Västerbotten inbjudna att tala om gruvindustri på OECD-konferens

2017-10-18

Som en fortsättning på OECD-studien för NSPA området arrangerades den 5–7 oktober på initiativ av OECD en internationell konferens i Chile för gruvregioner i hela världen. Tomas Mörtsell, vice ordförande Region Västerbotten, var inbjuden som talare på konferensen ”Building a network to enhance productivity and well-being”. Genom att träffa aktörer och representanter från gruvregioner för kunskapsutbyte om frågor som är betydelsefulla för regioner och städer med gruvindustri fick de även möjligheten att stärka sin ställning internationellt som EU-gruvregion.

Bland deltagarna på konferensen för gruvregioner fanns både regionala och nationella representanter samt gruvindustrins olika aktörer. Dessutom var experter inom området och berörda organisationer på plats. Konferensen hölls i Chile den 5–7 oktober 2017 och organiserades av lokala partners med initiativ från OECD.

Konferensen är ett startskott för skapandet av en plattform för att dela erfarenheter och kunskaper för att utveckla ett strategiskt ramverk mellan gruvregioner och deras städer för att främja samarbete och öka produktivitet och hälsa berättade José Enrique Garcilazo, chef för OECD:s enhet för landsbygdsutveckling och regional utveckling och även ansvarig för den studie som OECD har gjort på regionerna i NSPA. Konferensen i Chile kan ses som en utlöpare av NSPA-studien där OECD nu fått upp ögonen för potentialen för gruvregioner och fortsätter att studera gruvregioner från ett internationellt perspektiv.

Detta var det första mötet arrangerat för gruvregioner där det diskuterades regionala utvecklingsfrågor för gruvregioner samtidigt som det fanns möjlighet för de olika aktörerna att nätverka. Gruvindustrin som är en mycket viktig sektor för våra regioner representerades av två regionala förmågor från Region Västerbotten. Tomas Mörtsell, vice ordförande för Region Västerbotten, deltog i en diskussion mellan intressenter om att förbättra internationellt samarbete för blomstrande och välbefinnande i gruvregioner. Jonas Lundström, enhetschef på näringsliv och samhällsbyggnad på Region Västerbotten, var även han på plats och deltog i där en workshop om innovationsinitiativ i gruvregioner. 

171018konferensichile

Kunskapsutbytet mellan de olika aktörerna och representanterna från olika delar av världen var givande enligt Tomas Mörtsell som kommenterade konferensen såhär:

- Jag har fått förmånen att vara svensk representant på den av OECD initiativet till ett globalt nätverk för regioner och gruvnäring. Jag har fått tillfälle att tala på temat hur kan man skapa utveckling och välstånd genom stora företagssatsningar lokalt och regionalt. Det har därtill varit mycket lärorikt att byta erfarenheter med bl.a. kanadensare, australiensare, finländare och chilenare. 

171016mortsellchile

Läs mer om konferensen i Chile här.

/Sofia Baumgartner

North Sweden har tidigare skrivit en artikelserie om råvaror i norr:

Läs del 1 av artikelserien härdel 2 härdel 3 här och del 4 här.

Nyheter på området

 • EU-kommissionen påpekar effekterna av Brexit för brittiska företag

  2018-02-13

  I en rapport som framställts av EU-kommissionen analyseras hur företag och enskilda aktörer kommer att påverkas till följd av Storbritanniens utträde ur EU. I och med Brexit kommer EU:s produktlagstiftning gentemot Storbritannien att upphöra från och med den 30 mars 2019 i och med utträdet. Gällande EU:s inre marknad innebär detta att Storbritannien blir ett tredje land gentemot EU. Det är inte bara EU och nationella myndigheter som kommer att påverkas av Storbritanniens utträde då även Brittiska företag möter juridiska konsekvenser.

 • LULUCF överenskommelse

  2017-12-15

  Den 14 december nådde det estniska ordförandeskapet och Europaparlamentet en informell överenskommelse om LULUCF. Överenskommelsen avslutar trepartssamtalen mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU-medlemsstaterna, och ger EU-omfattande redovisningsregler för LULUCF under perioden 2021-2030.

 • EFNS anordnade skogsseminarium i Bryssel

  2017-11-29

  Den 28 november bjöd Europaforum Norra Sverige in till ett seminarium i Bryssel om det svenska hållbara skogsbruket. Under seminariet diskuterade beslutsfattare från offentlig förvaltning, industri samt akademi på svensk regional och nationell nivå samt EU:s institutioner det svenska skogsbruket och dess bidrag till att motverka klimatförändringar samt skogens betydelse för framväxten av den biobaserade industrin.

 • BIOBASE-konferensen i Piteå 2017

  2017-11-29

  Den 22-23 november 2017 hölls BIOBASE-konferensen i Piteå, ett samarrangemang mellan Piteå Science Park och Näringsdepartementet. BIOBASE är en mötesplats för politiker, näringsliv och forskare om cirkulär och biobaserad ekonomi med skogen som förnyelsebar råvara. Under två dagar visade BIOBASE 2017 upp Sveriges position och ambition inom cirkulär och biobaserad ekonomi.

 • EU-kommissionens ekonomiska höstprognos pekar på positiv utveckling

  2017-11-17

  Den 9 november offentliggjordes EU-kommissions ekonomiska höstprognos som visar på goda visioner. Enligt prognosen kommer EU:s ekonomi fortsatt att växa under 2018 och 2019 och dessutom i den snabbaste takten på 10 år. Sveriges ekonomi blomstrar i prognosen och sysselsättningsgraden förväntas uppgå till 81,2%, vilket är den högsta i hela EU.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS