Norrbottens logistikrådsmöte

2016-02-16

Vid Norrbottens logistikrådsmöte på Ferruform i Luleå den 9 februari 2016 medverkade Mona Mansour från North Sweden European Office, och Per Eriksson från Expertcenter/statistikenheten, Trafikverket, på inbjudan av Norrbottens Handelskammaren för att informera om sina respektive verksamheter.

Den 9 februari 2016 samlades Norrbottens Logistikråd för sedvanligt logistikrådsmöte. Norrbottens Logistikråd bildades 2012 som ett led i att främja, stärka och samordna logistiken i Norrbotten. Logistikrådet är en träffpunkt för Norrbottens tyngre aktörer inom området, och består av logistikansvariga från Norrbottens mest framträdande industrier med stort behov av godstransporter och höga krav på välfungerande och tillförlitliga transporter. Rådet består av Billerud Karlsborg AB, Ferruform AB, Gestamp Hardtech AB, LKAB, Polarbröd AB, SCA Munksund AB, Setra Group AB, Smurfit Group AB, SSAB, Stenvalls Trä AB, Älvsbyhus AB. Dessa industrier står för en väsentlig del av hela Sveriges transportvolymer. 

 Alla   

Norrbottens logistikråd samt inbjudna talare

North Sweden European Office och Trafikverket var inbjudna för dialog med Rådet. Mona Mansour informerade om North Swedens påverkansarbete i Bryssel och arbetssätt och lyfte särskilt fram området transportpolitik och EU:s initiativ TEN-T och CEF, och berörde pågående arbete för att synliggöra norra Sveriges position som ledande gruv- och skogsregion i EU. Per Eriksson riktade särskild fokus på att tillgången på statistik och andra uppgifter behöver förbättras och efterlyste närmare samarbete i att etablera former med industrin för bättre insamling av statistik av godsflöden. 

Mona M    

Mona Mansour, North Sweden European Office

Logstikrådsmötet hölls på Scania Ferruform och inleddes med en rundvandring i produktionsanläggningen samt information om verksamheten. Scania Ferruform etablerades 1968 i Luleå och är ett fristående helägt dotterbolag till Scania. Företaget har ca 550 anställda och är Luleås största verkstadsindustri. Scania Ferruform är centrum för Scanias tillverkning av ramkomponenter i höghållfasta material. Kärnverksamheten är tillverkning av bakaxelbryggor, tvär- och sidobalkar samt stötfångare. Dessutom tillverkas specifika komponenter för Scanias bussar, däribland luftfjädringsbalkar. Ferruform har dagliga just in time leveranser av bakaxlar, sidobalkar, tvärbalkar, stötfångare och andra ramkomponenter till Scanias chassimonteringar i Södertälje, Zwolle och Angers.

Logistikrådsmötet arrangerades av Norrbottens Handelskammare som koordinerar logistikrådet. Ordförande för logistikrådet är Robert Forsberg på handelskammaren. Norrbottens Handelskammare är en ideell förening som ägs, styrs och finansieras av Norrbottniska företag. Handelskammaren arbetar med fokus på att förbättra förutsättningarna för affärer samt med opinionsbildning inom 3 fokusområden: Infrastruktur, Internationell handel och kompetens. Inom området Infrastruktur driver Norrbottens Handelskammare debatten för bättre infrastruktur i regionen och lyfter fram betydelsen av robusta transporter och ökad tillgänglighet i norra Sverige. Norrbottens Handelskammare verkar för Norrbotniabanans tillkomst, för ökade väginvesteringar, bättre flygförbindelser samt effektiv sjöfart. 

Läs mer om:

Norrbottens handelskammare

Scania Ferruform

Vårt Europaforum Norra Sverige (EFNS) positionspapper om halvtidsutvärdering av genomförande av TEN-T och CEF samt finansiering av Europeiska fonden för strategiska investeringar, EFSI även kallad Junckerplanen

/Mona Mansour

 

Nyheter på området

 • Samråd om EU-fonder på området för strategisk infrastruktur

  2018-03-07

  EU-kommissionens samråd om EU-fonder för strategisk infrastruktur stänger den 8 mars.

 • EFNS antar position om EU:s framtida transportpolitik

  2018-02-27

  Europaforum Norra Sverige (EFNS) positionerar sig inför förestående förhandlingar om EU:s långtidsbudget och EU:s framtida transportpolitik.

 • 2018 – Året för multimodalitet i EU

  2018-02-26

  Multimodalitet innebär att effektivisera transportsystemet genom anpassade och förändrade transportalternativ. Genom att anpassa infrastrukturen och använda de transportmedel som är bäst lämpade för situationen kan EU fortsatt jobba för bättre klimatpåverkan samt höjd livskvalité för EU-invånare samtidigt som transportområden också förbättras och effektiviseras. 2018 vill DG MOVE arbeta för mer multimodalitet.

 • Ny ansökningsgenomgång för CEF-transport Blending Call

  2018-02-23

  Under 2017 lanserade EU-kommissionen CEF-transport Blending Call en ny finansieringsmetod för projekt inom transport- och infrastrukturfrågor i EU. Syftet är att erbjuda delfinansiering i transportprojekt för att då också samtidigt öka privat finansiering inom området. Fram till 12e april finns det möjlighet att söka detta stöd till hållbara samt innovativa transport- och infrastrukturprojekt.

 • Praktikantrapport "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen"

  2018-02-14

  Under sin praktiktid på North Sweden kontoret i Bryssel skriver praktikanterna rapporter om särskilt valda ämnen. Sofia Baumgartner, som gjort praktik på North Sweden hösten 2017, har skrivit sin rapport om "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen".

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS