Anmäl dig till NSPA under EWRC

2016-07-11

Registreringen är nu öppen för  europeiska veckan för regioner och  städer (tidigare Open Days) den 10-13 oktober i Bryssel. Årets tema är "Europas regioner och städer för hållbar tillväxt” och North Sweden arrangerar den 11 oktober ett av veckans event. Registreringen är nu öppen för dig som vill delta i den största årliga händelsen för regionala och lokala myndigheter med deltagande av 200 regioner från hela Europa. 

North Sweden under europeiska veckan för regioner och städer

I samband med Den europeiska veckan för regioner och städer bjuder partnerskapet för Sustainable Innovation in Less Urban Areas in The North,  bestående av  NSPA (Northern Sparsely Populated Areas) med North Sweden och de skotska högländerna och öarna i Skottland, till en debatt med syfte att belysa relevanta strategier och goda exempel för regional utveckling i mindre urbana områden och hur forskning kan ge stöd för det. OECD presenterar vid seminariet sin så kallade ”Regional Outlook” om utveckling av mindre tätbefolkade områden och den tillsammans med den pågående OECD-studien för de 14 regionerna i NSPA i norra Sverige, Finland och Norge utgör grunden för diskussionen med fokus på utvecklingsmöjligheter och utmaningar. Titeln för eventet är Renaissance for Remote Rurban Regions through Research – the Case of Less Urban Areas in the North

Debatten kommer att belysa utvecklingen av glesbefolkade områden i norr. Huvudtalare är José Enrique Garcilazo, enhetschef, landsbygdsutveckling och regional utveckling vid OECD och även ansvarig för den pågående OECD-studien för NSPA. Debatten kommer att ledas av Erik Bergkvist, ordförande i Region Västerbotten, och inbjudna talare och övriga deltagare kommer att få möjligheten att kommentera och diskutera innovation, bästa praxis och forskning som ett verktyg för att skapa relevanta "Rurban" regionala strategier som skapar mervärde för hela Europa.

Elisabeth Vik Aspaker, Norges EU- och EES-minister med ansvar för nordisk samarbete, medverkar och diskuterar regional utveckling i norra Europa och NSPA i kölvattnet av den nya EU-arktiska kommunikation.

Datum: Tisdag 11 oktober 2016, 14.30-17.00 med efterföljande mingel.
AdressSkottland House, Rond Point Schuman 6, 1040 Brussels (plan 8)
Kod: 11A35
Anmäl dig till här

Mer information om programmet och inbjudna talare finns på NSPA-hemsida

De inbjudna gästerna att ge kommentarer är:

- Jens Nilsson, Europaparlamentariker och medlem av Europaparlamentets utskott för regional utveckling.
- Harri Mällinen, Lapplands universitet och projektledare för Arctic Smartness.
- Professor Birgitta Bergvall-Kåreborn, Prorektor på Luleå tekniska universitet.
- Tove Sorensen, norska Centrum för e-Health Research, och chef för WHO Collaboration Centre for telemedicin and e-Health.
- Donna Chisholm, chef för Business Innovation och tillväxtsektorer, Highlands och Islands Enterprise.

Nyheter på området

 • Arctic Futures Symposium

  2018-12-05

  Den 28 november gick årets Arctic Futures Symposium av stapeln i Bryssel på temat en blick mot framtiden. Symposiet arrangeras av International Polar Foundation.

 • EU:s yttersta regioner erhåller stöd för ett starkare gemensamt EU-partnerskap

  2018-12-05

  2017 presenterade EU-kommissionen en strategi för att stärka partnerskapet mellan EU:s medlemsländer och EU:s yttre geografiska belägna regioner så kallade yttersta randområdena. Den 23 november i samband med den årliga konferensen om de yttersta regionerna lyfte EU-kommissionen fram att man hållit löftet om att hjälpa de yttersta randområdena att inkluderas i en globaliserad värld trots deras geografiska utmaningar. EU-kommissionens åtgärd är att uppmärksamma deras särskilda behov i den kommande långtidsbudgeten 2021-2027.

 • State of Play

  2018-11-21

  EU-kommissionen har lagt sina förslag för långtidsbudgeten med tillhörande regleringar för bland annat regionalpolitiken med sina olika fonder och program ”post-2020”.

 • "EU in My Region"

  2018-11-15

  Den 14/11 anordnades en nationell dialogkonferens i Stockholm om EU:s regionalpolitik inom ramen för satsningen EU in My Region. Syftet var att lyfta fram EU:s regionalpolitik.

 • North Sweden medverkade på seminarium med Nordiska Ministerrådet i Bryssel

  2018-10-23

  Den 11 oktober under European Week of Regions and Cities i Bryssel, anordnade Nordiska Ministerrådet en diskussion om deras stora rapport ”State of the Nordic Region” som tagits fram av Nordiska Ministerrådets forskningsorgan Nordregio. North Sweden medverkade som kommentator för att ge ett regionalt inomnordiskt perspektiv på nyttan med en sådan studie i också ett europeiskt sammanhang tillsamman med EUSALP, som är den makroregionala strategi som är för alpregionen, för att från deras sida ge ett utomnordiskt makroregionalt exempel.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS