Nyfiken på att tjänstgöra på ett sjukhus i ett annat EU-land?

2013-09-18

Arbetar du på sjukhus eller inom sjukvården med förvaltning? Har du funderat på hur andra länder i Europa jobbar med sjukvård och vill veta mer? Då är kanske HOPE Exchange Programme något för dig.

HOPE Exchange Programme vänder sig till yrkesverksamma som direkt eller indirekt deltar i förvaltningen inom sjukvården och sjukhus. Utbytet sker mellan 28 april och 25 maj 2014. Under fyra veckors praktiktjänstgöring får yrkesgrupper med ledningsansvar inom sjukvården chansen till praktisk inblick i hur andra EU-länder jobbar med sjukvård.

Vem kan söka?
Kravet som ställs på sökande är att de måste arbeta på sjukhus eller vårdinrättningar, ha tillräcklig erfarenhet av sitt yrke (minst tre år) samt ha språkkunskaper som är gångbara i värdlandet. Deltagare förväntas också delta i konferensen HOPE Agora som pågår under 2-3 dagar med start den 26 maj 2014. Årets tema för utbytesprogrammet och konferensen är "Kvalitet först! Utmaningar i en föränderlig sjukhus- och vårdmiljö."

Bakgrund till HOPE
HOPE är en internationell ideell organisation bestående av 35 organisationer från EU-länderna, Schweiz och Serbien. HOPE representerar offentliga och privata sjukhusföreningar och ägare av sjukhus oavsett om dessa finns på lokal, regional eller nationell nivå. Organisationens uppdrag är att främja förbättrad hälsa hos alla Europas medborgare, hög standard inom sjukhusvården samt kultivera effektivitet med medmänsklighet i både organisationen och driften av sjukhus och sjukvård.

Sista anmälningsdagen är 31 oktober.

Läs mer hur du anmäler dig på SKLs utlysningssida

Läs mer om HOPE 

/Jennie Larsson

Nyheter på området

 • EU-kommissionen utökar stödet till jordbrukare efter sommarens torka

  2018-09-18

  Sommarens torka har lett till brist på djurfoder för EU:s jordbrukare och ökade inköpskostnaden för djurfoder vilket påverkat deras inkomster negativt. Därför väljer EU-kommissionen nu att satsa ytterligare medel för drabbade jordbrukare. Syftet är att öka tillgången på foder samt komplettera de tidigare insatser som EU tidigare har bidragit med tidigare i år.

 • Stor EU insats hjälpte till att bekämpa Sveriges skogsbränder

  2018-09-12

  Under sommarens stora skogsbränder bistod EU:s civilmekanism under tre veckor i juli samt augusti för att bekämpa skogsbränderna i Sverige. Bekämpningsinsatsen i Sverige är den största det senaste decenniet för hela det europeiska civilskyddet, totalt var det sju EU-länder som hjälptes åt och det gick åt 815 flygtimmar och 8822 vattenbombningar.

 • Ny ansökningsomgång för projekt inom Europiska solidaritetskåren

  2018-09-12

  Nu öppnar en ny ansökningsomgång för projekt inom den europeiska solidaritetskåren som lanserades i december 2016. Europeiska solidaritetskåren ger ungdomar möjlighet att engagera sig genom att delta i solidaritetsverksamhet, utbyta kunskaper och att på så vis även utvecklas i arbetslivet. EU satsar totalt 44 miljoner euro på de projekt som utses och minst 100 000 ungdomar har möjlighet att delta i solidaritetskårens projekt fram till 2020.

 • Europeiskt gemensamt försvar: EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan är godkänd

  2018-07-04

  Den 28 juni godkändes EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan (CDP) som syftar till att belysa EU:s försvarsprioriteringar, öka samstämmigheten samt kapaciteten i det europeiska försvarsprojektet och därmed åstadkomma snabbare resultat. Planen är tänkt ska fungera som en vägledande referens kring alla försvarsinitiativ tagna av EU:s medlemsländer och bidra till en mer effektiv beslutsprocess.

 • Möjligt att införa arbetsinvandring i syfte att reducera irreguljär migration?

  2018-07-04

  Under ett seminarium den 18 juni på det tyska Hansekontoret i Bryssel diskuterades den framtida utformningen av EU:s arbetsinvandringspolitik. Efterfrågan av individer med en yrkesutbildning ökar i Tyskland och i andra EU-länder, exempelvis inom områden som vården. I den årliga rapporten ”steering what can be steered: what can immigration and integration laws do?” ger Expert Council of German Foundations on Integration and Migration (SVR) rekommendationer för hur EU skulle kunna förenkla migration för yrkesutbildade arbetare inom ramverket för tysk migrationslagstiftning.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS