EU-kommissionens ekonomiska höstprognos pekar på positiv utveckling

2017-11-17

Den 9 november offentliggjordes EU-kommissions ekonomiska höstprognos som visar på goda visioner. Enligt prognosen kommer EU:s ekonomi fortsatt att växa under 2018 och 2019 och dessutom i den snabbaste takten på 10 år. Sveriges ekonomi blomstrar i prognosen och sysselsättningsgraden förväntas uppgå till 81,2%, vilket är den högsta i hela EU.

EU-kommissionens prognos visar på en BNP tillväxt på 2.3 % i år samt något lägre siffror på 2.1% 2018 och 1.9% 2019 vilket är betydligt bättre prognoser än vad som presenterades i vårprognosen. Gällande arbetslösheten i EU lämnar EU-kommissionen även här goda prognoser och uppskattningsvis förväntas den ligga på 7.8% i år vilket är den lägsta nivån sedan 2009. Kommande två år förväntas den sjunka ännu mer till 7.0%. Osäkerheten över att prognoserna kan bli bättre eller sämre är balanserad, som negativ trend befarar man att Brexit och ökade geopolitiska spänningar kan påverka utfallet.

Sverige går en positiv prognos till mötes

Sveriges BNP förväntas stadigt fortsätta uppåt på 3.2% i år och en mindre nedgång till 2.2% 2019. Utvecklingen leder till viktiga förbättringar av arbetsmarknadsläget i form av sänkt arbetslöshet från 6.9% 2016 till 6.3% 2019, vad som kan hindra att arbetslösheten skulle gå ned snabbare är bristen på kvalificerad arbetskraft. Riskerna för den svenska prognosen är även relativt balanserade, på den positiva sidan kan en lyckad integration på medellång sikt vara gynnsam för arbetsmarknaden. Vad man befarar kan ha en negativ inverkan är att en eventuell korrigering av bostadspriserna kan leda till att dämpa hushållens framtidstro.

Läs mer om den ekonomiska höstprognosen här.
Läs mer om prognosen för Sverige här.

/Lovisa Jonsson

Nyheter på området

 • EU-kommissionen påpekar effekterna av Brexit för brittiska företag

  2018-02-13

  I en rapport som framställts av EU-kommissionen analyseras hur företag och enskilda aktörer kommer att påverkas till följd av Storbritanniens utträde ur EU. I och med Brexit kommer EU:s produktlagstiftning gentemot Storbritannien att upphöra från och med den 30 mars 2019 i och med utträdet. Gällande EU:s inre marknad innebär detta att Storbritannien blir ett tredje land gentemot EU. Det är inte bara EU och nationella myndigheter som kommer att påverkas av Storbritanniens utträde då även Brittiska företag möter juridiska konsekvenser.

 • LULUCF överenskommelse

  2017-12-15

  Den 14 december nådde det estniska ordförandeskapet och Europaparlamentet en informell överenskommelse om LULUCF. Överenskommelsen avslutar trepartssamtalen mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU-medlemsstaterna, och ger EU-omfattande redovisningsregler för LULUCF under perioden 2021-2030.

 • EFNS anordnade skogsseminarium i Bryssel

  2017-11-29

  Den 28 november bjöd Europaforum Norra Sverige in till ett seminarium i Bryssel om det svenska hållbara skogsbruket. Under seminariet diskuterade beslutsfattare från offentlig förvaltning, industri samt akademi på svensk regional och nationell nivå samt EU:s institutioner det svenska skogsbruket och dess bidrag till att motverka klimatförändringar samt skogens betydelse för framväxten av den biobaserade industrin.

 • BIOBASE-konferensen i Piteå 2017

  2017-11-29

  Den 22-23 november 2017 hölls BIOBASE-konferensen i Piteå, ett samarrangemang mellan Piteå Science Park och Näringsdepartementet. BIOBASE är en mötesplats för politiker, näringsliv och forskare om cirkulär och biobaserad ekonomi med skogen som förnyelsebar råvara. Under två dagar visade BIOBASE 2017 upp Sveriges position och ambition inom cirkulär och biobaserad ekonomi.

 • EU-kommissionens ekonomiska höstprognos pekar på positiv utveckling

  2017-11-17

  Den 9 november offentliggjordes EU-kommissions ekonomiska höstprognos som visar på goda visioner. Enligt prognosen kommer EU:s ekonomi fortsatt att växa under 2018 och 2019 och dessutom i den snabbaste takten på 10 år. Sveriges ekonomi blomstrar i prognosen och sysselsättningsgraden förväntas uppgå till 81,2%, vilket är den högsta i hela EU.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS