Ny strategiguide för innovation i Östersjöområdet

2016-10-04

Med sina 85 miljoner invånare blir östersjöregionen något helt annat än vad länderna är var för sig. I september lanserades en ny strategi för utvecklingen av Östersjöregionens innovationssystem.

161004ÖstersjöStrategiGuide

De åtta länder som skapar Östersjöområdet är Sverige, Finland, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen och Tyskland. Åtta länder med gemensamma utmaningar som tas upp i en gemensam aktionsplan baserat på EU:s strategi för Östersjöregionen.

Strategins syfte är att skapa samarbeten inom olika sektorer som till exempel tillväxt, hållbar utveckling och innovation samt samarbete mellan olika aktörer i Östersjöregionen. Strategin har tre mål:
- Rädda havet
- Förena regionen
- Öka välståndet

Inom varje mål finns flera förgreningar där Vinnova och Tillväxtverket representerar Sverige i styrgruppen för ”Policy Area Innovation”(PA-INNO). Målet där är att främja en globalt konkurrenskraftig position inom forskning och innovation för tillväxt i Östersjöregionen. Där har de deltagande länderna utvecklat en strategisk guide med syftet att ge beslutsfattare och innovationsaktörer vägledning och inspiration kring hur EU:s strategi för Östersjöregionen bäst kan nyttjas och användas för att effektivt uppnå EU:s mål och gemensamma nationella mål.

Här kan man läsa hela strategin.


/Anna Lundgren

Nyheter på området

 • EU-kommissionen utökar stödet till jordbrukare efter sommarens torka

  2018-09-18

  Sommarens torka har lett till brist på djurfoder för EU:s jordbrukare och ökade inköpskostnaden för djurfoder vilket påverkat deras inkomster negativt. Därför väljer EU-kommissionen nu att satsa ytterligare medel för drabbade jordbrukare. Syftet är att öka tillgången på foder samt komplettera de tidigare insatser som EU tidigare har bidragit med tidigare i år.

 • Stor EU insats hjälpte till att bekämpa Sveriges skogsbränder

  2018-09-12

  Under sommarens stora skogsbränder bistod EU:s civilmekanism under tre veckor i juli samt augusti för att bekämpa skogsbränderna i Sverige. Bekämpningsinsatsen i Sverige är den största det senaste decenniet för hela det europeiska civilskyddet, totalt var det sju EU-länder som hjälptes åt och det gick åt 815 flygtimmar och 8822 vattenbombningar.

 • Ny ansökningsomgång för projekt inom Europiska solidaritetskåren

  2018-09-12

  Nu öppnar en ny ansökningsomgång för projekt inom den europeiska solidaritetskåren som lanserades i december 2016. Europeiska solidaritetskåren ger ungdomar möjlighet att engagera sig genom att delta i solidaritetsverksamhet, utbyta kunskaper och att på så vis även utvecklas i arbetslivet. EU satsar totalt 44 miljoner euro på de projekt som utses och minst 100 000 ungdomar har möjlighet att delta i solidaritetskårens projekt fram till 2020.

 • Europeiskt gemensamt försvar: EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan är godkänd

  2018-07-04

  Den 28 juni godkändes EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan (CDP) som syftar till att belysa EU:s försvarsprioriteringar, öka samstämmigheten samt kapaciteten i det europeiska försvarsprojektet och därmed åstadkomma snabbare resultat. Planen är tänkt ska fungera som en vägledande referens kring alla försvarsinitiativ tagna av EU:s medlemsländer och bidra till en mer effektiv beslutsprocess.

 • Möjligt att införa arbetsinvandring i syfte att reducera irreguljär migration?

  2018-07-04

  Under ett seminarium den 18 juni på det tyska Hansekontoret i Bryssel diskuterades den framtida utformningen av EU:s arbetsinvandringspolitik. Efterfrågan av individer med en yrkesutbildning ökar i Tyskland och i andra EU-länder, exempelvis inom områden som vården. I den årliga rapporten ”steering what can be steered: what can immigration and integration laws do?” ger Expert Council of German Foundations on Integration and Migration (SVR) rekommendationer för hur EU skulle kunna förenkla migration för yrkesutbildade arbetare inom ramverket för tysk migrationslagstiftning.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS