EU-kommissionens ekonomiska höstprognos pekar på positiv utveckling

2017-11-17

Den 9 november offentliggjordes EU-kommissions ekonomiska höstprognos som visar på goda visioner. Enligt prognosen kommer EU:s ekonomi fortsatt att växa under 2018 och 2019 och dessutom i den snabbaste takten på 10 år. Sveriges ekonomi blomstrar i prognosen och sysselsättningsgraden förväntas uppgå till 81,2%, vilket är den högsta i hela EU.

EU-kommissionens prognos visar på en BNP tillväxt på 2.3 % i år samt något lägre siffror på 2.1% 2018 och 1.9% 2019 vilket är betydligt bättre prognoser än vad som presenterades i vårprognosen. Gällande arbetslösheten i EU lämnar EU-kommissionen även här goda prognoser och uppskattningsvis förväntas den ligga på 7.8% i år vilket är den lägsta nivån sedan 2009. Kommande två år förväntas den sjunka ännu mer till 7.0%. Osäkerheten över att prognoserna kan bli bättre eller sämre är balanserad, som negativ trend befarar man att Brexit och ökade geopolitiska spänningar kan påverka utfallet.

Sverige går en positiv prognos till mötes

Sveriges BNP förväntas stadigt fortsätta uppåt på 3.2% i år och en mindre nedgång till 2.2% 2019. Utvecklingen leder till viktiga förbättringar av arbetsmarknadsläget i form av sänkt arbetslöshet från 6.9% 2016 till 6.3% 2019, vad som kan hindra att arbetslösheten skulle gå ned snabbare är bristen på kvalificerad arbetskraft. Riskerna för den svenska prognosen är även relativt balanserade, på den positiva sidan kan en lyckad integration på medellång sikt vara gynnsam för arbetsmarknaden. Vad man befarar kan ha en negativ inverkan är att en eventuell korrigering av bostadspriserna kan leda till att dämpa hushållens framtidstro.

Läs mer om den ekonomiska höstprognosen här.
Läs mer om prognosen för Sverige här.

/Lovisa Jonsson

Nyheter på området

 • EU-kommissionen publicerar den nya bioekonomistrategin

  2018-10-16

  EU-kommissionen publicerade meddelandet "En ny bioekonomisk strategi för ett hållbart Europa" den 11 oktober. Den uppdaterade bioekonomistrategin syftar till att utveckla och påskynda utbyggnaden av en hållbar och cirkulär europeisk bioekonomi.

 • Svenskt EU-finansierat projekt ”Teknikutveckling och Innovation” hjälper svenska småföretag att energieffektivisera

  2018-06-20

  Idag finns det många olika teknologiska möjligheter och innovativa lösningar för att hjälpa små- och medelstora företag att genomföra energieffektivisering av verksamheten. Trots detta är det få företag som tar denna chansen, detta beror främst på bristande kunskap kring att nya innovativa lösningar existerar, bristande färdigheter att implementera lösningar eller helt enkelt otillräcklig ekonomi för att implementera eventuella lösningar. Sveriges Energimyndighet har initierat ett ERUF-finansierat (Europeiska regionala utvecklingsfonden) projekt för att förbättra energieffektivisering hos små- och medelstora företag i Sverige där företag nu kan söka stöd inom flera olika områden för att förbättra energieffektiviseringen.

 • Ny politik fastställer lika lön för utländsk arbetskraft i EU

  2018-06-14

  År 2016 fanns det 2,3 miljoner utstationerade arbetare i EU, som för företag i ett EU-land jobbar i ett annat EU-land. Många av dessa jobbade inom byggsektorn. I slutet av maj i Europaparlamentet resulterade röstningen om rätten till lika lön för lika arbete i en kraftig majoritet som sa ”ja” medan de svenska EU-parlamentarikerna var delade mellan ja och nej.

 • EU-kommissionen publicerar guide för ökad innovativ offentlig upphandling

  2018-05-16

  Inom ramen för den förnyade agendan för forskning och innovation och i förberedelserna inför det informella toppmötet om digitala Europa som hålls i Sofia den 17 maj har EU-kommissionen publicerat en guide om Innovationsupphandling. Guiden syftar till att uppmuntra offentliga upphandlare av gods och tjänster att i större utsträckning använda offentlig upphandling som verktyg för att stimulera innovationer.

 • Nytt handelsavtal mellan EU och Mexiko undertecknat

  2018-04-25

  Den 21:e april meddelade EU-kommissionen att den pågående förhandlingen med Mexiko om ett förnyat handelsavtal var färdigställt. EU:s tidigare handelsavtal med Mexiko upprättades år 2000 och omfattade främst tullar på industri- och råvaror. Det nya handelsavtalet ska omfatta även enklare tullförfaranden för de flesta varor som exporteras och importeras till/från Mexiko. Även jordbrukssektorn inkluderas i avtalet vilket beräknas öka Europas export samt import av matvaror till och från Mexiko.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS