Sveriges nya EU-politiker i EU-nämnden efter riksdagsvalet

2018-10-08

Regeringens och svenska ministrars politiska hållning i EU-politik bestäms av riksdagens EU-nämnd. Efter Sveriges riksdagsval 2018 har ungefär hälften av de politiska ledamöterna byts ut i EU-nämnden. I fredags, den 5 oktober, träffades de för första gången efter riksdagsvalet för att diskutera sakfrågor inför veckans ministerrådsmöte i Luxemburg.

Fredagen den 5 oktober träffades EU-nämndens nya sammansättning ledamöter med regeringen för första gången. Samrådet gällde att diskutera vilken ställning man ska inta inför rådet med miljöfrågor och rådet för rättsliga och inrikes frågor inför veckans ministermöte som äger rum i Luxemburg.

Av EU-nämndens 17 ledamöter är det 8 ledamöter som är helt nya i sin roll som ordinarie ledamot. Många av de tidigare ledamöterna har tidigare erfarenhet av arbete med EU-frågor. Vissa har exempelvis tidigare varit ledamöter i Europaparlamentet.

Hur fungerar EU-nämnden?

Regeringen företräder Sverige inom EU men måste likafullt ha stöd i riksdagen för att kunna genomföra sin agenda i EU-frågor. EU-nämnden fungerar därför som ett organ i riksdagen där riksdagen och regeringen samråder i EU-frågor. Inför möten i Europeiska rådet (där medlemsstaternas regeringschefer ingår) och Europeiska unionens råd (där medlemsstaternas företrädande ministrar ingår) bestämmer därmed EU-nämnden Sveriges förhandlingsposition. Alla EU:s samarbetsområden som exempelvis utrikespolitik, jordbrukspolitik och handelspolitik diskuteras och beslutas om i EU-nämnden. 

I EU-nämnden saknar ordföranden möjligheten att ha en utslagsröst i jämförelse med andra utskott i riksdagen. Regeringen måste därmed förhålla sig till den politiska position som majoriteten av partierna i EU-nämnden intar. Efter riksdagsvalet har det rödgröna blocket och alliansen lika många ledamöter i EU-nämnden, rättare sagt sju vardera. Sverigedemokraterna har fått ett ökat antal ledamöter från två till tre.

I syfte att diskutera aktuella frågor träffar EU-nämnden sina motsvarigheter i de andra EU-medlemsländernas parlament en gång varje halvår under en konferens som kallas för Cosac. Där utbyter man erfarenheter vad gäller uppföljning och kontroll gällande hur regeringarna agerar och driver politiska frågor i EU. 

Läs mer om EU-nämnden

/Julia Hanson 

Nyheter på området

 • Arctic Shorts: kortfilmskväll

  2018-12-05

  Under kortfilmsfilmkvällen Arctic Shorts i Bryssel, den 27 november visades nio kortfilmer från arktiska regioner som är partners i International Polar Foundation.

 • Ny ansökningsomgång till EU-parlamentets Karlspris som riktar sig till ungdomar

  2018-10-31

  Nu startar en ny ansökningsomgång till Karlspriset, där ungdomar tävlar om att ingå i EU- projekt. EU-parlamentets syfte med Karlspriset är att främja den europeiska identiteten och samhörigheten bland EU:s unga medborgare. Projekt tidigare år har fokuserat på ungdomsutbyten, evenemang för EU:s befolkning samt internetbaserade projekt. Varje år nomineras 28 projekt, ett från varje EU-medlemsland, där representanter från varje projekt får en unik inbjudan till stiftelsen för det nationella Karlspriset i Aachen. Sista ansökningsdag är den 28 januari 2019.

 • Verktyget SELFIE ska öka digitalt lärande i skolor runt om i Europa

  2018-10-31

  EU-kommissionen presenterade den 25 oktober ett nytt verktyg som ska hjälpa skolor i både EU samt Ryssland, Georgien och Serbien att utvärdera hur man använder digital teknik i undervisningen. Verktyget SELFIE, som står för ”Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies”, kan användas på frivillig grund av 76,7 miljoner elever, studenter och lärare i 250 000 skolor inom EU.

 • 30 miljoner euro avsätts för att investera i och utveckla Europeiska Universitet

  2018-10-30

  EU-kommissionen publicerade den 24 oktober sina utlysningar för 2019 inom utbildningsprogrammet Erasmus+. Av den totala Erasmusårsbudgeten för 2019, på 3 miljarder euro, avsätts 30 miljoner euro för att investera i Europeiska Universitet och utveckla europeiska utbildningsområden innan 2025. Detta efter initiativ från det informella EU-toppmötet i Göteborg i november 2017.

 • Finalkonferens av ”Scirocco”

  2018-10-29

  Den 24 oktober hölls konferensen ”Scirocco – scaling integrated care in context”, ett utvärderingsverktyg för regioner att bedöma arbetet med ett integrerat vårdsystem.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS