Event man inte får missa under EWRC i Bryssel 8-12 oktober

2018-09-12

European week of Region and Cities (EWRC), motsvarande Sveriges Almedalen men för europeiska regioner, är ett årligt evenemang som pågår under fyra dagar i Bryssel, detta år mellan 8-11 oktober. Städer och regioner ges tillfälle att framhäva sina särpräglade egenskaper som skapar tillväxt och arbete, implementerar EU:s sammanhållningspolitik och visar prov på vikten av den lokala och regionala nivån för ett lyckosamt europeiskt styre. North Swedens guidar dig till de viktigaste av eventen under EWRC i oktober. Under 4 dagar anordnas över 100 event för regioner och städer i EU.

EWRC har pågått sedan 2003 och har genom åren utvecklats till en plattform för europeiskt nätverkande för de som arbetar med regional och lokal utveckling. Evenemanget har blivit ett nyckelevent för EU:s regionalpolitik. EWRC välkomnar 6000 deltagare till 100 workshops, debatter, utställningar och nätverkansmöjligheter under oktober månad varje år. Några populära ämnen på agendan brukar vara utbyte av god praktik inom ekonomisk utveckling och social inkludering, gränsöverskridande samarbete och regional innovation. Temaveckan vänder sig till en rad aktörer; medlemmar från EU-institutioner, tjänstemän på lokal, regional och nationell nivå, representanter från företag, finansiella institut och olika organisationer, journalister, forskare, studenter och alla personer som engagerar sig inom ämnet regional och urban politik. Registreringen till EWRC är öppen till 28 September. Vänta inte för länge med att registrera dig till ett event då antalet platser till eventen är begränsade.

North Sweden listar här de mest spännande eventen som berör Sveriges nordligaste regioner, både event som vi anordnar och kommer att bevaka:

* Sustainable development of the Arctic region to the benefit of all of Europe

North Sweden anordnar tillsammans med det Regionala Norra Arktiska partnerskapet detta event om hållbar utveckling av de Arktiska regionerna. Peter Sköld från Centrum för samisk forskning (Cesam) vid Umeå universitet är en av talarna. Peter Sköld är också föreståndare för ARCUM, UmU:s arktiska center. Med är även Erik Bergkvist, Region Västerbotten som hälsar välkommen för Region Västerbotten som är huvudpartnerregion för hela eventet.

Seminariet följs av en mottagning med utdelning av årets Arctic Award 2018n för bästa samarbetsprojekt som får bidrag från EU.

Tisdag 9/10, kl 14.30-16.00 FULLBOKAT !

Program och anmälan  

* Culture as key for optimizing territorial cooperation in the European Arctic

North Sweden ger stöd till Region Västerbotten i detta event.

Kan kultur och kulturarv vara drivande krafter för lokal och regional utveckling i Arktis? Vilka ingredienser behövs för att föra fram det kreativa potential som finns i den europeiska arktiska regionen?

Tisdag 9/10, kl 14.30-16.30 i Europaparlamentet följt av filmvisning 18.30-20.00 på Sveriges ständiga Representation

Program och anmälan

* SKL 25 år i Bryssel

Under EWRC firar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att de varit på plats i Bryssel i 25 år med buffé och mingel.

Tisdag 9/10, kl 18-21.30

Anmälan

* iCapital Stories - Experimenting, Engaging, Expanding, Empowering in Cities

Umeå har nominerats till utmärkelsen ”European Capital of Innovation” som en av elva finalister med chansen att ta hem prissumman på 1 miljon Euro. Under detta event presenterar finalisterna sina innovationsstrategier och vilka som går vidare till det slutliga steget i tävlingen kommer att avslöjas.

Onsdag 10/10, 16:30 - 18:00

Program och anmälan

* EU close to Islands, Mountains and Sparsely populated areas

EU-kommissionens forskningsinstitut för regional utveckling, ESPON, tillsammans med EU-kommissionen arrangerar detta event som modereras av vice generaldirektören för DG Regio. North Swedens direktör Mikael Janson deltar i frågan om regioner med särskilda förutsättningar så som Northen sparsley populated areas.

Onsdag 10/10, 09:30 to 11:00

Program och anmälan

* Future of cohesion policy in territories with geographic specificities

North Sweden står genom NSPA som medarrangör till detta event som behandlar hur sammanhållningspolitiken påverkar regioner med geografiska säregna egenskaper. Det är en uppföljning av morgonseminariet i regi av ESPON och är öppet för deltagardialog kring olika teman för regioner med särskilda utmaningar som det glesbefolkade nordliga Europa. Det är en del av diskussionen om utformningen av EU:s framtida stöd till norra Sverige.

Onsdag 10/10, kl 14.30-18.00

Anmälan: https://www.espon.eu/news-events/events/espon-events/future-cohesion-policy-territories-geographic-specificities

* CEF and TEN-T from an Arctic perspective

North Sweden arrangerar detta seminarium om EU:s infrastruktursatsningar CEF och TEN-T från ett arktiskt perspektiv. Regionala företrädare kommer att träffa beslutsfattare från EU:s institutioner.

Torsdag 11/10, kl 10-13

För anmälan och program kontakta Mona Mansour på North Sweden: mona.mansour@northsweden.eu

* An Innovation Loop to enhance Open and Social Research and Innovation projects

Region Västerbotten arrangerar genom projektet OSIRIS en workshop med fokus på digital transformation. Workshopen syftar till att genom samskapande generera nya idéer och utbyta erfarenheter mellan experter från hela Europa.

Torsdag 11/10, kl 11.30-13.00

Anmälan

 

Nyheter på området

 • Arctic Futures Symposium

  2018-12-05

  Den 28 november gick årets Arctic Futures Symposium av stapeln i Bryssel på temat en blick mot framtiden. Symposiet arrangeras av International Polar Foundation.

 • EU:s yttersta regioner erhåller stöd för ett starkare gemensamt EU-partnerskap

  2018-12-05

  2017 presenterade EU-kommissionen en strategi för att stärka partnerskapet mellan EU:s medlemsländer och EU:s yttre geografiska belägna regioner så kallade yttersta randområdena. Den 23 november i samband med den årliga konferensen om de yttersta regionerna lyfte EU-kommissionen fram att man hållit löftet om att hjälpa de yttersta randområdena att inkluderas i en globaliserad värld trots deras geografiska utmaningar. EU-kommissionens åtgärd är att uppmärksamma deras särskilda behov i den kommande långtidsbudgeten 2021-2027.

 • State of Play

  2018-11-21

  EU-kommissionen har lagt sina förslag för långtidsbudgeten med tillhörande regleringar för bland annat regionalpolitiken med sina olika fonder och program ”post-2020”.

 • "EU in My Region"

  2018-11-15

  Den 14/11 anordnades en nationell dialogkonferens i Stockholm om EU:s regionalpolitik inom ramen för satsningen EU in My Region. Syftet var att lyfta fram EU:s regionalpolitik.

 • North Sweden medverkade på seminarium med Nordiska Ministerrådet i Bryssel

  2018-10-23

  Den 11 oktober under European Week of Regions and Cities i Bryssel, anordnade Nordiska Ministerrådet en diskussion om deras stora rapport ”State of the Nordic Region” som tagits fram av Nordiska Ministerrådets forskningsorgan Nordregio. North Sweden medverkade som kommentator för att ge ett regionalt inomnordiskt perspektiv på nyttan med en sådan studie i också ett europeiskt sammanhang tillsamman med EUSALP, som är den makroregionala strategi som är för alpregionen, för att från deras sida ge ett utomnordiskt makroregionalt exempel.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS