Tema och datum för Europeiska veckan för regioner och städer 2016 (f.d. Open Days) finns nu publicerat!

2016-02-01

 

Open Days-konferensen läggs ned. Den årliga oktoberveckan i Bryssel med EU:s regioner, som samlar runt 6.000 delegater från 200 regioner över hela Europa för 100-talet aktiviteter, döps om till "European Week of Regions and Cities". Konferensen i Bryssel planeras 10-13 oktober.

Konferensen anordnas av Regionkommittén och EU-kommissionens generaldirektoratet för regional- och stadspolitik (DG Regio) och är den största årliga eventet för regionala och lokala myndigheter i Bryssel. Detta är ett unikt tillfälle för städer och regioner i EU att visa upp sin förmåga att skapa tillväxt och sysselsättning, genomföra EU:s sammanhållningspolitik och visa att den lokala och regionala nivån är viktig för ett gott europeiskt styre. 

Årets upplaga går under titeln “Regions and cities for sustainable and inclusive growth”. Konferensen kommer att fokusera på de utmaningar som EU:s regioner och städer står inför. De tre tematiska fokusområdena för årets upplaga är:

·         Sustained and sustainable economic growth: Nya möjligheter kopplade till innovation kommer att stå i centrum inom detta fokusområde, särskilt de som bidrar till koldioxidsnål ekonomi, energieffektivitet, kretsloppsekonomi och smart specialisering.    

·         Inclusive economic growth: Inom detta fokusområde kommer att diskuteras arbetsmarknads- och sociala åtgärder på den lokala nivån. Utrymmet kommer också att ges för erfarenhetsutbyte mellan städerna och regionerna angående hanteringen av flyktingkrisen, inklusive vilket stöd som ges av EU:s fonder.  

·         Making ESI Funds simpler: Här kommer lärdomar kring implementeringen av program finansierade via ESI-fonderna att diskuteras. Hur kan programimplementeringen göras enklare och mer effektiv? Bäst praxis inom stadsutveckling, Integrerade Territoriella Investeringar (ITI) och lokalt ledd utveckling kommer också att analyseras.   

I enligheten med dessa tre tematiska fokusområden, kommer konferensprogrammet att erbjuda cirka 100 workshops som arrangeras av regionala partnerskap, EU-kommissionen, Regionkommittén och universitet.

North Sweden genom NSPA-nätverket (Northern Sparsely Populated areas) siktar i år på medverkan med den pågående OECD-studien för de 14 regionerna i norra Sverige, Finland och Norge.

Är du intresserad av att organisera ett event under Europeiska veckan för regioner och städer?

Regioner, städer, universitet och företag kan ansöka om att organisera workshops eller seminarium inom de tematiska områdena under Europeiska veckan för regioner och städer. Sista ansökningsdagen är 1 april och urvalet presenteras den 29 april. 

Mer information om att organisera ett event hittar du på den officiella hemsidan.

Anmälan till konferensen öppnar 8 juli.

/ Michele Cicchetti

Nyheter på området

 • Alternativ för EU:s budget

  2018-02-14

  EU-kommissionen presenterade en ny rapport med alternativ för EU:s långtidsbudget efter 2020 för medlemsländerna inför kommande förhandlingar.

 • EU:s regioner kraftsamlar för sammanhållningspolitiken post-2020

  2018-02-13

  Den 22 januari överlämnade ett flertal europeiska regioner en deklaration till EU-kommissionens ordförande Juncker för att belysa viljan för en fortsatt utvecklad sammanhållningspolitik efter år 2020. Deklarationen är ett inspel till framtagandet av EU:s långtidsbudget och är en del av ett historiskt stort lobbyinitiativ från 2016 där den svenska regionala och lokala nivån spelat en stor roll.

 • Sammanhållningspolitiken i EU, aldrig viktigare än nu

  2018-02-12

  Inför nästkommande budgetperiod som planeras påbörja efter år 2020 är förhållandena för sammanhållningspolitik hittills oklara. Nuvarande budgetperiod sträcker sig fram till år 2020 och fram till dess har Sverige från 2013 haft 20 miljarder allokerat för att stärka regioner i frågor som innovation och forskning. Inför nästa budgetperiod riskerar den summan att bli mindre. Det vill SKL hjälpa till att förhindra

 • NSPA medverkade vid presentation av Norges arktiska strategi

  2018-01-24

  Den 18 januari presenterade Norge sin arktiska strategi på ett fullsatt Norway House i Bryssel. Utöver företrädare från den norska regeringen medverkade också Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, med en presentation av regionernas prioriteringar i den pågående arktiska samrådsprocessen i EU och Mikael Janson, direktör North Sweden, var därtill moderator för hela eventet.

 • Sveriges Kommuner och Landsting presenterar sina huvudprioriteringar i EU under 2018

  2018-01-16

  Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har antagit nio prioriterade frågor att arbeta med i EU under 2018. De prioriterade frågorna berör medborgare på såväl lokal som regional nivå och utgår ifrån EU-kommissionens presenterade arbetsprogram för 2018. En fortsatt kraftfull sammanhållningspolitik och mobilitet och infrastruktur inklusive bredband är exempel på viktiga regionala frågor som SKL planerar arbeta för.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS