Ny rapport om tillväxt från norr

2015-01-28

Hur kan Norge, Sverige och Finland skapa hållbar tillväxt i de tre ländernas nordliga områden - det arktiska Skandinavien? Den 20 januari överlämnades rapporten till de tre regeringarna om framtidens drivkrafter och samarbetsmöjligheter för att skapa hållbar tillväxt i det arktiska Skandinavien.

Rapporten har sammanställts av en oberoende expertgrupp, utsedd av statsministrarna i de tre länderna. Svensk representant i expertgruppen är Västerbottens landshövding Magdalena Andersson, som på publikationsdagen också höll i en presentation av rapporten i länsresidenset.

I rapporten definieras fyra drivkrafter för tillväxt i de norra regionerna:

 1)   LNG (Liquefied Natural Gas) samt förnybara energikällor,

2)   grönare gruvlösningar,

3)   ökad turism,

4)   is- och kallklimatteknik.

Vidare föreslås fyra stycken konkreta verktyg som ländernas regeringar kan använda för att säkerställa att den ekonomiska tillväxten sker på ett hållbart sätt i området i fråga. Dessa verktyg är alla kopplade till ovanstående drivkrafter och kategoriseras av expertgruppen som:

Ett gemensamt regelverk. Med detta avses bland annat avlägsnandet av gränshinder, samordning av byggregler samt införandet av offentlig service över nationsgränserna.

En pool av kompetens och arbetskraft, vilket bland annat innebär harmonisering av utbildning- och yrkeskvalifikationer samt ett ökat studentutbyte mellan länderna.

En långsiktig transport- och intrastrukturplan – t.ex. att eftersöka nya innovativa finansieringsmöjligheter för infrastrukturinvesteringar, samt att utifrån den transportplan som finns för Barentsregionen ta ytterligare steg för att utveckla infrastrukturen i arktiska Skandinavien.

En samordnad röst i arktiska frågor. Expertgruppen föreslår att regeringarna bör använda Nordiska ministerrådet för att utarbeta två eller tre gemensamma policymål för arktiska Skandinavien per år.

Mer information från pressträffen där rapporten presenterades. 

Läs rapporten i sin helhet.

/Kalle Eriksson

Nyheter på området

 • EU-kommissionen utökar stödet till jordbrukare efter sommarens torka

  2018-09-18

  Sommarens torka har lett till brist på djurfoder för EU:s jordbrukare och ökade inköpskostnaden för djurfoder vilket påverkat deras inkomster negativt. Därför väljer EU-kommissionen nu att satsa ytterligare medel för drabbade jordbrukare. Syftet är att öka tillgången på foder samt komplettera de tidigare insatser som EU tidigare har bidragit med tidigare i år.

 • Stor EU insats hjälpte till att bekämpa Sveriges skogsbränder

  2018-09-12

  Under sommarens stora skogsbränder bistod EU:s civilmekanism under tre veckor i juli samt augusti för att bekämpa skogsbränderna i Sverige. Bekämpningsinsatsen i Sverige är den största det senaste decenniet för hela det europeiska civilskyddet, totalt var det sju EU-länder som hjälptes åt och det gick åt 815 flygtimmar och 8822 vattenbombningar.

 • Ny ansökningsomgång för projekt inom Europiska solidaritetskåren

  2018-09-12

  Nu öppnar en ny ansökningsomgång för projekt inom den europeiska solidaritetskåren som lanserades i december 2016. Europeiska solidaritetskåren ger ungdomar möjlighet att engagera sig genom att delta i solidaritetsverksamhet, utbyta kunskaper och att på så vis även utvecklas i arbetslivet. EU satsar totalt 44 miljoner euro på de projekt som utses och minst 100 000 ungdomar har möjlighet att delta i solidaritetskårens projekt fram till 2020.

 • Europeiskt gemensamt försvar: EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan är godkänd

  2018-07-04

  Den 28 juni godkändes EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan (CDP) som syftar till att belysa EU:s försvarsprioriteringar, öka samstämmigheten samt kapaciteten i det europeiska försvarsprojektet och därmed åstadkomma snabbare resultat. Planen är tänkt ska fungera som en vägledande referens kring alla försvarsinitiativ tagna av EU:s medlemsländer och bidra till en mer effektiv beslutsprocess.

 • Möjligt att införa arbetsinvandring i syfte att reducera irreguljär migration?

  2018-07-04

  Under ett seminarium den 18 juni på det tyska Hansekontoret i Bryssel diskuterades den framtida utformningen av EU:s arbetsinvandringspolitik. Efterfrågan av individer med en yrkesutbildning ökar i Tyskland och i andra EU-länder, exempelvis inom områden som vården. I den årliga rapporten ”steering what can be steered: what can immigration and integration laws do?” ger Expert Council of German Foundations on Integration and Migration (SVR) rekommendationer för hur EU skulle kunna förenkla migration för yrkesutbildade arbetare inom ramverket för tysk migrationslagstiftning.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS