Ny strategiguide för innovation i Östersjöområdet

2016-10-04

Med sina 85 miljoner invånare blir östersjöregionen något helt annat än vad länderna är var för sig. I september lanserades en ny strategi för utvecklingen av Östersjöregionens innovationssystem.

161004ÖstersjöStrategiGuide

De åtta länder som skapar Östersjöområdet är Sverige, Finland, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen och Tyskland. Åtta länder med gemensamma utmaningar som tas upp i en gemensam aktionsplan baserat på EU:s strategi för Östersjöregionen.

Strategins syfte är att skapa samarbeten inom olika sektorer som till exempel tillväxt, hållbar utveckling och innovation samt samarbete mellan olika aktörer i Östersjöregionen. Strategin har tre mål:
- Rädda havet
- Förena regionen
- Öka välståndet

Inom varje mål finns flera förgreningar där Vinnova och Tillväxtverket representerar Sverige i styrgruppen för ”Policy Area Innovation”(PA-INNO). Målet där är att främja en globalt konkurrenskraftig position inom forskning och innovation för tillväxt i Östersjöregionen. Där har de deltagande länderna utvecklat en strategisk guide med syftet att ge beslutsfattare och innovationsaktörer vägledning och inspiration kring hur EU:s strategi för Östersjöregionen bäst kan nyttjas och användas för att effektivt uppnå EU:s mål och gemensamma nationella mål.

Här kan man läsa hela strategin.


/Anna Lundgren

Nyheter på området

 • DiscoverEU drar igång och ger EU:s 18-åringar chansen att utforska Europa i sommar!

  2018-06-12

  DiscoverEU, som vi tidigare har skrivit om här på hemsidan, har nu påbörjats! För att söka resekort och resa gratis inom EU i högst 30 dagar via initiativet DiscoverEU så krävs det att du är medborgare i någon av EU:s 28 medlemsländer samt att du är 18 år gammal eller född någon gång mellan 02/07/1999 och 01/07/2000. Ansökan är öppen till 26:e juni.

 • Barentssamarbetet firade 25 år

  2018-06-06

  Seminariet ”Barents Co-operation 25 years” tog plats i Bryssel 5 juni, ett arrangemang mellan Sverige, Norge, North Sweden och UD. Samarbetets 25 år belystes med sikte framåt.

 • ”Re-energising Europe”: en konferens om EU:s framtid

  2018-06-04

  Den 31 maj anordnades EU-konferensen ”Re-energising Europe” av New Pact for Europé (NPE), med medverkan av EU-toppolitiker som exempelvis EU-kommissionens president Jean-Claude Juncker, och diskussion om rapporten ”Re-energising Europe”. Rapporten är ett resultat av initiativet The New Pact for Europa (NPE) som lanserades 2013 och syftade till att återuppbygga tilliten mellan nationella och transnationella institutioner genom att föra dialoger över hela EU och därtill analysera unionens ”hälsotillstånd” och formulera rekommendationer för EU-samarbetet för framtiden. Rapporten belyser att EU:s kvarvarande 27 medlemsländer är i behov av att arbeta fram en ”win-win-deal”. Fokus under konferensen låg på att tillföra ett viktigt bidrag till den debatten för förändringar som stärker medborgarnas och ländernas tillit till EU.

 • Hur väl digitaliseras EU-länderna?

  2018-05-23

  Den 18 maj publicerade EU-kommissionen resultat från deras verktyg ”Digital Economy and Society Index (DESI) som mäter medlemsländernas generella relation och framsteg mot den digitala marknaden och vad det innefattar. Resultatet visar att EU går mot att bli mer digitaliserat, men att det fortfarande krävs stora insatser för att EU ska nå nivåer som de globala ledarna (bland annat USA och Asien) på området. Särskilt problemet med att medlemsländer har olika nivåer av digitalisering är oroande och bör bemötas för att minska klyftor.

 • North Sweden och nya EU-direktivet om allmänt dataskydd, GDPR

  2018-05-22

  Regler för skydd av personuppgifter i och utanför EU med EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR, ersätter den svenska personuppgiftslagen, PuL, den 25 maj 2018. Detta innebär att hanteringen av förvaringen av personuppgifter inom EU förändras. Därefter får exempelvis kontaktuppgifter till en person inte registreras utan personens medgivande. Läs om hur North Sweden följer direktivet.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS