EU-kommissionen godkänner 14 projekt inom CEF-Energi 2018

2019-01-29

Den 23 januari meddelade EU-kommissionen vilka projekt som beviljas stöd från CEF-Energi.  Totalt utdelas 800 miljoner euro  tilll 14 projekt. 

Den 23 januari godkände Rådet det förslag som EU-kommissionen presenterade om att godkänna 14 projekt från ansökningsomgången för CEF-Energi 2018. Dessa projekt erhåller tillsammans 800 miljoner Euro i stöd. CEF är EU:s finansieringsmekanism för att genomföra och utveckla transeuropeisk infrastruktur inom områdena transporter, telekom och energi. CEF-Energi avser att åstadkomma ett t sammankopplat och modernt transeuropeiskt energi nät, en av de centrala delarna av den europeiska energiunionen.

De godkända projekt rör elektricitet, smarta energinät samt gasledningar och koldioxidinfrastruktur.

- 323 miljoner euro  till ”Baltic electricity synchronisation project”, projektet för synkronisering av baltisk el. De baltiska EU-länderna är i dagsläget kopplade till Rysslands centrala distributionsanläggning, vilket förhindrar ländernas fulla integration i EU:s elmarknad. Projektet ska öka säkerheten kring tillgång och stabilitet hos elsystemen i regionen genom att sammankoppla dem med det europeiska kontinentala nätverket.

- 91 miljoner euro  till ACON SG-projektet, som ska modernisera och förbättra elnätet mellan Tjeckien och Slovakien. Anslaget kommer att bidra till utveckling av det smarta energinätet i regionen.

-  6,5 miljoner euro till en studie för utvecklandet av koldioxid-infrastruktur som kommer utföras i Rotterdams hamn. Syftet med koldioxid-infrastruktur är att transportera koldioxid från utsläpp till en förvaring för att minska utsläppens påverkan på miljön. Studien ska leda till en etablering av ett gränsöverskridande koldioxidnätverk i nordvästra Europa.

- 215 miljoner euro gå till det Baltiska gasledningsprojektet, som ska skapa en ny ledning mellan Polen och Danmark. Ledningen ska säkra tillgång och marknadsintegration i regionen.

Läs mer om anslag till TEN-E här.

/Clara Lundén

Nyheter på området

 • EU föreslår finansiering till Malmbanan genom Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF)

  2019-03-26

  Connecting Europé Facility (CEF), eller Fonden för ett sammanlänkat Europa, har som huvudsyfte att främja gränsöverskridande samarbeten och lösningar inom de europeiska transport-, energi- och telekomnäten. Nu föreslår EU finansiering för 55 miljoner till 5 projekt där svenska partners ingår – huvuddelen går till ERTMS på Malmbanan.

 • Nya regler för ansluten mobilitet på EU:s vägar

  2019-03-19

  EU-kommissionen antog den 13 mars nya regler för att trappa upp utbyggnaden av samverkande intelligenta transportsystem (C-ITS) på Europas vägar. C-ITS ska tillåta de olika aktörerna och instanserna på vägar att kommunicera med varandra om bland annat farliga situationer eller trafikstockning. Detta är ett steg på vägen mot EU:s långsiktiga mål med noll dödsfall eller allvarliga skador 2050.

 • EU-kommissionen välkomnar preliminär överenskommelse för finansiering av högpresterande infrastrukturer inom CEF

  2019-03-15

  EU-kommissionen stödjer den preliminära överenskommelsen mellan EU-parlamentet och Rådet för CEF, Connecting Europe Facility, om högpresterande infrastrukturer som en del av EU:s nya långtidsbudget 2021–2027. Programmet ska stötta att EU blir mer klimatneutralt och stötta utvecklingen av infrastrukturer som präglas av miljövänlig mobilitet. Kommissionen har tidigare föreslagit att CEF under långtidsbudgeten 2021–2027 ska ha en budget på 43,2 miljarder euro.

 • EU efterfrågar feedback om implementering av godstransporter längs Europas järnvägskorridorer

  2019-03-11

  Godstransporter via järnväg kan spela en stor roll i försöken att minska stockning i trafik och utsläpp av växthusgaser i EU. Men för att detta ska kunna ske så måste sektorn bättre konkurrera med andra former av godstransport, framför allt den via vägar. Sedan 2010 har EU jobbat med att skapa godskorridorer runt om i Europa som ska förbättra järnvägarna för godstransport så att dessa blir snabbare, säkrare, mer effektiva och mer miljövänliga. EU-kommissionen ska nu utvärdera korridorerna och bedöma hur vida kvalitén på godstransporter via järnväg blivit bättre.

 • Nya regler kring märkning av däck utarbetas av EU, ska minska miljöfarligt utsläpp

  2019-03-07

  EU uppdaterar reglerna kring märkning av däck för att bland annat tydliggöra riktlinjer och minska miljöfarliga utsläpp. De nya reglerna innefattar numera även däck till bussar och lastbilar (C3-däck) och syftar till att dels synliggöra, dels informera kunder om säkerhet, drivmedelseffektivitet och tydliggöra riktlinjer kopplade till väggrepp på snö- och is.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS