Västerbottenveckor på Grand

2019-01-30

Under veckan 21 januari inleddes Region Västerbottens tre årliga veckor på Grand Hôtel i Stockholm, detta för 29:e gången, där det varje kväll serveras Västerbottensbuffé istället för ordinarie meny och på dagarna olika seminarier med Västerbottentema. Det är regionen tillsammans med kommuner och olika organisationer och företag som anordnar seminarierna och i allt högre grad även i samverkan med andra norrlandsregioner och aktörer. Det är ett led i att nå makthavarna där de finns i Stockholm för att få bättre förståelse för norra Sverige. Även North Sweden är på plats för att bidra med EU-perspektiven och norra Sveriges betydelse och behov av EU för att utvecklas. 

Dagarna inleddes med att Västerbottens och Norrbottens gemensamma Stockholmskontor invigde sina nya lokaler som också tjänar som en bas för norra Sverige på den nationella arenan precis som North Sweden European Office är det i Bryssel för att tillförsäkra att lagstiftning och olika stödmekanismer passar även Europas nordligaste regioner. På plats vid invigningen fanns även företrädare från Österbotten i Finland och Nordland i Norge som ett bevis på den nära samverkan som är över gränserna i norr. 

Nyhetsbildgrand_redigerad-1
Bland talarna vid invigningen av Granddagarna fanns Darja Isaksson, Generaldirektör på Vinnova

Följande dag startade så de officiella Granddagarna, "Västerbotten på Grand", med ett gediget invigningsprogram med såväl utblickar som inblickar. På scenen samsades framtidstänkare från Silicon Valley och företrädare från norra Sverige samt regionala och nationella entreprenörer för att visa på innovationskraft och framtidsmöjligheter. Vinnovas Generaldirektör, Darja Isaksson, själv med bakgrund i Piteå, lyfte inte minst fram det viktiga budskapet om regionernas betydelse för att skapa innovation som ger Sverige styrka att nå global konkurrenskraft och behovet av att för det samspela med EU. Västerbotten ”Grand Pris” delades också ut, för året till ”Change the Game” som arbetar med att få barn och unga att röra på sig.

Därefter har det fortsatt det med seminarier och diskussioner av allehanda slag. Robertsfors kommun visade på sitt framgångsrika omställningsarbete efter att det gamla bruket en gång för alla lades ned med nu ett spirande näringslivsklimat baserat på de kunskaper och de företag som fanns på plats och med stöd av Umeå Universitet och andra. Därtill inte minst med också EU-finansiering för att bidra till omställningen, som i mycket är att i praktiken göra just det som EU arbetar med i form av det som kallas smart specialisering för lokal och regional utveckling.

Andra kommuner som är med och bjuder in olika nationella aktörer och beslutsfattare är Storuman som lyfter fram sitt strategiska arbete och därtill exempelvis det så kallade N6-initiativet med de sex största städerna i norra Sverige som arbetar för att ändra bilden av regionen respektive de tio inlandskommuner i Västerbotten och även Norrbotten som samverkar för att hitta nya former för att kunna erbjuda service och byta tjänster med varandra för att möta sina utmaningar. 

Till det kommer en rad olika seminarier och aktiviteter kring regionens energitekniska kluster, diskussion om medias exotifiering av norra Sverige i den mån det sker någon bevakning alls och mycket annat. Därtill kommer förstås mängder av andra små och stora möten som också för North Sweden ger möjlighet att föra dialog med viktiga parter såväl i hemmaregionen från både Västerbotten och inbjudna från Norrbotten, som nationell nivå av vikt för arbetet på Brysselarenan, även om kontoret givetvis inte kan vara med hela tiden på alla aktiviteter under de tre veckorna, men väl några nedslag, på väg mellan hemmaregionen i norr och Brysselarenan.

/Mikael Janson

Läs med om Västerbotten på Grand

Nyheter på området

 • State of Play: Regionalpolitik för norra Sverige i vardande

  2019-04-24

  Europaparlamentet går nu till val och det gör att pågående förberedelser för kommande programperioden 2021—2027 tar paus, även om Ministerrådet för sin del fortsätter sitt arbete under det rumänska ordförandeskapet som i juli tas över av Finland. Det är under hösten som slutförhandlingarna om EU:s budget och inriktning ”Post-2020” kommer att föras mellan Ministerrådet och ett nytt parlament samtidigt som en ny EU-kommission skall tillträda. Huvuddragen är kända och kampen om budgeten lyftes i tidigare ”State of Play”. För norra Sverige är EU:s regionalpolitik, sammanhållningspolitiken, av särskild vikt för exempelvis ett fortsatt utbyggt bredband, universitetens förmåga att ta del av forskningsresurser och en samlad turismutveckling med sin idag starka tillväxt. I de lagda förslagen finns det extra gleshetsstödet inlagt och överlag anpassade stöd för regionen, som det finns anledning att följa utfallet för.

 • State of Play: EU:s budgetbatalj

  2019-04-10

  De olika förhandlingsmandaten i Europaparlamentet och Ministerrådet börjar nu falla på plats inför budgeten 2020-2027. Det liggande förslaget inkluderar EU:s regionalpolitik.

 • Arctic Consensus

  2019-04-04

  Hur kan EU främja ökade innovationsinvesteringar i arktiska regioner? Vilken roll spelar klimatet? Detta och mycket annat diskuterades under Arctic Consensus.

 • OECD: gruvdrift i städer och regioner med initiativ om utökat internationellt samarbete och regional utveckling i världen inkluderat norra Sverige

  2019-04-04

  2017 inledde OECD ett initiativ med uppmuntran till världens regioner och städer som bedriver gruv- och utvinningsindustri att utbyta kunskap om ledande arbetssätt inom gruv- och utvinningsindustrin och att utveckla rekommendationer med regionala utvecklingsstrategier. Initiativet är delvis sprunget ur den studie OECD under 2015–2016 gjorde över regionerna i Northern Sparsely Populated Areas (NSPA), där Norrbotten och Västerbotten ingår, och inkluderar ett årligt evenemang med syfte att föra samman industri, universitet, icke vinstdrivande, nationella- och delstatliga regeringsrepresentanter. Vid årets konferens 12–13 juni, som för första gången äger rum i Europa, kommer Skellefteå att stå värd. Den 11 juni äger en workshop rum i anslutning till konferensen. Teman för dagarna blir omställningen till en grön ekonomi, bibehållande av erfarenhet i relation till kompetensutveckling samt regional utveckling i Arktis.

 • EU-Arktisk slutkonferens

  2019-03-26

  Som ett led i det pågående arbetet med EU:s arktiska politik anordnade EU:s utrikestjänst (EEAS), sin tredje och sista samling i Bryssel för dialog om Arktis där North Sweden deltog.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS