North Sweden i Almedalen

2017-06-28

North Sweden deltar i år vid Almedalsveckan 2–9 juli tillsammans med fler andra aktörer från Västerbotten och Norrbotten. Frågor i fokus är infrastruktur, Arktis och framtidens regionalpolitik utifrån OECD:s rekommendationer.

 

Tisdag 4 juli 2017

10.30-11.30: Arctic Maritime Transport Café
Ett seminarium för diskussioner om Arktis ökande betydelse för Sverige och EU och de krav som detta ställer på Transportsystemet med särskilt fokus på utveckling av transportinfrastrukturen i Norra Sverige. Pat Cox, europeisk samordnare för Core Network Corridor Scandinavian-Mediterranean (ScanMed) är huvudgäst i årets Almedalsvecka och medverkar som talare under eventet för samtal och diskussioner om utveckling av transportinfrastrukturen i Norra Sverige.

Medverkande:

 • Pat Cox, European Coordinator Scandinavian-Mediterranean, ScanMed
 • Erik Bergkvist, Regionråd och ordförande, Region Västerbotten
 • Maria Stenberg, Regionråd, Region Norrbotten
 • Bo Krogvig, Kommunikationsdirektör, LKAB
 • Mårten Edberg, Infrastrukturstrateg, Region Västerbotten
 • Mona Mansour, Moderator/Senior Adviser European Affairs, North Sweden European Office

Plats: Novgorodgränd 1, Region Västerbotten
Arrangör: North Sweden European Office i nära samarbete med Region Västerbotten och Region Norrbotten
Läs mer och ta del av programmet


13.30-15.00: OECD:s rekommendationer för starkare utveckling i Norra Sverige, nationellt och i EU

Hur utformar vi framtidens regionalpolitik, när merparten av tillväxten sker utanför städerna? OECD har kartlagt utmaningar och möjligheter för ökad tillväxt i Norra Sverige. Seminariet lyfter fram och diskuterar OECD:s rekommendationer för en starkare regional utveckling och hur vi bäst samordnar regional-, nationell- och EU-nivå för att uppnå detta.

Medverkande:

 • Chris McDonald, Ekonom, OECD
 • Sverker Lindblad, Senior Advisor, Näringsdepartementet
 • Maria Stenberg, Regionråd, Region Norrbotten
 • Carola Gunnarsson, Kommunalråd/SKL styrelse, SKL
 • Erik Bergqvist, Ordförande, Europaforum Norra Sverige
 • Jakop Dalunde, Europaparlamentariker, Miljöpartiet
 • Mikael Janson, Moderator/Chef Brysselkontoret, North Sweden
 • Arrangör: Europaforum Norra Sverige 
 • Plats: Novgorodgränd 1, Region Västerbotten
 • Mer om programmet Onsdag 5 juli

10.00-12.00: Är det någon mening med att kalla norra Sverige arktiskt?

Som medlem i Arktiska rådet har Sverige idag en arktisk strategi där delar av norra Sverige ingår. Men norra Sverige skiljer sig starkt från historiskt arktiska områden i t ex Kanada. Är det någon mening med att börja se norra Sverige som arktiskt - eller är det bara ett utrikespolitiskt drag?

Medverkande:

 • Carina Keskitalo, Umeå Universitet
 • Dieter Müller, Vicerektor, Umeå Universitet
 • Mikael Janson, North Sweden European Office
 • Anna Olofsson, Umeå Kommun

Arrangör: Umeå universitet
Plats: Novgorodgränd 1 (Region Västerbotten)
Mer om programmet

Allmänna nyheter

 • State of Play: Delad sammanhållningspolitik för regional utveckling

  2018-06-20

  Nu är mer eller mindre alla förslag till regleringar för nästa programperiod 2021—2027 framlagda av EU-kommissionen. På det stora hela ligger de i linje med norra Sverige intressen även om alla detaljer och de exakta budgetnivåerna för Norrbottens och Västerbottens vidkommande inte ännu är helt klara. Nu vidtar förhandlingarna, som kommer att bli tuffa. Några övergripande delar i förslagen för den samlade sammanhållningspolitiken, EU:s regionalpolitik, behöver särskilt fokus. Några sådana områden är att tillförsäkra fortsatta möjligheter att i norra Sverige kunna använda socialfonden, landsbygdsutvecklingsfonden och den samlade sammanhållningspolitiken för att skapa regional hållbar utveckling.

 • NSPA i EU-parlamentet

  2018-06-20

  Vid NSPA-konferensen i EU-parlamentet 19 juni diskuterades EU-kommissionens budgetförslag för åren 2021-2027 och dess betydelse för nordens glesbefolkade områden.

 • Västerbottens regionresa 2018

  2018-06-14

  Syftet med Regionresan som ägde rum 13-14 juni är att regionala beslutsfattare reser utanför hemregionens gränser för att utbildas i regionala utvecklingsfrågor.

 • Minskat jordbruksstöd till svenska bönder

  2018-06-06

  På grund av de omprioriteringar och nedskärningar som måste göras i EU-budgeten efter att Storbritannien lämnar EU har EU-kommissionen föreslagit att unionens gemensamma jordbrukspolitik (CAP) ska minska sina utgifter för jordbruksstödet med fem procent för åren 2021-2027 till 365 miljarder euro. Enligt Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) kommer det att drabba Sverige särskilt hårt då de svenska böndernas stöd kommer att minska med 10-15 procent.

 • USA inför tullar på importerat stål och aluminium från EU

  2018-06-04

  Efter två månaders förhandlingar och uppskjutna beslut införde USA den 1 juni tullar på importerat stål och aluminium. Tullarna omfattar en tullavgift på 25 % av priset på stålprodukter samt 10 % på priset av aluminiumprodukter. EU besvarar det med att införa egna tullar på amerikanska produkter samt anmäler USA till världshandelsorganisationen WTO på grund av bristande efterföljande av de uppsatta internationella regler som finns kring tullar.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS