Anmäl dig till NSPA under EWRC

2016-07-11

Registreringen är nu öppen för  europeiska veckan för regioner och  städer (tidigare Open Days) den 10-13 oktober i Bryssel. Årets tema är "Europas regioner och städer för hållbar tillväxt” och North Sweden arrangerar den 11 oktober ett av veckans event. Registreringen är nu öppen för dig som vill delta i den största årliga händelsen för regionala och lokala myndigheter med deltagande av 200 regioner från hela Europa. 

North Sweden under europeiska veckan för regioner och städer

I samband med Den europeiska veckan för regioner och städer bjuder partnerskapet för Sustainable Innovation in Less Urban Areas in The North,  bestående av  NSPA (Northern Sparsely Populated Areas) med North Sweden och de skotska högländerna och öarna i Skottland, till en debatt med syfte att belysa relevanta strategier och goda exempel för regional utveckling i mindre urbana områden och hur forskning kan ge stöd för det. OECD presenterar vid seminariet sin så kallade ”Regional Outlook” om utveckling av mindre tätbefolkade områden och den tillsammans med den pågående OECD-studien för de 14 regionerna i NSPA i norra Sverige, Finland och Norge utgör grunden för diskussionen med fokus på utvecklingsmöjligheter och utmaningar. Titeln för eventet är Renaissance for Remote Rurban Regions through Research – the Case of Less Urban Areas in the North

Debatten kommer att belysa utvecklingen av glesbefolkade områden i norr. Huvudtalare är José Enrique Garcilazo, enhetschef, landsbygdsutveckling och regional utveckling vid OECD och även ansvarig för den pågående OECD-studien för NSPA. Debatten kommer att ledas av Erik Bergkvist, ordförande i Region Västerbotten, och inbjudna talare och övriga deltagare kommer att få möjligheten att kommentera och diskutera innovation, bästa praxis och forskning som ett verktyg för att skapa relevanta "Rurban" regionala strategier som skapar mervärde för hela Europa.

Elisabeth Vik Aspaker, Norges EU- och EES-minister med ansvar för nordisk samarbete, medverkar och diskuterar regional utveckling i norra Europa och NSPA i kölvattnet av den nya EU-arktiska kommunikation.

Datum: Tisdag 11 oktober 2016, 14.30-17.00 med efterföljande mingel.
AdressSkottland House, Rond Point Schuman 6, 1040 Brussels (plan 8)
Kod: 11A35
Anmäl dig till här

Mer information om programmet och inbjudna talare finns på NSPA-hemsida

De inbjudna gästerna att ge kommentarer är:

- Jens Nilsson, Europaparlamentariker och medlem av Europaparlamentets utskott för regional utveckling.
- Harri Mällinen, Lapplands universitet och projektledare för Arctic Smartness.
- Professor Birgitta Bergvall-Kåreborn, Prorektor på Luleå tekniska universitet.
- Tove Sorensen, norska Centrum för e-Health Research, och chef för WHO Collaboration Centre for telemedicin and e-Health.
- Donna Chisholm, chef för Business Innovation och tillväxtsektorer, Highlands och Islands Enterprise.

Nyheter på området

 • Alternativ för EU:s budget

  2018-02-14

  EU-kommissionen presenterade en ny rapport med alternativ för EU:s långtidsbudget efter 2020 för medlemsländerna inför kommande förhandlingar.

 • EU:s regioner kraftsamlar för sammanhållningspolitiken post-2020

  2018-02-13

  Den 22 januari överlämnade ett flertal europeiska regioner en deklaration till EU-kommissionens ordförande Juncker för att belysa viljan för en fortsatt utvecklad sammanhållningspolitik efter år 2020. Deklarationen är ett inspel till framtagandet av EU:s långtidsbudget och är en del av ett historiskt stort lobbyinitiativ från 2016 där den svenska regionala och lokala nivån spelat en stor roll.

 • Sammanhållningspolitiken i EU, aldrig viktigare än nu

  2018-02-12

  Inför nästkommande budgetperiod som planeras påbörja efter år 2020 är förhållandena för sammanhållningspolitik hittills oklara. Nuvarande budgetperiod sträcker sig fram till år 2020 och fram till dess har Sverige från 2013 haft 20 miljarder allokerat för att stärka regioner i frågor som innovation och forskning. Inför nästa budgetperiod riskerar den summan att bli mindre. Det vill SKL hjälpa till att förhindra

 • NSPA medverkade vid presentation av Norges arktiska strategi

  2018-01-24

  Den 18 januari presenterade Norge sin arktiska strategi på ett fullsatt Norway House i Bryssel. Utöver företrädare från den norska regeringen medverkade också Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, med en presentation av regionernas prioriteringar i den pågående arktiska samrådsprocessen i EU och Mikael Janson, direktör North Sweden, var därtill moderator för hela eventet.

 • Sveriges Kommuner och Landsting presenterar sina huvudprioriteringar i EU under 2018

  2018-01-16

  Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har antagit nio prioriterade frågor att arbeta med i EU under 2018. De prioriterade frågorna berör medborgare på såväl lokal som regional nivå och utgår ifrån EU-kommissionens presenterade arbetsprogram för 2018. En fortsatt kraftfull sammanhållningspolitik och mobilitet och infrastruktur inklusive bredband är exempel på viktiga regionala frågor som SKL planerar arbeta för.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS