Tema och datum för Europeiska veckan för regioner och städer 2016 (f.d. Open Days) finns nu publicerat!

2016-02-01

 

Open Days-konferensen läggs ned. Den årliga oktoberveckan i Bryssel med EU:s regioner, som samlar runt 6.000 delegater från 200 regioner över hela Europa för 100-talet aktiviteter, döps om till "European Week of Regions and Cities". Konferensen i Bryssel planeras 10-13 oktober.

Konferensen anordnas av Regionkommittén och EU-kommissionens generaldirektoratet för regional- och stadspolitik (DG Regio) och är den största årliga eventet för regionala och lokala myndigheter i Bryssel. Detta är ett unikt tillfälle för städer och regioner i EU att visa upp sin förmåga att skapa tillväxt och sysselsättning, genomföra EU:s sammanhållningspolitik och visa att den lokala och regionala nivån är viktig för ett gott europeiskt styre. 

Årets upplaga går under titeln “Regions and cities for sustainable and inclusive growth”. Konferensen kommer att fokusera på de utmaningar som EU:s regioner och städer står inför. De tre tematiska fokusområdena för årets upplaga är:

·         Sustained and sustainable economic growth: Nya möjligheter kopplade till innovation kommer att stå i centrum inom detta fokusområde, särskilt de som bidrar till koldioxidsnål ekonomi, energieffektivitet, kretsloppsekonomi och smart specialisering.    

·         Inclusive economic growth: Inom detta fokusområde kommer att diskuteras arbetsmarknads- och sociala åtgärder på den lokala nivån. Utrymmet kommer också att ges för erfarenhetsutbyte mellan städerna och regionerna angående hanteringen av flyktingkrisen, inklusive vilket stöd som ges av EU:s fonder.  

·         Making ESI Funds simpler: Här kommer lärdomar kring implementeringen av program finansierade via ESI-fonderna att diskuteras. Hur kan programimplementeringen göras enklare och mer effektiv? Bäst praxis inom stadsutveckling, Integrerade Territoriella Investeringar (ITI) och lokalt ledd utveckling kommer också att analyseras.   

I enligheten med dessa tre tematiska fokusområden, kommer konferensprogrammet att erbjuda cirka 100 workshops som arrangeras av regionala partnerskap, EU-kommissionen, Regionkommittén och universitet.

North Sweden genom NSPA-nätverket (Northern Sparsely Populated areas) siktar i år på medverkan med den pågående OECD-studien för de 14 regionerna i norra Sverige, Finland och Norge.

Är du intresserad av att organisera ett event under Europeiska veckan för regioner och städer?

Regioner, städer, universitet och företag kan ansöka om att organisera workshops eller seminarium inom de tematiska områdena under Europeiska veckan för regioner och städer. Sista ansökningsdagen är 1 april och urvalet presenteras den 29 april. 

Mer information om att organisera ett event hittar du på den officiella hemsidan.

Anmälan till konferensen öppnar 8 juli.

/ Michele Cicchetti

Nyheter på området

 • Konferens: Save the Baltic sea

  2018-09-12

  Den 5 september anordnade North Sweden genom iBSG tillsammans med SEARICA, konferensen ”Rädda Östersjön på riktigt" som behandlade EU:s strategi för Östersjöregionen.

 • Event man inte får missa under EWRC i Bryssel 8-12 oktober

  2018-09-12

  European week of Region and Cities (EWRC), motsvarande Sveriges Almedalen men för europeiska regioner, är ett årligt evenemang som pågår under fyra dagar i Bryssel, detta år mellan 8-11 oktober. Städer och regioner ges tillfälle att framhäva sina särpräglade egenskaper som skapar tillväxt och arbete, implementerar EU:s sammanhållningspolitik och visar prov på vikten av den lokala och regionala nivån för ett lyckosamt europeiskt styre. North Swedens guidar dig till de viktigaste av eventen under EWRS i oktober. Under 4 dagar anordnas över 100 event för regioner och städer i EU.

 • State of Play: Regionalpolitik för förhandling!

  2018-07-04

  Nu är EU-kommissionens förslag lagda för programperioden 2021—2027. Det går nu in i förhandlingar inom och mellan Ministerrådet och Europaparlamentet och tidplanen som nu talas om är avslut i slutet av 2019. Avseende regionalpolitiken finns mycket som går i norra Sveriges riktning, men också en del att få ytterligare klarhet i och möjliga förändringar till det bättre. Det är nu regionala positioneringar måste till gentemot de lagda förslagen avseende prioriteringar och möjligheterna till samverkan och mycket annat. Mikael Janson pekar ut några av de för norra Sverige relevanta delarna att särskilt bevaka.

 • Svereg 2018: EU:s budget

  2018-07-02

  Företrädare från svenska regioner träffades i Bryssel den 27 juni för den årliga konferensen med Svereg-nätverket som bl.a. arrangerades av North Sweden.

 • EU:s nya sociala fond efter år 2020

  2018-06-06

  Den 30:e maj presenterades ett ramnätverk för EU:s nya sociala fond som, likt sin föregångare, ska stärka EU:s arbetsmarknad och dess förutsättningar. Programmen som tillsammans utgör den sociala fonden innefattar totalt 101,2 miljarder Euro. Fondprogrammen har genomgått en förenkling för att göra den sociala fonden mer effektiv och lättanvänd inför nästa budgetperiod.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS