Prioriterade EU-frågor för Sveriges Kommuner och Landsting 2015

2015-02-12

Under 2015 ska Sveriges kommuner och landsting (SKL) fokusera på tolv EU-frågor som är viktiga för kommuner, landstring och regioner. För varje fråga finns det olika viljeriktningar som man vill verka för.

De prioriterade EU-frågorna är:

 • Översynen av EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi, Europa 2020 
 • Den digitala inre marknaden
 • En fördjupad och mer rättvis inre marknad med stärkt industribas
 • Ett rimligt och balanserat frihandelsavtal med USA
 • En ny och balanserad europeisk migrationspolitik
 • Utsatta EU-medborgare
 • Energi och klimat
 • Översyn av luftpolitiken
 • Resurseffektivitet och avfall
 • Översyn av arbetstidsdirektivet
 • EU:s sammanhållningspolitik
 • EU:s urbana agenda

 

Läs mer om de prioriterade frågorna och viljeriktningana här

Läs mer om SKL i EU och internationellt här

//Kejvan Bexenius

Nyheter på området

 • Konferens: Save the Baltic sea

  2018-09-12

  Den 5 september anordnade North Sweden genom iBSG tillsammans med SEARICA, konferensen ”Rädda Östersjön på riktigt" som behandlade EU:s strategi för Östersjöregionen.

 • Event man inte får missa under EWRC i Bryssel 8-12 oktober

  2018-09-12

  European week of Region and Cities (EWRC), motsvarande Sveriges Almedalen men för europeiska regioner, är ett årligt evenemang som pågår under fyra dagar i Bryssel, detta år mellan 8-11 oktober. Städer och regioner ges tillfälle att framhäva sina särpräglade egenskaper som skapar tillväxt och arbete, implementerar EU:s sammanhållningspolitik och visar prov på vikten av den lokala och regionala nivån för ett lyckosamt europeiskt styre. North Swedens guidar dig till de viktigaste av eventen under EWRS i oktober. Under 4 dagar anordnas över 100 event för regioner och städer i EU.

 • State of Play: Regionalpolitik för förhandling!

  2018-07-04

  Nu är EU-kommissionens förslag lagda för programperioden 2021—2027. Det går nu in i förhandlingar inom och mellan Ministerrådet och Europaparlamentet och tidplanen som nu talas om är avslut i slutet av 2019. Avseende regionalpolitiken finns mycket som går i norra Sveriges riktning, men också en del att få ytterligare klarhet i och möjliga förändringar till det bättre. Det är nu regionala positioneringar måste till gentemot de lagda förslagen avseende prioriteringar och möjligheterna till samverkan och mycket annat. Mikael Janson pekar ut några av de för norra Sverige relevanta delarna att särskilt bevaka.

 • Svereg 2018: EU:s budget

  2018-07-02

  Företrädare från svenska regioner träffades i Bryssel den 27 juni för den årliga konferensen med Svereg-nätverket som bl.a. arrangerades av North Sweden.

 • EU:s nya sociala fond efter år 2020

  2018-06-06

  Den 30:e maj presenterades ett ramnätverk för EU:s nya sociala fond som, likt sin föregångare, ska stärka EU:s arbetsmarknad och dess förutsättningar. Programmen som tillsammans utgör den sociala fonden innefattar totalt 101,2 miljarder Euro. Fondprogrammen har genomgått en förenkling för att göra den sociala fonden mer effektiv och lättanvänd inför nästa budgetperiod.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS