EU efterfrågar feedback om implementering av godstransporter längs Europas järnvägskorridorer

2019-03-11

Godstransporter via järnväg kan spela en stor roll i försöken att minska stockning i trafik och utsläpp av växthusgaser i EU. Men för att detta ska kunna ske så måste sektorn bättre konkurrera med andra former av godstransport, framför allt den via vägar. Sedan 2010 har EU jobbat med att skapa godskorridorer runt om i Europa som ska förbättra järnvägarna för godstransport så att dessa blir snabbare, säkrare, mer effektiva och mer miljövänliga. EU-kommissionen ska nu utvärdera korridorerna och bedöma hur vida kvalitén på godstransporter via järnväg blivit bättre. 

Att öka godstransporter via järnväg är en essentiell del av EU:s långtidspolicy för att göra transport mer klimatmässigt hållbart genom att minska utsläppen av växthusgaser och minska koldioxidutsläppen i sektorn. Trots att en utveckling av godstransporter via järnväg har hög potential att förbättra godstransportssektorns hållbarhet, hålls utvecklingen tillbaka av den låga konkurrensen på området, jämfört med andra transportsätt, framförallt godstransporter på vägar. Att förbättra godstransport på järnväg genom att göra dem snabbare, punktligare och mer pålitliga är avgörande för företag ska vilja ge sig in i sektorn och därmed bidra till ökad konkurrenskraft.

I detta syfte har EU-kommissionen lanserat regleringar för att implementera godstransporter längs med Europas järnvägskorridorer, så kallade godskorridorer. Sedan 2015 har nio godskorridorer färdigställts varav en går mellan Skandinavien och Medelhavet, i Sverige upp till Stockholm, så kallad ScanMed RFC. Två godskorridorer till kommer stå klara 2019 respektive 2020. Enligt en rapport som kommissionen gjorde angående implementeringen av regleringarna, så hade inte fulla potentialen av godskorridorerna än använts, och att trots att det fanns bevis för att godskorridorerna har bidragit till högre samarbete över nationsgränser, så hade vissa delar av resultatet av regleringarna visat blandade eller låga resultat dittills. Läs mer om godskorridorerna och rapporten om dess implementering.

För framtida utveckling av godskorridorerna sjösätter därför EU en utvärdering och efterfrågar såväl allmänheten som experter om feedback på de upptäckta problem som lyfts i rapporten om regleringarna som skulle bidra till implementering av godstransporter längs med Europas järnvägskorridorer. Läs mer om färdplanen för godskorridorer och hur du kan lämna feedback

Perioden för att lämna feedback är 28 februari till 28 mars.

/Clara Lundén

Nyheter på området

 • EU föreslår finansiering till Malmbanan genom Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF)

  2019-03-26

  Connecting Europé Facility (CEF), eller Fonden för ett sammanlänkat Europa, har som huvudsyfte att främja gränsöverskridande samarbeten och lösningar inom de europeiska transport-, energi- och telekomnäten. Nu föreslår EU finansiering för 55 miljoner till 5 projekt där svenska partners ingår – huvuddelen går till ERTMS på Malmbanan.

 • Nya regler för ansluten mobilitet på EU:s vägar

  2019-03-19

  EU-kommissionen antog den 13 mars nya regler för att trappa upp utbyggnaden av samverkande intelligenta transportsystem (C-ITS) på Europas vägar. C-ITS ska tillåta de olika aktörerna och instanserna på vägar att kommunicera med varandra om bland annat farliga situationer eller trafikstockning. Detta är ett steg på vägen mot EU:s långsiktiga mål med noll dödsfall eller allvarliga skador 2050.

 • EU-kommissionen välkomnar preliminär överenskommelse för finansiering av högpresterande infrastrukturer inom CEF

  2019-03-15

  EU-kommissionen stödjer den preliminära överenskommelsen mellan EU-parlamentet och Rådet för CEF, Connecting Europe Facility, om högpresterande infrastrukturer som en del av EU:s nya långtidsbudget 2021–2027. Programmet ska stötta att EU blir mer klimatneutralt och stötta utvecklingen av infrastrukturer som präglas av miljövänlig mobilitet. Kommissionen har tidigare föreslagit att CEF under långtidsbudgeten 2021–2027 ska ha en budget på 43,2 miljarder euro.

 • EU efterfrågar feedback om implementering av godstransporter längs Europas järnvägskorridorer

  2019-03-11

  Godstransporter via järnväg kan spela en stor roll i försöken att minska stockning i trafik och utsläpp av växthusgaser i EU. Men för att detta ska kunna ske så måste sektorn bättre konkurrera med andra former av godstransport, framför allt den via vägar. Sedan 2010 har EU jobbat med att skapa godskorridorer runt om i Europa som ska förbättra järnvägarna för godstransport så att dessa blir snabbare, säkrare, mer effektiva och mer miljövänliga. EU-kommissionen ska nu utvärdera korridorerna och bedöma hur vida kvalitén på godstransporter via järnväg blivit bättre.

 • Nya regler kring märkning av däck utarbetas av EU, ska minska miljöfarligt utsläpp

  2019-03-07

  EU uppdaterar reglerna kring märkning av däck för att bland annat tydliggöra riktlinjer och minska miljöfarliga utsläpp. De nya reglerna innefattar numera även däck till bussar och lastbilar (C3-däck) och syftar till att dels synliggöra, dels informera kunder om säkerhet, drivmedelseffektivitet och tydliggöra riktlinjer kopplade till väggrepp på snö- och is.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS