Västerbotten inbjudna att tala om gruvindustri på OECD-konferens

2017-10-18

Som en fortsättning på OECD-studien för NSPA området arrangerades den 5–7 oktober på initiativ av OECD en internationell konferens i Chile för gruvregioner i hela världen. Tomas Mörtsell, vice ordförande Region Västerbotten, var inbjuden som talare på konferensen ”Building a network to enhance productivity and well-being”. Genom att träffa aktörer och representanter från gruvregioner för kunskapsutbyte om frågor som är betydelsefulla för regioner och städer med gruvindustri fick de även möjligheten att stärka sin ställning internationellt som EU-gruvregion.

Bland deltagarna på konferensen för gruvregioner fanns både regionala och nationella representanter samt gruvindustrins olika aktörer. Dessutom var experter inom området och berörda organisationer på plats. Konferensen hölls i Chile den 5–7 oktober 2017 och organiserades av lokala partners med initiativ från OECD.

Konferensen är ett startskott för skapandet av en plattform för att dela erfarenheter och kunskaper för att utveckla ett strategiskt ramverk mellan gruvregioner och deras städer för att främja samarbete och öka produktivitet och hälsa berättade José Enrique Garcilazo, chef för OECD:s enhet för landsbygdsutveckling och regional utveckling och även ansvarig för den studie som OECD har gjort på regionerna i NSPA. Konferensen i Chile kan ses som en utlöpare av NSPA-studien där OECD nu fått upp ögonen för potentialen för gruvregioner och fortsätter att studera gruvregioner från ett internationellt perspektiv.

Detta var det första mötet arrangerat för gruvregioner där det diskuterades regionala utvecklingsfrågor för gruvregioner samtidigt som det fanns möjlighet för de olika aktörerna att nätverka. Gruvindustrin som är en mycket viktig sektor för våra regioner representerades av två regionala förmågor från Region Västerbotten. Tomas Mörtsell, vice ordförande för Region Västerbotten, deltog i en diskussion mellan intressenter om att förbättra internationellt samarbete för blomstrande och välbefinnande i gruvregioner. Jonas Lundström, enhetschef på näringsliv och samhällsbyggnad på Region Västerbotten, var även han på plats och deltog i där en workshop om innovationsinitiativ i gruvregioner. 

171018konferensichile

Kunskapsutbytet mellan de olika aktörerna och representanterna från olika delar av världen var givande enligt Tomas Mörtsell som kommenterade konferensen såhär:

- Jag har fått förmånen att vara svensk representant på den av OECD initiativet till ett globalt nätverk för regioner och gruvnäring. Jag har fått tillfälle att tala på temat hur kan man skapa utveckling och välstånd genom stora företagssatsningar lokalt och regionalt. Det har därtill varit mycket lärorikt att byta erfarenheter med bl.a. kanadensare, australiensare, finländare och chilenare. 

171016mortsellchile

Läs mer om konferensen i Chile här.

/Sofia Baumgartner

North Sweden har tidigare skrivit en artikelserie om råvaror i norr:

Läs del 1 av artikelserien härdel 2 härdel 3 här och del 4 här.

Nyheter på området

 • Nya EU-regler från och med 1 januari 2019: för att undvika skatteflykt och förbättra säkerheten vid hantering av värdepapper

  2019-01-15

  Den 1 januari 2019 trädde två nya EU-lagar i kraft. Den ena i syfte att förhindra stora företags skatteflykter och den andra i syfte att återuppliva EU:s värdepappersmarknad.

 • Utträdesavtal för Storbritannien presenterat

  2018-11-21

  De senaste dagarna har heta diskussioner förts om Brexit - Storbritanniens utträde ur EU. Storbritannien har tillsammans med EU till slut kommit överens om ett utträdesavtal som även den brittiska regeringen godkänt. EU-ministrarna har samlats i Bryssel för vidare diskussioner inför det extrainkallade EU-toppmötet med EU:s regeringschefer som kommer att äga rum den 25 november. Joan McAlpine från Scottish National Party har också kallat till lunchmöte för de senaste uppdateringarna kring Skottlands framtida relation med EU och Europa som man värnar om. En lösning för Nordirland har inte beslutats om i dagsläget

 • Raw Materials Week 2018

  2018-11-21

  Den 12-16 november anordnade EU-kommissionen Raw Material Week. Årets tema var ”Raw Materials for low carbon and circular economy”. Ett flertal seminarier arrangerades i olika ämnen med beröring på gruvnäringen och skogsindustrin med deltagande från intresseorganisationer, forskare, företag och andra intressenter.

 • EU-kommissionen publicerar den nya bioekonomistrategin

  2018-10-16

  EU-kommissionen publicerade meddelandet "En ny bioekonomisk strategi för ett hållbart Europa" den 11 oktober. Den uppdaterade bioekonomistrategin syftar till att utveckla och påskynda utbyggnaden av en hållbar och cirkulär europeisk bioekonomi.

 • Svenskt EU-finansierat projekt ”Teknikutveckling och Innovation” hjälper svenska småföretag att energieffektivisera

  2018-06-20

  Idag finns det många olika teknologiska möjligheter och innovativa lösningar för att hjälpa små- och medelstora företag att genomföra energieffektivisering av verksamheten. Trots detta är det få företag som tar denna chansen, detta beror främst på bristande kunskap kring att nya innovativa lösningar existerar, bristande färdigheter att implementera lösningar eller helt enkelt otillräcklig ekonomi för att implementera eventuella lösningar. Sveriges Energimyndighet har initierat ett ERUF-finansierat (Europeiska regionala utvecklingsfonden) projekt för att förbättra energieffektivisering hos små- och medelstora företag i Sverige där företag nu kan söka stöd inom flera olika områden för att förbättra energieffektiviseringen.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS