EU-kommissionens ekonomiska höstprognos pekar på positiv utveckling

2017-11-17

Den 9 november offentliggjordes EU-kommissions ekonomiska höstprognos som visar på goda visioner. Enligt prognosen kommer EU:s ekonomi fortsatt att växa under 2018 och 2019 och dessutom i den snabbaste takten på 10 år. Sveriges ekonomi blomstrar i prognosen och sysselsättningsgraden förväntas uppgå till 81,2%, vilket är den högsta i hela EU.

EU-kommissionens prognos visar på en BNP tillväxt på 2.3 % i år samt något lägre siffror på 2.1% 2018 och 1.9% 2019 vilket är betydligt bättre prognoser än vad som presenterades i vårprognosen. Gällande arbetslösheten i EU lämnar EU-kommissionen även här goda prognoser och uppskattningsvis förväntas den ligga på 7.8% i år vilket är den lägsta nivån sedan 2009. Kommande två år förväntas den sjunka ännu mer till 7.0%. Osäkerheten över att prognoserna kan bli bättre eller sämre är balanserad, som negativ trend befarar man att Brexit och ökade geopolitiska spänningar kan påverka utfallet.

Sverige går en positiv prognos till mötes

Sveriges BNP förväntas stadigt fortsätta uppåt på 3.2% i år och en mindre nedgång till 2.2% 2019. Utvecklingen leder till viktiga förbättringar av arbetsmarknadsläget i form av sänkt arbetslöshet från 6.9% 2016 till 6.3% 2019, vad som kan hindra att arbetslösheten skulle gå ned snabbare är bristen på kvalificerad arbetskraft. Riskerna för den svenska prognosen är även relativt balanserade, på den positiva sidan kan en lyckad integration på medellång sikt vara gynnsam för arbetsmarknaden. Vad man befarar kan ha en negativ inverkan är att en eventuell korrigering av bostadspriserna kan leda till att dämpa hushållens framtidstro.

Läs mer om den ekonomiska höstprognosen här.
Läs mer om prognosen för Sverige här.

/Lovisa Jonsson

Nyheter på området

 • Nya EU-regler från och med 1 januari 2019: för att undvika skatteflykt och förbättra säkerheten vid hantering av värdepapper

  2019-01-15

  Den 1 januari 2019 trädde två nya EU-lagar i kraft. Den ena i syfte att förhindra stora företags skatteflykter och den andra i syfte att återuppliva EU:s värdepappersmarknad.

 • Utträdesavtal för Storbritannien presenterat

  2018-11-21

  De senaste dagarna har heta diskussioner förts om Brexit - Storbritanniens utträde ur EU. Storbritannien har tillsammans med EU till slut kommit överens om ett utträdesavtal som även den brittiska regeringen godkänt. EU-ministrarna har samlats i Bryssel för vidare diskussioner inför det extrainkallade EU-toppmötet med EU:s regeringschefer som kommer att äga rum den 25 november. Joan McAlpine från Scottish National Party har också kallat till lunchmöte för de senaste uppdateringarna kring Skottlands framtida relation med EU och Europa som man värnar om. En lösning för Nordirland har inte beslutats om i dagsläget

 • Raw Materials Week 2018

  2018-11-21

  Den 12-16 november anordnade EU-kommissionen Raw Material Week. Årets tema var ”Raw Materials for low carbon and circular economy”. Ett flertal seminarier arrangerades i olika ämnen med beröring på gruvnäringen och skogsindustrin med deltagande från intresseorganisationer, forskare, företag och andra intressenter.

 • EU-kommissionen publicerar den nya bioekonomistrategin

  2018-10-16

  EU-kommissionen publicerade meddelandet "En ny bioekonomisk strategi för ett hållbart Europa" den 11 oktober. Den uppdaterade bioekonomistrategin syftar till att utveckla och påskynda utbyggnaden av en hållbar och cirkulär europeisk bioekonomi.

 • Svenskt EU-finansierat projekt ”Teknikutveckling och Innovation” hjälper svenska småföretag att energieffektivisera

  2018-06-20

  Idag finns det många olika teknologiska möjligheter och innovativa lösningar för att hjälpa små- och medelstora företag att genomföra energieffektivisering av verksamheten. Trots detta är det få företag som tar denna chansen, detta beror främst på bristande kunskap kring att nya innovativa lösningar existerar, bristande färdigheter att implementera lösningar eller helt enkelt otillräcklig ekonomi för att implementera eventuella lösningar. Sveriges Energimyndighet har initierat ett ERUF-finansierat (Europeiska regionala utvecklingsfonden) projekt för att förbättra energieffektivisering hos små- och medelstora företag i Sverige där företag nu kan söka stöd inom flera olika områden för att förbättra energieffektiviseringen.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS