Ansök om medlemskap i EU:s innovationspartnerskap för råvaror

2016-12-13

EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag (DG GROW) har öppnat utlysningen för medlemskap i Europeiska innovationspartnerskapet (EIP) för råvaror. Det gäller både högnivåstyrgruppen samt de operativa grupperna.

161213EIPecLogo
161213EIPRåvaror

EIP för råvaror är en plattform som för samman aktörer på området från till exempel industrin, offentlig förvaltning, akademien och icke statliga organisationer. EIP har en viktig roll i EU:s framtagande av råvarupolicy. Målet är att plattformen ska fungera som en rådgivande funktion till EU-kommissionen, EU medlemsländer och privata aktörer när det kommet till innovativa lösningar på utmaningar kring råvaror. EIP för råvaror strävar också efter att industrins bidrag till EU:s BNP ska öka med 20 % till år 2020. Detta kommer ha en stor betydelse för EU-kommissionens mål med initiativ som till exempel ”Innovationsunionen” och ”Resurseffektiva Europa” där hållbart utbud av råvaror i den europeiska ekonomin är positivt för samhället i sin helhet.

Nu söker högnivåstyrgruppen upp till 70 representanter. De operativa grupperna har en rådgivande roll till högnivåstyrgruppen och där söker DG GROW upp till 180 experter. Alla organisationer som är registrerade i öppenhetsregistret (Transparency Register) är välkomna att skicka in sin ansökan senast den 31 januari 2017. EU-medlemsländer och andra offentliga förvaltningar har mottagit en inbjudan till detta.

Ansök här senast 31 januari 2017

Öppenhetsregistret hittar du här

Läs mer om EIP för råvaror här

Andra möjligheter framöver inom råvaror
Den 1 februari 2017 öppnar en utlysning ”Råvaror för den hållbara utvecklingen och den cirkulära ekonomin”. Detta genom ERA-MIN 2 som är ett europeiskt samarbete på råmaterialområdet. ERA-MIN 2 är en fortsättning på ERA-MIN som är, ett europeiskt ERA-NET, ett instrument för samverkan med forskningsfinansiärer i andra EU-länder.

Den första utlysningen har en totalbudget på 15 miljoner euro och riktar sig till alla aktörer som uppfyller de formella kraven från de 18 länder/regioner som medverkar i ERA-MIN 2. Utlysningen riktar sig mot utmaningsdriven forskning längs hela värdekedjan inom tre segment av råmaterialområdet (utanför energi- och jordbrukssektorerna): metalliska mineral, industrimineral och konstruktionsmineral.

Se mer på Vinnovas hemsida om ERA-MIN2 info samt info om utlysningen i februari här

/Anna Lundgren

Nya bestämmelser om industrivaror i kommande handelsavtal med USA kan förenkla för små företagare i Sverige

 • Tillväxtverkets utlysning: projekt som skapar kommersiell service i gles-och landsbygder

  2019-03-08

  Tillgång till grundläggande kommersiell service, som dagligvaror och drivmedel, är en förutsättning för att bo, besöka och kunna driva företag i gles- och landsbygder. Tillväxtverkets utlysning ska stödja pilotprojekt som genom samarbete skapar nya och hållbara lösningar i gles- och landsbygder. Ansök senast den 29 maj!

 • EU utlyser projekt inom mediefrihet samt pluralism och inför European Media Literacy Week med premiär den 18 mars

  2019-03-07

  EU investerar 2,2 miljoner euro i tre separata utlysningar för pilotprojekt inom mediefrihet och pluralism som ska främja kvalitativ journalism och gränsöverskridande samarbete mellan professionella inom media och medieråd i den digitala eran. Det övergripande syftet är att stärka medie- och informationskunnighet, också kallat MIK. Under EU-kommissionens nyinstiftade MIK-vecka som äger rum den 18–22 mars deltar regioner från hela EU och det finns bland annat möjlighet att lägga upp regionala och lokala aktiviteter på EU-kommissionens interaktiva webkarta eller nominera någon till Media Literacy Awards.

 • EU-förhandlingar når överenskommelse för modernisering av upphovsrättslagar

  2019-02-22

  Den 13 februari kom EU-parlamentet, EU-kommissionen och ministerrådet överens om att ett politiskt avtal som moderniserar upphovsrättslagar så att de passar in i ett digitaliserat samhälle med fördelar till alla ”kreativa” sektorer, press, forskare, utbildare och institutioner för kulturella arv och EU:s medborgare, skriver EU-kommissionen i ett pressmeddelande.

 • EU industry days 2019

  2019-02-11

  Den 5-6 februari anordnade EU-kommissionen för tredje året i rad ”EU industry days 2019” i Bryssel. Syftet med konferensen var att framhålla EU-kommissionens strategier för att stärka europeisk industri och att öka dess konkurrenskraft. Aktörer från industri, EU, offentlig förvaltning, samt forskare samlades för att diskutera detta och presentera de senaste innovationerna. Även svenska innovationsprojekt presenterades under konferensen. EU bör ta en drivande roll i utvecklandet av innovativ industri enligt EU-kommissionens president Jean-Claude Juncker.

 • Nya bestämmelser om industrivaror i kommande handelsavtal med USA kan förenkla för små företagare i Sverige

  2019-01-25

  EU-kommissionen har kommit med ett förslag om att utveckla EU:s handelsavtal med USA med syfte att förenkla handeln med industrivaror. Om förslaget accepteras av EU-medlemsländerna innebär det att företag inte länge behöver testa sina produkter både i EU och i USA.

Fler nyheter »