Ny rapport om tillväxt från norr

2015-01-28

Hur kan Norge, Sverige och Finland skapa hållbar tillväxt i de tre ländernas nordliga områden - det arktiska Skandinavien? Den 20 januari överlämnades rapporten till de tre regeringarna om framtidens drivkrafter och samarbetsmöjligheter för att skapa hållbar tillväxt i det arktiska Skandinavien.

Rapporten har sammanställts av en oberoende expertgrupp, utsedd av statsministrarna i de tre länderna. Svensk representant i expertgruppen är Västerbottens landshövding Magdalena Andersson, som på publikationsdagen också höll i en presentation av rapporten i länsresidenset.

I rapporten definieras fyra drivkrafter för tillväxt i de norra regionerna:

 1)   LNG (Liquefied Natural Gas) samt förnybara energikällor,

2)   grönare gruvlösningar,

3)   ökad turism,

4)   is- och kallklimatteknik.

Vidare föreslås fyra stycken konkreta verktyg som ländernas regeringar kan använda för att säkerställa att den ekonomiska tillväxten sker på ett hållbart sätt i området i fråga. Dessa verktyg är alla kopplade till ovanstående drivkrafter och kategoriseras av expertgruppen som:

Ett gemensamt regelverk. Med detta avses bland annat avlägsnandet av gränshinder, samordning av byggregler samt införandet av offentlig service över nationsgränserna.

En pool av kompetens och arbetskraft, vilket bland annat innebär harmonisering av utbildning- och yrkeskvalifikationer samt ett ökat studentutbyte mellan länderna.

En långsiktig transport- och intrastrukturplan – t.ex. att eftersöka nya innovativa finansieringsmöjligheter för infrastrukturinvesteringar, samt att utifrån den transportplan som finns för Barentsregionen ta ytterligare steg för att utveckla infrastrukturen i arktiska Skandinavien.

En samordnad röst i arktiska frågor. Expertgruppen föreslår att regeringarna bör använda Nordiska ministerrådet för att utarbeta två eller tre gemensamma policymål för arktiska Skandinavien per år.

Mer information från pressträffen där rapporten presenterades. 

Läs rapporten i sin helhet.

/Kalle Eriksson

Nyheter på området

 • WiFi4EU: Ansök om EU-finansiering för gratis WiFi för medborgare!

  2018-03-21

  Den 20 mars lanserade EU-kommissionen WiFi4EU-webbportalen. Från och med nu är kommuner över hela Europa välkomna att registrera sina detaljer före den första ansökningsomgången som börjar i mitten på maj månad i syfte att få chans att dra nytta av EU-finansiering för att bygga gratis, offentliga, trådlösa internet-hotspots. WiFi4EU-programmet erbjuder kuponger värda 15000 euro till kommuner så att de kan sätta upp WiFi-hotspots på offentliga platser och bibliotek, museum, publika parker och torg.

 • Inblandande parter uttalar sina ståndpunkter om Brexit

  2018-03-14

  Till följd av att Storbritannien har valt att gå ur EU, det så kallade Brexit, försöker parterna enas om förutsättningar för en övergångsperiod som ska gälla i cirka två år efter Storbritannien formella utträde ur EU den 29 mars 2019. EU-sidan måste enas om mandat för förhandlingar gällande den framtida relationen med Storbritannien samtidigt som Storbritannien har anspråk på hur kommande förhandlingar med EU efter urträdet ska se ut.

 • EU-ländernas regeringschefer diskuterade EU:s framtida budget under toppmötet den 23 februari i Bryssel

  2018-02-28

  EU:s stats- och regeringschefer samlades i Bryssel på fredagen den 23 februari för att främst diskutera processerna kring den kommande långtidsbudgeten, nästa års Europarlamentsval samt funktionen av en så kallad toppkandidat för EU och som sträcker sig mellan 2021-2027.

 • Vinnova reflekterar om EU:s nästa forskningsprogram FP9

  2018-02-27

  Hur kan kommande ramprogram efter 2020 bli ännu mer drivet av samhällsutmaningar, och vad behöver göras för att nå dit? I EU pågår redan arbetet med nästa programperiod efter 2020 för forskning och innovation, med arbetsnamnet FP9 som kommer att ersätta EU:s forskning och innovationsprogram Horizon 2020. Dan Andrée, senior rådgivare på Vinnova, har skrivit en artikel om sina tankar kring viktiga trender och förändringar inom EU:s framtida forskningspolitik.

 • Praktikantrapport om EU:s sociala pelare

  2018-02-26

  Under sin praktiktid på North Sweden i Bryssel under hösten 2017 skrev Lovisa Jonsson en rapport om EU:s sociala pelare vilket är en vision om att förena tre grundprinciper som EU-kommissionen anser finns inom området sociala frågor som är viktiga för EU:s sammanhållningspolitik såväl som för den inre marknaden. Den europeiska pelaren för sociala rättigheter blev verklighet den 17 november 2017 då den fastställdes under EU-toppmötet i Göteborg där politiker såsom Stefan Löfven och Jean- Claude Juncker medverkade.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS