Tema och datum för Europeiska veckan för regioner och städer 2016 (f.d. Open Days) finns nu publicerat!

2016-02-01

 

Open Days-konferensen läggs ned. Den årliga oktoberveckan i Bryssel med EU:s regioner, som samlar runt 6.000 delegater från 200 regioner över hela Europa för 100-talet aktiviteter, döps om till "European Week of Regions and Cities". Konferensen i Bryssel planeras 10-13 oktober.

Konferensen anordnas av Regionkommittén och EU-kommissionens generaldirektoratet för regional- och stadspolitik (DG Regio) och är den största årliga eventet för regionala och lokala myndigheter i Bryssel. Detta är ett unikt tillfälle för städer och regioner i EU att visa upp sin förmåga att skapa tillväxt och sysselsättning, genomföra EU:s sammanhållningspolitik och visa att den lokala och regionala nivån är viktig för ett gott europeiskt styre. 

Årets upplaga går under titeln “Regions and cities for sustainable and inclusive growth”. Konferensen kommer att fokusera på de utmaningar som EU:s regioner och städer står inför. De tre tematiska fokusområdena för årets upplaga är:

·         Sustained and sustainable economic growth: Nya möjligheter kopplade till innovation kommer att stå i centrum inom detta fokusområde, särskilt de som bidrar till koldioxidsnål ekonomi, energieffektivitet, kretsloppsekonomi och smart specialisering.    

·         Inclusive economic growth: Inom detta fokusområde kommer att diskuteras arbetsmarknads- och sociala åtgärder på den lokala nivån. Utrymmet kommer också att ges för erfarenhetsutbyte mellan städerna och regionerna angående hanteringen av flyktingkrisen, inklusive vilket stöd som ges av EU:s fonder.  

·         Making ESI Funds simpler: Här kommer lärdomar kring implementeringen av program finansierade via ESI-fonderna att diskuteras. Hur kan programimplementeringen göras enklare och mer effektiv? Bäst praxis inom stadsutveckling, Integrerade Territoriella Investeringar (ITI) och lokalt ledd utveckling kommer också att analyseras.   

I enligheten med dessa tre tematiska fokusområden, kommer konferensprogrammet att erbjuda cirka 100 workshops som arrangeras av regionala partnerskap, EU-kommissionen, Regionkommittén och universitet.

North Sweden genom NSPA-nätverket (Northern Sparsely Populated areas) siktar i år på medverkan med den pågående OECD-studien för de 14 regionerna i norra Sverige, Finland och Norge.

Är du intresserad av att organisera ett event under Europeiska veckan för regioner och städer?

Regioner, städer, universitet och företag kan ansöka om att organisera workshops eller seminarium inom de tematiska områdena under Europeiska veckan för regioner och städer. Sista ansökningsdagen är 1 april och urvalet presenteras den 29 april. 

Mer information om att organisera ett event hittar du på den officiella hemsidan.

Anmälan till konferensen öppnar 8 juli.

/ Michele Cicchetti

Nyheter på området

 • EU:s nya sociala fond efter år 2020

  2018-06-06

  Den 30:e maj presenterades ett ramnätverk för EU:s nya sociala fond som, likt sin föregångare, ska stärka EU:s arbetsmarknad och dess förutsättningar. Programmen som tillsammans utgör den sociala fonden innefattar totalt 101,2 miljarder Euro. Fondprogrammen har genomgått en förenkling för att göra den sociala fonden mer effektiv och lättanvänd inför nästa budgetperiod.

 • EU-kommissionen publicerar sammanhållningspolitikens regleringar för perioden 2021-2027

  2018-05-30

  Den 29:e maj presenterade EU-kommissionen de föreslagna regleringarna för sammanhållningspolitiken efter år 2020. Bland annat ska 1,6 miljarder Euro avsättas speciellt för EU:s yttersta randområden som innefattar även norra delarna av Sverige och Finland (NSPA). Totala budgeten enligt Kommissionen är 374 miljarder Euro

 • DG REGIO:s nya utvärderingsbibliotek visar upp sammanhållningsfondernas effekter.

  2018-04-25

  Generaldirektoratet för regional- och stadspolitik, DG REGIO, publicerade i förra veckan en ny utvärderingsdatabas för att samla resultaten av EU:s fondprogram på regional nivå. Utvärderingarna som ryms i databasen sträcker sig från 2007 och går att söka utifrån fondprogram, länder, tema samt utvärderingsmetod.

 • Alternativ för EU:s budget

  2018-02-14

  EU-kommissionen presenterade en ny rapport med alternativ för EU:s långtidsbudget efter 2020 för medlemsländerna inför kommande förhandlingar.

 • EU:s regioner kraftsamlar för sammanhållningspolitiken post-2020

  2018-02-13

  Den 22 januari överlämnade ett flertal europeiska regioner en deklaration till EU-kommissionens ordförande Juncker för att belysa viljan för en fortsatt utvecklad sammanhållningspolitik efter år 2020. Deklarationen är ett inspel till framtagandet av EU:s långtidsbudget och är en del av ett historiskt stort lobbyinitiativ från 2016 där den svenska regionala och lokala nivån spelat en stor roll.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS