Politiker på besök hos North Sweden

2015-10-06

Under den senaste månaden har North Sweden fått besök av Miljöpartiets landstingsgrupp i Norrbotten och Feministiskt Initiativ Umeå och Kiruna.

Den 15 september besökte Miljöpartiets landstingsgrupp i Norrbotten North Sweden där Mikael Janson, direktör North Sweden, gav gruppen en presentation om vårt arbete och hur EU:s politik påverkar Norrbotten och Västerbotten. Även Lars Wikman kunde berätta om vikten för regionen att engagera sig i EU:s forsknings- och innovationsfrågor och vilken roll North Sweden spelare för regionens intressen och möjligheter att ta del av EU:s plattformar och finansieringsverktyg.

12028805_10153563236473363_2545167997166905066_o

Den 29 september besökte Feministiskt Initiativ Umeå och Kiruna Bryssel för att lära sig mer om EU. Mikael Janson kunde i ett av sammanträdesrummen i  Europaparlamentet berätta om North Swedens arbete, hur man jobbar för att påverka viktiga frågor i EU som berör Västerbotten och Norrbotten för hela gruppen som också bestod av företrädare från övriga Sverige.

12049611_10153590811403363_3571237835768071904_n

- Ofta när man talar om Europa så visar många kartor ett centraleuropeiskt perspektiv där norra Europa knappt finns med på kartan, det gäller också kartor från svenskt håll som inte alltid fångar hela Sverige, därför gäller det att visa sig och finnas på plats. De beslut som fattas här i Bryssel och EU har betydelse för oss i Norra Sverige. I North Swedens uppdrag ska vi informera regionen om vad som händer i EU men också informera EU om norra Sveriges möjligheter och utmaningar för att besluten i Eu skall bli så bra som möjligt för regionens möjligheter att skapa utveckling. Det är svårt att följa med och påverka på avstånd, man måste vara representerad på plats i Bryssel, förklarade Mikael Janson för gruppen.

Mötena resulterade i många intressanta frågor och diskussioner och under sina dagar besökte de två grupperna också många andra olika aktörer i EU såsom Europaparlamentariker och Brysselkontoret för Sveriges kommuner och landsting med flera.

/ Alexandra Strömbäck 

 

Nyheter på området

 • Arctic Futures Symposium

  2018-12-05

  Den 28 november gick årets Arctic Futures Symposium av stapeln i Bryssel på temat en blick mot framtiden. Symposiet arrangeras av International Polar Foundation.

 • EU:s yttersta regioner erhåller stöd för ett starkare gemensamt EU-partnerskap

  2018-12-05

  2017 presenterade EU-kommissionen en strategi för att stärka partnerskapet mellan EU:s medlemsländer och EU:s yttre geografiska belägna regioner så kallade yttersta randområdena. Den 23 november i samband med den årliga konferensen om de yttersta regionerna lyfte EU-kommissionen fram att man hållit löftet om att hjälpa de yttersta randområdena att inkluderas i en globaliserad värld trots deras geografiska utmaningar. EU-kommissionens åtgärd är att uppmärksamma deras särskilda behov i den kommande långtidsbudgeten 2021-2027.

 • State of Play

  2018-11-21

  EU-kommissionen har lagt sina förslag för långtidsbudgeten med tillhörande regleringar för bland annat regionalpolitiken med sina olika fonder och program ”post-2020”.

 • "EU in My Region"

  2018-11-15

  Den 14/11 anordnades en nationell dialogkonferens i Stockholm om EU:s regionalpolitik inom ramen för satsningen EU in My Region. Syftet var att lyfta fram EU:s regionalpolitik.

 • North Sweden medverkade på seminarium med Nordiska Ministerrådet i Bryssel

  2018-10-23

  Den 11 oktober under European Week of Regions and Cities i Bryssel, anordnade Nordiska Ministerrådet en diskussion om deras stora rapport ”State of the Nordic Region” som tagits fram av Nordiska Ministerrådets forskningsorgan Nordregio. North Sweden medverkade som kommentator för att ge ett regionalt inomnordiskt perspektiv på nyttan med en sådan studie i också ett europeiskt sammanhang tillsamman med EUSALP, som är den makroregionala strategi som är för alpregionen, för att från deras sida ge ett utomnordiskt makroregionalt exempel.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS