Informationsblad om EU:s program och fonder på vår webb

2014-05-06

Den nya programperioden för 2014-2020 innebär nya spännande EU-program och fonder som regioner och kommuner kan söka pengar genom för att finansiera olika projekt. Tillsammans med Mid Sweden European Office har North Sweden European Office gjort kortfattade och lättillgängliga informationsblad för att informera och inspirera till regionalt och kommunalt engagemang inom ramen för EU:s program och fonder 2014-2020.

Året 2014 innebär att EU:s nya sjuåriga budget-  och programperiod drar igång. En stor del av EU:s budget går till att stödja olika projekt, åtgärder och samarbeten inom Europa och närliggande länder. Målsättningarna för programmen och fonderna för programperioden 2014-2020 är i mycket influerade av EU:s övergripande tillväxtstrategi Europa 2020 som spänner över samtliga politikområden.

Informationsbladen som nu finns på vår arkivsida syftar till att ge en översikt över några av EU:s många fonder och program och beskriver bland annat programmens och fondernas mål och utformning, vilka åtgärder och vilka aktörer som kommer att ges stöd, när utlysningar och ansökningsomgångar planeras äga rum, vart ytterligare information finns tillgänglig etc. 

Programmen kommer att uppdateras under programperiodens gång.

Till informationsbladen

/Åsa Fors

Allmänna nyheter

 • Tyck till i samråd om EU:s jämställdhetspolitik

  2019-03-15

  EU-kommissionen har startat ett samråd angående jämställdhetsfrågor. Samrådet är en webbenkät där privatpersoner, myndigheter och organisationer har möjlighet att ge synpunkter om jämställdhet. Nu finns det möjlighet att bidra med synpunkter inför EU:s kommande strategiska jämställdhetsarbete med avseende perioden 2020-2025.

 • EU-parlamentet besöker Luleå

  2019-03-12

  En delegation från EU-parlamentets utskott för industrifrågor, forskning och energi (ITRE) besökte Luleå 27 feb – 1 mars, för att bl.a. lära sig om Norrbottens bidrag till EU:s ekonomi

 • Samtal om Arktisk politik

  2019-03-11

  North Sweden medverkade vid ett möte med EU och UD, för att diskutera EU:s arktiska politik och hur den skall utvecklas. Det är en del av EU:s ökande engagemang i Arktis.

 • Praktisera på North Sweden

  2019-02-26

  North Sweden European Office söker två praktikanter inför höstterminen 2019. Praktiken ger Dig möjlighet att få en god insyn och förståelse om hur regionala frågor drivs i Bryssel.

 • Vinnare i Euroscola-tävlingen

  2019-02-19

  Tornedalsskolan i Haparanda och Baldergymnasiet i Skellefteå vunnit möjligheten att åka till Bryssel som en del av Euroscola-projektet - som startades av EU-parlamentet 1990.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS