Innovativ offentlig upphandling

2016-09-20

Varje år investerar över 250 000 offentliga myndigheter i EU runt 14 % av BNP på upphandling av varor och tjänster. EU:s direktiv om upphandling uppmuntrar till innovativ offentlig upphandling som ett viktigt verktyg för att uppnå uppsatta EU-mål för stärkt konkurrenskraft och ekonomiskt tillväxt. Inom innovativ offentlig upphandling finns obrukad potential menar EU-kommissionen. 

 

EU-rätten fastställer en gemensam grund av regler för offentlig upphandling i EU för att alla företag ska ha samma utgångspunkt. Dessa regler utformar hur kommuner och landsting samt övriga myndigheter som berörs av regelverket för offentlig upphandling ska upphandla varor och tjänster. EU:s direktiv om offentlig upphandling ska införlivas i nationell lagstiftning.

Enligt EU-kommissionens strategi om offentlig upphandling leder transparent, rättvis och konkurrenskraftig offentlig upphandling över hela EU till nya affärsmöjligheter, driver ekonomisk tillväxt och skapar nya arbetstillfällen. Genom att se över hela tillvägagångssättet av upphandling kan offentlig administration bli mer effektiv, mer ändamålsenlig och mer företagsvänlig. Förbättrad förvaltning, förenkling av procedurer och bättre användande av elektroniska verktyg inom offentlig upphandling är också viktiga verktyg för att motarbeta bedrägeri och korruption.

 

EU-kommissionens generaldirektorat för den Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag (GROW), med ansvar för området offentlig upphandling i EU, anordnar årliga konferenser på temat offentlig upphandling för diskussioner med intressenter om potentialer och tillämpning av offentlig upphandling. Den 26 oktober i år anordnar EU-kommissionen i samarbete med tyska myndigheter den femte konferensen med fokus på ”Innovativ offentlig upphandling”  i Berlin. Offentliga myndigheter uppmuntras att tillämpa innovativ offentlig upphandling vilken enligt EU:s direktiv om offentlig upphandling utgör ett viktigt verktyg att uppnå uppsatta EU-mål för stärkt konkurrenskraft och tillväxt i EU. 

EU:s direktiv om offentlig upphandling

Program "5th annual conference on public procurement"

 

För mer information kontakta

Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs och ansvarig för området inre marknad på North Sweden European Office.

 

/Anna Lundgren & Mona Mansour

Nyheter på området

 • Utträdesavtal för Storbritannien presenterat

  2018-11-21

  De senaste dagarna har heta diskussioner förts om Brexit - Storbritanniens utträde ur EU. Storbritannien har tillsammans med EU till slut kommit överens om ett utträdesavtal som även den brittiska regeringen godkänt. EU-ministrarna har samlats i Bryssel för vidare diskussioner inför det extrainkallade EU-toppmötet med EU:s regeringschefer som kommer att äga rum den 25 november. Joan McAlpine från Scottish National Party har också kallat till lunchmöte för de senaste uppdateringarna kring Skottlands framtida relation med EU och Europa som man värnar om. En lösning för Nordirland har inte beslutats om i dagsläget

 • Raw Materials Week 2018

  2018-11-21

  Den 12-16 november anordnade EU-kommissionen Raw Material Week. Årets tema var ”Raw Materials for low carbon and circular economy”. Ett flertal seminarier arrangerades i olika ämnen med beröring på gruvnäringen och skogsindustrin med deltagande från intresseorganisationer, forskare, företag och andra intressenter.

 • EU-kommissionen publicerar den nya bioekonomistrategin

  2018-10-16

  EU-kommissionen publicerade meddelandet "En ny bioekonomisk strategi för ett hållbart Europa" den 11 oktober. Den uppdaterade bioekonomistrategin syftar till att utveckla och påskynda utbyggnaden av en hållbar och cirkulär europeisk bioekonomi.

 • Svenskt EU-finansierat projekt ”Teknikutveckling och Innovation” hjälper svenska småföretag att energieffektivisera

  2018-06-20

  Idag finns det många olika teknologiska möjligheter och innovativa lösningar för att hjälpa små- och medelstora företag att genomföra energieffektivisering av verksamheten. Trots detta är det få företag som tar denna chansen, detta beror främst på bristande kunskap kring att nya innovativa lösningar existerar, bristande färdigheter att implementera lösningar eller helt enkelt otillräcklig ekonomi för att implementera eventuella lösningar. Sveriges Energimyndighet har initierat ett ERUF-finansierat (Europeiska regionala utvecklingsfonden) projekt för att förbättra energieffektivisering hos små- och medelstora företag i Sverige där företag nu kan söka stöd inom flera olika områden för att förbättra energieffektiviseringen.

 • Ny politik fastställer lika lön för utländsk arbetskraft i EU

  2018-06-14

  År 2016 fanns det 2,3 miljoner utstationerade arbetare i EU, som för företag i ett EU-land jobbar i ett annat EU-land. Många av dessa jobbade inom byggsektorn. I slutet av maj i Europaparlamentet resulterade röstningen om rätten till lika lön för lika arbete i en kraftig majoritet som sa ”ja” medan de svenska EU-parlamentarikerna var delade mellan ja och nej.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS