Sveriges nya EU-politiker i EU-nämnden efter riksdagsvalet

2018-10-08

Regeringens och svenska ministrars politiska hållning i EU-politik bestäms av riksdagens EU-nämnd. Efter Sveriges riksdagsval 2018 har ungefär hälften av de politiska ledamöterna byts ut i EU-nämnden. I fredags, den 5 oktober, träffades de för första gången efter riksdagsvalet för att diskutera sakfrågor inför veckans ministerrådsmöte i Luxemburg.

Fredagen den 5 oktober träffades EU-nämndens nya sammansättning ledamöter med regeringen för första gången. Samrådet gällde att diskutera vilken ställning man ska inta inför rådet med miljöfrågor och rådet för rättsliga och inrikes frågor inför veckans ministermöte som äger rum i Luxemburg.

Av EU-nämndens 17 ledamöter är det 8 ledamöter som är helt nya i sin roll som ordinarie ledamot. Många av de tidigare ledamöterna har tidigare erfarenhet av arbete med EU-frågor. Vissa har exempelvis tidigare varit ledamöter i Europaparlamentet.

Hur fungerar EU-nämnden?

Regeringen företräder Sverige inom EU men måste likafullt ha stöd i riksdagen för att kunna genomföra sin agenda i EU-frågor. EU-nämnden fungerar därför som ett organ i riksdagen där riksdagen och regeringen samråder i EU-frågor. Inför möten i Europeiska rådet (där medlemsstaternas regeringschefer ingår) och Europeiska unionens råd (där medlemsstaternas företrädande ministrar ingår) bestämmer därmed EU-nämnden Sveriges förhandlingsposition. Alla EU:s samarbetsområden som exempelvis utrikespolitik, jordbrukspolitik och handelspolitik diskuteras och beslutas om i EU-nämnden. 

I EU-nämnden saknar ordföranden möjligheten att ha en utslagsröst i jämförelse med andra utskott i riksdagen. Regeringen måste därmed förhålla sig till den politiska position som majoriteten av partierna i EU-nämnden intar. Efter riksdagsvalet har det rödgröna blocket och alliansen lika många ledamöter i EU-nämnden, rättare sagt sju vardera. Sverigedemokraterna har fått ett ökat antal ledamöter från två till tre.

I syfte att diskutera aktuella frågor träffar EU-nämnden sina motsvarigheter i de andra EU-medlemsländernas parlament en gång varje halvår under en konferens som kallas för Cosac. Där utbyter man erfarenheter vad gäller uppföljning och kontroll gällande hur regeringarna agerar och driver politiska frågor i EU. 

Läs mer om EU-nämnden

/Julia Hanson 

Nyheter på området

 • Pris till OSIRIS-partner i RegioStars Awards 2018

  2018-10-10

  Under tisdagen den 9 september avgjordes tävlingen RegioStars Awards 2018. Den portugisiska regionen Fundão, tillika OSIRIS Interreg’s projektpartner, tog hem första pris i kategorin “Åtgärder för en industriell övergång”. En viktig milstolpe för Fundão, men också ett kvitto för Osiris Interreg och Region Västerbotten som är lead partner i projektet, på att samverkan och gemensamt skapande är viktiga verktyg för den regionala utvecklingen.

 • Europaparlamentet godkänner nya regler för audiovisuella medier

  2018-10-08

  De nya reglerna för audiovisuella medier är tänkta att garantera ett förbättrat skydd mot skadligt innehåll för barn och minderåriga som surfar på internet och garantera att kataloger på onlineplattformar består av minst 30 % europeiska produktioner. Det nya lagförslaget innehåller tuffare bestämmelser för marknadsföring, produktplacering i barnprogram och det innehåll som finns tillgängligt via video-on-demand-tjänster. Innan lagen träder i kraft krävs att medlemsländernas regeringar i rådet godkänner den.

 • Sveriges nya EU-politiker i EU-nämnden efter riksdagsvalet

  2018-10-08

  Regeringens och svenska ministrars politiska hållning i EU-politik bestäms av riksdagens EU-nämnd. Efter Sveriges riksdagsval 2018 har ungefär hälften av de politiska ledamöterna byts ut i EU-nämnden. I fredags, den 5 oktober, träffades de för första gången efter riksdagsvalet för att diskutera sakfrågor inför veckans ministerrådsmöte i Luxemburg.

 • Tyck till i EU-samråd om utökat samarbete mellan offentliga arbetsförmedlingar

  2018-10-05

  Europeiska kommissionen har startat ett samråd och efterfrågar allmänhetens synpunkter för att utvärdera det Europeiska nätverket för offentliga arbetsförmedlingar (PES) som skapades 2014. Samrådet lyfter frågan ifall man ska ersätta det befintliga informella samarbetet med ett utökat samarbete mellan de offentliga arbetsförmedlingarna. Tanken är att EU:s medlemsländers samt Norges och Islands offentliga arbetsförmedlingar ska kunna dela sina erfarenheter vilket kan generera nya idéer och lösningar för att möta utmaningar på EU:s arbetsmarknad. Samrådet är en webbenkät där privatpersoner, myndigheter och organisationer har möjlighet att ge synpunkter om nätverket.

 • Rapport visar att EU-kommissionens budget har färre fel än någonsin

  2018-10-05

  Europeiska revisionsrätten som har i uppgift att kontrollera EU:s pengar har i en rapport om Europakommissionens budget slagit fast att EU-kommissionen har fått alltmer bättre ordning på hur EU-pengar kommer till användning. Detta då andelen fel för 2017 enbart var 2,4 procent, vilket är den lägsta andelen fel någonsin. Exempel på fel kan vara allt från missade kvitton till allvarligare bedrägerier.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS