Ny strategiguide för innovation i Östersjöområdet

2016-10-04

Med sina 85 miljoner invånare blir östersjöregionen något helt annat än vad länderna är var för sig. I september lanserades en ny strategi för utvecklingen av Östersjöregionens innovationssystem.

161004ÖstersjöStrategiGuide

De åtta länder som skapar Östersjöområdet är Sverige, Finland, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen och Tyskland. Åtta länder med gemensamma utmaningar som tas upp i en gemensam aktionsplan baserat på EU:s strategi för Östersjöregionen.

Strategins syfte är att skapa samarbeten inom olika sektorer som till exempel tillväxt, hållbar utveckling och innovation samt samarbete mellan olika aktörer i Östersjöregionen. Strategin har tre mål:
- Rädda havet
- Förena regionen
- Öka välståndet

Inom varje mål finns flera förgreningar där Vinnova och Tillväxtverket representerar Sverige i styrgruppen för ”Policy Area Innovation”(PA-INNO). Målet där är att främja en globalt konkurrenskraftig position inom forskning och innovation för tillväxt i Östersjöregionen. Där har de deltagande länderna utvecklat en strategisk guide med syftet att ge beslutsfattare och innovationsaktörer vägledning och inspiration kring hur EU:s strategi för Östersjöregionen bäst kan nyttjas och användas för att effektivt uppnå EU:s mål och gemensamma nationella mål.

Här kan man läsa hela strategin.


/Anna Lundgren

Nyheter på området

 • Brexit huvudpunkten vid Europeiska rådets toppmöte 13-14 december

  2018-12-18

  Medlemsländernas stats- och regeringschefer träffades 13–14 december i Bryssel för toppmöte med frågor om bland annat Brexit, migration och klimat. Slutsatser från torsdagens möte om Brexit visar att Europeiska rådet står fast vi det avtal som förhandlats fram och att en omförhandling av Brexit-avtalet inte är aktuell. Under fredagens möte diskuterades bland annat EU:s fleråriga budgetram för 2021–2027, migration och klimat.

 • Arctic Shorts: kortfilmskväll

  2018-12-05

  Under kortfilmsfilmkvällen Arctic Shorts i Bryssel, den 27 november visades nio kortfilmer från arktiska regioner som är partners i International Polar Foundation.

 • Ny ansökningsomgång till EU-parlamentets Karlspris som riktar sig till ungdomar

  2018-10-31

  Nu startar en ny ansökningsomgång till Karlspriset, där ungdomar tävlar om att ingå i EU- projekt. EU-parlamentets syfte med Karlspriset är att främja den europeiska identiteten och samhörigheten bland EU:s unga medborgare. Projekt tidigare år har fokuserat på ungdomsutbyten, evenemang för EU:s befolkning samt internetbaserade projekt. Varje år nomineras 28 projekt, ett från varje EU-medlemsland, där representanter från varje projekt får en unik inbjudan till stiftelsen för det nationella Karlspriset i Aachen. Sista ansökningsdag är den 28 januari 2019.

 • Verktyget SELFIE ska öka digitalt lärande i skolor runt om i Europa

  2018-10-31

  EU-kommissionen presenterade den 25 oktober ett nytt verktyg som ska hjälpa skolor i både EU samt Ryssland, Georgien och Serbien att utvärdera hur man använder digital teknik i undervisningen. Verktyget SELFIE, som står för ”Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies”, kan användas på frivillig grund av 76,7 miljoner elever, studenter och lärare i 250 000 skolor inom EU.

 • 30 miljoner euro avsätts för att investera i och utveckla Europeiska Universitet

  2018-10-30

  EU-kommissionen publicerade den 24 oktober sina utlysningar för 2019 inom utbildningsprogrammet Erasmus+. Av den totala Erasmusårsbudgeten för 2019, på 3 miljarder euro, avsätts 30 miljoner euro för att investera i Europeiska Universitet och utveckla europeiska utbildningsområden innan 2025. Detta efter initiativ från det informella EU-toppmötet i Göteborg i november 2017.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS