Västerbotten inbjudna att tala om gruvindustri på OECD-konferens

2017-10-18

Som en fortsättning på OECD-studien för NSPA området arrangerades den 5–7 oktober på initiativ av OECD en internationell konferens i Chile för gruvregioner i hela världen. Tomas Mörtsell, vice ordförande Region Västerbotten, var inbjuden som talare på konferensen ”Building a network to enhance productivity and well-being”. Genom att träffa aktörer och representanter från gruvregioner för kunskapsutbyte om frågor som är betydelsefulla för regioner och städer med gruvindustri fick de även möjligheten att stärka sin ställning internationellt som EU-gruvregion.

Bland deltagarna på konferensen för gruvregioner fanns både regionala och nationella representanter samt gruvindustrins olika aktörer. Dessutom var experter inom området och berörda organisationer på plats. Konferensen hölls i Chile den 5–7 oktober 2017 och organiserades av lokala partners med initiativ från OECD.

Konferensen är ett startskott för skapandet av en plattform för att dela erfarenheter och kunskaper för att utveckla ett strategiskt ramverk mellan gruvregioner och deras städer för att främja samarbete och öka produktivitet och hälsa berättade José Enrique Garcilazo, chef för OECD:s enhet för landsbygdsutveckling och regional utveckling och även ansvarig för den studie som OECD har gjort på regionerna i NSPA. Konferensen i Chile kan ses som en utlöpare av NSPA-studien där OECD nu fått upp ögonen för potentialen för gruvregioner och fortsätter att studera gruvregioner från ett internationellt perspektiv.

Detta var det första mötet arrangerat för gruvregioner där det diskuterades regionala utvecklingsfrågor för gruvregioner samtidigt som det fanns möjlighet för de olika aktörerna att nätverka. Gruvindustrin som är en mycket viktig sektor för våra regioner representerades av två regionala förmågor från Region Västerbotten. Tomas Mörtsell, vice ordförande för Region Västerbotten, deltog i en diskussion mellan intressenter om att förbättra internationellt samarbete för blomstrande och välbefinnande i gruvregioner. Jonas Lundström, enhetschef på näringsliv och samhällsbyggnad på Region Västerbotten, var även han på plats och deltog i där en workshop om innovationsinitiativ i gruvregioner. 

171018konferensichile

Kunskapsutbytet mellan de olika aktörerna och representanterna från olika delar av världen var givande enligt Tomas Mörtsell som kommenterade konferensen såhär:

- Jag har fått förmånen att vara svensk representant på den av OECD initiativet till ett globalt nätverk för regioner och gruvnäring. Jag har fått tillfälle att tala på temat hur kan man skapa utveckling och välstånd genom stora företagssatsningar lokalt och regionalt. Det har därtill varit mycket lärorikt att byta erfarenheter med bl.a. kanadensare, australiensare, finländare och chilenare. 

171016mortsellchile

Läs mer om konferensen i Chile här.

/Sofia Baumgartner

North Sweden har tidigare skrivit en artikelserie om råvaror i norr:

Läs del 1 av artikelserien härdel 2 härdel 3 här och del 4 här.

Nyheter på området

 • EU-kommissionen publicerar guide för ökad innovativ offentlig upphandling

  2018-05-16

  Inom ramen för den förnyade agendan för forskning och innovation och i förberedelserna inför det informella toppmötet om digitala Europa som hålls i Sofia den 17 maj har EU-kommissionen publicerat en guide om Innovationsupphandling. Guiden syftar till att uppmuntra offentliga upphandlare av gods och tjänster att i större utsträckning använda offentlig upphandling som verktyg för att stimulera innovationer.

 • Nytt handelsavtal mellan EU och Mexiko undertecknat

  2018-04-25

  Den 21:e april meddelade EU-kommissionen att den pågående förhandlingen med Mexiko om ett förnyat handelsavtal var färdigställt. EU:s tidigare handelsavtal med Mexiko upprättades år 2000 och omfattade främst tullar på industri- och råvaror. Det nya handelsavtalet ska omfatta även enklare tullförfaranden för de flesta varor som exporteras och importeras till/från Mexiko. Även jordbrukssektorn inkluderas i avtalet vilket beräknas öka Europas export samt import av matvaror till och från Mexiko.

 • VentureEU ska öka tilldelningen av riskkapital till små och medelstora företag

  2018-04-16

  Den 10 april 2018 presenterade EU-kommissionen tillsammans med Europeiska Investeringsfonden (EIF) ett nytt pan-europeiskt fondinvesteringinstrument i syfte att stärka start-ups och små- samt medelstora företag: VentureEU. Instrumentet beräknas att samla in offentliga och privata investeringar till ett värde av 2,1 miljarder € varav 410 miljoner € skjuts in från olika befintliga EU-fonder. Pengarna inriktas mot tydliga målsättningar och ska användas till investeringar för småföretag och start-ups inom EU.

 • EU-kommissionen organiserar tävling för EU-städer som bedriver rättvis och etisk handel

  2018-04-03

  EU-kommissionens generaldirektorat för handel utlyser en tävling där vinnarenregionen kommer att få stöd av Internationella handelscentret (ITC) och EU-kommissionen i form av 100 000 euro i syfte att genomföra ett projekt för hållbar utveckling i en stad. Syftet med tävlingen och priset är att belysa hur EU-medborgares konsumtionsmönster och köp kan påverka miljön och människors försörjning i andra länder. Man vill samtidigt uppmärksamma och berömma städer som med framgång haft en positiv inverkan på internationell handel med fokus på social, ekonomisk och miljösäker hållbarhet.

 • Vägledning vid offentlig upphandling av EU-finansierade projekt

  2018-02-27

  Den 13 februari 2018 publicerade EU-kommissionen nya instruktioner i syfte att hjälpa nationella, regionala och lokala tjänstemän att utföra offentliga upphandlingar på ett mer transparent och effektivt sätt. Instruktionerna är tänkta att användas som ett verktyg om vad man bör tänka på och hur man går till väga vid en offentlig upphandling av EU-medel.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS