Ny rapport om tillväxt från norr

2015-01-28

Hur kan Norge, Sverige och Finland skapa hållbar tillväxt i de tre ländernas nordliga områden - det arktiska Skandinavien? Den 20 januari överlämnades rapporten till de tre regeringarna om framtidens drivkrafter och samarbetsmöjligheter för att skapa hållbar tillväxt i det arktiska Skandinavien.

Rapporten har sammanställts av en oberoende expertgrupp, utsedd av statsministrarna i de tre länderna. Svensk representant i expertgruppen är Västerbottens landshövding Magdalena Andersson, som på publikationsdagen också höll i en presentation av rapporten i länsresidenset.

I rapporten definieras fyra drivkrafter för tillväxt i de norra regionerna:

 1)   LNG (Liquefied Natural Gas) samt förnybara energikällor,

2)   grönare gruvlösningar,

3)   ökad turism,

4)   is- och kallklimatteknik.

Vidare föreslås fyra stycken konkreta verktyg som ländernas regeringar kan använda för att säkerställa att den ekonomiska tillväxten sker på ett hållbart sätt i området i fråga. Dessa verktyg är alla kopplade till ovanstående drivkrafter och kategoriseras av expertgruppen som:

Ett gemensamt regelverk. Med detta avses bland annat avlägsnandet av gränshinder, samordning av byggregler samt införandet av offentlig service över nationsgränserna.

En pool av kompetens och arbetskraft, vilket bland annat innebär harmonisering av utbildning- och yrkeskvalifikationer samt ett ökat studentutbyte mellan länderna.

En långsiktig transport- och intrastrukturplan – t.ex. att eftersöka nya innovativa finansieringsmöjligheter för infrastrukturinvesteringar, samt att utifrån den transportplan som finns för Barentsregionen ta ytterligare steg för att utveckla infrastrukturen i arktiska Skandinavien.

En samordnad röst i arktiska frågor. Expertgruppen föreslår att regeringarna bör använda Nordiska ministerrådet för att utarbeta två eller tre gemensamma policymål för arktiska Skandinavien per år.

Mer information från pressträffen där rapporten presenterades. 

Läs rapporten i sin helhet.

/Kalle Eriksson

Nyheter på området

 • DiscoverEU drar igång och ger EU:s 18-åringar chansen att utforska Europa i sommar!

  2018-06-12

  DiscoverEU, som vi tidigare har skrivit om här på hemsidan, har nu påbörjats! För att söka resekort och resa gratis inom EU i högst 30 dagar via initiativet DiscoverEU så krävs det att du är medborgare i någon av EU:s 28 medlemsländer samt att du är 18 år gammal eller född någon gång mellan 02/07/1999 och 01/07/2000. Ansökan är öppen till 26:e juni.

 • Barentssamarbetet firade 25 år

  2018-06-06

  Seminariet ”Barents Co-operation 25 years” tog plats i Bryssel 5 juni, ett arrangemang mellan Sverige, Norge, North Sweden och UD. Samarbetets 25 år belystes med sikte framåt.

 • ”Re-energising Europe”: en konferens om EU:s framtid

  2018-06-04

  Den 31 maj anordnades EU-konferensen ”Re-energising Europe” av New Pact for Europé (NPE), med medverkan av EU-toppolitiker som exempelvis EU-kommissionens president Jean-Claude Juncker, och diskussion om rapporten ”Re-energising Europe”. Rapporten är ett resultat av initiativet The New Pact for Europa (NPE) som lanserades 2013 och syftade till att återuppbygga tilliten mellan nationella och transnationella institutioner genom att föra dialoger över hela EU och därtill analysera unionens ”hälsotillstånd” och formulera rekommendationer för EU-samarbetet för framtiden. Rapporten belyser att EU:s kvarvarande 27 medlemsländer är i behov av att arbeta fram en ”win-win-deal”. Fokus under konferensen låg på att tillföra ett viktigt bidrag till den debatten för förändringar som stärker medborgarnas och ländernas tillit till EU.

 • Hur väl digitaliseras EU-länderna?

  2018-05-23

  Den 18 maj publicerade EU-kommissionen resultat från deras verktyg ”Digital Economy and Society Index (DESI) som mäter medlemsländernas generella relation och framsteg mot den digitala marknaden och vad det innefattar. Resultatet visar att EU går mot att bli mer digitaliserat, men att det fortfarande krävs stora insatser för att EU ska nå nivåer som de globala ledarna (bland annat USA och Asien) på området. Särskilt problemet med att medlemsländer har olika nivåer av digitalisering är oroande och bör bemötas för att minska klyftor.

 • North Sweden och nya EU-direktivet om allmänt dataskydd, GDPR

  2018-05-22

  Regler för skydd av personuppgifter i och utanför EU med EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR, ersätter den svenska personuppgiftslagen, PuL, den 25 maj 2018. Detta innebär att hanteringen av förvaringen av personuppgifter inom EU förändras. Därefter får exempelvis kontaktuppgifter till en person inte registreras utan personens medgivande. Läs om hur North Sweden följer direktivet.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS