Politiska åtgärder för att stödja EU:s stålsektor

2016-04-08

För att tackla utmaningarna som den europeiska stålindustrin står inför till följd av den globala överproduktionen samt stödja och stärka stålsektorn har EU-kommissionen tagit fram  förslag på en rad politiska åtgärder. 

 

I meddelandet ”Stål: Bevara hållbar sysselsättning och tillväxt i EU” lägger EU-kommissionen fram förslag på en rad politiska åtgärder som syftar till att komma till rätta med de problem som uppstått till följd av överproduktionen av stål i Kina och andra länder utanför EU vilket har ökat exporten, pressat priserna och även medfört att de lika villkoren på global nivå snedvridits, skriver EU-kommissionen. Förslaget omfattar åtgärder som ska genomföras på kort sikt såsom antidumpningsåtgärder och andra mera långsiktiga åtgärder såsom kompetensförsörjning och ökad medverkan i EU-finansierade projekt i syfte att stödja EU:s stålsektor och stärka den.

 

Redan idag finns 37 antidumpningsåtgärder för att kompensera för den skada som dumpningen vållar och EU-kommissionen föreslår flera antidumpningsåtgärder t ex snabb hantering för antagande av högre antidumpningstullar, införande av ett system för förhandsövervakning av stålprodukter. 

 

EU-kommissionen uppmuntrar branschen att öka sitt deltagande och användning av tillgängliga finansieringsinstrument och övriga EU-program för investeringar i innovation, forskning och ny teknik för att modernisera sektorn och ser även möjligheter med den nu pågående översynen av EU:s system för handel med utsläppsrätter för att hjälpa stålsektorn att få det stöd den behöver i samband med tilldelningen av rätterna. 

 

Läs meddelandet från EU-kommissionen här

 

/Mona Mansour

Nyheter på området

 • Utträdesavtal för Storbritannien presenterat

  2018-11-21

  De senaste dagarna har heta diskussioner förts om Brexit - Storbritanniens utträde ur EU. Storbritannien har tillsammans med EU till slut kommit överens om ett utträdesavtal som även den brittiska regeringen godkänt. EU-ministrarna har samlats i Bryssel för vidare diskussioner inför det extrainkallade EU-toppmötet med EU:s regeringschefer som kommer att äga rum den 25 november. Joan McAlpine från Scottish National Party har också kallat till lunchmöte för de senaste uppdateringarna kring Skottlands framtida relation med EU och Europa som man värnar om. En lösning för Nordirland har inte beslutats om i dagsläget

 • Raw Materials Week 2018

  2018-11-21

  Den 12-16 november anordnade EU-kommissionen Raw Material Week. Årets tema var ”Raw Materials for low carbon and circular economy”. Ett flertal seminarier arrangerades i olika ämnen med beröring på gruvnäringen och skogsindustrin med deltagande från intresseorganisationer, forskare, företag och andra intressenter.

 • EU-kommissionen publicerar den nya bioekonomistrategin

  2018-10-16

  EU-kommissionen publicerade meddelandet "En ny bioekonomisk strategi för ett hållbart Europa" den 11 oktober. Den uppdaterade bioekonomistrategin syftar till att utveckla och påskynda utbyggnaden av en hållbar och cirkulär europeisk bioekonomi.

 • Svenskt EU-finansierat projekt ”Teknikutveckling och Innovation” hjälper svenska småföretag att energieffektivisera

  2018-06-20

  Idag finns det många olika teknologiska möjligheter och innovativa lösningar för att hjälpa små- och medelstora företag att genomföra energieffektivisering av verksamheten. Trots detta är det få företag som tar denna chansen, detta beror främst på bristande kunskap kring att nya innovativa lösningar existerar, bristande färdigheter att implementera lösningar eller helt enkelt otillräcklig ekonomi för att implementera eventuella lösningar. Sveriges Energimyndighet har initierat ett ERUF-finansierat (Europeiska regionala utvecklingsfonden) projekt för att förbättra energieffektivisering hos små- och medelstora företag i Sverige där företag nu kan söka stöd inom flera olika områden för att förbättra energieffektiviseringen.

 • Ny politik fastställer lika lön för utländsk arbetskraft i EU

  2018-06-14

  År 2016 fanns det 2,3 miljoner utstationerade arbetare i EU, som för företag i ett EU-land jobbar i ett annat EU-land. Många av dessa jobbade inom byggsektorn. I slutet av maj i Europaparlamentet resulterade röstningen om rätten till lika lön för lika arbete i en kraftig majoritet som sa ”ja” medan de svenska EU-parlamentarikerna var delade mellan ja och nej.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS