EU-kommissionen presenterade ett paket om ren rörlighet i EU

2017-11-15

EU-kommissionen presenterade den 8 november 2017 ett paket om ren rörlighet, det så kallade Clean Mobility-paketet, som bland annat innehåller direktiv om rena fordon, nya koldioxidnormer samt bättre teknik för batteri. Det nya paketet är ett steg för att nå det internationella klimatavtalet Parisavtalet.

Idag släpper vägtransportsektorn nästan ut en fjärdedel av växthusgaserna i EU. Därför strävar EU-kommissionen efter att aktivt arbeta mot utsläppen och nå Parisavtalet genom det nyligen presenterade paketet om ren rörlighet som innehåller lagförslag för att minska utsläppen i EU. Clean Mobility–paketet är en långsiktig strategi på hur EU ska motverka klimatförändringar samt stärka industrins konkurrenskraft.

På plats på presskonferensen där Clean Mobility – paketet diskuterades var från EU-kommissionen bland annat Violeta Bulc, ansvarig för transportfrågor, Maroš Sefčovič, vice ordförande ansvarig för energiunionen och Miguel Arias Cañete, ansvarig för klimatåtgärder och energi.

– Det är mycket välbehövliga reformer för att skynda på EU:s övergång till mindre utsläpp i transportsektorn, sa Violeta Bulc på presskonferensen om paketet för ren rörlighet.

Miljövänligare transport i framtida EU

Miljöbilar står i stort fokus då planen är att göra det lättare att ladda miljöbilar i EU, även mål om att utveckla batteriet som finns i miljöbilar och utbyggning av infrastrukturen finns med i förslaget. I direktivet om busstransport nämns bland annat utveckling av bussresor på långdistans i EU som ett förslag på komplement till personbil. Målet är att minska utsläppen från nya bilar med 30 % fram till 2030 med jämförelse till 2021 nivåerna.

Översikt om förslag om "ren rörlighet"

EU-kommissionens paket om "ren rörlighet" innehåller en rad förslag i syfte att uppfylla EU:s totala klimatmål om 40 procents mindre utsläpp år 2030.

Bland annat föreslås att koldioxidutsläppen för nyregistrerade bilar år 2025 ska vara 15 procent lägre än 2021 och 30 procent lägre år 2030. Samtidigt utlovas 200 miljoner euro till stöd för utveckling av nya bilbatterier och 800 miljoner till bättre infrastruktur - exempelvis laddningsstationer - för alternativa bränslen.

I paketet ingår även nya regler för så kallade "kombinerade transporter", med utökat stöd till transporter som görs i huvudsak via järnväg eller båt. Kommissionen vill också öppna upp för fler långfärdslinjer med bussar, för att få ner bil- och flygtrafik.

171115cleanmobility

För mer information kontakta:
Mona Mansour
Senior Advisor European Affairs, North Sweden European Office

Läs EU-kommissionens pressmeddelande här.

/Sofia Baumgartner

Nyheter på området

 • Studiebesök ScanMed södra

  2018-10-10

  North Sweden, tillsammans med infrastrukturstrateger från Norrbotten och Västerbotten, har besökt TEN-T:s stomnätskorridor ScanMeds södra del den 1-4 oktober 2018.

 • EU-kommissionen utser nya samordnare för TEN-T

  2018-09-26

  EU-kommissionen har utsett nya samordnare för tre av TEN-T:s stomnätskorridorer samt förlängt mandatet för övriga. Pat Cox på ScanMed och Catherine Trautmann på NSB får förlängt mandat.

 • EFNS antar position om CEF

  2018-09-12

  EFNS har antagit en position om CEF. Positionen innehåller det EFNS tidigare framfört dock tydligare koppling till EU-kommissionens och EU-parlamentets betänkande.

 • EU-kommissionen föreslår förlängning av ScanMed till norra Sverige

  2018-06-06

  EU-kommissionen presenterar förslag om en ny CEF-förordning för ett sammanlänkat Europa för tidperioden 2021-2027. EU-kommissionen föreslår att TEN-T stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet (ScanMed) förlängs från Stockholm till Norrlandskusten, vidare till Narvik samt till Haparanda-Torneå.

 • NTP släpps - NBB byggs och flera andra satsningar i norra Sverige

  2018-06-05

  Den 4 juni presenterade regeringen den nationella infrastrukturplanen för tidperioden 2018-2029. Planen omfattar en totalbudget på 700 miljarder kronor. För Västerbotten och Norrbotten innebär den nya planen flera nya järnvägsbyggen och upprustning och modernisering av befintlig järnväg, satsningar på flera vägsträckor och på sjöfarten.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS