Ansök om medlemskap i EU:s innovationspartnerskap för råvaror

2016-12-13

EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag (DG GROW) har öppnat utlysningen för medlemskap i Europeiska innovationspartnerskapet (EIP) för råvaror. Det gäller både högnivåstyrgruppen samt de operativa grupperna.

161213EIPecLogo
161213EIPRåvaror

EIP för råvaror är en plattform som för samman aktörer på området från till exempel industrin, offentlig förvaltning, akademien och icke statliga organisationer. EIP har en viktig roll i EU:s framtagande av råvarupolicy. Målet är att plattformen ska fungera som en rådgivande funktion till EU-kommissionen, EU medlemsländer och privata aktörer när det kommet till innovativa lösningar på utmaningar kring råvaror. EIP för råvaror strävar också efter att industrins bidrag till EU:s BNP ska öka med 20 % till år 2020. Detta kommer ha en stor betydelse för EU-kommissionens mål med initiativ som till exempel ”Innovationsunionen” och ”Resurseffektiva Europa” där hållbart utbud av råvaror i den europeiska ekonomin är positivt för samhället i sin helhet.

Nu söker högnivåstyrgruppen upp till 70 representanter. De operativa grupperna har en rådgivande roll till högnivåstyrgruppen och där söker DG GROW upp till 180 experter. Alla organisationer som är registrerade i öppenhetsregistret (Transparency Register) är välkomna att skicka in sin ansökan senast den 31 januari 2017. EU-medlemsländer och andra offentliga förvaltningar har mottagit en inbjudan till detta.

Ansök här senast 31 januari 2017

Öppenhetsregistret hittar du här

Läs mer om EIP för råvaror här

Andra möjligheter framöver inom råvaror
Den 1 februari 2017 öppnar en utlysning ”Råvaror för den hållbara utvecklingen och den cirkulära ekonomin”. Detta genom ERA-MIN 2 som är ett europeiskt samarbete på råmaterialområdet. ERA-MIN 2 är en fortsättning på ERA-MIN som är, ett europeiskt ERA-NET, ett instrument för samverkan med forskningsfinansiärer i andra EU-länder.

Den första utlysningen har en totalbudget på 15 miljoner euro och riktar sig till alla aktörer som uppfyller de formella kraven från de 18 länder/regioner som medverkar i ERA-MIN 2. Utlysningen riktar sig mot utmaningsdriven forskning längs hela värdekedjan inom tre segment av råmaterialområdet (utanför energi- och jordbrukssektorerna): metalliska mineral, industrimineral och konstruktionsmineral.

Se mer på Vinnovas hemsida om ERA-MIN2 info samt info om utlysningen i februari här

/Anna Lundgren

Nyheter på området

 • Vägledning vid offentlig upphandling av EU-finansierade projekt

  2018-02-27

  Den 13 februari 2018 publicerade EU-kommissionen nya instruktioner i syfte att hjälpa nationella, regionala och lokala tjänstemän att utföra offentliga upphandlingar på ett mer transparent och effektivt sätt. Instruktionerna är tänkta att användas som ett verktyg om vad man bör tänka på och hur man går till väga vid en offentlig upphandling av EU-medel.

 • EU Industry Days 2018: nya utmaningar och möjligheter för den globala industrin

  2018-02-26

  Den 22-23 februari arrangerades konferensen "European Industry Days 2018" av EU-kommissionen i Bryssel. Konferensen syftade till att uppdatera intressenter om EU-kommissionens linje angående industrin i unionen samt vilka åtgärder som tänkas komma skall för att EU:s industrier ska bibehålla fortsatt hög konkurrenskraft på den globala arenan.

 • EU-kommissionen påpekar effekterna av Brexit för brittiska företag

  2018-02-13

  I en rapport som framställts av EU-kommissionen analyseras hur företag och enskilda aktörer kommer att påverkas till följd av Storbritanniens utträde ur EU. I och med Brexit kommer EU:s produktlagstiftning gentemot Storbritannien att upphöra från och med den 30 mars 2019 i och med utträdet. Gällande EU:s inre marknad innebär detta att Storbritannien blir ett tredje land gentemot EU. Det är inte bara EU och nationella myndigheter som kommer att påverkas av Storbritanniens utträde då även Brittiska företag möter juridiska konsekvenser.

 • LULUCF överenskommelse

  2017-12-15

  Den 14 december nådde det estniska ordförandeskapet och Europaparlamentet en informell överenskommelse om LULUCF. Överenskommelsen avslutar trepartssamtalen mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU-medlemsstaterna, och ger EU-omfattande redovisningsregler för LULUCF under perioden 2021-2030.

 • EFNS anordnade skogsseminarium i Bryssel

  2017-11-29

  Den 28 november bjöd Europaforum Norra Sverige in till ett seminarium i Bryssel om det svenska hållbara skogsbruket. Under seminariet diskuterade beslutsfattare från offentlig förvaltning, industri samt akademi på svensk regional och nationell nivå samt EU:s institutioner det svenska skogsbruket och dess bidrag till att motverka klimatförändringar samt skogens betydelse för framväxten av den biobaserade industrin.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS