North Sweden i Almedalen

2017-06-28

North Sweden deltar i år vid Almedalsveckan 2–9 juli tillsammans med fler andra aktörer från Västerbotten och Norrbotten. Frågor i fokus är infrastruktur, Arktis och framtidens regionalpolitik utifrån OECD:s rekommendationer.

 

Tisdag 4 juli 2017

10.30-11.30: Arctic Maritime Transport Café
Ett seminarium för diskussioner om Arktis ökande betydelse för Sverige och EU och de krav som detta ställer på Transportsystemet med särskilt fokus på utveckling av transportinfrastrukturen i Norra Sverige. Pat Cox, europeisk samordnare för Core Network Corridor Scandinavian-Mediterranean (ScanMed) är huvudgäst i årets Almedalsvecka och medverkar som talare under eventet för samtal och diskussioner om utveckling av transportinfrastrukturen i Norra Sverige.

Medverkande:

 • Pat Cox, European Coordinator Scandinavian-Mediterranean, ScanMed
 • Erik Bergkvist, Regionråd och ordförande, Region Västerbotten
 • Maria Stenberg, Regionråd, Region Norrbotten
 • Bo Krogvig, Kommunikationsdirektör, LKAB
 • Mårten Edberg, Infrastrukturstrateg, Region Västerbotten
 • Mona Mansour, Moderator/Senior Adviser European Affairs, North Sweden European Office

Plats: Novgorodgränd 1, Region Västerbotten
Arrangör: North Sweden European Office i nära samarbete med Region Västerbotten och Region Norrbotten
Läs mer och ta del av programmet


13.30-15.00: OECD:s rekommendationer för starkare utveckling i Norra Sverige, nationellt och i EU

Hur utformar vi framtidens regionalpolitik, när merparten av tillväxten sker utanför städerna? OECD har kartlagt utmaningar och möjligheter för ökad tillväxt i Norra Sverige. Seminariet lyfter fram och diskuterar OECD:s rekommendationer för en starkare regional utveckling och hur vi bäst samordnar regional-, nationell- och EU-nivå för att uppnå detta.

Medverkande:

 • Chris McDonald, Ekonom, OECD
 • Sverker Lindblad, Senior Advisor, Näringsdepartementet
 • Maria Stenberg, Regionråd, Region Norrbotten
 • Carola Gunnarsson, Kommunalråd/SKL styrelse, SKL
 • Erik Bergqvist, Ordförande, Europaforum Norra Sverige
 • Jakop Dalunde, Europaparlamentariker, Miljöpartiet
 • Mikael Janson, Moderator/Chef Brysselkontoret, North Sweden
 • Arrangör: Europaforum Norra Sverige 
 • Plats: Novgorodgränd 1, Region Västerbotten
 • Mer om programmet Onsdag 5 juli

10.00-12.00: Är det någon mening med att kalla norra Sverige arktiskt?

Som medlem i Arktiska rådet har Sverige idag en arktisk strategi där delar av norra Sverige ingår. Men norra Sverige skiljer sig starkt från historiskt arktiska områden i t ex Kanada. Är det någon mening med att börja se norra Sverige som arktiskt - eller är det bara ett utrikespolitiskt drag?

Medverkande:

 • Carina Keskitalo, Umeå Universitet
 • Dieter Müller, Vicerektor, Umeå Universitet
 • Mikael Janson, North Sweden European Office
 • Anna Olofsson, Umeå Kommun

Arrangör: Umeå universitet
Plats: Novgorodgränd 1 (Region Västerbotten)
Mer om programmet

Allmänna nyheter

 • EU-kommissionen nominerar LIFE-projektet ReMiBar baserat i Norr- och Västerbotten till ett av de bästa i Europa

  2018-03-14

  LIFE-projektet ReMiBar, som är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan olika myndigheter och skogsbolag i Norr- och Västerbotten och finansierat av EU:s miljöfond LIFE-programmet, har blivit utvalt av EU-kommissionen till ett av de bästa LIFE-projekten i EU. ReMiBar syftar till att lösa problem med stängda vandringsvägar för djurliv i vattendrag som beror på bygget av infrastruktur där man inte tagit hänsyn till vattenmiljöer. ReMiBar är också nominerat till ”Bästa av bästa utmärkelsen” för avslutade projekt 2016 och 2017 i kategorierna miljö och natur.

 • Tack Martha Bahta!

  2018-03-14

  Efter sex år slutar Martha Bahta, Communicator and Policy Adviser, hos oss på North Sweden. Vi önskar dig all lycka i din fortsatta karriär vid Region Västerbotten!

 • 8 Nordiska EU-länder samlas kring gemensamt budskap angående fördjupat EMU-samarbete

  2018-03-14

  8 nordeuropeiska länder har i ett gemensamt brev uttryckt sina finanspolitiska åsikter i debatten kring hur valutaunionen EMU ska fortsatt utvecklas. Den ekonomiska monetära unionen, EMU, är de övergripande ekonomiska verktyg och policys som EU har för Eurosamarbetet men riktar sig även till länderna utanför Euron. De aktuella ländernas finansministrar önskar tona ned debatten om storslagna och djupgående EU-ambitioner för EMU. Fokus ska ligga på internationellt samarbete för att upprätthålla en stabil finansmarknad. Från svensk sida, som icke Euroland, trycks det på vikten av att alla länder i EU ska få delta fullt ut i besluten i EMU.

 • Handelskonflikten mellan USA och EU

  2018-03-13

  I syfte att skydda USA:s nationella intressen har president Donald Trump beslutat om att införa tullar på importerat stål och aluminium till USA vilket har skapat oro världen över, särskilt i EU. Enligt presidenten har andra länder gentemot USA ett handelsöverskott som är skadligt för USA. EU med flera har i sin tur protesterat mot vad de anser vara en orättfärdig politik från USA som utan urskillning slår mot alla på ett sätt som skadar hela världshandeln och den ekonomiska återhämtningen, även för USA själva.

 • Positioner för fortsatt EU-stöd

  2018-03-13

  EFNS positioner om regionalpolitiken, inför utformningen av den nästa programperiod från 2021 och framåt, har nu lämnats in till EU-kommissionen.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS