Ansök om medlemskap i EU:s innovationspartnerskap för råvaror

2016-12-13

EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag (DG GROW) har öppnat utlysningen för medlemskap i Europeiska innovationspartnerskapet (EIP) för råvaror. Det gäller både högnivåstyrgruppen samt de operativa grupperna.

161213EIPecLogo
161213EIPRåvaror

EIP för råvaror är en plattform som för samman aktörer på området från till exempel industrin, offentlig förvaltning, akademien och icke statliga organisationer. EIP har en viktig roll i EU:s framtagande av råvarupolicy. Målet är att plattformen ska fungera som en rådgivande funktion till EU-kommissionen, EU medlemsländer och privata aktörer när det kommet till innovativa lösningar på utmaningar kring råvaror. EIP för råvaror strävar också efter att industrins bidrag till EU:s BNP ska öka med 20 % till år 2020. Detta kommer ha en stor betydelse för EU-kommissionens mål med initiativ som till exempel ”Innovationsunionen” och ”Resurseffektiva Europa” där hållbart utbud av råvaror i den europeiska ekonomin är positivt för samhället i sin helhet.

Nu söker högnivåstyrgruppen upp till 70 representanter. De operativa grupperna har en rådgivande roll till högnivåstyrgruppen och där söker DG GROW upp till 180 experter. Alla organisationer som är registrerade i öppenhetsregistret (Transparency Register) är välkomna att skicka in sin ansökan senast den 31 januari 2017. EU-medlemsländer och andra offentliga förvaltningar har mottagit en inbjudan till detta.

Ansök här senast 31 januari 2017

Öppenhetsregistret hittar du här

Läs mer om EIP för råvaror här

Andra möjligheter framöver inom råvaror
Den 1 februari 2017 öppnar en utlysning ”Råvaror för den hållbara utvecklingen och den cirkulära ekonomin”. Detta genom ERA-MIN 2 som är ett europeiskt samarbete på råmaterialområdet. ERA-MIN 2 är en fortsättning på ERA-MIN som är, ett europeiskt ERA-NET, ett instrument för samverkan med forskningsfinansiärer i andra EU-länder.

Den första utlysningen har en totalbudget på 15 miljoner euro och riktar sig till alla aktörer som uppfyller de formella kraven från de 18 länder/regioner som medverkar i ERA-MIN 2. Utlysningen riktar sig mot utmaningsdriven forskning längs hela värdekedjan inom tre segment av råmaterialområdet (utanför energi- och jordbrukssektorerna): metalliska mineral, industrimineral och konstruktionsmineral.

Se mer på Vinnovas hemsida om ERA-MIN2 info samt info om utlysningen i februari här

/Anna Lundgren

Nyheter på området

 • Svenskt EU-finansierat projekt ”Teknikutveckling och Innovation” hjälper svenska småföretag att energieffektivisera

  2018-06-20

  Idag finns det många olika teknologiska möjligheter och innovativa lösningar för att hjälpa små- och medelstora företag att genomföra energieffektivisering av verksamheten. Trots detta är det få företag som tar denna chansen, detta beror främst på bristande kunskap kring att nya innovativa lösningar existerar, bristande färdigheter att implementera lösningar eller helt enkelt otillräcklig ekonomi för att implementera eventuella lösningar. Sveriges Energimyndighet har initierat ett ERUF-finansierat (Europeiska regionala utvecklingsfonden) projekt för att förbättra energieffektivisering hos små- och medelstora företag i Sverige där företag nu kan söka stöd inom flera olika områden för att förbättra energieffektiviseringen.

 • Ny politik fastställer lika lön för utländsk arbetskraft i EU

  2018-06-14

  År 2016 fanns det 2,3 miljoner utstationerade arbetare i EU, som för företag i ett EU-land jobbar i ett annat EU-land. Många av dessa jobbade inom byggsektorn. I slutet av maj i Europaparlamentet resulterade röstningen om rätten till lika lön för lika arbete i en kraftig majoritet som sa ”ja” medan de svenska EU-parlamentarikerna var delade mellan ja och nej.

 • EU-kommissionen publicerar guide för ökad innovativ offentlig upphandling

  2018-05-16

  Inom ramen för den förnyade agendan för forskning och innovation och i förberedelserna inför det informella toppmötet om digitala Europa som hålls i Sofia den 17 maj har EU-kommissionen publicerat en guide om Innovationsupphandling. Guiden syftar till att uppmuntra offentliga upphandlare av gods och tjänster att i större utsträckning använda offentlig upphandling som verktyg för att stimulera innovationer.

 • Nytt handelsavtal mellan EU och Mexiko undertecknat

  2018-04-25

  Den 21:e april meddelade EU-kommissionen att den pågående förhandlingen med Mexiko om ett förnyat handelsavtal var färdigställt. EU:s tidigare handelsavtal med Mexiko upprättades år 2000 och omfattade främst tullar på industri- och råvaror. Det nya handelsavtalet ska omfatta även enklare tullförfaranden för de flesta varor som exporteras och importeras till/från Mexiko. Även jordbrukssektorn inkluderas i avtalet vilket beräknas öka Europas export samt import av matvaror till och från Mexiko.

 • VentureEU ska öka tilldelningen av riskkapital till små och medelstora företag

  2018-04-16

  Den 10 april 2018 presenterade EU-kommissionen tillsammans med Europeiska Investeringsfonden (EIF) ett nytt pan-europeiskt fondinvesteringinstrument i syfte att stärka start-ups och små- samt medelstora företag: VentureEU. Instrumentet beräknas att samla in offentliga och privata investeringar till ett värde av 2,1 miljarder € varav 410 miljoner € skjuts in från olika befintliga EU-fonder. Pengarna inriktas mot tydliga målsättningar och ska användas till investeringar för småföretag och start-ups inom EU.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS