Politiker på besök hos North Sweden

2015-10-06

Under den senaste månaden har North Sweden fått besök av Miljöpartiets landstingsgrupp i Norrbotten och Feministiskt Initiativ Umeå och Kiruna.

Den 15 september besökte Miljöpartiets landstingsgrupp i Norrbotten North Sweden där Mikael Janson, direktör North Sweden, gav gruppen en presentation om vårt arbete och hur EU:s politik påverkar Norrbotten och Västerbotten. Även Lars Wikman kunde berätta om vikten för regionen att engagera sig i EU:s forsknings- och innovationsfrågor och vilken roll North Sweden spelare för regionens intressen och möjligheter att ta del av EU:s plattformar och finansieringsverktyg.

12028805_10153563236473363_2545167997166905066_o

Den 29 september besökte Feministiskt Initiativ Umeå och Kiruna Bryssel för att lära sig mer om EU. Mikael Janson kunde i ett av sammanträdesrummen i  Europaparlamentet berätta om North Swedens arbete, hur man jobbar för att påverka viktiga frågor i EU som berör Västerbotten och Norrbotten för hela gruppen som också bestod av företrädare från övriga Sverige.

12049611_10153590811403363_3571237835768071904_n

- Ofta när man talar om Europa så visar många kartor ett centraleuropeiskt perspektiv där norra Europa knappt finns med på kartan, det gäller också kartor från svenskt håll som inte alltid fångar hela Sverige, därför gäller det att visa sig och finnas på plats. De beslut som fattas här i Bryssel och EU har betydelse för oss i Norra Sverige. I North Swedens uppdrag ska vi informera regionen om vad som händer i EU men också informera EU om norra Sveriges möjligheter och utmaningar för att besluten i Eu skall bli så bra som möjligt för regionens möjligheter att skapa utveckling. Det är svårt att följa med och påverka på avstånd, man måste vara representerad på plats i Bryssel, förklarade Mikael Janson för gruppen.

Mötena resulterade i många intressanta frågor och diskussioner och under sina dagar besökte de två grupperna också många andra olika aktörer i EU såsom Europaparlamentariker och Brysselkontoret för Sveriges kommuner och landsting med flera.

/ Alexandra Strömbäck 

 

Nyheter på området

 • Alternativ för EU:s budget

  2018-02-14

  EU-kommissionen presenterade en ny rapport med alternativ för EU:s långtidsbudget efter 2020 för medlemsländerna inför kommande förhandlingar.

 • EU:s regioner kraftsamlar för sammanhållningspolitiken post-2020

  2018-02-13

  Den 22 januari överlämnade ett flertal europeiska regioner en deklaration till EU-kommissionens ordförande Juncker för att belysa viljan för en fortsatt utvecklad sammanhållningspolitik efter år 2020. Deklarationen är ett inspel till framtagandet av EU:s långtidsbudget och är en del av ett historiskt stort lobbyinitiativ från 2016 där den svenska regionala och lokala nivån spelat en stor roll.

 • Sammanhållningspolitiken i EU, aldrig viktigare än nu

  2018-02-12

  Inför nästkommande budgetperiod som planeras påbörja efter år 2020 är förhållandena för sammanhållningspolitik hittills oklara. Nuvarande budgetperiod sträcker sig fram till år 2020 och fram till dess har Sverige från 2013 haft 20 miljarder allokerat för att stärka regioner i frågor som innovation och forskning. Inför nästa budgetperiod riskerar den summan att bli mindre. Det vill SKL hjälpa till att förhindra

 • NSPA medverkade vid presentation av Norges arktiska strategi

  2018-01-24

  Den 18 januari presenterade Norge sin arktiska strategi på ett fullsatt Norway House i Bryssel. Utöver företrädare från den norska regeringen medverkade också Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, med en presentation av regionernas prioriteringar i den pågående arktiska samrådsprocessen i EU och Mikael Janson, direktör North Sweden, var därtill moderator för hela eventet.

 • Sveriges Kommuner och Landsting presenterar sina huvudprioriteringar i EU under 2018

  2018-01-16

  Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har antagit nio prioriterade frågor att arbeta med i EU under 2018. De prioriterade frågorna berör medborgare på såväl lokal som regional nivå och utgår ifrån EU-kommissionens presenterade arbetsprogram för 2018. En fortsatt kraftfull sammanhållningspolitik och mobilitet och infrastruktur inklusive bredband är exempel på viktiga regionala frågor som SKL planerar arbeta för.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS