Informationsdag för Shift2Rail

2016-12-14

17 januari ska EU-kommissionen anordna en informationsdag om utlysningen för Shift2Rail som är EU:s järnvägsteknologiska samarbetsprojekt för morgondagens järnvägssystem. Det är ett initiativ med fokus på forskning och innovation, tillsammans med marknadsdrivna lösningar där avancerade tekniklösningar, produkter och tjänster främjas.

SHift2Rail är en del av EU-kommissionens program Horisont2020 och arbetar för att främja konkurrens inom Europas järnvägsindustri och att denna ska möta förändrade transportbehov både inom EU och på världsmarknaden.

Utlysningen har delats upp i 17 olika fokusområden så som:

-       Förbättring av järnvägstjänster för användare och operatörer

-       Tekniskt ramverk för attraktiva järnvägstransporter

-       Innovativa material & modulär design för rullande program

-       Framtida stationer och tillgänglighet (IP1 och IP3)

 

Sista ansökningsdatum för utlysningen är 30 mars och öppnar 10 januari.

 

Anmäl dig här

Läs mer om informationsdagen här

 

För mer information eller frågor kontakta Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs - med ansvar för området Transportpolitik, på North Sweden European Office.

Nyheter på området

 • ScanMed till norra Sverige

  2018-06-06

  EU-kommissionen föreslår ny CEF-förordning som sammanlänkar Europa. ScanMed förlängs från Stockholm till Norrlandskusten, vidare till Narvik & Haparanda-Torneå.

 • NTP släpps - NBB byggs och flera andra satsningar i norra Sverige

  2018-06-05

  Den 4 juni presenterade regeringen den nationella infrastrukturplanen för tidperioden 2018-2029. Planen omfattar en totalbudget på 700 miljarder kronor. För Västerbotten och Norrbotten innebär den nya planen flera nya järnvägsbyggen och upprustning och modernisering av befintlig järnväg, satsningar på flera vägsträckor och på sjöfarten.

 • Regeringens besked - klartecken för Norrbotniabanan

  2018-06-01

  Tomas Eneroth Infrastrukturminister tillkännagav idag att Norrbotniabanan kommer att byggas. Närmare 7 miljarder kronor som en del av den nationella transportplanen (NTP) kommer att anslås för att påbörja arbetena på Norrbotniabanan.

 • EU-kommissionen slutför sin agenda för säker, ren och kopplad rörlighet

  2018-05-18

  Den 17 maj presenterade Junckerkommissionen det tredje Europa på väg-paketet för att modernisera Europas transportsystem genom det s k mobilitetspaketet. Syftet är att uppnå en smidig övergång till ett mobilitetssystem som är säkert, rent, uppkopplat och automatiserat

 • Återblick på TEN-T Days 2018

  2018-05-08

  North Sweden deltog den 25–27 april på TEN-T Days 2018 i Ljubljana, EU-kommissionen DG MOVE:s stora årliga sammankomst om utveckling av EU:s transportpolitik inom TEN-T.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS