Nyfiken på att tjänstgöra på ett sjukhus i ett annat EU-land?

2013-09-18

Arbetar du på sjukhus eller inom sjukvården med förvaltning? Har du funderat på hur andra länder i Europa jobbar med sjukvård och vill veta mer? Då är kanske HOPE Exchange Programme något för dig.

HOPE Exchange Programme vänder sig till yrkesverksamma som direkt eller indirekt deltar i förvaltningen inom sjukvården och sjukhus. Utbytet sker mellan 28 april och 25 maj 2014. Under fyra veckors praktiktjänstgöring får yrkesgrupper med ledningsansvar inom sjukvården chansen till praktisk inblick i hur andra EU-länder jobbar med sjukvård.

Vem kan söka?
Kravet som ställs på sökande är att de måste arbeta på sjukhus eller vårdinrättningar, ha tillräcklig erfarenhet av sitt yrke (minst tre år) samt ha språkkunskaper som är gångbara i värdlandet. Deltagare förväntas också delta i konferensen HOPE Agora som pågår under 2-3 dagar med start den 26 maj 2014. Årets tema för utbytesprogrammet och konferensen är "Kvalitet först! Utmaningar i en föränderlig sjukhus- och vårdmiljö."

Bakgrund till HOPE
HOPE är en internationell ideell organisation bestående av 35 organisationer från EU-länderna, Schweiz och Serbien. HOPE representerar offentliga och privata sjukhusföreningar och ägare av sjukhus oavsett om dessa finns på lokal, regional eller nationell nivå. Organisationens uppdrag är att främja förbättrad hälsa hos alla Europas medborgare, hög standard inom sjukhusvården samt kultivera effektivitet med medmänsklighet i både organisationen och driften av sjukhus och sjukvård.

Sista anmälningsdagen är 31 oktober.

Läs mer hur du anmäler dig på SKLs utlysningssida

Läs mer om HOPE 

/Jennie Larsson

Nyheter på området

 • DiscoverEU drar igång och ger EU:s 18-åringar chansen att utforska Europa i sommar!

  2018-06-12

  DiscoverEU, som vi tidigare har skrivit om här på hemsidan, har nu påbörjats! För att söka resekort och resa gratis inom EU i högst 30 dagar via initiativet DiscoverEU så krävs det att du är medborgare i någon av EU:s 28 medlemsländer samt att du är 18 år gammal eller född någon gång mellan 02/07/1999 och 01/07/2000. Ansökan är öppen till 26:e juni.

 • Barentssamarbetet firade 25 år

  2018-06-06

  Seminariet ”Barents Co-operation 25 years” tog plats i Bryssel 5 juni, ett arrangemang mellan Sverige, Norge, North Sweden och UD. Samarbetets 25 år belystes med sikte framåt.

 • ”Re-energising Europe”: en konferens om EU:s framtid

  2018-06-04

  Den 31 maj anordnades EU-konferensen ”Re-energising Europe” av New Pact for Europé (NPE), med medverkan av EU-toppolitiker som exempelvis EU-kommissionens president Jean-Claude Juncker, och diskussion om rapporten ”Re-energising Europe”. Rapporten är ett resultat av initiativet The New Pact for Europa (NPE) som lanserades 2013 och syftade till att återuppbygga tilliten mellan nationella och transnationella institutioner genom att föra dialoger över hela EU och därtill analysera unionens ”hälsotillstånd” och formulera rekommendationer för EU-samarbetet för framtiden. Rapporten belyser att EU:s kvarvarande 27 medlemsländer är i behov av att arbeta fram en ”win-win-deal”. Fokus under konferensen låg på att tillföra ett viktigt bidrag till den debatten för förändringar som stärker medborgarnas och ländernas tillit till EU.

 • Hur väl digitaliseras EU-länderna?

  2018-05-23

  Den 18 maj publicerade EU-kommissionen resultat från deras verktyg ”Digital Economy and Society Index (DESI) som mäter medlemsländernas generella relation och framsteg mot den digitala marknaden och vad det innefattar. Resultatet visar att EU går mot att bli mer digitaliserat, men att det fortfarande krävs stora insatser för att EU ska nå nivåer som de globala ledarna (bland annat USA och Asien) på området. Särskilt problemet med att medlemsländer har olika nivåer av digitalisering är oroande och bör bemötas för att minska klyftor.

 • North Sweden och nya EU-direktivet om allmänt dataskydd, GDPR

  2018-05-22

  Regler för skydd av personuppgifter i och utanför EU med EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR, ersätter den svenska personuppgiftslagen, PuL, den 25 maj 2018. Detta innebär att hanteringen av förvaringen av personuppgifter inom EU förändras. Därefter får exempelvis kontaktuppgifter till en person inte registreras utan personens medgivande. Läs om hur North Sweden följer direktivet.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS