Informationsblad om EU:s program och fonder på vår webb

2014-05-06

Den nya programperioden för 2014-2020 innebär nya spännande EU-program och fonder som regioner och kommuner kan söka pengar genom för att finansiera olika projekt. Tillsammans med Mid Sweden European Office har North Sweden European Office gjort kortfattade och lättillgängliga informationsblad för att informera och inspirera till regionalt och kommunalt engagemang inom ramen för EU:s program och fonder 2014-2020.

Året 2014 innebär att EU:s nya sjuåriga budget-  och programperiod drar igång. En stor del av EU:s budget går till att stödja olika projekt, åtgärder och samarbeten inom Europa och närliggande länder. Målsättningarna för programmen och fonderna för programperioden 2014-2020 är i mycket influerade av EU:s övergripande tillväxtstrategi Europa 2020 som spänner över samtliga politikområden.

Informationsbladen som nu finns på vår arkivsida syftar till att ge en översikt över några av EU:s många fonder och program och beskriver bland annat programmens och fondernas mål och utformning, vilka åtgärder och vilka aktörer som kommer att ges stöd, när utlysningar och ansökningsomgångar planeras äga rum, vart ytterligare information finns tillgänglig etc. 

Programmen kommer att uppdateras under programperiodens gång.

Till informationsbladen

/Åsa Fors

Allmänna nyheter

 • Citizens’ App ska få dig att upptäcka EU i din smartphone

  2019-01-18

  Den nya appen Citizens’ App som utvecklats av Europaparlamentet inför EU-valet i maj visar exempel på hur EU formar vår vardag och uppmuntrar dig att engagera dig i EU:s framtid.

 • SKL presenterar sina prioriterade EU frågor för 2019

  2019-01-17

  Under 2019 kommer Sveriges kommuner och landsting (SKL) att fokusera extra på åtta utvalda EU-frågor utifrån kommuner och regioners intressen. EU-perspektivet ska genomsyra förbundets verksamhet och de prioriterade frågorna kommer att bedrivas med hjälp av enskilda viljeriktningar samt olika aktiviteter under året.

 • Tack till Stina och Michaela!

  2019-01-15

  När ett nytt år tagit vid är det dags att tacka höstens praktikanter, Stina Skoglöf och Michaela Wikdahl, för deras tid hos oss på North Sweden.

 • Toppresultat för Sverige

  2019-01-11

  The Economist genomför varje år en demokratiundersökning över världens länder. Sverige rankas som EU:s mest demokratiska land.

 • EU-stöd till Övre Norrland

  2018-12-17

  Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland har beslutat att 28 prioriterade projekt i Norr- och Västerbotten ska få dela på 250 miljoner kronor från ESF och ERDF.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS