Registreringen till Open Days 2015 har öppnats

2015-07-17

Nu är registeringen öppen till Open Days 2015 – Europeiska veckan för regioner och städer. Det  fyra dagar långa evenemanget under vilka städer och regioner i EU visar upp sin förmåga att skapa tillväxt och sysselsättning, genomföra EU:s sammanhållningspolitik och visa att den lokala och regionala nivån är viktig för ett gott europeiskt styre. Den trettonde upplagan av Open Days tar plats i Bryssel 12-15 oktober och anordnas av Regionkommittén och generaldirektoratet för regional- och stadspolitik (DG Regio). Registreringen är nu öppen för dig som vill delta i den största årliga händelsen för regionala och lokala myndigheter med deltagare från 200 regioner över hela Europa. 

Årets Open Days går under titeln ”Europas regioner och städer: partners för investeringar och tillväxt" och kommer fokusera på regionerna i energiunionen, den digitala inre marknaden, utvecklingen av små och medelstora företag, innovation och skapande av arbetstillfällen, urban-, och landsbygdsutveckling samt urban-landsbygdsintegrering.

North Swedens arrangemang under Open Days 2015

14A04 - Future sustainable energy supply through innovative partnerships - biomethane and CNG as an example
Den 14 oktober anordnar North Sweden European Office och TEN-T projektet BioGaC en workshop i Bryssel. Workshopen är en del av det officiella programmet för Open Days. Målet är att få till en bra diskussion om och ett fruktbart utbyte av hur innovativa samarbeten och partnerskap kan förbättra utvecklingen av förnybara drivmedel, med fokus på biogas och fordonsgas. Flera  mycket spännande talare är engagerade, bland annat Lennart Pilskog, generalasekreterare för den europeiska organisationen Natural and Biogas Vehicle Association (NGVA) och för fd kommunikationsdirektör på Volvo Lastvagnar. Moderator är Jan Stambasky, ordförande för European Biogas Association (EBA).

Övriga samarbetspartners är West Finland European Office, Valmiera City Council (Lettland), Northern&Western Regional Assembly (Irland), Cork (Through Irish Regions) och University of Miskolc (Ungern).

Datum: 14 oktober, 16.00–18.00

Plats: Stockholm Region EU OfficeAvenue Marnix 28, 
Bryssel

Program och inbjudan
Vid frågor kontakta Mona Mansour, Senior Adviser in European Affairs

NSPA mottagning under Open Days med miniseminarium på temat "Growth from North in the context of the Northern Sparsely Populated Areas"
North Sweden tillsammans med nätverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) välkomnar dig till vårt mingel med med miniseminarium på temat Growth from North samband med Open Days.

Datum: 12 oktober, klockan 16.45-19.00 med mingel. 
Plats: Mid Sweden European Office, Avenue Palmerston 3, Bryssel


Program och inbjudan
Registrera dig här 
Vid frågor kontakta Mikael Janson, Managing Director, North Sweden European Office 

Seminarierna blir snabbt fullbokade så det är bra att vara ute i god tid.

Registreringen stänger den 28 september.

Varmt välkomna!

Mer information finns på Open Days hemsida med program och registrering till de olika seminarierna

/Martha Bahta

Nyheter på området

 • EU-kommissionen efterfrågar mer av specifika geografiers däribland norra Sveriges delaktighet i EU:s strukturfonder

  2018-12-18

  EU-kommissionens generaldirektorat Regio (regionalpolitik) har publicerat en analys om specifika geografier som kämpar med permanenta utmaningar kopplade till regionala geografiska faktorer såsom kargt klimat och demografiska handikapp. Med specifika geografier avses öar, bergsområden och glesbefolkade områden där norra Sverige berörs. Analysen fokuserar på regioner i norra Skandinavien som har en jämförelsevis låg populationstäthet och öar, gräns- samt bergsområden. Analysen syftar till att sprida fördjupad kunskap om hur EU:s specifika geografier historiskt har blivit identifierade och omnämnda i utformandet av EU-program i respektive medlemsland. Därtill vill EU-kommissionen utvärdera vilken typ av verktyg och projekt som vidtagits på gräsrotsnivå för att hantera sina utmaningar, detta i syfte att förbättra förutsättningarna för specifika geografier att använda sig av EU-program i nästa programperiod 2021-2027.

 • European Week of Regions and Cities med Umeå Universitet

  2018-12-18

  Den 12 december anordnade det arktiska centret på Umeå Universitet, Arcum, sin sedan förra året på femårsdagen inrättade årliga heldag om Arktiska frågor; Umeå Arctic Forum. Symposiet på Folkets Hus i Umeå fokuserade på regionala utmaningar ur ett Arktiskt perspektiv med inbjudna gäster från samhälle, näringsliv och forskning. Det var också ett lokalt uppföljningsarrangemang till det seminarium Region Västerbotten genom North Sweden med flera arrangerade i Bryssel för att diskutera regional utveckling i Arktis under European Week of Regions and Cities i oktober i år.

 • Arktisk investeringsplattform på agendan när EU-kommissionär tog emot Norra Sverige och NSPA

  2018-12-18

  10 december tog Jyrki Katainen, vice ordförande EU-kommissionen med ansvar för EU:s tillväxtpolitik, emot företrädare för Norr- och Västerbotten och de övriga regionerna inom Northern Sparsley Populated Areas, NSPA, för diskussioner om upprättandet av en Arktisk investeringsplattform. Den ska i framtiden kunna tillhandahålla investeringskapital i Europas arktiska regioner. Norra Sverige representerades på mötet av Nils-Olof Lindfors, Region Norrbotten, och Erik Bergkvist, Region Västerbotten.

 • Arctic Futures Symposium

  2018-12-05

  Den 28 november gick årets Arctic Futures Symposium av stapeln i Bryssel på temat en blick mot framtiden. Symposiet arrangeras av International Polar Foundation.

 • EU:s yttersta regioner erhåller stöd för ett starkare gemensamt EU-partnerskap

  2018-12-05

  2017 presenterade EU-kommissionen en strategi för att stärka partnerskapet mellan EU:s medlemsländer och EU:s yttre geografiska belägna regioner så kallade yttersta randområdena. Den 23 november i samband med den årliga konferensen om de yttersta regionerna lyfte EU-kommissionen fram att man hållit löftet om att hjälpa de yttersta randområdena att inkluderas i en globaliserad värld trots deras geografiska utmaningar. EU-kommissionens åtgärd är att uppmärksamma deras särskilda behov i den kommande långtidsbudgeten 2021-2027.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS