CEF Transport i ny utlysning för årliga och mångåriga programmet

2016-10-19

Connecting Europe Facility (CEF) eller Fonden för ett sammanlänkat Europa är EU:s finansieringsprogram för genomförande av det transeuropeiska transportnätverket TEN-T för att sammankoppla EU:s länder. EU-kommissionen har nu öppnat 2016 års CEF-transportutlysning för så väl det årliga programmet som det mångåriga programmet (CEF2016). Totala budgeten för denna CEF Transportutlysning är 840 miljoner euro.

Syftet med utlysningarna är att eliminera flaskhalsar och andra felande länkar, förbättra driftskompatibilitet för järnvägar, samt förbättra infrastrukturen längst med gränsövergångar. För att förbereda framtida transportflöden behöver vi säkerställa hållbara och effektiva transportsystem med en övergång till innovativ koldioxidsnåla och energieffektiv teknik menar EU-kommissionen. Det mångåriga programmet syftar till att stödja projekt för att optimera och sammankoppla transportsätt, samt förbättra tillgängligheten av transportinfrastruktur.

Ansökningsomgång 2016 är indelad i två delar; årliga programmet (AWP) och mångåriga programmet (MAP).

 

Årliga programmet (AWP)

CEF Transports prioriteringar inom denna utlysning är:

-       Att skapa gränsöverskridande avsnitt om järnvägar, vägar och inre vattenvägar (110 miljoner euro)

-       Investera i projekt som ansluter det transeuropeiska transportnätet (40 miljoner euro)

-       Minska godsbuller (20 miljoner euro)

-       Godstransporter (20 miljoner euro)

Dessa prioriteringar har varierande procentuell delfinansiering och involverar olika summor av den totala budgeten på 190 miljoner euro.

 

Mångåriga programmet (MAP)

I huvudsak är prioriteringarna öppna för deltagande för sammanhållningsländerna med undantag av; ERTMS, SESAR, samt åtgärder för bred spridning av innovationer och ny teknik inom alla transportslag.

Här listas samtliga sex prioriteringar för utlysningen:

-       Europeiska järnvägsnätet (ERTMS)

-       Ny teknik och innovation inom all transport med fokus på bland annat minskade koldioxidutsläpp och säkerhet (delvis öppen för alla EU28).

-       Europeiskt luftrummet (SESAR)

-       Sjömotorvägar (MoS)

-       Intelligenta transporttjänster för vägar (ITS)

-       Åtgärder som implementerar transportinfrastruktur hos kärnnätet, inklusive urbana knutpunkter

Dessa prioriteringar involverar olika summor av den totala budgeten på 650 miljoner euro.

 

Ansökningar kan skickas av juridiska personer eller under förutsättning att företrädare med rättsliga förpliktelser finns.

Ansökningsprocessen inleds med att kontakta Näringsdepartementet eftersom ett krav är att alla ansökningar måste godkännas av sitt medlemsland. Mer information om hur detta går till hittar du här.

Sista ansökningsdag är 7 februari


En del av utlysningen är en specifik utlysning för sammanhållning, detta gäller endast ansökningar i medlemsländer som är berättigad stöd från Sammanhållningsfonden. Denna utlysning finns både inom den årliga- och flerårliga programmet med en total budget på 1,1 miljarder euro.


För mer information eller frågor kontakta Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs - med ansvar för området Transportpolitik, på North Sweden European Office.

Utlysningarna hittar du här

Nyheter på området

 • Nya regler för ansluten mobilitet på EU:s vägar

  2019-03-19

  EU-kommissionen antog den 13 mars nya regler för att trappa upp utbyggnaden av samverkande intelligenta transportsystem (C-ITS) på Europas vägar. C-ITS ska tillåta de olika aktörerna och instanserna på vägar att kommunicera med varandra om bland annat farliga situationer eller trafikstockning. Detta är ett steg på vägen mot EU:s långsiktiga mål med noll dödsfall eller allvarliga skador 2050.

 • EU-kommissionen välkomnar preliminär överenskommelse för finansiering av högpresterande infrastrukturer inom CEF

  2019-03-15

  EU-kommissionen stödjer den preliminära överenskommelsen mellan EU-parlamentet och Rådet för CEF, Connecting Europe Facility, om högpresterande infrastrukturer som en del av EU:s nya långtidsbudget 2021–2027. Programmet ska stötta att EU blir mer klimatneutralt och stötta utvecklingen av infrastrukturer som präglas av miljövänlig mobilitet. Kommissionen har tidigare föreslagit att CEF under långtidsbudgeten 2021–2027 ska ha en budget på 43,2 miljarder euro.

 • EU efterfrågar feedback om implementering av godstransporter längs Europas järnvägskorridorer

  2019-03-11

  Godstransporter via järnväg kan spela en stor roll i försöken att minska stockning i trafik och utsläpp av växthusgaser i EU. Men för att detta ska kunna ske så måste sektorn bättre konkurrera med andra former av godstransport, framför allt den via vägar. Sedan 2010 har EU jobbat med att skapa godskorridorer runt om i Europa som ska förbättra järnvägarna för godstransport så att dessa blir snabbare, säkrare, mer effektiva och mer miljövänliga. EU-kommissionen ska nu utvärdera korridorerna och bedöma hur vida kvalitén på godstransporter via järnväg blivit bättre.

 • Nya regler kring märkning av däck utarbetas av EU, ska minska miljöfarligt utsläpp

  2019-03-07

  EU uppdaterar reglerna kring märkning av däck för att bland annat tydliggöra riktlinjer och minska miljöfarliga utsläpp. De nya reglerna innefattar numera även däck till bussar och lastbilar (C3-däck) och syftar till att dels synliggöra, dels informera kunder om säkerhet, drivmedelseffektivitet och tydliggöra riktlinjer kopplade till väggrepp på snö- och is.

 • Informationsdag om CEF-utlysningen 2019

  2019-02-11

  Den 17 januari och 7 februari hölls två informationsdagar om årets utlysning för Connecting Europe Facility Transport, där bland annat prioriterade projekt och ansökningskriterier presenterades.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS