Medel kvar att söka i Botnia-Atlantica programmet

2013-04-08

Önskar ni söka medel till mindre projekt eller större projekt inom miljö, kommunikation, näringsliv eller kompetens? Det finns fortfarande medel kvar att söka från Botnia-Atlantica programmet. Förutom dessa medel kommer också återföringar från avslutade projekt som ger fler nya projekt möjlighet att söka finansiering.

Programmets mål är att stärka samverkan för tillväxt och hållbar utveckling i Botnia-Atlanticaområdet. Genom att ta tillvara på och utveckla kompetens som finns i regionen skapa tillväxt och genom att förbättra kommunikationer och samarbete skapa tillgänglighet. Efter programmets slut ska det vara lättare att resa mellan länderna i programmet och det ska finnas färre gränshinder för kontakter, affärer och transporter.

För projektansökningar med en EU-andel lägre än 30 000 Euro fattas löpande beslut. Sista ansökningsdag för projekt med större andel är den 20 juni 2013. Programmet kan finansiera projekt med upp till 49 % och totalt finns 1 850 000 euro kvar att söka.

Den 17 april anordnas en utbildning för stödmottagare och intressenter inom programmet, i Skellefteå.

Projekt som startas måste slutföras innan juli 2014.

130408 botnia atlantica

Läs mer om programmet

Läs mer om utbildningen för stödmottagare 17 april i Skellefteå

/ Eric Lundvall

Nyheter på området

 • Inblandande parter uttalar sina ståndpunkter om Brexit

  2018-03-14

  Till följd av att Storbritannien har valt att gå ur EU, det så kallade Brexit, försöker parterna enas om förutsättningar för en övergångsperiod som ska gälla i cirka två år efter Storbritannien formella utträde ur EU den 29 mars 2019. EU-sidan måste enas om mandat för förhandlingar gällande den framtida relationen med Storbritannien samtidigt som Storbritannien har anspråk på hur kommande förhandlingar med EU efter urträdet ska se ut.

 • EU-ländernas regeringschefer diskuterade EU:s framtida budget under toppmötet den 23 februari i Bryssel

  2018-02-28

  EU:s stats- och regeringschefer samlades i Bryssel på fredagen den 23 februari för att främst diskutera processerna kring den kommande långtidsbudgeten, nästa års Europarlamentsval samt funktionen av en så kallad toppkandidat för EU och som sträcker sig mellan 2021-2027.

 • Vinnova reflekterar om EU:s nästa forskningsprogram FP9

  2018-02-27

  Hur kan kommande ramprogram efter 2020 bli ännu mer drivet av samhällsutmaningar, och vad behöver göras för att nå dit? I EU pågår redan arbetet med nästa programperiod efter 2020 för forskning och innovation, med arbetsnamnet FP9 som kommer att ersätta EU:s forskning och innovationsprogram Horizon 2020. Dan Andrée, senior rådgivare på Vinnova, har skrivit en artikel om sina tankar kring viktiga trender och förändringar inom EU:s framtida forskningspolitik.

 • Praktikantrapport om EU:s sociala pelare

  2018-02-26

  Under sin praktiktid på North Sweden i Bryssel under hösten 2017 skrev Lovisa Jonsson en rapport om EU:s sociala pelare vilket är en vision om att förena tre grundprinciper som EU-kommissionen anser finns inom området sociala frågor som är viktiga för EU:s sammanhållningspolitik såväl som för den inre marknaden. Den europeiska pelaren för sociala rättigheter blev verklighet den 17 november 2017 då den fastställdes under EU-toppmötet i Göteborg där politiker såsom Stefan Löfven och Jean- Claude Juncker medverkade.

 • EU:s framtid: Junckers arbetsgrupp för att ”göra mindre men göra det mer effektivt”

  2018-02-13

  Den 18 januari utsåg EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, sex ledamöter till en särskild sammansatt arbetsgrupp om subsidiaritet, proportionalitet och "göra mindre mer effektivt".

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS