Är Övre Norrland Europas entreprenörsregion 2017?

2015-12-01

Europeiska entreprenörsregioner (EER) är ett projekt som identifierar och belönar EU-regioner som visar en enastående och innovativ entreprenörspolitisk strategi, oavsett storlek, välstånd och kompetens. De regioner som har den mest trovärdiga, framsynta och lovande syn planen beviljas hederstiteln "Årets entreprenörsregion”. Det är öppet för alla organisationer att ansöka om utmärkelsen.

Regionkommittén (ReK) lanserade 2017 års upplaga av det europeiska priset för entreprenörsregionerna i Luxemburg den 18 november. EER priset är öppet för alla EU:s regioner och städer som är redo att genomföra en ambitiös strategi för att stödja sina små-och medelstora företagare. Varje år tilldelas utmärkelsen till specifika regioner som har visioner gällande entreprenörskap och bidra till genomförandet av Småföretagandeakten i Europa.

Syftet med EER priset är inte att belöna tidigare händelser utan snarare att uppmuntra framtida åtgärder för att främja entreprenörskap och samarbete på alla nivåer. Genomförandet av prisbelönta regionala strategier kommer att övervakas under utmärkelsen året av EER-juryn, som består av ReK: s ledamöter, företrädare för EU-institutionerna och arbetsmarknadens parter. I slutet av året besöker juryn de olika regionerna i syfte att kontrollera de framsteg som gjorts och ge dem rekommendationer och synpunkter på arbetet. Vinnarnas viktigaste resultat och framsteg kommer även att spridas som goda exempel och diskuteras mellan regionala och lokala myndigheter genom EER nätverket.

Som en del av regionen Övre Norrland kan aktörer i Norrbotten och Västerbotten ansöka om Europeiska entreprenörsregioner 2017. Bland tidigare vinnare av EER 2016 finns Glasgow i Storbritannien, Lombardiet i Italien och Lillpolen i Polen.

Sista ansökningsdagen för att ansöka om EER 2017 är den 18 mars 2016.

 Läs mer här. 

/ Alexandra Strömbäck 

 

Nya bestämmelser om industrivaror i kommande handelsavtal med USA kan förenkla för små företagare i Sverige

 • Tillväxtverkets utlysning: projekt som skapar kommersiell service i gles-och landsbygder

  2019-03-08

  Tillgång till grundläggande kommersiell service, som dagligvaror och drivmedel, är en förutsättning för att bo, besöka och kunna driva företag i gles- och landsbygder. Tillväxtverkets utlysning ska stödja pilotprojekt som genom samarbete skapar nya och hållbara lösningar i gles- och landsbygder. Ansök senast den 29 maj!

 • EU utlyser projekt inom mediefrihet samt pluralism och inför European Media Literacy Week med premiär den 18 mars

  2019-03-07

  EU investerar 2,2 miljoner euro i tre separata utlysningar för pilotprojekt inom mediefrihet och pluralism som ska främja kvalitativ journalism och gränsöverskridande samarbete mellan professionella inom media och medieråd i den digitala eran. Det övergripande syftet är att stärka medie- och informationskunnighet, också kallat MIK. Under EU-kommissionens nyinstiftade MIK-vecka som äger rum den 18–22 mars deltar regioner från hela EU och det finns bland annat möjlighet att lägga upp regionala och lokala aktiviteter på EU-kommissionens interaktiva webkarta eller nominera någon till Media Literacy Awards.

 • EU-förhandlingar når överenskommelse för modernisering av upphovsrättslagar

  2019-02-22

  Den 13 februari kom EU-parlamentet, EU-kommissionen och ministerrådet överens om att ett politiskt avtal som moderniserar upphovsrättslagar så att de passar in i ett digitaliserat samhälle med fördelar till alla ”kreativa” sektorer, press, forskare, utbildare och institutioner för kulturella arv och EU:s medborgare, skriver EU-kommissionen i ett pressmeddelande.

 • EU industry days 2019

  2019-02-11

  Den 5-6 februari anordnade EU-kommissionen för tredje året i rad ”EU industry days 2019” i Bryssel. Syftet med konferensen var att framhålla EU-kommissionens strategier för att stärka europeisk industri och att öka dess konkurrenskraft. Aktörer från industri, EU, offentlig förvaltning, samt forskare samlades för att diskutera detta och presentera de senaste innovationerna. Även svenska innovationsprojekt presenterades under konferensen. EU bör ta en drivande roll i utvecklandet av innovativ industri enligt EU-kommissionens president Jean-Claude Juncker.

 • Nya bestämmelser om industrivaror i kommande handelsavtal med USA kan förenkla för små företagare i Sverige

  2019-01-25

  EU-kommissionen har kommit med ett förslag om att utveckla EU:s handelsavtal med USA med syfte att förenkla handeln med industrivaror. Om förslaget accepteras av EU-medlemsländerna innebär det att företag inte länge behöver testa sina produkter både i EU och i USA.

Fler nyheter »