EU:s kommande industristrategi ska säkra europeiska industrins framtid

2014-11-18

Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén tillsammans med European Policy Center (EPC), en oberoende och icke-vinstdrivande tankesmedja med syfte att främja den europeiska integrationen genom analys och debatt, anordnade den 12 november en konferens om EU:s industripolitik och framtida lösningar på dess utmaningar. På agendan under konferensen ”A new Industrial Policy för Europe” var produktionens betydelse i den industriella sektorn och dess påverkan på Europas ekonomi. Syftet med konferensen var att klargöra situationen för den europeiska industrin och att främja debatten om hur EU:s framtida industripolitik bäst ska utformas. EPC presenterade även sin nya publikation ”Towards a New Industrial Policy for Europe” som kartlägger utvecklingen av den europeiska tillverkningsindustrin och ger rekommendationer på hur den kan förbättras.

Enligt EPC:s rapport är den ekonomiska och finansiella krisen anledningen till att Europas tillverkningsindustri har varit i stadig nedgång. Rapporten tar upp de strukturella bristerna i den europeiska tillverkningsindustrin, i synnerhet svårigheterna med förnyelse och anpassning till den nya globala miljön. Dessa pekas ut att vara dem bakomliggande orsakerna till problematiken att upprätthålla en stark industriell grund i Europa och en konkurrenskraftig position på den internationella marknaden. En handlingsplan gentemot industrin har blivit antagen på både EU:s nivå samt på den nationella nivån där syftet är att arbeta mot industritillverkningens bieffekter, såsom högt koldioxidutsläpp och låg resurseffektivitet. Dock har konkreta åtgärder inom båda nivåerna varit inkonsekvent och svag i jämförelse med den politik om tillverkning som genomförs av våra konkurrenter, till exempel USA.

Lösningen är mer innovation, ny teknik och resurseffektivitet
Nyckeln för tillverkningsindustrin är att satsa mer på innovation och utbildning, nya teknologier och resurseffektiv inom tillverkningsindustri i Europa enligt EPC:s rapport. Avslutningsvis föreslås i rapporten en handlingsplan till framtida åtgärder, till exempel att stärka positionen i den globala konkurrensen. EU-kommissionen kommer i början av 2015 att presentera sin nya europeiska industristrategi där åtgärdsplanen ska säkra en bättre framtid för industritillverkningen i Europa, meddelade Elżbieta Bieńkowska, EU-kommissionär för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag, på konferensen.

Läs mer i EPC:s rapport om EU:s framtida industripolitik

Läs EU-kommissionär Bieńkowskas tal vid konferensen

Här kan du ta del av information om konferensen samt talarnas presentationer

/Erica Rönnqvist

Nyheter på området

 • Utträdesavtal för Storbritannien presenterat

  2018-11-21

  De senaste dagarna har heta diskussioner förts om Brexit - Storbritanniens utträde ur EU. Storbritannien har tillsammans med EU till slut kommit överens om ett utträdesavtal som även den brittiska regeringen godkänt. EU-ministrarna har samlats i Bryssel för vidare diskussioner inför det extrainkallade EU-toppmötet med EU:s regeringschefer som kommer att äga rum den 25 november. Joan McAlpine från Scottish National Party har också kallat till lunchmöte för de senaste uppdateringarna kring Skottlands framtida relation med EU och Europa som man värnar om. En lösning för Nordirland har inte beslutats om i dagsläget

 • Raw Materials Week 2018

  2018-11-21

  Den 12-16 november anordnade EU-kommissionen Raw Material Week. Årets tema var ”Raw Materials for low carbon and circular economy”. Ett flertal seminarier arrangerades i olika ämnen med beröring på gruvnäringen och skogsindustrin med deltagande från intresseorganisationer, forskare, företag och andra intressenter.

 • EU-kommissionen publicerar den nya bioekonomistrategin

  2018-10-16

  EU-kommissionen publicerade meddelandet "En ny bioekonomisk strategi för ett hållbart Europa" den 11 oktober. Den uppdaterade bioekonomistrategin syftar till att utveckla och påskynda utbyggnaden av en hållbar och cirkulär europeisk bioekonomi.

 • Svenskt EU-finansierat projekt ”Teknikutveckling och Innovation” hjälper svenska småföretag att energieffektivisera

  2018-06-20

  Idag finns det många olika teknologiska möjligheter och innovativa lösningar för att hjälpa små- och medelstora företag att genomföra energieffektivisering av verksamheten. Trots detta är det få företag som tar denna chansen, detta beror främst på bristande kunskap kring att nya innovativa lösningar existerar, bristande färdigheter att implementera lösningar eller helt enkelt otillräcklig ekonomi för att implementera eventuella lösningar. Sveriges Energimyndighet har initierat ett ERUF-finansierat (Europeiska regionala utvecklingsfonden) projekt för att förbättra energieffektivisering hos små- och medelstora företag i Sverige där företag nu kan söka stöd inom flera olika områden för att förbättra energieffektiviseringen.

 • Ny politik fastställer lika lön för utländsk arbetskraft i EU

  2018-06-14

  År 2016 fanns det 2,3 miljoner utstationerade arbetare i EU, som för företag i ett EU-land jobbar i ett annat EU-land. Många av dessa jobbade inom byggsektorn. I slutet av maj i Europaparlamentet resulterade röstningen om rätten till lika lön för lika arbete i en kraftig majoritet som sa ”ja” medan de svenska EU-parlamentarikerna var delade mellan ja och nej.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS