Registreringen till Open Days 2015 har öppnats

2015-07-17

Nu är registeringen öppen till Open Days 2015 – Europeiska veckan för regioner och städer. Det  fyra dagar långa evenemanget under vilka städer och regioner i EU visar upp sin förmåga att skapa tillväxt och sysselsättning, genomföra EU:s sammanhållningspolitik och visa att den lokala och regionala nivån är viktig för ett gott europeiskt styre. Den trettonde upplagan av Open Days tar plats i Bryssel 12-15 oktober och anordnas av Regionkommittén och generaldirektoratet för regional- och stadspolitik (DG Regio). Registreringen är nu öppen för dig som vill delta i den största årliga händelsen för regionala och lokala myndigheter med deltagare från 200 regioner över hela Europa. 

Årets Open Days går under titeln ”Europas regioner och städer: partners för investeringar och tillväxt" och kommer fokusera på regionerna i energiunionen, den digitala inre marknaden, utvecklingen av små och medelstora företag, innovation och skapande av arbetstillfällen, urban-, och landsbygdsutveckling samt urban-landsbygdsintegrering.

North Swedens arrangemang under Open Days 2015

14A04 - Future sustainable energy supply through innovative partnerships - biomethane and CNG as an example
Den 14 oktober anordnar North Sweden European Office och TEN-T projektet BioGaC en workshop i Bryssel. Workshopen är en del av det officiella programmet för Open Days. Målet är att få till en bra diskussion om och ett fruktbart utbyte av hur innovativa samarbeten och partnerskap kan förbättra utvecklingen av förnybara drivmedel, med fokus på biogas och fordonsgas. Flera  mycket spännande talare är engagerade, bland annat Lennart Pilskog, generalasekreterare för den europeiska organisationen Natural and Biogas Vehicle Association (NGVA) och för fd kommunikationsdirektör på Volvo Lastvagnar. Moderator är Jan Stambasky, ordförande för European Biogas Association (EBA).

Övriga samarbetspartners är West Finland European Office, Valmiera City Council (Lettland), Northern&Western Regional Assembly (Irland), Cork (Through Irish Regions) och University of Miskolc (Ungern).

Datum: 14 oktober, 16.00–18.00

Plats: Stockholm Region EU OfficeAvenue Marnix 28, 
Bryssel

Program och inbjudan
Vid frågor kontakta Mona Mansour, Senior Adviser in European Affairs

NSPA mottagning under Open Days med miniseminarium på temat "Growth from North in the context of the Northern Sparsely Populated Areas"
North Sweden tillsammans med nätverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) välkomnar dig till vårt mingel med med miniseminarium på temat Growth from North samband med Open Days.

Datum: 12 oktober, klockan 16.45-19.00 med mingel. 
Plats: Mid Sweden European Office, Avenue Palmerston 3, Bryssel


Program och inbjudan
Registrera dig här 
Vid frågor kontakta Mikael Janson, Managing Director, North Sweden European Office 

Seminarierna blir snabbt fullbokade så det är bra att vara ute i god tid.

Registreringen stänger den 28 september.

Varmt välkomna!

Mer information finns på Open Days hemsida med program och registrering till de olika seminarierna

/Martha Bahta

Nyheter på området

 • Alternativ för EU:s budget

  2018-02-14

  EU-kommissionen presenterade en ny rapport med alternativ för EU:s långtidsbudget efter 2020 för medlemsländerna inför kommande förhandlingar.

 • EU:s regioner kraftsamlar för sammanhållningspolitiken post-2020

  2018-02-13

  Den 22 januari överlämnade ett flertal europeiska regioner en deklaration till EU-kommissionens ordförande Juncker för att belysa viljan för en fortsatt utvecklad sammanhållningspolitik efter år 2020. Deklarationen är ett inspel till framtagandet av EU:s långtidsbudget och är en del av ett historiskt stort lobbyinitiativ från 2016 där den svenska regionala och lokala nivån spelat en stor roll.

 • Sammanhållningspolitiken i EU, aldrig viktigare än nu

  2018-02-12

  Inför nästkommande budgetperiod som planeras påbörja efter år 2020 är förhållandena för sammanhållningspolitik hittills oklara. Nuvarande budgetperiod sträcker sig fram till år 2020 och fram till dess har Sverige från 2013 haft 20 miljarder allokerat för att stärka regioner i frågor som innovation och forskning. Inför nästa budgetperiod riskerar den summan att bli mindre. Det vill SKL hjälpa till att förhindra

 • NSPA medverkade vid presentation av Norges arktiska strategi

  2018-01-24

  Den 18 januari presenterade Norge sin arktiska strategi på ett fullsatt Norway House i Bryssel. Utöver företrädare från den norska regeringen medverkade också Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, med en presentation av regionernas prioriteringar i den pågående arktiska samrådsprocessen i EU och Mikael Janson, direktör North Sweden, var därtill moderator för hela eventet.

 • Sveriges Kommuner och Landsting presenterar sina huvudprioriteringar i EU under 2018

  2018-01-16

  Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har antagit nio prioriterade frågor att arbeta med i EU under 2018. De prioriterade frågorna berör medborgare på såväl lokal som regional nivå och utgår ifrån EU-kommissionens presenterade arbetsprogram för 2018. En fortsatt kraftfull sammanhållningspolitik och mobilitet och infrastruktur inklusive bredband är exempel på viktiga regionala frågor som SKL planerar arbeta för.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS