Informationsdag för Shift2Rail

2016-12-14

17 januari ska EU-kommissionen anordna en informationsdag om utlysningen för Shift2Rail som är EU:s järnvägsteknologiska samarbetsprojekt för morgondagens järnvägssystem. Det är ett initiativ med fokus på forskning och innovation, tillsammans med marknadsdrivna lösningar där avancerade tekniklösningar, produkter och tjänster främjas.

SHift2Rail är en del av EU-kommissionens program Horisont2020 och arbetar för att främja konkurrens inom Europas järnvägsindustri och att denna ska möta förändrade transportbehov både inom EU och på världsmarknaden.

Utlysningen har delats upp i 17 olika fokusområden så som:

-       Förbättring av järnvägstjänster för användare och operatörer

-       Tekniskt ramverk för attraktiva järnvägstransporter

-       Innovativa material & modulär design för rullande program

-       Framtida stationer och tillgänglighet (IP1 och IP3)

 

Sista ansökningsdatum för utlysningen är 30 mars och öppnar 10 januari.

 

Anmäl dig här

Läs mer om informationsdagen här

 

För mer information eller frågor kontakta Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs - med ansvar för området Transportpolitik, på North Sweden European Office.

Nyheter på området

 • A milestone - ScanMed corridor to be extended to northern Sweden

  2018-03-22

  Infrastructure Minister Tomas Eneroth announced February 21, 2018 that Sweden has submitted a request to the European Commission to extend the Scandinavian-Mediterranean (ScanMed) Corridor to northern Sweden and along the section Örebro-Oslo.

 • Samråd om EU-fonder på området för strategisk infrastruktur

  2018-03-07

  EU-kommissionens samråd om EU-fonder för strategisk infrastruktur stänger den 8 mars.

 • EFNS antar position om EU:s framtida transportpolitik

  2018-02-27

  Europaforum Norra Sverige (EFNS) positionerar sig inför förestående förhandlingar om EU:s långtidsbudget och EU:s framtida transportpolitik.

 • 2018 – Året för multimodalitet i EU

  2018-02-26

  Multimodalitet innebär att effektivisera transportsystemet genom anpassade och förändrade transportalternativ. Genom att anpassa infrastrukturen och använda de transportmedel som är bäst lämpade för situationen kan EU fortsatt jobba för bättre klimatpåverkan samt höjd livskvalité för EU-invånare samtidigt som transportområden också förbättras och effektiviseras. 2018 vill DG MOVE arbeta för mer multimodalitet.

 • Ny ansökningsgenomgång för CEF-transport Blending Call

  2018-02-23

  Under 2017 lanserade EU-kommissionen CEF-transport Blending Call en ny finansieringsmetod för projekt inom transport- och infrastrukturfrågor i EU. Syftet är att erbjuda delfinansiering i transportprojekt för att då också samtidigt öka privat finansiering inom området. Fram till 12e april finns det möjlighet att söka detta stöd till hållbara samt innovativa transport- och infrastrukturprojekt.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS