EU:s yttersta regioner erhåller stöd för ett starkare gemensamt EU-partnerskap

2018-12-05

2017 presenterade EU-kommissionen en strategi för att stärka partnerskapet mellan EU:s medlemsländer och EU:s yttre geografiska belägna regioner så kallade yttersta randområdena. Den 23 november i samband med den årliga konferensen om de yttersta regionerna lyfte EU-kommissionen fram att man hållit löftet om att hjälpa de yttersta randområdena att inkluderas i en globaliserad värld trots deras geografiska utmaningar. EU-kommissionens åtgärd är att uppmärksamma deras särskilda behov i den kommande långtidsbudgeten 2021-2027.

Till EU:s yttre regioner hör de franska autonoma territorierna Franska Guyana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion och Saint-Martin, de portugisiska autonoma regionerna Azorerna och Madeira och den spanska autonoma regionen Kanarieöarna.

EU:s yttre regioner har de senaste åren gjort framsteg. På vissa håll har man implementerat initiativ för förnybar energi och införandet av elektriska bilar men en rad utmaningar består i form av hög arbetslöshet och främst bland unga, betydande sårbarhet för klimatförändringar, frånvaron av infrastruktur skapar svårigheter kring tillväxt, samt ett beroende av ekonomiska sektorer som inte har införlivat tillräckligt med innovativa processer.

Starkare partnerskap och extra stöd till yttre regioner

I ett försök att öka sina insatser och möta dessa utmaningar, som i hög grad har att göra med regionernas geografiska placeringar, presenterade EU-kommissionen under 2017 en strategi för att stärka partnerskapet mellan EU:s medlemsstater och dessa regioner. Med strategin inrättades ett skräddarsytt stöd till ovan nämnda regioner för att hjälpa dem att använda sina unika tillgångar, skapa möjligheter för sin befolkning och dra nytta av globaliseringen.

Den 23 november 2018 i samband med den årliga konferensen om de yttersta randområdena, som ligger tusentals kilometer från den europeiska kontinenten, belyste Jean-Claude Juncker, EU-kommissionens ordförande och Corina Creţu, kommissionär med ansvar för regionalpolitik, att EU har hållit sitt löfte till dessa regioner om att hjälpa dem att hålla sig i en globaliserad värld. I kommissionens förslag till EU:s nästa långtidsbudget för perioden 2021–2027, uppmärksammas dessa regioners särskilda behov och åtföljs av initiativ för att främja innovation, cirkulär ekonomi och blå tillväxt. EU-kommissionen har exempelvis lanserat ett Horizoninitiativ som landat i projektet ”Foward” för ett värde av 4,3 miljoner euro som ska analysera innovativa system i dessa regioner och mobilisera lokala aktörer kring långsiktiga smartspecialiseringsstrategier. Projektet ”Forward” som för samman 24 partner från nio regioner kommer att börja i början av 2019.

Delad extra allokering med NSPA där Norra Sverige ingår

De yttersta randområdena i EU:s budget delar en extra allokering med Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) till vilka Norrbotten och Västerbotten räknas, som är de enda regioner i EU som får den typen av extra särskilt regionalstöd.

Läs mer om den nya strategin här 

/Michaela Wikdahl

Nyheter på området

 • EU:s regionalpolitik på "Grand"

  2019-02-13

  Seminariet ”EU:s sammanhållnings- politik för Sverige nu och i framtiden” anordnades av EU-paparlamentariker Anders Sellström i samverkan med Region Västerbotten.

 • Kick-off för European Week of Regions and Cities 2019

  2019-02-05

  Den 30:e januari höll den Europeiska Regionkommittén i samverkan med EU-kommissionen årets kick-off möte inför European Week of Regions and Cities, EWRC, 2019. Bland annat presenterades årets datum, platser och årets fokusämnen. Det presenterade även vissa nyheter för i år.

 • Västerbottenveckor på Grand

  2019-01-30

  Under veckan 21 januari inleddes Region Västerbottens tre årliga veckor på Grand Hôtel i Stockholm, detta för 29:e gången, där det varje kväll serveras Västerbottensbuffé istället för ordinarie meny och på dagarna olika seminarier med Västerbottentema. Det är regionen tillsammans med kommuner och olika organisationer och företag som anordnar seminarierna och i allt högre grad även i samverkan med andra norrlandsregioner och aktörer. Det är ett led i att nå makthavarna där de finns i Stockholm för att få bättre förståelse för norra Sverige. Även North Sweden är på plats för att bidra med EU-perspektiven och norra Sveriges betydelse och behov av EU för att utvecklas.

 • Regionala mål 2021-2027

  2019-01-30

  I EU-kommissionens nyligen utgivna tidskrift ”Panorama” listas viktiga budskap och exempel på framgångsrik styrning i den gångna förda regionala politiken i EU. Tidskriftens budskap sätter mål och en agenda för regional utveckling 2021–2027 och inte minst i specifika geografier som har utmaningar förknippade med geografiska utmaningar dit norra Sverige tillhör. EU-kommissionen poängterar ett fortsatt stöd till dessa regioner. Tidskriften baseras bitvis på EU-kommissionens forskningsanalys om specifika regioner vilken presenterades i slutet av 2018 och som uppmärksammades under ett seminarium under European Week of Regions and Cities samma år där Mikael Janson, direktör North Sweden, deltog.

 • Möte med arktisk rådgivare

  2019-01-16

  North Sweden anordnade ett möte med Jari Vilén som har fått EU-kommissionens uppdrag att analysera EU:s arktiska policy.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS