Ny strategiguide för innovation i Östersjöområdet

2016-10-04

Med sina 85 miljoner invånare blir östersjöregionen något helt annat än vad länderna är var för sig. I september lanserades en ny strategi för utvecklingen av Östersjöregionens innovationssystem.

161004ÖstersjöStrategiGuide

De åtta länder som skapar Östersjöområdet är Sverige, Finland, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen och Tyskland. Åtta länder med gemensamma utmaningar som tas upp i en gemensam aktionsplan baserat på EU:s strategi för Östersjöregionen.

Strategins syfte är att skapa samarbeten inom olika sektorer som till exempel tillväxt, hållbar utveckling och innovation samt samarbete mellan olika aktörer i Östersjöregionen. Strategin har tre mål:
- Rädda havet
- Förena regionen
- Öka välståndet

Inom varje mål finns flera förgreningar där Vinnova och Tillväxtverket representerar Sverige i styrgruppen för ”Policy Area Innovation”(PA-INNO). Målet där är att främja en globalt konkurrenskraftig position inom forskning och innovation för tillväxt i Östersjöregionen. Där har de deltagande länderna utvecklat en strategisk guide med syftet att ge beslutsfattare och innovationsaktörer vägledning och inspiration kring hur EU:s strategi för Östersjöregionen bäst kan nyttjas och användas för att effektivt uppnå EU:s mål och gemensamma nationella mål.

Här kan man läsa hela strategin.


/Anna Lundgren

Nyheter på området

 • Inblandande parter uttalar sina ståndpunkter om Brexit

  2018-03-14

  Till följd av att Storbritannien har valt att gå ur EU, det så kallade Brexit, försöker parterna enas om förutsättningar för en övergångsperiod som ska gälla i cirka två år efter Storbritannien formella utträde ur EU den 29 mars 2019. EU-sidan måste enas om mandat för förhandlingar gällande den framtida relationen med Storbritannien samtidigt som Storbritannien har anspråk på hur kommande förhandlingar med EU efter urträdet ska se ut.

 • EU-ländernas regeringschefer diskuterade EU:s framtida budget under toppmötet den 23 februari i Bryssel

  2018-02-28

  EU:s stats- och regeringschefer samlades i Bryssel på fredagen den 23 februari för att främst diskutera processerna kring den kommande långtidsbudgeten, nästa års Europarlamentsval samt funktionen av en så kallad toppkandidat för EU och som sträcker sig mellan 2021-2027.

 • Vinnova reflekterar om EU:s nästa forskningsprogram FP9

  2018-02-27

  Hur kan kommande ramprogram efter 2020 bli ännu mer drivet av samhällsutmaningar, och vad behöver göras för att nå dit? I EU pågår redan arbetet med nästa programperiod efter 2020 för forskning och innovation, med arbetsnamnet FP9 som kommer att ersätta EU:s forskning och innovationsprogram Horizon 2020. Dan Andrée, senior rådgivare på Vinnova, har skrivit en artikel om sina tankar kring viktiga trender och förändringar inom EU:s framtida forskningspolitik.

 • Praktikantrapport om EU:s sociala pelare

  2018-02-26

  Under sin praktiktid på North Sweden i Bryssel under hösten 2017 skrev Lovisa Jonsson en rapport om EU:s sociala pelare vilket är en vision om att förena tre grundprinciper som EU-kommissionen anser finns inom området sociala frågor som är viktiga för EU:s sammanhållningspolitik såväl som för den inre marknaden. Den europeiska pelaren för sociala rättigheter blev verklighet den 17 november 2017 då den fastställdes under EU-toppmötet i Göteborg där politiker såsom Stefan Löfven och Jean- Claude Juncker medverkade.

 • EU:s framtid: Junckers arbetsgrupp för att ”göra mindre men göra det mer effektivt”

  2018-02-13

  Den 18 januari utsåg EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, sex ledamöter till en särskild sammansatt arbetsgrupp om subsidiaritet, proportionalitet och "göra mindre mer effektivt".

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS