Nyfiken på att tjänstgöra på ett sjukhus i ett annat EU-land?

2013-09-18

Arbetar du på sjukhus eller inom sjukvården med förvaltning? Har du funderat på hur andra länder i Europa jobbar med sjukvård och vill veta mer? Då är kanske HOPE Exchange Programme något för dig.

HOPE Exchange Programme vänder sig till yrkesverksamma som direkt eller indirekt deltar i förvaltningen inom sjukvården och sjukhus. Utbytet sker mellan 28 april och 25 maj 2014. Under fyra veckors praktiktjänstgöring får yrkesgrupper med ledningsansvar inom sjukvården chansen till praktisk inblick i hur andra EU-länder jobbar med sjukvård.

Vem kan söka?
Kravet som ställs på sökande är att de måste arbeta på sjukhus eller vårdinrättningar, ha tillräcklig erfarenhet av sitt yrke (minst tre år) samt ha språkkunskaper som är gångbara i värdlandet. Deltagare förväntas också delta i konferensen HOPE Agora som pågår under 2-3 dagar med start den 26 maj 2014. Årets tema för utbytesprogrammet och konferensen är "Kvalitet först! Utmaningar i en föränderlig sjukhus- och vårdmiljö."

Bakgrund till HOPE
HOPE är en internationell ideell organisation bestående av 35 organisationer från EU-länderna, Schweiz och Serbien. HOPE representerar offentliga och privata sjukhusföreningar och ägare av sjukhus oavsett om dessa finns på lokal, regional eller nationell nivå. Organisationens uppdrag är att främja förbättrad hälsa hos alla Europas medborgare, hög standard inom sjukhusvården samt kultivera effektivitet med medmänsklighet i både organisationen och driften av sjukhus och sjukvård.

Sista anmälningsdagen är 31 oktober.

Läs mer hur du anmäler dig på SKLs utlysningssida

Läs mer om HOPE 

/Jennie Larsson

Nyheter på området

 • Arctic Shorts: kortfilmskväll

  2018-12-05

  Under kortfilmsfilmkvällen Arctic Shorts i Bryssel, den 27 november visades nio kortfilmer från arktiska regioner som är partners i International Polar Foundation.

 • Ny ansökningsomgång till EU-parlamentets Karlspris som riktar sig till ungdomar

  2018-10-31

  Nu startar en ny ansökningsomgång till Karlspriset, där ungdomar tävlar om att ingå i EU- projekt. EU-parlamentets syfte med Karlspriset är att främja den europeiska identiteten och samhörigheten bland EU:s unga medborgare. Projekt tidigare år har fokuserat på ungdomsutbyten, evenemang för EU:s befolkning samt internetbaserade projekt. Varje år nomineras 28 projekt, ett från varje EU-medlemsland, där representanter från varje projekt får en unik inbjudan till stiftelsen för det nationella Karlspriset i Aachen. Sista ansökningsdag är den 28 januari 2019.

 • Verktyget SELFIE ska öka digitalt lärande i skolor runt om i Europa

  2018-10-31

  EU-kommissionen presenterade den 25 oktober ett nytt verktyg som ska hjälpa skolor i både EU samt Ryssland, Georgien och Serbien att utvärdera hur man använder digital teknik i undervisningen. Verktyget SELFIE, som står för ”Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies”, kan användas på frivillig grund av 76,7 miljoner elever, studenter och lärare i 250 000 skolor inom EU.

 • 30 miljoner euro avsätts för att investera i och utveckla Europeiska Universitet

  2018-10-30

  EU-kommissionen publicerade den 24 oktober sina utlysningar för 2019 inom utbildningsprogrammet Erasmus+. Av den totala Erasmusårsbudgeten för 2019, på 3 miljarder euro, avsätts 30 miljoner euro för att investera i Europeiska Universitet och utveckla europeiska utbildningsområden innan 2025. Detta efter initiativ från det informella EU-toppmötet i Göteborg i november 2017.

 • Finalkonferens av ”Scirocco”

  2018-10-29

  Den 24 oktober hölls konferensen ”Scirocco – scaling integrated care in context”, ett utvärderingsverktyg för regioner att bedöma arbetet med ett integrerat vårdsystem.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS