Är Övre Norrland Europas entreprenörsregion 2017?

2015-12-01

Europeiska entreprenörsregioner (EER) är ett projekt som identifierar och belönar EU-regioner som visar en enastående och innovativ entreprenörspolitisk strategi, oavsett storlek, välstånd och kompetens. De regioner som har den mest trovärdiga, framsynta och lovande syn planen beviljas hederstiteln "Årets entreprenörsregion”. Det är öppet för alla organisationer att ansöka om utmärkelsen.

Regionkommittén (ReK) lanserade 2017 års upplaga av det europeiska priset för entreprenörsregionerna i Luxemburg den 18 november. EER priset är öppet för alla EU:s regioner och städer som är redo att genomföra en ambitiös strategi för att stödja sina små-och medelstora företagare. Varje år tilldelas utmärkelsen till specifika regioner som har visioner gällande entreprenörskap och bidra till genomförandet av Småföretagandeakten i Europa.

Syftet med EER priset är inte att belöna tidigare händelser utan snarare att uppmuntra framtida åtgärder för att främja entreprenörskap och samarbete på alla nivåer. Genomförandet av prisbelönta regionala strategier kommer att övervakas under utmärkelsen året av EER-juryn, som består av ReK: s ledamöter, företrädare för EU-institutionerna och arbetsmarknadens parter. I slutet av året besöker juryn de olika regionerna i syfte att kontrollera de framsteg som gjorts och ge dem rekommendationer och synpunkter på arbetet. Vinnarnas viktigaste resultat och framsteg kommer även att spridas som goda exempel och diskuteras mellan regionala och lokala myndigheter genom EER nätverket.

Som en del av regionen Övre Norrland kan aktörer i Norrbotten och Västerbotten ansöka om Europeiska entreprenörsregioner 2017. Bland tidigare vinnare av EER 2016 finns Glasgow i Storbritannien, Lombardiet i Italien och Lillpolen i Polen.

Sista ansökningsdagen för att ansöka om EER 2017 är den 18 mars 2016.

 Läs mer här. 

/ Alexandra Strömbäck 

 

Nyheter på området

 • Utträdesavtal för Storbritannien presenterat

  2018-11-21

  De senaste dagarna har heta diskussioner förts om Brexit - Storbritanniens utträde ur EU. Storbritannien har tillsammans med EU till slut kommit överens om ett utträdesavtal som även den brittiska regeringen godkänt. EU-ministrarna har samlats i Bryssel för vidare diskussioner inför det extrainkallade EU-toppmötet med EU:s regeringschefer som kommer att äga rum den 25 november. Joan McAlpine från Scottish National Party har också kallat till lunchmöte för de senaste uppdateringarna kring Skottlands framtida relation med EU och Europa som man värnar om. En lösning för Nordirland har inte beslutats om i dagsläget

 • Raw Materials Week 2018

  2018-11-21

  Den 12-16 november anordnade EU-kommissionen Raw Material Week. Årets tema var ”Raw Materials for low carbon and circular economy”. Ett flertal seminarier arrangerades i olika ämnen med beröring på gruvnäringen och skogsindustrin med deltagande från intresseorganisationer, forskare, företag och andra intressenter.

 • EU-kommissionen publicerar den nya bioekonomistrategin

  2018-10-16

  EU-kommissionen publicerade meddelandet "En ny bioekonomisk strategi för ett hållbart Europa" den 11 oktober. Den uppdaterade bioekonomistrategin syftar till att utveckla och påskynda utbyggnaden av en hållbar och cirkulär europeisk bioekonomi.

 • Svenskt EU-finansierat projekt ”Teknikutveckling och Innovation” hjälper svenska småföretag att energieffektivisera

  2018-06-20

  Idag finns det många olika teknologiska möjligheter och innovativa lösningar för att hjälpa små- och medelstora företag att genomföra energieffektivisering av verksamheten. Trots detta är det få företag som tar denna chansen, detta beror främst på bristande kunskap kring att nya innovativa lösningar existerar, bristande färdigheter att implementera lösningar eller helt enkelt otillräcklig ekonomi för att implementera eventuella lösningar. Sveriges Energimyndighet har initierat ett ERUF-finansierat (Europeiska regionala utvecklingsfonden) projekt för att förbättra energieffektivisering hos små- och medelstora företag i Sverige där företag nu kan söka stöd inom flera olika områden för att förbättra energieffektiviseringen.

 • Ny politik fastställer lika lön för utländsk arbetskraft i EU

  2018-06-14

  År 2016 fanns det 2,3 miljoner utstationerade arbetare i EU, som för företag i ett EU-land jobbar i ett annat EU-land. Många av dessa jobbade inom byggsektorn. I slutet av maj i Europaparlamentet resulterade röstningen om rätten till lika lön för lika arbete i en kraftig majoritet som sa ”ja” medan de svenska EU-parlamentarikerna var delade mellan ja och nej.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS