Tema och datum för Europeiska veckan för regioner och städer 2016 (f.d. Open Days) finns nu publicerat!

2016-02-01

 

Open Days-konferensen läggs ned. Den årliga oktoberveckan i Bryssel med EU:s regioner, som samlar runt 6.000 delegater från 200 regioner över hela Europa för 100-talet aktiviteter, döps om till "European Week of Regions and Cities". Konferensen i Bryssel planeras 10-13 oktober.

Konferensen anordnas av Regionkommittén och EU-kommissionens generaldirektoratet för regional- och stadspolitik (DG Regio) och är den största årliga eventet för regionala och lokala myndigheter i Bryssel. Detta är ett unikt tillfälle för städer och regioner i EU att visa upp sin förmåga att skapa tillväxt och sysselsättning, genomföra EU:s sammanhållningspolitik och visa att den lokala och regionala nivån är viktig för ett gott europeiskt styre. 

Årets upplaga går under titeln “Regions and cities for sustainable and inclusive growth”. Konferensen kommer att fokusera på de utmaningar som EU:s regioner och städer står inför. De tre tematiska fokusområdena för årets upplaga är:

·         Sustained and sustainable economic growth: Nya möjligheter kopplade till innovation kommer att stå i centrum inom detta fokusområde, särskilt de som bidrar till koldioxidsnål ekonomi, energieffektivitet, kretsloppsekonomi och smart specialisering.    

·         Inclusive economic growth: Inom detta fokusområde kommer att diskuteras arbetsmarknads- och sociala åtgärder på den lokala nivån. Utrymmet kommer också att ges för erfarenhetsutbyte mellan städerna och regionerna angående hanteringen av flyktingkrisen, inklusive vilket stöd som ges av EU:s fonder.  

·         Making ESI Funds simpler: Här kommer lärdomar kring implementeringen av program finansierade via ESI-fonderna att diskuteras. Hur kan programimplementeringen göras enklare och mer effektiv? Bäst praxis inom stadsutveckling, Integrerade Territoriella Investeringar (ITI) och lokalt ledd utveckling kommer också att analyseras.   

I enligheten med dessa tre tematiska fokusområden, kommer konferensprogrammet att erbjuda cirka 100 workshops som arrangeras av regionala partnerskap, EU-kommissionen, Regionkommittén och universitet.

North Sweden genom NSPA-nätverket (Northern Sparsely Populated areas) siktar i år på medverkan med den pågående OECD-studien för de 14 regionerna i norra Sverige, Finland och Norge.

Är du intresserad av att organisera ett event under Europeiska veckan för regioner och städer?

Regioner, städer, universitet och företag kan ansöka om att organisera workshops eller seminarium inom de tematiska områdena under Europeiska veckan för regioner och städer. Sista ansökningsdagen är 1 april och urvalet presenteras den 29 april. 

Mer information om att organisera ett event hittar du på den officiella hemsidan.

Anmälan till konferensen öppnar 8 juli.

/ Michele Cicchetti

Nyheter på området

 • EU-kommissionen efterfrågar mer av specifika geografiers däribland norra Sveriges delaktighet i EU:s strukturfonder

  2018-12-18

  EU-kommissionens generaldirektorat Regio (regionalpolitik) har publicerat en analys om specifika geografier som kämpar med permanenta utmaningar kopplade till regionala geografiska faktorer såsom kargt klimat och demografiska handikapp. Med specifika geografier avses öar, bergsområden och glesbefolkade områden där norra Sverige berörs. Analysen fokuserar på regioner i norra Skandinavien som har en jämförelsevis låg populationstäthet och öar, gräns- samt bergsområden. Analysen syftar till att sprida fördjupad kunskap om hur EU:s specifika geografier historiskt har blivit identifierade och omnämnda i utformandet av EU-program i respektive medlemsland. Därtill vill EU-kommissionen utvärdera vilken typ av verktyg och projekt som vidtagits på gräsrotsnivå för att hantera sina utmaningar, detta i syfte att förbättra förutsättningarna för specifika geografier att använda sig av EU-program i nästa programperiod 2021-2027.

 • European Week of Regions and Cities med Umeå Universitet

  2018-12-18

  Den 12 december anordnade det arktiska centret på Umeå Universitet, Arcum, sin sedan förra året på femårsdagen inrättade årliga heldag om Arktiska frågor; Umeå Arctic Forum. Symposiet på Folkets Hus i Umeå fokuserade på regionala utmaningar ur ett Arktiskt perspektiv med inbjudna gäster från samhälle, näringsliv och forskning. Det var också ett lokalt uppföljningsarrangemang till det seminarium Region Västerbotten genom North Sweden med flera arrangerade i Bryssel för att diskutera regional utveckling i Arktis under European Week of Regions and Cities i oktober i år.

 • Arktisk investeringsplattform på agendan när EU-kommissionär tog emot Norra Sverige och NSPA

  2018-12-18

  10 december tog Jyrki Katainen, vice ordförande EU-kommissionen med ansvar för EU:s tillväxtpolitik, emot företrädare för Norr- och Västerbotten och de övriga regionerna inom Northern Sparsley Populated Areas, NSPA, för diskussioner om upprättandet av en Arktisk investeringsplattform. Den ska i framtiden kunna tillhandahålla investeringskapital i Europas arktiska regioner. Norra Sverige representerades på mötet av Nils-Olof Lindfors, Region Norrbotten, och Erik Bergkvist, Region Västerbotten.

 • Arctic Futures Symposium

  2018-12-05

  Den 28 november gick årets Arctic Futures Symposium av stapeln i Bryssel på temat en blick mot framtiden. Symposiet arrangeras av International Polar Foundation.

 • EU:s yttersta regioner erhåller stöd för ett starkare gemensamt EU-partnerskap

  2018-12-05

  2017 presenterade EU-kommissionen en strategi för att stärka partnerskapet mellan EU:s medlemsländer och EU:s yttre geografiska belägna regioner så kallade yttersta randområdena. Den 23 november i samband med den årliga konferensen om de yttersta regionerna lyfte EU-kommissionen fram att man hållit löftet om att hjälpa de yttersta randområdena att inkluderas i en globaliserad värld trots deras geografiska utmaningar. EU-kommissionens åtgärd är att uppmärksamma deras särskilda behov i den kommande långtidsbudgeten 2021-2027.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS