EU-kommissionens ekonomiska höstprognos pekar på positiv utveckling

2017-11-17

Den 9 november offentliggjordes EU-kommissions ekonomiska höstprognos som visar på goda visioner. Enligt prognosen kommer EU:s ekonomi fortsatt att växa under 2018 och 2019 och dessutom i den snabbaste takten på 10 år. Sveriges ekonomi blomstrar i prognosen och sysselsättningsgraden förväntas uppgå till 81,2%, vilket är den högsta i hela EU.

EU-kommissionens prognos visar på en BNP tillväxt på 2.3 % i år samt något lägre siffror på 2.1% 2018 och 1.9% 2019 vilket är betydligt bättre prognoser än vad som presenterades i vårprognosen. Gällande arbetslösheten i EU lämnar EU-kommissionen även här goda prognoser och uppskattningsvis förväntas den ligga på 7.8% i år vilket är den lägsta nivån sedan 2009. Kommande två år förväntas den sjunka ännu mer till 7.0%. Osäkerheten över att prognoserna kan bli bättre eller sämre är balanserad, som negativ trend befarar man att Brexit och ökade geopolitiska spänningar kan påverka utfallet.

Sverige går en positiv prognos till mötes

Sveriges BNP förväntas stadigt fortsätta uppåt på 3.2% i år och en mindre nedgång till 2.2% 2019. Utvecklingen leder till viktiga förbättringar av arbetsmarknadsläget i form av sänkt arbetslöshet från 6.9% 2016 till 6.3% 2019, vad som kan hindra att arbetslösheten skulle gå ned snabbare är bristen på kvalificerad arbetskraft. Riskerna för den svenska prognosen är även relativt balanserade, på den positiva sidan kan en lyckad integration på medellång sikt vara gynnsam för arbetsmarknaden. Vad man befarar kan ha en negativ inverkan är att en eventuell korrigering av bostadspriserna kan leda till att dämpa hushållens framtidstro.

Läs mer om den ekonomiska höstprognosen här.
Läs mer om prognosen för Sverige här.

/Lovisa Jonsson

Nyheter på området

 • EU-kommissionen publicerar guide för ökad innovativ offentlig upphandling

  2018-05-16

  Inom ramen för den förnyade agendan för forskning och innovation och i förberedelserna inför det informella toppmötet om digitala Europa som hålls i Sofia den 17 maj har EU-kommissionen publicerat en guide om Innovationsupphandling. Guiden syftar till att uppmuntra offentliga upphandlare av gods och tjänster att i större utsträckning använda offentlig upphandling som verktyg för att stimulera innovationer.

 • Nytt handelsavtal mellan EU och Mexiko undertecknat

  2018-04-25

  Den 21:e april meddelade EU-kommissionen att den pågående förhandlingen med Mexiko om ett förnyat handelsavtal var färdigställt. EU:s tidigare handelsavtal med Mexiko upprättades år 2000 och omfattade främst tullar på industri- och råvaror. Det nya handelsavtalet ska omfatta även enklare tullförfaranden för de flesta varor som exporteras och importeras till/från Mexiko. Även jordbrukssektorn inkluderas i avtalet vilket beräknas öka Europas export samt import av matvaror till och från Mexiko.

 • VentureEU ska öka tilldelningen av riskkapital till små och medelstora företag

  2018-04-16

  Den 10 april 2018 presenterade EU-kommissionen tillsammans med Europeiska Investeringsfonden (EIF) ett nytt pan-europeiskt fondinvesteringinstrument i syfte att stärka start-ups och små- samt medelstora företag: VentureEU. Instrumentet beräknas att samla in offentliga och privata investeringar till ett värde av 2,1 miljarder € varav 410 miljoner € skjuts in från olika befintliga EU-fonder. Pengarna inriktas mot tydliga målsättningar och ska användas till investeringar för småföretag och start-ups inom EU.

 • Vägledning vid offentlig upphandling av EU-finansierade projekt

  2018-02-27

  Den 13 februari 2018 publicerade EU-kommissionen nya instruktioner i syfte att hjälpa nationella, regionala och lokala tjänstemän att utföra offentliga upphandlingar på ett mer transparent och effektivt sätt. Instruktionerna är tänkta att användas som ett verktyg om vad man bör tänka på och hur man går till väga vid en offentlig upphandling av EU-medel.

 • EU Industry Days 2018: nya utmaningar och möjligheter för den globala industrin

  2018-02-26

  Den 22-23 februari arrangerades konferensen "European Industry Days 2018" av EU-kommissionen i Bryssel. Konferensen syftade till att uppdatera intressenter om EU-kommissionens linje angående industrin i unionen samt vilka åtgärder som tänkas komma skall för att EU:s industrier ska bibehålla fortsatt hög konkurrenskraft på den globala arenan.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS