Är Övre Norrland Europas entreprenörsregion 2017?

2015-12-01

Europeiska entreprenörsregioner (EER) är ett projekt som identifierar och belönar EU-regioner som visar en enastående och innovativ entreprenörspolitisk strategi, oavsett storlek, välstånd och kompetens. De regioner som har den mest trovärdiga, framsynta och lovande syn planen beviljas hederstiteln "Årets entreprenörsregion”. Det är öppet för alla organisationer att ansöka om utmärkelsen.

Regionkommittén (ReK) lanserade 2017 års upplaga av det europeiska priset för entreprenörsregionerna i Luxemburg den 18 november. EER priset är öppet för alla EU:s regioner och städer som är redo att genomföra en ambitiös strategi för att stödja sina små-och medelstora företagare. Varje år tilldelas utmärkelsen till specifika regioner som har visioner gällande entreprenörskap och bidra till genomförandet av Småföretagandeakten i Europa.

Syftet med EER priset är inte att belöna tidigare händelser utan snarare att uppmuntra framtida åtgärder för att främja entreprenörskap och samarbete på alla nivåer. Genomförandet av prisbelönta regionala strategier kommer att övervakas under utmärkelsen året av EER-juryn, som består av ReK: s ledamöter, företrädare för EU-institutionerna och arbetsmarknadens parter. I slutet av året besöker juryn de olika regionerna i syfte att kontrollera de framsteg som gjorts och ge dem rekommendationer och synpunkter på arbetet. Vinnarnas viktigaste resultat och framsteg kommer även att spridas som goda exempel och diskuteras mellan regionala och lokala myndigheter genom EER nätverket.

Som en del av regionen Övre Norrland kan aktörer i Norrbotten och Västerbotten ansöka om Europeiska entreprenörsregioner 2017. Bland tidigare vinnare av EER 2016 finns Glasgow i Storbritannien, Lombardiet i Italien och Lillpolen i Polen.

Sista ansökningsdagen för att ansöka om EER 2017 är den 18 mars 2016.

 Läs mer här. 

/ Alexandra Strömbäck 

 

Nyheter på området

 • Vägledning vid offentlig upphandling av EU-finansierade projekt

  2018-02-27

  Den 13 februari 2018 publicerade EU-kommissionen nya instruktioner i syfte att hjälpa nationella, regionala och lokala tjänstemän att utföra offentliga upphandlingar på ett mer transparent och effektivt sätt. Instruktionerna är tänkta att användas som ett verktyg om vad man bör tänka på och hur man går till väga vid en offentlig upphandling av EU-medel.

 • EU Industry Days 2018: nya utmaningar och möjligheter för den globala industrin

  2018-02-26

  Den 22-23 februari arrangerades konferensen "European Industry Days 2018" av EU-kommissionen i Bryssel. Konferensen syftade till att uppdatera intressenter om EU-kommissionens linje angående industrin i unionen samt vilka åtgärder som tänkas komma skall för att EU:s industrier ska bibehålla fortsatt hög konkurrenskraft på den globala arenan.

 • EU-kommissionen påpekar effekterna av Brexit för brittiska företag

  2018-02-13

  I en rapport som framställts av EU-kommissionen analyseras hur företag och enskilda aktörer kommer att påverkas till följd av Storbritanniens utträde ur EU. I och med Brexit kommer EU:s produktlagstiftning gentemot Storbritannien att upphöra från och med den 30 mars 2019 i och med utträdet. Gällande EU:s inre marknad innebär detta att Storbritannien blir ett tredje land gentemot EU. Det är inte bara EU och nationella myndigheter som kommer att påverkas av Storbritanniens utträde då även Brittiska företag möter juridiska konsekvenser.

 • LULUCF överenskommelse

  2017-12-15

  Den 14 december nådde det estniska ordförandeskapet och Europaparlamentet en informell överenskommelse om LULUCF. Överenskommelsen avslutar trepartssamtalen mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU-medlemsstaterna, och ger EU-omfattande redovisningsregler för LULUCF under perioden 2021-2030.

 • EFNS anordnade skogsseminarium i Bryssel

  2017-11-29

  Den 28 november bjöd Europaforum Norra Sverige in till ett seminarium i Bryssel om det svenska hållbara skogsbruket. Under seminariet diskuterade beslutsfattare från offentlig förvaltning, industri samt akademi på svensk regional och nationell nivå samt EU:s institutioner det svenska skogsbruket och dess bidrag till att motverka klimatförändringar samt skogens betydelse för framväxten av den biobaserade industrin.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS