-energising Europe” av New Pact for Europé (NPE), med medverkan av EU-toppolitiker som exempelvis EU-kommissionens president Jean-Claude Juncker, och diskussion om rapporten ”Re-energising Europe”. Rapporten är ett resultat av initiativet The New Pact for Europa (NPE) som lanserades 2013 och syftade till att återuppbygga tilliten mellan nationella och transnationella institutioner genom att föra dialoger över hela EU och därtill analysera unionens ”hälsotillstånd” och formulera rekommendationer för EU-samarbetet för framtiden. Rapporten belyser att EU:s kvarvarande 27 medlemsländer är i behov av att arbeta fram en ”win-win-deal”. Fokus under konferensen låg på att tillföra ett viktigt bidrag till den debatten för förändringar som stärker medborgarnas och ländernas tillit till EU.

 • Hur väl digitaliseras EU-länderna?

  2018-05-23

  Den 18 maj publicerade EU-kommissionen resultat från deras verktyg ”Digital Economy and Society Index (DESI) som mäter medlemsländernas generella relation och framsteg mot den digitala marknaden och vad det innefattar. Resultatet visar att EU går mot att bli mer digitaliserat, men att det fortfarande krävs stora insatser för att EU ska nå nivåer som de globala ledarna (bland annat USA och Asien) på området. Särskilt problemet med att medlemsländer har olika nivåer av digitalisering är oroande och bör bemötas för att minska klyftor.

 • North Sweden och nya EU-direktivet om allmänt dataskydd, GDPR

  2018-05-22

  Regler för skydd av personuppgifter i och utanför EU med EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR, ersätter den svenska personuppgiftslagen, PuL, den 25 maj 2018. Detta innebär att hanteringen av förvaringen av personuppgifter inom EU förändras. Därefter får exempelvis kontaktuppgifter till en person inte registreras utan personens medgivande. Läs om hur North Sweden följer direktivet.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS