Regionerna i manifestation

2016-10-04

Den 28 september i Bryssel samlades 240 regioner och lokala organisationer från hela Europa för att framföra vikten av en fortsatt EU-politik som främjar regional utveckling. Regionerna representerade 72 % av EU:s medborgare och tillsammans presenterades en gemensam deklaration ”En stark och förnyad regionalpolitik för alla regioner efter år 2020” för att peka ut regionernas stöd för en fortsatt aktiv regionalpolitik även efter år 2020.

161004RegionManifestation28Sept

Som North Sweden skrivit om tidigare har EU-kommissionen i sin halvtidsöversyn av innevarande budgetperiod 2014-2020 lagt fram förslag på omfattande revideringar av gällande lagar och regler för att bland annat kunna hantera stora utmaningar som till exempel migration och flyktingsituationen eller förberedelser på att bli ett medlemsland mindre i och med Brexit. Det finns inget stöd bland medlemsländerna för att öka EU-budgeten, vilket genererar i att EU kommer måsta prioritera om (Läs mer om det här. Där vill regionerna finnas med och visa vikten av att satsa på regionalpolitiken i en tid med hög konkurrens om EU:s resurser. Utgångspunkten är att det är i regionerna EU:s politik i verkligheten genomförs och det behöver i sin tur EU:s stöd för att fungera.

EU-toppar närvarade
Den 28 september i Bryssel hölls en bred politisk manifestation av regionerna i EU med regionala politiker för att en stark regionalpolitik ska prioriteras framöver. För att kunna hantera EU:s nutida och framtida utmaningar spelar regionerna en viktig roll. Under senaste året har deklarationen ”En stark och förnyad regionalpolitik för alla regioner efter år 2020” arbetats fram med medverkan av North Sweden och regionerna i Norr- och Västerbotten genom nätverket för de svenska regionkontoren i Bryssel. 337 politiska representanter från 188 regioner från 22 länder har skrivit under och den 28 september lämnades den signerade appellen över till företrädare från EU:s institutioner under en mäktig ceremoni.

Under manifestationen framförde politiska företrädare från regionerna budskapet om regionernas betydelse till Corina Cretu, ansvarig Kommissionär för EU:s regionalpolitik, Regionkommitténs ordförande Markku Markkula, Europaparlamentariker Iskra Mihaylova, ordförande i kommittén för regional utveckling, samt EU:s ordförandeskapsland Slovakien. Markku Markkula tryckte på att främjandet av innovation, konkurrens och hållbar tillväxt måste fortsätta både inom de mindre utvecklade och starkare regionerna i Europa. Markulla sa ”… representanter för nästan tre fjärdedelar av hela EU:s befolkning ger oss ett klart budskap genom denna deklaration: sammanhållningspolitiken måste fortsätta vara en hjärtefråga för Europeiska Unionen och gynna alla regioner.”. EU-kommissionär Corina Cretu uttryckte sin stora tacksamhet för stödet för en politik för en bättre och starkare sammanhållning i Europa och påminde om den tid som hon själv mindes från uppväxten i Rumänien, när Europa var en delad kontinent och att det får aldrig glömmas bort i tider när nya gränser reses.

Representant för de svenska regionerna var Robert Uitto, regionråd i Jämtland Härjedalen och rapportör för Europaforum Norra Sverige, och Sven Kastö från Brysselkontoret för Småland-Blekinge var med som samordnare från de svenska Brysselkontoren. Under överlämningsceremonin fanns också Mikael Janson från North Sweden och Zofia Tucinska från Mid Sweden med.

Norra Sverige representerat
EU-parlamentarikern Jens Nilsson sitter i parlamentets utskott för regionala frågor och närvarade också vid ceremonin: ”Oavsett olika syn på sammanhållningspolitiken, skapas Europa där människorna är. Om folks stöd för EU ska stärkas, behöver vi en gemensam regional politik”. De svenska regionernas representant Robert Uitto sa ”Allt kan inte vara som förr, inte heller sammanhållningspolitiken, men det är viktigt att vara med i processen där utformningen av framtiden sker”.

Robert Uitto var en av representanterna som fick möjligheten till att tala under dagen och han tryckte på vikten av en sammanhållningspolitik som inkluderar alla regioner, inte enbart regionerna med störst utmaningar, detta för att bland annat främja multinationella regionssamarbeten. Uitto tog även upp att svenska regioner håller dörren öppen för en reform av delar av sammanhållningspolitiken riktad mot att kunna hantera kriser bättre genom att det ska finnas verktyg som hjälper regioner som har större utmaningar som till exempel situationen vi ser idag inom migration och flyktingströmmar.

161004RobertUittoSkriverUnder
Robert Uitto skriver under deklarationen

Regionkommittén skrev senare under dagen ett pressmeddelande där de bekräftar Markku Markkulas stöd till regionernas önskan om en starkare europeisk sammanhållningspolitik.

Här kan man läsa hela Robert Uittos tal.

Här kan man läsa hela Regionkommitténs pressmeddelande.

Här kan man läsa programmet under dagen samt hela deklarationen ”En stark och förnyad regionalpolitik för alla regioner efter år 2020”.

/Anna Lundgren 

Nyheter på området

 • EU-kommissionen utökar stödet till jordbrukare efter sommarens torka

  2018-09-18

  Sommarens torka har lett till brist på djurfoder för EU:s jordbrukare och ökade inköpskostnaden för djurfoder vilket påverkat deras inkomster negativt. Därför väljer EU-kommissionen nu att satsa ytterligare medel för drabbade jordbrukare. Syftet är att öka tillgången på foder samt komplettera de tidigare insatser som EU tidigare har bidragit med tidigare i år.

 • Stor EU insats hjälpte till att bekämpa Sveriges skogsbränder

  2018-09-12

  Under sommarens stora skogsbränder bistod EU:s civilmekanism under tre veckor i juli samt augusti för att bekämpa skogsbränderna i Sverige. Bekämpningsinsatsen i Sverige är den största det senaste decenniet för hela det europeiska civilskyddet, totalt var det sju EU-länder som hjälptes åt och det gick åt 815 flygtimmar och 8822 vattenbombningar.

 • Ny ansökningsomgång för projekt inom Europiska solidaritetskåren

  2018-09-12

  Nu öppnar en ny ansökningsomgång för projekt inom den europeiska solidaritetskåren som lanserades i december 2016. Europeiska solidaritetskåren ger ungdomar möjlighet att engagera sig genom att delta i solidaritetsverksamhet, utbyta kunskaper och att på så vis även utvecklas i arbetslivet. EU satsar totalt 44 miljoner euro på de projekt som utses och minst 100 000 ungdomar har möjlighet att delta i solidaritetskårens projekt fram till 2020.

 • Europeiskt gemensamt försvar: EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan är godkänd

  2018-07-04

  Den 28 juni godkändes EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan (CDP) som syftar till att belysa EU:s försvarsprioriteringar, öka samstämmigheten samt kapaciteten i det europeiska försvarsprojektet och därmed åstadkomma snabbare resultat. Planen är tänkt ska fungera som en vägledande referens kring alla försvarsinitiativ tagna av EU:s medlemsländer och bidra till en mer effektiv beslutsprocess.

 • Möjligt att införa arbetsinvandring i syfte att reducera irreguljär migration?

  2018-07-04

  Under ett seminarium den 18 juni på det tyska Hansekontoret i Bryssel diskuterades den framtida utformningen av EU:s arbetsinvandringspolitik. Efterfrågan av individer med en yrkesutbildning ökar i Tyskland och i andra EU-länder, exempelvis inom områden som vården. I den årliga rapporten ”steering what can be steered: what can immigration and integration laws do?” ger Expert Council of German Foundations on Integration and Migration (SVR) rekommendationer för hur EU skulle kunna förenkla migration för yrkesutbildade arbetare inom ramverket för tysk migrationslagstiftning.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS