Västerbotten inbjudna att tala om gruvindustri på OECD-konferens

2017-10-18

Som en fortsättning på OECD-studien för NSPA området arrangerades den 5–7 oktober på initiativ av OECD en internationell konferens i Chile för gruvregioner i hela världen. Tomas Mörtsell, vice ordförande Region Västerbotten, var inbjuden som talare på konferensen ”Building a network to enhance productivity and well-being”. Genom att träffa aktörer och representanter från gruvregioner för kunskapsutbyte om frågor som är betydelsefulla för regioner och städer med gruvindustri fick de även möjligheten att stärka sin ställning internationellt som EU-gruvregion.

Bland deltagarna på konferensen för gruvregioner fanns både regionala och nationella representanter samt gruvindustrins olika aktörer. Dessutom var experter inom området och berörda organisationer på plats. Konferensen hölls i Chile den 5–7 oktober 2017 och organiserades av lokala partners med initiativ från OECD.

Konferensen är ett startskott för skapandet av en plattform för att dela erfarenheter och kunskaper för att utveckla ett strategiskt ramverk mellan gruvregioner och deras städer för att främja samarbete och öka produktivitet och hälsa berättade José Enrique Garcilazo, chef för OECD:s enhet för landsbygdsutveckling och regional utveckling och även ansvarig för den studie som OECD har gjort på regionerna i NSPA. Konferensen i Chile kan ses som en utlöpare av NSPA-studien där OECD nu fått upp ögonen för potentialen för gruvregioner och fortsätter att studera gruvregioner från ett internationellt perspektiv.

Detta var det första mötet arrangerat för gruvregioner där det diskuterades regionala utvecklingsfrågor för gruvregioner samtidigt som det fanns möjlighet för de olika aktörerna att nätverka. Gruvindustrin som är en mycket viktig sektor för våra regioner representerades av två regionala förmågor från Region Västerbotten. Tomas Mörtsell, vice ordförande för Region Västerbotten, deltog i en diskussion mellan intressenter om att förbättra internationellt samarbete för blomstrande och välbefinnande i gruvregioner. Jonas Lundström, enhetschef på näringsliv och samhällsbyggnad på Region Västerbotten, var även han på plats och deltog i där en workshop om innovationsinitiativ i gruvregioner. 

171018konferensichile

Kunskapsutbytet mellan de olika aktörerna och representanterna från olika delar av världen var givande enligt Tomas Mörtsell som kommenterade konferensen såhär:

- Jag har fått förmånen att vara svensk representant på den av OECD initiativet till ett globalt nätverk för regioner och gruvnäring. Jag har fått tillfälle att tala på temat hur kan man skapa utveckling och välstånd genom stora företagssatsningar lokalt och regionalt. Det har därtill varit mycket lärorikt att byta erfarenheter med bl.a. kanadensare, australiensare, finländare och chilenare. 

171016mortsellchile

Läs mer om konferensen i Chile här.

/Sofia Baumgartner

North Sweden har tidigare skrivit en artikelserie om råvaror i norr:

Läs del 1 av artikelserien härdel 2 härdel 3 här och del 4 här.

Nyheter på området

 • EU-kommissionen publicerar den nya bioekonomistrategin

  2018-10-16

  EU-kommissionen publicerade meddelandet "En ny bioekonomisk strategi för ett hållbart Europa" den 11 oktober. Den uppdaterade bioekonomistrategin syftar till att utveckla och påskynda utbyggnaden av en hållbar och cirkulär europeisk bioekonomi.

 • Svenskt EU-finansierat projekt ”Teknikutveckling och Innovation” hjälper svenska småföretag att energieffektivisera

  2018-06-20

  Idag finns det många olika teknologiska möjligheter och innovativa lösningar för att hjälpa små- och medelstora företag att genomföra energieffektivisering av verksamheten. Trots detta är det få företag som tar denna chansen, detta beror främst på bristande kunskap kring att nya innovativa lösningar existerar, bristande färdigheter att implementera lösningar eller helt enkelt otillräcklig ekonomi för att implementera eventuella lösningar. Sveriges Energimyndighet har initierat ett ERUF-finansierat (Europeiska regionala utvecklingsfonden) projekt för att förbättra energieffektivisering hos små- och medelstora företag i Sverige där företag nu kan söka stöd inom flera olika områden för att förbättra energieffektiviseringen.

 • Ny politik fastställer lika lön för utländsk arbetskraft i EU

  2018-06-14

  År 2016 fanns det 2,3 miljoner utstationerade arbetare i EU, som för företag i ett EU-land jobbar i ett annat EU-land. Många av dessa jobbade inom byggsektorn. I slutet av maj i Europaparlamentet resulterade röstningen om rätten till lika lön för lika arbete i en kraftig majoritet som sa ”ja” medan de svenska EU-parlamentarikerna var delade mellan ja och nej.

 • EU-kommissionen publicerar guide för ökad innovativ offentlig upphandling

  2018-05-16

  Inom ramen för den förnyade agendan för forskning och innovation och i förberedelserna inför det informella toppmötet om digitala Europa som hålls i Sofia den 17 maj har EU-kommissionen publicerat en guide om Innovationsupphandling. Guiden syftar till att uppmuntra offentliga upphandlare av gods och tjänster att i större utsträckning använda offentlig upphandling som verktyg för att stimulera innovationer.

 • Nytt handelsavtal mellan EU och Mexiko undertecknat

  2018-04-25

  Den 21:e april meddelade EU-kommissionen att den pågående förhandlingen med Mexiko om ett förnyat handelsavtal var färdigställt. EU:s tidigare handelsavtal med Mexiko upprättades år 2000 och omfattade främst tullar på industri- och råvaror. Det nya handelsavtalet ska omfatta även enklare tullförfaranden för de flesta varor som exporteras och importeras till/från Mexiko. Även jordbrukssektorn inkluderas i avtalet vilket beräknas öka Europas export samt import av matvaror till och från Mexiko.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS