Anmäl dig till NSPA under EWRC

2016-07-11

Registreringen är nu öppen för  europeiska veckan för regioner och  städer (tidigare Open Days) den 10-13 oktober i Bryssel. Årets tema är "Europas regioner och städer för hållbar tillväxt” och North Sweden arrangerar den 11 oktober ett av veckans event. Registreringen är nu öppen för dig som vill delta i den största årliga händelsen för regionala och lokala myndigheter med deltagande av 200 regioner från hela Europa. 

North Sweden under europeiska veckan för regioner och städer

I samband med Den europeiska veckan för regioner och städer bjuder partnerskapet för Sustainable Innovation in Less Urban Areas in The North,  bestående av  NSPA (Northern Sparsely Populated Areas) med North Sweden och de skotska högländerna och öarna i Skottland, till en debatt med syfte att belysa relevanta strategier och goda exempel för regional utveckling i mindre urbana områden och hur forskning kan ge stöd för det. OECD presenterar vid seminariet sin så kallade ”Regional Outlook” om utveckling av mindre tätbefolkade områden och den tillsammans med den pågående OECD-studien för de 14 regionerna i NSPA i norra Sverige, Finland och Norge utgör grunden för diskussionen med fokus på utvecklingsmöjligheter och utmaningar. Titeln för eventet är Renaissance for Remote Rurban Regions through Research – the Case of Less Urban Areas in the North

Debatten kommer att belysa utvecklingen av glesbefolkade områden i norr. Huvudtalare är José Enrique Garcilazo, enhetschef, landsbygdsutveckling och regional utveckling vid OECD och även ansvarig för den pågående OECD-studien för NSPA. Debatten kommer att ledas av Erik Bergkvist, ordförande i Region Västerbotten, och inbjudna talare och övriga deltagare kommer att få möjligheten att kommentera och diskutera innovation, bästa praxis och forskning som ett verktyg för att skapa relevanta "Rurban" regionala strategier som skapar mervärde för hela Europa.

Elisabeth Vik Aspaker, Norges EU- och EES-minister med ansvar för nordisk samarbete, medverkar och diskuterar regional utveckling i norra Europa och NSPA i kölvattnet av den nya EU-arktiska kommunikation.

Datum: Tisdag 11 oktober 2016, 14.30-17.00 med efterföljande mingel.
AdressSkottland House, Rond Point Schuman 6, 1040 Brussels (plan 8)
Kod: 11A35
Anmäl dig till här

Mer information om programmet och inbjudna talare finns på NSPA-hemsida

De inbjudna gästerna att ge kommentarer är:

- Jens Nilsson, Europaparlamentariker och medlem av Europaparlamentets utskott för regional utveckling.
- Harri Mällinen, Lapplands universitet och projektledare för Arctic Smartness.
- Professor Birgitta Bergvall-Kåreborn, Prorektor på Luleå tekniska universitet.
- Tove Sorensen, norska Centrum för e-Health Research, och chef för WHO Collaboration Centre for telemedicin and e-Health.
- Donna Chisholm, chef för Business Innovation och tillväxtsektorer, Highlands och Islands Enterprise.

Nyheter på området

 • Konferens: Save the Baltic sea

  2018-09-12

  Den 5 september anordnade North Sweden genom iBSG tillsammans med SEARICA, konferensen ”Rädda Östersjön på riktigt" som behandlade EU:s strategi för Östersjöregionen.

 • Event man inte får missa under EWRC i Bryssel 8-12 oktober

  2018-09-12

  European week of Region and Cities (EWRC), motsvarande Sveriges Almedalen men för europeiska regioner, är ett årligt evenemang som pågår under fyra dagar i Bryssel, detta år mellan 8-11 oktober. Städer och regioner ges tillfälle att framhäva sina särpräglade egenskaper som skapar tillväxt och arbete, implementerar EU:s sammanhållningspolitik och visar prov på vikten av den lokala och regionala nivån för ett lyckosamt europeiskt styre. North Swedens guidar dig till de viktigaste av eventen under EWRS i oktober. Under 4 dagar anordnas över 100 event för regioner och städer i EU.

 • State of Play: Regionalpolitik för förhandling!

  2018-07-04

  Nu är EU-kommissionens förslag lagda för programperioden 2021—2027. Det går nu in i förhandlingar inom och mellan Ministerrådet och Europaparlamentet och tidplanen som nu talas om är avslut i slutet av 2019. Avseende regionalpolitiken finns mycket som går i norra Sveriges riktning, men också en del att få ytterligare klarhet i och möjliga förändringar till det bättre. Det är nu regionala positioneringar måste till gentemot de lagda förslagen avseende prioriteringar och möjligheterna till samverkan och mycket annat. Mikael Janson pekar ut några av de för norra Sverige relevanta delarna att särskilt bevaka.

 • Svereg 2018: EU:s budget

  2018-07-02

  Företrädare från svenska regioner träffades i Bryssel den 27 juni för den årliga konferensen med Svereg-nätverket som bl.a. arrangerades av North Sweden.

 • EU:s nya sociala fond efter år 2020

  2018-06-06

  Den 30:e maj presenterades ett ramnätverk för EU:s nya sociala fond som, likt sin föregångare, ska stärka EU:s arbetsmarknad och dess förutsättningar. Programmen som tillsammans utgör den sociala fonden innefattar totalt 101,2 miljarder Euro. Fondprogrammen har genomgått en förenkling för att göra den sociala fonden mer effektiv och lättanvänd inför nästa budgetperiod.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS