Nyfiken på att tjänstgöra på ett sjukhus i ett annat EU-land?

2013-09-18

Arbetar du på sjukhus eller inom sjukvården med förvaltning? Har du funderat på hur andra länder i Europa jobbar med sjukvård och vill veta mer? Då är kanske HOPE Exchange Programme något för dig.

HOPE Exchange Programme vänder sig till yrkesverksamma som direkt eller indirekt deltar i förvaltningen inom sjukvården och sjukhus. Utbytet sker mellan 28 april och 25 maj 2014. Under fyra veckors praktiktjänstgöring får yrkesgrupper med ledningsansvar inom sjukvården chansen till praktisk inblick i hur andra EU-länder jobbar med sjukvård.

Vem kan söka?
Kravet som ställs på sökande är att de måste arbeta på sjukhus eller vårdinrättningar, ha tillräcklig erfarenhet av sitt yrke (minst tre år) samt ha språkkunskaper som är gångbara i värdlandet. Deltagare förväntas också delta i konferensen HOPE Agora som pågår under 2-3 dagar med start den 26 maj 2014. Årets tema för utbytesprogrammet och konferensen är "Kvalitet först! Utmaningar i en föränderlig sjukhus- och vårdmiljö."

Bakgrund till HOPE
HOPE är en internationell ideell organisation bestående av 35 organisationer från EU-länderna, Schweiz och Serbien. HOPE representerar offentliga och privata sjukhusföreningar och ägare av sjukhus oavsett om dessa finns på lokal, regional eller nationell nivå. Organisationens uppdrag är att främja förbättrad hälsa hos alla Europas medborgare, hög standard inom sjukhusvården samt kultivera effektivitet med medmänsklighet i både organisationen och driften av sjukhus och sjukvård.

Sista anmälningsdagen är 31 oktober.

Läs mer hur du anmäler dig på SKLs utlysningssida

Läs mer om HOPE 

/Jennie Larsson

Nyheter på området

 • WiFi4EU: Ansök om EU-finansiering för gratis WiFi för medborgare!

  2018-03-21

  Den 20 mars lanserade EU-kommissionen WiFi4EU-webbportalen. Från och med nu är kommuner över hela Europa välkomna att registrera sina detaljer före den första ansökningsomgången som börjar i mitten på maj månad i syfte att få chans att dra nytta av EU-finansiering för att bygga gratis, offentliga, trådlösa internet-hotspots. WiFi4EU-programmet erbjuder kuponger värda 15000 euro till kommuner så att de kan sätta upp WiFi-hotspots på offentliga platser och bibliotek, museum, publika parker och torg.

 • Inblandande parter uttalar sina ståndpunkter om Brexit

  2018-03-14

  Till följd av att Storbritannien har valt att gå ur EU, det så kallade Brexit, försöker parterna enas om förutsättningar för en övergångsperiod som ska gälla i cirka två år efter Storbritannien formella utträde ur EU den 29 mars 2019. EU-sidan måste enas om mandat för förhandlingar gällande den framtida relationen med Storbritannien samtidigt som Storbritannien har anspråk på hur kommande förhandlingar med EU efter urträdet ska se ut.

 • EU-ländernas regeringschefer diskuterade EU:s framtida budget under toppmötet den 23 februari i Bryssel

  2018-02-28

  EU:s stats- och regeringschefer samlades i Bryssel på fredagen den 23 februari för att främst diskutera processerna kring den kommande långtidsbudgeten, nästa års Europarlamentsval samt funktionen av en så kallad toppkandidat för EU och som sträcker sig mellan 2021-2027.

 • Vinnova reflekterar om EU:s nästa forskningsprogram FP9

  2018-02-27

  Hur kan kommande ramprogram efter 2020 bli ännu mer drivet av samhällsutmaningar, och vad behöver göras för att nå dit? I EU pågår redan arbetet med nästa programperiod efter 2020 för forskning och innovation, med arbetsnamnet FP9 som kommer att ersätta EU:s forskning och innovationsprogram Horizon 2020. Dan Andrée, senior rådgivare på Vinnova, har skrivit en artikel om sina tankar kring viktiga trender och förändringar inom EU:s framtida forskningspolitik.

 • Praktikantrapport om EU:s sociala pelare

  2018-02-26

  Under sin praktiktid på North Sweden i Bryssel under hösten 2017 skrev Lovisa Jonsson en rapport om EU:s sociala pelare vilket är en vision om att förena tre grundprinciper som EU-kommissionen anser finns inom området sociala frågor som är viktiga för EU:s sammanhållningspolitik såväl som för den inre marknaden. Den europeiska pelaren för sociala rättigheter blev verklighet den 17 november 2017 då den fastställdes under EU-toppmötet i Göteborg där politiker såsom Stefan Löfven och Jean- Claude Juncker medverkade.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS