Är Övre Norrland Europas entreprenörsregion 2017?

2015-12-01

Europeiska entreprenörsregioner (EER) är ett projekt som identifierar och belönar EU-regioner som visar en enastående och innovativ entreprenörspolitisk strategi, oavsett storlek, välstånd och kompetens. De regioner som har den mest trovärdiga, framsynta och lovande syn planen beviljas hederstiteln "Årets entreprenörsregion”. Det är öppet för alla organisationer att ansöka om utmärkelsen.

Regionkommittén (ReK) lanserade 2017 års upplaga av det europeiska priset för entreprenörsregionerna i Luxemburg den 18 november. EER priset är öppet för alla EU:s regioner och städer som är redo att genomföra en ambitiös strategi för att stödja sina små-och medelstora företagare. Varje år tilldelas utmärkelsen till specifika regioner som har visioner gällande entreprenörskap och bidra till genomförandet av Småföretagandeakten i Europa.

Syftet med EER priset är inte att belöna tidigare händelser utan snarare att uppmuntra framtida åtgärder för att främja entreprenörskap och samarbete på alla nivåer. Genomförandet av prisbelönta regionala strategier kommer att övervakas under utmärkelsen året av EER-juryn, som består av ReK: s ledamöter, företrädare för EU-institutionerna och arbetsmarknadens parter. I slutet av året besöker juryn de olika regionerna i syfte att kontrollera de framsteg som gjorts och ge dem rekommendationer och synpunkter på arbetet. Vinnarnas viktigaste resultat och framsteg kommer även att spridas som goda exempel och diskuteras mellan regionala och lokala myndigheter genom EER nätverket.

Som en del av regionen Övre Norrland kan aktörer i Norrbotten och Västerbotten ansöka om Europeiska entreprenörsregioner 2017. Bland tidigare vinnare av EER 2016 finns Glasgow i Storbritannien, Lombardiet i Italien och Lillpolen i Polen.

Sista ansökningsdagen för att ansöka om EER 2017 är den 18 mars 2016.

 Läs mer här. 

/ Alexandra Strömbäck 

 

Nyheter på området

 • Svenskt EU-finansierat projekt ”Teknikutveckling och Innovation” hjälper svenska småföretag att energieffektivisera

  2018-06-20

  Idag finns det många olika teknologiska möjligheter och innovativa lösningar för att hjälpa små- och medelstora företag att genomföra energieffektivisering av verksamheten. Trots detta är det få företag som tar denna chansen, detta beror främst på bristande kunskap kring att nya innovativa lösningar existerar, bristande färdigheter att implementera lösningar eller helt enkelt otillräcklig ekonomi för att implementera eventuella lösningar. Sveriges Energimyndighet har initierat ett ERUF-finansierat (Europeiska regionala utvecklingsfonden) projekt för att förbättra energieffektivisering hos små- och medelstora företag i Sverige där företag nu kan söka stöd inom flera olika områden för att förbättra energieffektiviseringen.

 • Ny politik fastställer lika lön för utländsk arbetskraft i EU

  2018-06-14

  År 2016 fanns det 2,3 miljoner utstationerade arbetare i EU, som för företag i ett EU-land jobbar i ett annat EU-land. Många av dessa jobbade inom byggsektorn. I slutet av maj i Europaparlamentet resulterade röstningen om rätten till lika lön för lika arbete i en kraftig majoritet som sa ”ja” medan de svenska EU-parlamentarikerna var delade mellan ja och nej.

 • EU-kommissionen publicerar guide för ökad innovativ offentlig upphandling

  2018-05-16

  Inom ramen för den förnyade agendan för forskning och innovation och i förberedelserna inför det informella toppmötet om digitala Europa som hålls i Sofia den 17 maj har EU-kommissionen publicerat en guide om Innovationsupphandling. Guiden syftar till att uppmuntra offentliga upphandlare av gods och tjänster att i större utsträckning använda offentlig upphandling som verktyg för att stimulera innovationer.

 • Nytt handelsavtal mellan EU och Mexiko undertecknat

  2018-04-25

  Den 21:e april meddelade EU-kommissionen att den pågående förhandlingen med Mexiko om ett förnyat handelsavtal var färdigställt. EU:s tidigare handelsavtal med Mexiko upprättades år 2000 och omfattade främst tullar på industri- och råvaror. Det nya handelsavtalet ska omfatta även enklare tullförfaranden för de flesta varor som exporteras och importeras till/från Mexiko. Även jordbrukssektorn inkluderas i avtalet vilket beräknas öka Europas export samt import av matvaror till och från Mexiko.

 • VentureEU ska öka tilldelningen av riskkapital till små och medelstora företag

  2018-04-16

  Den 10 april 2018 presenterade EU-kommissionen tillsammans med Europeiska Investeringsfonden (EIF) ett nytt pan-europeiskt fondinvesteringinstrument i syfte att stärka start-ups och små- samt medelstora företag: VentureEU. Instrumentet beräknas att samla in offentliga och privata investeringar till ett värde av 2,1 miljarder € varav 410 miljoner € skjuts in från olika befintliga EU-fonder. Pengarna inriktas mot tydliga målsättningar och ska användas till investeringar för småföretag och start-ups inom EU.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS