Medel kvar att söka i Botnia-Atlantica programmet

2013-04-08

Önskar ni söka medel till mindre projekt eller större projekt inom miljö, kommunikation, näringsliv eller kompetens? Det finns fortfarande medel kvar att söka från Botnia-Atlantica programmet. Förutom dessa medel kommer också återföringar från avslutade projekt som ger fler nya projekt möjlighet att söka finansiering.

Programmets mål är att stärka samverkan för tillväxt och hållbar utveckling i Botnia-Atlanticaområdet. Genom att ta tillvara på och utveckla kompetens som finns i regionen skapa tillväxt och genom att förbättra kommunikationer och samarbete skapa tillgänglighet. Efter programmets slut ska det vara lättare att resa mellan länderna i programmet och det ska finnas färre gränshinder för kontakter, affärer och transporter.

För projektansökningar med en EU-andel lägre än 30 000 Euro fattas löpande beslut. Sista ansökningsdag för projekt med större andel är den 20 juni 2013. Programmet kan finansiera projekt med upp till 49 % och totalt finns 1 850 000 euro kvar att söka.

Den 17 april anordnas en utbildning för stödmottagare och intressenter inom programmet, i Skellefteå.

Projekt som startas måste slutföras innan juli 2014.

130408 botnia atlantica

Läs mer om programmet

Läs mer om utbildningen för stödmottagare 17 april i Skellefteå

/ Eric Lundvall

Nyheter på området

 • Brexit huvudpunkten vid Europeiska rådets toppmöte 13-14 december

  2018-12-18

  Medlemsländernas stats- och regeringschefer träffades 13–14 december i Bryssel för toppmöte med frågor om bland annat Brexit, migration och klimat. Slutsatser från torsdagens möte om Brexit visar att Europeiska rådet står fast vi det avtal som förhandlats fram och att en omförhandling av Brexit-avtalet inte är aktuell. Under fredagens möte diskuterades bland annat EU:s fleråriga budgetram för 2021–2027, migration och klimat.

 • Arctic Shorts: kortfilmskväll

  2018-12-05

  Under kortfilmsfilmkvällen Arctic Shorts i Bryssel, den 27 november visades nio kortfilmer från arktiska regioner som är partners i International Polar Foundation.

 • Ny ansökningsomgång till EU-parlamentets Karlspris som riktar sig till ungdomar

  2018-10-31

  Nu startar en ny ansökningsomgång till Karlspriset, där ungdomar tävlar om att ingå i EU- projekt. EU-parlamentets syfte med Karlspriset är att främja den europeiska identiteten och samhörigheten bland EU:s unga medborgare. Projekt tidigare år har fokuserat på ungdomsutbyten, evenemang för EU:s befolkning samt internetbaserade projekt. Varje år nomineras 28 projekt, ett från varje EU-medlemsland, där representanter från varje projekt får en unik inbjudan till stiftelsen för det nationella Karlspriset i Aachen. Sista ansökningsdag är den 28 januari 2019.

 • Verktyget SELFIE ska öka digitalt lärande i skolor runt om i Europa

  2018-10-31

  EU-kommissionen presenterade den 25 oktober ett nytt verktyg som ska hjälpa skolor i både EU samt Ryssland, Georgien och Serbien att utvärdera hur man använder digital teknik i undervisningen. Verktyget SELFIE, som står för ”Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies”, kan användas på frivillig grund av 76,7 miljoner elever, studenter och lärare i 250 000 skolor inom EU.

 • 30 miljoner euro avsätts för att investera i och utveckla Europeiska Universitet

  2018-10-30

  EU-kommissionen publicerade den 24 oktober sina utlysningar för 2019 inom utbildningsprogrammet Erasmus+. Av den totala Erasmusårsbudgeten för 2019, på 3 miljarder euro, avsätts 30 miljoner euro för att investera i Europeiska Universitet och utveckla europeiska utbildningsområden innan 2025. Detta efter initiativ från det informella EU-toppmötet i Göteborg i november 2017.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS