Ny rapport om tillväxt från norr

2015-01-28

Hur kan Norge, Sverige och Finland skapa hållbar tillväxt i de tre ländernas nordliga områden - det arktiska Skandinavien? Den 20 januari överlämnades rapporten till de tre regeringarna om framtidens drivkrafter och samarbetsmöjligheter för att skapa hållbar tillväxt i det arktiska Skandinavien.

Rapporten har sammanställts av en oberoende expertgrupp, utsedd av statsministrarna i de tre länderna. Svensk representant i expertgruppen är Västerbottens landshövding Magdalena Andersson, som på publikationsdagen också höll i en presentation av rapporten i länsresidenset.

I rapporten definieras fyra drivkrafter för tillväxt i de norra regionerna:

 1)   LNG (Liquefied Natural Gas) samt förnybara energikällor,

2)   grönare gruvlösningar,

3)   ökad turism,

4)   is- och kallklimatteknik.

Vidare föreslås fyra stycken konkreta verktyg som ländernas regeringar kan använda för att säkerställa att den ekonomiska tillväxten sker på ett hållbart sätt i området i fråga. Dessa verktyg är alla kopplade till ovanstående drivkrafter och kategoriseras av expertgruppen som:

Ett gemensamt regelverk. Med detta avses bland annat avlägsnandet av gränshinder, samordning av byggregler samt införandet av offentlig service över nationsgränserna.

En pool av kompetens och arbetskraft, vilket bland annat innebär harmonisering av utbildning- och yrkeskvalifikationer samt ett ökat studentutbyte mellan länderna.

En långsiktig transport- och intrastrukturplan – t.ex. att eftersöka nya innovativa finansieringsmöjligheter för infrastrukturinvesteringar, samt att utifrån den transportplan som finns för Barentsregionen ta ytterligare steg för att utveckla infrastrukturen i arktiska Skandinavien.

En samordnad röst i arktiska frågor. Expertgruppen föreslår att regeringarna bör använda Nordiska ministerrådet för att utarbeta två eller tre gemensamma policymål för arktiska Skandinavien per år.

Mer information från pressträffen där rapporten presenterades. 

Läs rapporten i sin helhet.

/Kalle Eriksson

Nyheter på området

 • Arctic Shorts: kortfilmskväll

  2018-12-05

  Under kortfilmsfilmkvällen Arctic Shorts i Bryssel, den 27 november visades nio kortfilmer från arktiska regioner som är partners i International Polar Foundation.

 • Ny ansökningsomgång till EU-parlamentets Karlspris som riktar sig till ungdomar

  2018-10-31

  Nu startar en ny ansökningsomgång till Karlspriset, där ungdomar tävlar om att ingå i EU- projekt. EU-parlamentets syfte med Karlspriset är att främja den europeiska identiteten och samhörigheten bland EU:s unga medborgare. Projekt tidigare år har fokuserat på ungdomsutbyten, evenemang för EU:s befolkning samt internetbaserade projekt. Varje år nomineras 28 projekt, ett från varje EU-medlemsland, där representanter från varje projekt får en unik inbjudan till stiftelsen för det nationella Karlspriset i Aachen. Sista ansökningsdag är den 28 januari 2019.

 • Verktyget SELFIE ska öka digitalt lärande i skolor runt om i Europa

  2018-10-31

  EU-kommissionen presenterade den 25 oktober ett nytt verktyg som ska hjälpa skolor i både EU samt Ryssland, Georgien och Serbien att utvärdera hur man använder digital teknik i undervisningen. Verktyget SELFIE, som står för ”Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies”, kan användas på frivillig grund av 76,7 miljoner elever, studenter och lärare i 250 000 skolor inom EU.

 • 30 miljoner euro avsätts för att investera i och utveckla Europeiska Universitet

  2018-10-30

  EU-kommissionen publicerade den 24 oktober sina utlysningar för 2019 inom utbildningsprogrammet Erasmus+. Av den totala Erasmusårsbudgeten för 2019, på 3 miljarder euro, avsätts 30 miljoner euro för att investera i Europeiska Universitet och utveckla europeiska utbildningsområden innan 2025. Detta efter initiativ från det informella EU-toppmötet i Göteborg i november 2017.

 • Finalkonferens av ”Scirocco”

  2018-10-29

  Den 24 oktober hölls konferensen ”Scirocco – scaling integrated care in context”, ett utvärderingsverktyg för regioner att bedöma arbetet med ett integrerat vårdsystem.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS