Innovativ offentlig upphandling

2016-09-20

Varje år investerar över 250 000 offentliga myndigheter i EU runt 14 % av BNP på upphandling av varor och tjänster. EU:s direktiv om upphandling uppmuntrar till innovativ offentlig upphandling som ett viktigt verktyg för att uppnå uppsatta EU-mål för stärkt konkurrenskraft och ekonomiskt tillväxt. Inom innovativ offentlig upphandling finns obrukad potential menar EU-kommissionen. 

 

EU-rätten fastställer en gemensam grund av regler för offentlig upphandling i EU för att alla företag ska ha samma utgångspunkt. Dessa regler utformar hur kommuner och landsting samt övriga myndigheter som berörs av regelverket för offentlig upphandling ska upphandla varor och tjänster. EU:s direktiv om offentlig upphandling ska införlivas i nationell lagstiftning.

Enligt EU-kommissionens strategi om offentlig upphandling leder transparent, rättvis och konkurrenskraftig offentlig upphandling över hela EU till nya affärsmöjligheter, driver ekonomisk tillväxt och skapar nya arbetstillfällen. Genom att se över hela tillvägagångssättet av upphandling kan offentlig administration bli mer effektiv, mer ändamålsenlig och mer företagsvänlig. Förbättrad förvaltning, förenkling av procedurer och bättre användande av elektroniska verktyg inom offentlig upphandling är också viktiga verktyg för att motarbeta bedrägeri och korruption.

 

EU-kommissionens generaldirektorat för den Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag (GROW), med ansvar för området offentlig upphandling i EU, anordnar årliga konferenser på temat offentlig upphandling för diskussioner med intressenter om potentialer och tillämpning av offentlig upphandling. Den 26 oktober i år anordnar EU-kommissionen i samarbete med tyska myndigheter den femte konferensen med fokus på ”Innovativ offentlig upphandling”  i Berlin. Offentliga myndigheter uppmuntras att tillämpa innovativ offentlig upphandling vilken enligt EU:s direktiv om offentlig upphandling utgör ett viktigt verktyg att uppnå uppsatta EU-mål för stärkt konkurrenskraft och tillväxt i EU. 

EU:s direktiv om offentlig upphandling

Program "5th annual conference on public procurement"

 

För mer information kontakta

Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs och ansvarig för området inre marknad på North Sweden European Office.

 

/Anna Lundgren & Mona Mansour

Nya bestämmelser om industrivaror i kommande handelsavtal med USA kan förenkla för små företagare i Sverige

 • Tillväxtverkets utlysning: projekt som skapar kommersiell service i gles-och landsbygder

  2019-03-08

  Tillgång till grundläggande kommersiell service, som dagligvaror och drivmedel, är en förutsättning för att bo, besöka och kunna driva företag i gles- och landsbygder. Tillväxtverkets utlysning ska stödja pilotprojekt som genom samarbete skapar nya och hållbara lösningar i gles- och landsbygder. Ansök senast den 29 maj!

 • EU utlyser projekt inom mediefrihet samt pluralism och inför European Media Literacy Week med premiär den 18 mars

  2019-03-07

  EU investerar 2,2 miljoner euro i tre separata utlysningar för pilotprojekt inom mediefrihet och pluralism som ska främja kvalitativ journalism och gränsöverskridande samarbete mellan professionella inom media och medieråd i den digitala eran. Det övergripande syftet är att stärka medie- och informationskunnighet, också kallat MIK. Under EU-kommissionens nyinstiftade MIK-vecka som äger rum den 18–22 mars deltar regioner från hela EU och det finns bland annat möjlighet att lägga upp regionala och lokala aktiviteter på EU-kommissionens interaktiva webkarta eller nominera någon till Media Literacy Awards.

 • EU-förhandlingar når överenskommelse för modernisering av upphovsrättslagar

  2019-02-22

  Den 13 februari kom EU-parlamentet, EU-kommissionen och ministerrådet överens om att ett politiskt avtal som moderniserar upphovsrättslagar så att de passar in i ett digitaliserat samhälle med fördelar till alla ”kreativa” sektorer, press, forskare, utbildare och institutioner för kulturella arv och EU:s medborgare, skriver EU-kommissionen i ett pressmeddelande.

 • EU industry days 2019

  2019-02-11

  Den 5-6 februari anordnade EU-kommissionen för tredje året i rad ”EU industry days 2019” i Bryssel. Syftet med konferensen var att framhålla EU-kommissionens strategier för att stärka europeisk industri och att öka dess konkurrenskraft. Aktörer från industri, EU, offentlig förvaltning, samt forskare samlades för att diskutera detta och presentera de senaste innovationerna. Även svenska innovationsprojekt presenterades under konferensen. EU bör ta en drivande roll i utvecklandet av innovativ industri enligt EU-kommissionens president Jean-Claude Juncker.

 • Nya bestämmelser om industrivaror i kommande handelsavtal med USA kan förenkla för små företagare i Sverige

  2019-01-25

  EU-kommissionen har kommit med ett förslag om att utveckla EU:s handelsavtal med USA med syfte att förenkla handeln med industrivaror. Om förslaget accepteras av EU-medlemsländerna innebär det att företag inte länge behöver testa sina produkter både i EU och i USA.

Fler nyheter »