Politiker på besök hos North Sweden

2015-10-06

Under den senaste månaden har North Sweden fått besök av Miljöpartiets landstingsgrupp i Norrbotten och Feministiskt Initiativ Umeå och Kiruna.

Den 15 september besökte Miljöpartiets landstingsgrupp i Norrbotten North Sweden där Mikael Janson, direktör North Sweden, gav gruppen en presentation om vårt arbete och hur EU:s politik påverkar Norrbotten och Västerbotten. Även Lars Wikman kunde berätta om vikten för regionen att engagera sig i EU:s forsknings- och innovationsfrågor och vilken roll North Sweden spelare för regionens intressen och möjligheter att ta del av EU:s plattformar och finansieringsverktyg.

12028805_10153563236473363_2545167997166905066_o

Den 29 september besökte Feministiskt Initiativ Umeå och Kiruna Bryssel för att lära sig mer om EU. Mikael Janson kunde i ett av sammanträdesrummen i  Europaparlamentet berätta om North Swedens arbete, hur man jobbar för att påverka viktiga frågor i EU som berör Västerbotten och Norrbotten för hela gruppen som också bestod av företrädare från övriga Sverige.

12049611_10153590811403363_3571237835768071904_n

- Ofta när man talar om Europa så visar många kartor ett centraleuropeiskt perspektiv där norra Europa knappt finns med på kartan, det gäller också kartor från svenskt håll som inte alltid fångar hela Sverige, därför gäller det att visa sig och finnas på plats. De beslut som fattas här i Bryssel och EU har betydelse för oss i Norra Sverige. I North Swedens uppdrag ska vi informera regionen om vad som händer i EU men också informera EU om norra Sveriges möjligheter och utmaningar för att besluten i Eu skall bli så bra som möjligt för regionens möjligheter att skapa utveckling. Det är svårt att följa med och påverka på avstånd, man måste vara representerad på plats i Bryssel, förklarade Mikael Janson för gruppen.

Mötena resulterade i många intressanta frågor och diskussioner och under sina dagar besökte de två grupperna också många andra olika aktörer i EU såsom Europaparlamentariker och Brysselkontoret för Sveriges kommuner och landsting med flera.

/ Alexandra Strömbäck 

 

Nyheter på området

 • EU:s nya sociala fond efter år 2020

  2018-06-06

  Den 30:e maj presenterades ett ramnätverk för EU:s nya sociala fond som, likt sin föregångare, ska stärka EU:s arbetsmarknad och dess förutsättningar. Programmen som tillsammans utgör den sociala fonden innefattar totalt 101,2 miljarder Euro. Fondprogrammen har genomgått en förenkling för att göra den sociala fonden mer effektiv och lättanvänd inför nästa budgetperiod.

 • EU-kommissionen publicerar sammanhållningspolitikens regleringar för perioden 2021-2027

  2018-05-30

  Den 29:e maj presenterade EU-kommissionen de föreslagna regleringarna för sammanhållningspolitiken efter år 2020. Bland annat ska 1,6 miljarder Euro avsättas speciellt för EU:s yttersta randområden som innefattar även norra delarna av Sverige och Finland (NSPA). Totala budgeten enligt Kommissionen är 374 miljarder Euro

 • DG REGIO:s nya utvärderingsbibliotek visar upp sammanhållningsfondernas effekter.

  2018-04-25

  Generaldirektoratet för regional- och stadspolitik, DG REGIO, publicerade i förra veckan en ny utvärderingsdatabas för att samla resultaten av EU:s fondprogram på regional nivå. Utvärderingarna som ryms i databasen sträcker sig från 2007 och går att söka utifrån fondprogram, länder, tema samt utvärderingsmetod.

 • Alternativ för EU:s budget

  2018-02-14

  EU-kommissionen presenterade en ny rapport med alternativ för EU:s långtidsbudget efter 2020 för medlemsländerna inför kommande förhandlingar.

 • EU:s regioner kraftsamlar för sammanhållningspolitiken post-2020

  2018-02-13

  Den 22 januari överlämnade ett flertal europeiska regioner en deklaration till EU-kommissionens ordförande Juncker för att belysa viljan för en fortsatt utvecklad sammanhållningspolitik efter år 2020. Deklarationen är ett inspel till framtagandet av EU:s långtidsbudget och är en del av ett historiskt stort lobbyinitiativ från 2016 där den svenska regionala och lokala nivån spelat en stor roll.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS