CEF Transport i ny utlysning för årliga och mångåriga programmet

2016-10-19

Connecting Europe Facility (CEF) eller Fonden för ett sammanlänkat Europa är EU:s finansieringsprogram för genomförande av det transeuropeiska transportnätverket TEN-T för att sammankoppla EU:s länder. EU-kommissionen har nu öppnat 2016 års CEF-transportutlysning för så väl det årliga programmet som det mångåriga programmet (CEF2016). Totala budgeten för denna CEF Transportutlysning är 840 miljoner euro.

Syftet med utlysningarna är att eliminera flaskhalsar och andra felande länkar, förbättra driftskompatibilitet för järnvägar, samt förbättra infrastrukturen längst med gränsövergångar. För att förbereda framtida transportflöden behöver vi säkerställa hållbara och effektiva transportsystem med en övergång till innovativ koldioxidsnåla och energieffektiv teknik menar EU-kommissionen. Det mångåriga programmet syftar till att stödja projekt för att optimera och sammankoppla transportsätt, samt förbättra tillgängligheten av transportinfrastruktur.

Ansökningsomgång 2016 är indelad i två delar; årliga programmet (AWP) och mångåriga programmet (MAP).

 

Årliga programmet (AWP)

CEF Transports prioriteringar inom denna utlysning är:

-       Att skapa gränsöverskridande avsnitt om järnvägar, vägar och inre vattenvägar (110 miljoner euro)

-       Investera i projekt som ansluter det transeuropeiska transportnätet (40 miljoner euro)

-       Minska godsbuller (20 miljoner euro)

-       Godstransporter (20 miljoner euro)

Dessa prioriteringar har varierande procentuell delfinansiering och involverar olika summor av den totala budgeten på 190 miljoner euro.

 

Mångåriga programmet (MAP)

I huvudsak är prioriteringarna öppna för deltagande för sammanhållningsländerna med undantag av; ERTMS, SESAR, samt åtgärder för bred spridning av innovationer och ny teknik inom alla transportslag.

Här listas samtliga sex prioriteringar för utlysningen:

-       Europeiska järnvägsnätet (ERTMS)

-       Ny teknik och innovation inom all transport med fokus på bland annat minskade koldioxidutsläpp och säkerhet (delvis öppen för alla EU28).

-       Europeiskt luftrummet (SESAR)

-       Sjömotorvägar (MoS)

-       Intelligenta transporttjänster för vägar (ITS)

-       Åtgärder som implementerar transportinfrastruktur hos kärnnätet, inklusive urbana knutpunkter

Dessa prioriteringar involverar olika summor av den totala budgeten på 650 miljoner euro.

 

Ansökningar kan skickas av juridiska personer eller under förutsättning att företrädare med rättsliga förpliktelser finns.

Ansökningsprocessen inleds med att kontakta Näringsdepartementet eftersom ett krav är att alla ansökningar måste godkännas av sitt medlemsland. Mer information om hur detta går till hittar du här.

Sista ansökningsdag är 7 februari


En del av utlysningen är en specifik utlysning för sammanhållning, detta gäller endast ansökningar i medlemsländer som är berättigad stöd från Sammanhållningsfonden. Denna utlysning finns både inom den årliga- och flerårliga programmet med en total budget på 1,1 miljarder euro.


För mer information eller frågor kontakta Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs - med ansvar för området Transportpolitik, på North Sweden European Office.

Utlysningarna hittar du här

Nyheter på området

 • Alla ombord mot Arktis!

  2018-03-23

  Tisdagen den 20 mars organiserade finländska Aalto University – School of Engineering – seminariet ”All aboard to the arctic” där aktuell politik och operativa frågor gällande utmaningar med arktisk fraktsäkerhet och miljöskydd var de huvudsakliga ämnena. Medverkade gjorde forskare, politiker och huvudansvariga för olika forskningsinstitut som arbetar med arktiska frågor.

 • A milestone - ScanMed corridor to be extended to northern Sweden

  2018-03-22

  Minister of Infrastructure Tomas Eneroth announced March 21, 2018 that Sweden has submitted a request to the European Commission to extend the Scandinavian-Mediterranean (ScanMed) Corridor to northern Sweden and along the section Örebro-Oslo.

 • Samråd om EU-fonder på området för strategisk infrastruktur

  2018-03-07

  EU-kommissionens samråd om EU-fonder för strategisk infrastruktur stänger den 8 mars.

 • EFNS antar position om EU:s framtida transportpolitik

  2018-02-27

  Europaforum Norra Sverige (EFNS) positionerar sig inför förestående förhandlingar om EU:s långtidsbudget och EU:s framtida transportpolitik.

 • 2018 – Året för multimodalitet i EU

  2018-02-26

  Multimodalitet innebär att effektivisera transportsystemet genom anpassade och förändrade transportalternativ. Genom att anpassa infrastrukturen och använda de transportmedel som är bäst lämpade för situationen kan EU fortsatt jobba för bättre klimatpåverkan samt höjd livskvalité för EU-invånare samtidigt som transportområden också förbättras och effektiviseras. 2018 vill DG MOVE arbeta för mer multimodalitet.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS